Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                    
КАНД No 1/2016 Решение от 29.2.2016г.
В законна сила от 29.2.2016г.
КАНД No 2/2016 Решение от 11.2.2016г.
В законна сила от 11.2.2016г.
КАНД No 3/2016 Решение от 15.2.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.
КАНД No 4/2016 Решение от 3.2.2016г.
В законна сила от 3.2.2016г.
КАНД No 5/2016 Решение от 15.2.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.
КАНД No 6/2016 Решение от 15.2.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.
КАНД No 7/2016 Решение от 11.2.2016г.
В законна сила от 11.2.2016г.
КАНД No 8/2016 Решение от 3.2.2016г.
В законна сила от 3.2.2016г.
КАНД No 9/2016 Решение от 12.2.2016г.
В законна сила от 12.2.2016г.
КАНД No 10/2016 Решение от 15.2.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.
КАНД No 11/2016 Решение от 3.2.2016г.
В законна сила от 3.2.2016г.
КАНД No 12/2016 Решение от 26.2.2016г.
В законна сила от 26.2.2016г.
КАНД No 13/2016 Решение от 7.3.2016г.
В законна сила от 7.3.2016г.
КАНД No 14/2016 Решение от 15.2.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.
КАНД No 15/2016 Решение от 28.3.2016г.
В законна сила от 28.3.2016г.
КАНД No 16/2016 Решение от 15.2.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.
КАНД No 17/2016 Решение от 16.2.2016г.
В законна сила от 16.2.2016г.
КАНД No 18/2016 Решение от 26.2.2016г.
В законна сила от 26.2.2016г.
КАНД No 19/2016 Решение от 9.3.2016г.
В законна сила от 9.3.2016г.
КАНД No 20/2016 Решение от 7.3.2016г.
В законна сила от 7.3.2016г.
КАНД No 21/2016 Решение от 15.2.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.
КАНД No 22/2016 Решение от 15.2.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.
КАНД No 23/2016 Решение от 11.2.2016г.
В законна сила от 11.2.2016г.
КАНД No 24/2016 Решение от 12.3.2016г.
В законна сила от 12.3.2016г.
КАНД No 25/2016 Решение от 31.3.2016г.
В законна сила от 31.3.2016г.
КАНД No 26/2016 Решение от 16.2.2016г.
КАНД No 27/2016 Решение от 14.3.2016г.
В законна сила от 14.3.2016г.
КАНД No 28/2016 Решение от 15.2.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.
КАНД No 29/2016 Решение от 6.4.2016г.
В законна сила от 6.4.2016г.
КАНД No 30/2016 Решение от 15.3.2016г.
В законна сила от 15.3.2016г.
КАНД No 31/2016 Решение от 11.3.2016г.
В законна сила от 11.3.2016г.
КАНД No 32/2016 Решение от 10.3.2016г.
В законна сила от 10.3.2016г.
КАНД No 33/2016 Решение от 10.3.2016г.
В законна сила от 10.3.2016г.
КАНД No 34/2016 Решение от 17.3.2016г.
В законна сила от 17.3.2016г.
КАНД No 35/2016 Определение от 3.2.2016г.
КАНД No 36/2016 Решение от 5.4.2016г.
В законна сила от 5.4.2016г.
КАНД No 37/2016 Решение от 24.3.2016г.
В законна сила от 24.3.2016г.
КАНД No 38/2016 Решение от 16.3.2016г.
В законна сила от 16.3.2016г.
КАНД No 39/2016 Решение от 17.3.2016г.
В законна сила от 17.3.2016г.
КАНД No 40/2016 Решение от 17.3.2016г.
КАНД No 41/2016 Решение от 30.3.2016г.
В законна сила от 30.3.2016г.
КАНД No 42/2016 Решение от 25.3.2016г.
В законна сила от 25.3.2016г.
КАНД No 43/2016 Решение от 21.3.2016г.
В законна сила от 21.3.2016г.
КАНД No 44/2016 Решение от 30.3.2016г.
В законна сила от 30.3.2016г.
КАНД No 45/2016 Решение от 21.3.2016г.
В законна сила от 21.3.2016г.
КАНД No 46/2016 Решение от 21.3.2016г.
В законна сила от 21.3.2016г.
КАНД No 47/2016 Решение от 25.3.2016г.
В законна сила от 25.3.2016г.
КАНД No 48/2016 Решение от 11.4.2016г.
В законна сила от 11.4.2016г.
КАНД No 49/2016 Решение от 25.3.2016г.
В законна сила от 25.3.2016г.
КАНД No 50/2016 Решение от 20.4.2016г.
В законна сила от 20.4.2016г.
КАНД No 51/2016 Решение от 24.3.2016г.
В законна сила от 24.3.2016г.
КАНД No 52/2016 Решение от 14.4.2016г.
В законна сила от 14.4.2016г.
КАНД No 53/2016 Решение от 30.3.2016г.
В законна сила от 30.3.2016г.
КАНД No 54/2016 Решение от 24.3.2016г.
В законна сила от 24.3.2016г.
КАНД No 55/2016 Определение от 2.3.2016г.
В законна сила от 21.3.2016г.
КАНД No 56/2016 Решение от 12.4.2016г.
В законна сила от 12.4.2016г.
КАНД No 57/2016 Определение от 17.3.2016г.
В законна сила от 28.3.2016г.
КАНД No 58/2016 Решение от 21.3.2016г.
В законна сила от 21.3.2016г.
КАНД No 59/2016 Определение от 18.2.2016г.
КАНД No 60/2016 Решение от 28.3.2016г.
В законна сила от 28.3.2016г.
КАНД No 61/2016 Решение от 30.3.2016г.
В законна сила от 30.3.2016г.
КАНД No 62/2016 Решение от 28.4.2016г.
В законна сила от 28.4.2016г.
КАНД No 63/2016 Решение от 21.3.2016г.
В законна сила от 21.3.2016г.
КАНД No 64/2016 Определение от 25.2.2016г.
КАНД No 65/2016 Решение от 4.4.2016г.
КАНД No 66/2016 Решение от 1.4.2016г.
В законна сила от 1.4.2016г.
КАНД No 67/2016 Решение от 13.4.2016г.
В законна сила от 13.4.2016г.
КАНД No 68/2016 Решение от 20.4.2016г.
В законна сила от 20.4.2016г.
КАНД No 69/2016 Решение от 13.4.2016г.
В законна сила от 13.4.2016г.
КАНД No 70/2016 Решение от 15.4.2016г.
В законна сила от 15.4.2016г.
КАНД No 71/2016 Решение от 15.4.2016г.
В законна сила от 15.4.2016г.
КАНД No 72/2016 Решение от 22.4.2016г.
В законна сила от 22.4.2016г.
КАНД No 73/2016 Решение от 22.4.2016г.
В законна сила от 22.4.2016г.
КАНД No 74/2016 Решение от 15.4.2016г.
В законна сила от 15.4.2016г.
КАНД No 75/2016 Решение от 20.4.2016г.
В законна сила от 20.4.2016г.
КАНД No 76/2016 Решение от 25.4.2016г.
В законна сила от 25.4.2016г.
КАНД No 77/2016 Определение от 12.4.2016г.
В законна сила от 19.4.2016г.
КАНД No 78/2016 Решение от 20.4.2016г.
В законна сила от 20.4.2016г.
КАНД No 79/2016 Решение от 20.4.2016г.
В законна сила от 20.4.2016г.
КАНД No 80/2016 Решение от 20.4.2016г.
КАНД No 81/2016 Решение от 19.4.2016г.
В законна сила от 19.4.2016г.
КАНД No 82/2016 Решение от 10.5.2016г.
В законна сила от 10.5.2016г.
КАНД No 83/2016 Решение от 12.5.2016г.
В законна сила от 12.5.2016г.
КАНД No 84/2016 Решение от 28.4.2016г.
В законна сила от 28.4.2016г.
КАНД No 84/2016 Решение от 25.5.2016г.
КАНД No 85/2016 Определение от 6.4.2016г.
КАНД No 86/2016 Решение от 20.5.2016г.
КАНД No 87/2016 Решение от 11.5.2016г.
В законна сила от 11.5.2016г.
КАНД No 88/2016 Решение от 28.4.2016г.
В законна сила от 28.4.2016г.
КАНД No 89/2016 Решение от 9.5.2016г.
В законна сила от 9.5.2016г.
КАНД No 90/2016 Решение от 26.5.2016г.
В законна сила от 26.5.2016г.
КАНД No 91/2016 Решение от 18.5.2016г.
В законна сила от 18.5.2016г.
КАНД No 92/2016 Решение от 10.5.2016г.
В законна сила от 10.5.2016г.
КАНД No 93/2016 Решение от 27.5.2016г.
КАНД No 94/2016 Решение от 1.6.2016г.
В законна сила от 1.6.2016г.
КАНД No 95/2016 Решение от 1.6.2016г.
В законна сила от 1.6.2016г.
КАНД No 96/2016 Решение от 18.5.2016г.
КАНД No 97/2016 Решение от 9.6.2016г.
В законна сила от 9.6.2016г.
КАНД No 98/2016 Определение от 22.4.2016г.
КАНД No 99/2016 Решение от 30.6.2016г.
КАНД No 100/2016 Решение от 1.6.2016г.
В законна сила от 1.6.2016г.
КАНД No 101/2016 Решение от 1.6.2016г.
В законна сила от 1.6.2016г.
КАНД No 102/2016 Решение от 8.6.2016г.
В законна сила от 8.6.2016г.
КАНД No 103/2016 Решение от 18.5.2016г.
В законна сила от 18.5.2016г.
КАНД No 104/2016 Решение от 8.6.2016г.
В законна сила от 8.6.2016г.
КАНД No 105/2016 Решение от 2.6.2016г.
В законна сила от 2.6.2016г.
КАНД No 106/2016 Решение от 2.6.2016г.
КАНД No 107/2016 Решение от 7.6.2016г.
В законна сила от 7.6.2016г.
КАНД No 108/2016 Решение от 7.6.2016г.
КАНД No 109/2016 Решение от 9.6.2016г.
КАНД No 110/2016 Решение от 23.6.2016г.
В законна сила от 23.6.2016г.
КАНД No 111/2016 Решение от 23.6.2016г.
В законна сила от 23.6.2016г.
КАНД No 112/2016 Решение от 14.6.2016г.
В законна сила от 14.6.2016г.
КАНД No 113/2016 Решение от 23.6.2016г.
В законна сила от 23.6.2016г.
КАНД No 114/2016 Решение от 20.6.2016г.
В законна сила от 20.6.2016г.
КАНД No 115/2016 Решение от 15.6.2016г.
В законна сила от 15.6.2016г.
КАНД No 116/2016 Решение от 24.6.2016г.
В законна сила от 24.6.2016г.
КАНД No 117/2016 Решение от 21.6.2016г.
В законна сила от 21.6.2016г.
КАНД No 118/2016 Решение от 20.6.2016г.
КАНД No 119/2016 Решение от 20.6.2016г.
В законна сила от 20.6.2016г.
КАНД No 120/2016 Решение от 23.6.2016г.
В законна сила от 23.6.2016г.
КАНД No 121/2016 Решение от 20.6.2016г.
В законна сила от 20.6.2016г.
КАНД No 122/2016 Решение от 22.6.2016г.
КАНД No 123/2016 Решение от 22.6.2016г.
В законна сила от 22.6.2016г.
КАНД No 124/2016 Решение от 20.6.2016г.
В законна сила от 20.6.2016г.
КАНД No 125/2016 Решение от 1.7.2016г.
В законна сила от 1.7.2016г.
КАНД No 126/2016 Решение от 8.7.2016г.
В законна сила от 8.7.2016г.
КАНД No 127/2016 Решение от 4.7.2016г.
В законна сила от 4.7.2016г.
КАНД No 128/2016 Решение от 21.6.2016г.
В законна сила от 21.6.2016г.
КАНД No 129/2016 Решение от 13.7.2016г.
В законна сила от 13.7.2016г.
КАНД No 130/2016 Решение от 7.7.2016г.
В законна сила от 7.7.2016г.
КАНД No 131/2016 Решение от 19.7.2016г.
В законна сила от 19.7.2016г.
КАНД No 132/2016 Решение от 8.7.2016г.
В законна сила от 8.7.2016г.
КАНД No 133/2016 Решение от 29.7.2016г.
В законна сила от 29.7.2016г.
КАНД No 134/2016 Решение от 29.7.2016г.
В законна сила от 29.7.2016г.
КАНД No 135/2016 Решение от 29.6.2016г.
В законна сила от 29.6.2016г.
КАНД No 136/2016 Решение от 11.7.2016г.
В законна сила от 11.7.2016г.
КАНД No 137/2016 Решение от 7.7.2016г.
В законна сила от 7.7.2016г.
КАНД No 138/2016 Решение от 7.7.2016г.
В законна сила от 7.7.2016г.
КАНД No 139/2016 Решение от 15.7.2016г.
В законна сила от 15.7.2016г.
КАНД No 140/2016 Решение от 7.7.2016г.
В законна сила от 7.7.2016г.
КАНД No 141/2016 Решение от 11.7.2016г.
В законна сила от 11.7.2016г.
КАНД No 142/2016 Решение от 18.7.2016г.
В законна сила от 18.7.2016г.
КАНД No 143/2016 Решение от 15.7.2016г.
В законна сила от 15.7.2016г.
КАНД No 143/2016 Решение от 4.10.2016г.
КАНД No 144/2016 Решение от 19.7.2016г.
В законна сила от 19.7.2016г.
КАНД No 145/2016 Решение от 18.7.2016г.
В законна сила от 18.7.2016г.
КАНД No 146/2016 Решение от 18.7.2016г.
В законна сила от 18.7.2016г.
КАНД No 147/2016 Решение от 18.7.2016г.
В законна сила от 18.7.2016г.
КАНД No 148/2016 Решение от 14.7.2016г.
В законна сила от 14.7.2016г.
КАНД No 149/2016 Решение от 18.7.2016г.
В законна сила от 18.7.2016г.
КАНД No 150/2016 Решение от 22.7.2016г.
В законна сила от 22.7.2016г.
КАНД No 151/2016 Решение от 14.7.2016г.
В законна сила от 14.7.2016г.
КАНД No 152/2016 Решение от 18.7.2016г.
В законна сила от 18.7.2016г.
КАНД No 153/2016 Решение от 13.7.2016г.
В законна сила от 13.7.2016г.
КАНД No 154/2016 Решение от 15.7.2016г.
В законна сила от 15.7.2016г.
КАНД No 155/2016 Решение от 14.7.2016г.
В законна сила от 14.7.2016г.
КАНД No 156/2016 Решение от 28.9.2016г.
В законна сила от 28.9.2016г.
КАНД No 157/2016 Решение от 3.10.2016г.
В законна сила от 3.10.2016г.
КАНД No 158/2016 Решение от 16.9.2016г.
В законна сила от 16.9.2016г.
КАНД No 159/2016 Решение от 19.9.2016г.
В законна сила от 19.9.2016г.
КАНД No 160/2016 Решение от 17.9.2016г.
В законна сила от 17.9.2016г.
КАНД No 161/2016 Определение от 8.7.2016г.
КАНД No 161/2016 Решение от 30.11.2016г.
КАНД No 162/2016 Определение от 21.7.2016г.
КАНД No 163/2016 Решение от 4.10.2016г.
В законна сила от 4.10.2016г.
КАНД No 164/2016 Определение от 22.7.2016г.
В законна сила от 8.8.2016г.
КАНД No 165/2016 Определение от 22.7.2016г.
КАНД No 166/2016 Решение от 16.9.2016г.
В законна сила от 16.9.2016г.
КАНД No 167/2016 Решение от 17.9.2016г.
В законна сила от 17.9.2016г.
КАНД No 168/2016 Решение от 16.9.2016г.
В законна сила от 16.9.2016г.
КАНД No 169/2016 Решение от 19.9.2016г.
В законна сила от 19.9.2016г.
КАНД No 170/2016 Решение от 16.9.2016г.
В законна сила от 16.9.2016г.
КАНД No 171/2016 Решение от 4.10.2016г.
В законна сила от 4.10.2016г.
КАНД No 172/2016 Решение от 17.9.2016г.
В законна сила от 17.9.2016г.
КАНД No 173/2016 Решение от 17.9.2016г.
В законна сила от 17.9.2016г.
КАНД No 174/2016 Решение от 16.9.2016г.
В законна сила от 16.9.2016г.
КАНД No 175/2016 Решение от 17.9.2016г.
В законна сила от 17.9.2016г.
КАНД No 176/2016 Решение от 21.9.2016г.
В законна сила от 21.9.2016г.
КАНД No 177/2016 Решение от 13.10.2016г.
В законна сила от 13.10.2016г.
КАНД No 178/2016 Определение от 8.8.2016г.
КАНД No 178/2016 Решение от 19.1.2017г.
В законна сила от 19.1.2017г.
КАНД No 179/2016 Решение от 19.9.2016г.
В законна сила от 19.9.2016г.
КАНД No 180/2016 Решение от 11.10.2016г.
В законна сила от 11.10.2016г.
КАНД No 181/2016 Решение от 16.9.2016г.
В законна сила от 16.9.2016г.
КАНД No 182/2016 Решение от 29.9.2016г.
В законна сила от 29.9.2016г.
КАНД No 183/2016 Решение от 29.9.2016г.
В законна сила от 29.9.2016г.
КАНД No 184/2016 Решение от 3.10.2016г.
В законна сила от 3.10.2016г.
КАНД No 185/2016 Решение от 3.10.2016г.
В законна сила от 3.10.2016г.
КАНД No 186/2016 Решение от 16.9.2016г.
В законна сила от 16.9.2016г.
КАНД No 187/2016 Решение от 12.10.2016г.
В законна сила от 12.10.2016г.
КАНД No 188/2016 Решение от 16.9.2016г.
КАНД No 189/2016 Решение от 18.10.2016г.
В законна сила от 18.10.2016г.
КАНД No 190/2016 Решение от 16.9.2016г.
В законна сила от 16.9.2016г.
КАНД No 191/2016 Решение от 6.10.2016г.
В законна сила от 6.10.2016г.
КАНД No 192/2016 Решение от 30.9.2016г.
В законна сила от 30.9.2016г.
КАНД No 194/2016 Решение от 20.10.2016г.
В законна сила от 20.10.2016г.
КАНД No 195/2016 Решение от 18.10.2016г.
В законна сила от 18.10.2016г.
КАНД No 196/2016 Решение от 27.9.2016г.
В законна сила от 27.9.2016г.
КАНД No 197/2016 Решение от 29.9.2016г.
В законна сила от 29.9.2016г.
КАНД No 198/2016 Решение от 21.10.2016г.
В законна сила от 21.10.2016г.
КАНД No 199/2016 Решение от 21.10.2016г.
В законна сила от 21.10.2016г.
КАНД No 200/2016 Решение от 21.10.2016г.
В законна сила от 21.10.2016г.
КАНД No 201/2016 Решение от 8.11.2016г.
В законна сила от 8.11.2016г.
КАНД No 202/2016 Решение от 21.9.2016г.
В законна сила от 21.9.2016г.
КАНД No 203/2016 Решение от 29.9.2016г.
КАНД No 204/2016 Решение от 7.10.2016г.
В законна сила от 7.10.2016г.
КАНД No 205/2016 Решение от 3.10.2016г.
В законна сила от 3.10.2016г.
КАНД No 206/2016 Решение от 27.10.2016г.
В законна сила от 27.10.2016г.
КАНД No 207/2016 Решение от 5.10.2016г.
В законна сила от 5.10.2016г.
КАНД No 208/2016 Решение от 7.10.2016г.
В законна сила от 7.10.2016г.
КАНД No 209/2016 Решение от 26.10.2016г.
В законна сила от 26.10.2016г.
КАНД No 210/2016 Решение от 17.10.2016г.
В законна сила от 17.10.2016г.
КАНД No 211/2016 Решение от 19.10.2016г.
В законна сила от 19.10.2016г.
КАНД No 212/2016 Решение от 26.10.2016г.
В законна сила от 26.10.2016г.
КАНД No 213/2016 Решение от 19.10.2016г.
В законна сила от 19.10.2016г.
КАНД No 214/2016 Решение от 7.10.2016г.
В законна сила от 7.10.2016г.
КАНД No 215/2016 Решение от 21.10.2016г.
В законна сила от 21.10.2016г.
КАНД No 216/2016 Решение от 20.10.2016г.
В законна сила от 20.10.2016г.
КАНД No 217/2016 Определение от 1.9.2016г.
КАНД No 218/2016 Решение от 4.10.2016г.
В законна сила от 4.10.2016г.
КАНД No 219/2016 Решение от 2.11.2016г.
В законна сила от 2.11.2016г.
КАНД No 220/2016 Решение от 26.10.2016г.
В законна сила от 26.10.2016г.
КАНД No 221/2016 Решение от 28.10.2016г.
В законна сила от 28.10.2016г.
КАНД No 222/2016 Решение от 28.10.2016г.
В законна сила от 28.10.2016г.
КАНД No 223/2016 Решение от 27.10.2016г.
В законна сила от 27.10.2016г.
КАНД No 224/2016 Решение от 1.11.2016г.
В законна сила от 1.11.2016г.
КАНД No 225/2016 Решение от 28.10.2016г.
В законна сила от 28.10.2016г.
КАНД No 226/2016 Определение от 13.9.2016г.
КАНД No 227/2016 Решение от 27.10.2016г.
В законна сила от 27.10.2016г.
КАНД No 228/2016 Решение от 4.11.2016г.
В законна сила от 4.11.2016г.
КАНД No 229/2016 Решение от 7.10.2016г.
В законна сила от 7.10.2016г.
КАНД No 230/2016 Решение от 14.10.2016г.
В законна сила от 14.10.2016г.
КАНД No 231/2016 Решение от 7.10.2016г.
В законна сила от 7.10.2016г.
КАНД No 232/2016 Решение от 7.10.2016г.
В законна сила от 7.10.2016г.
КАНД No 233/2016 Решение от 27.10.2016г.
В законна сила от 27.10.2016г.
КАНД No 234/2016 Решение от 21.10.2016г.
КАНД No 235/2016 Решение от 7.11.2016г.
В законна сила от 7.11.2016г.
КАНД No 236/2016 Решение от 3.11.2016г.
В законна сила от 3.11.2016г.
КАНД No 237/2016 Решение от 28.10.2016г.
В законна сила от 28.10.2016г.
КАНД No 238/2016 Решение от 2.11.2016г.
В законна сила от 2.11.2016г.
КАНД No 239/2016 Решение от 10.11.2016г.
В законна сила от 10.11.2016г.
КАНД No 240/2016 Решение от 28.10.2016г.
В законна сила от 28.10.2016г.
КАНД No 241/2016 Решение от 3.11.2016г.
В законна сила от 3.11.2016г.
КАНД No 242/2016 Решение от 29.11.2016г.
В законна сила от 29.11.2016г.
КАНД No 243/2016 Решение от 16.11.2016г.
В законна сила от 16.11.2016г.
КАНД No 244/2016 Определение от 27.10.2016г.
КАНД No 245/2016 Решение от 21.11.2016г.
В законна сила от 21.11.2016г.
КАНД No 246/2016 Решение от 21.11.2016г.
В законна сила от 21.11.2016г.
КАНД No 247/2016 Решение от 15.12.2016г.
В законна сила от 15.12.2016г.
КАНД No 248/2016 Решение от 9.12.2016г.
В законна сила от 9.12.2016г.
КАНД No 249/2016 Решение от 13.12.2016г.
В законна сила от 13.12.2016г.
КАНД No 250/2016 Решение от 2.12.2016г.
В законна сила от 2.12.2016г.
КАНД No 251/2016 Решение от 9.12.2016г.
В законна сила от 9.12.2016г.
КАНД No 252/2016 Решение от 29.11.2016г.
В законна сила от 29.11.2016г.
КАНД No 253/2016 Решение от 30.11.2016г.
В законна сила от 30.11.2016г.
КАНД No 254/2016 Решение от 5.12.2016г.
В законна сила от 5.12.2016г.
КАНД No 255/2016 Решение от 28.12.2016г.
В законна сила от 28.12.2016г.
КАНД No 256/2016 Решение от 21.12.2016г.
КАНД No 257/2016 Решение от 5.1.2017г.
В законна сила от 5.1.2017г.
КАНД No 258/2016 Решение от 12.1.2017г.
В законна сила от 12.1.2017г.
КАНД No 259/2016 Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 23.12.2016г.
КАНД No 260/2016 Решение от 4.1.2017г.
В законна сила от 4.1.2017г.
КАНД No 261/2016 Решение от 9.1.2017г.
В законна сила от 9.1.2017г.
КАНД No 262/2016 Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 23.12.2016г.
КАНД No 263/2016 Решение от 6.1.2017г.
В законна сила от 6.1.2017г.
КАНД No 264/2016 Решение от 12.1.2017г.
В законна сила от 12.1.2017г.
КАНД No 265/2016 Решение от 22.12.2016г.
В законна сила от 22.12.2016г.
КАНД No 266/2016 Решение от 12.1.2017г.
В законна сила от 12.1.2017г.
КАНД No 267/2016 Решение от 6.1.2017г.
В законна сила от 6.1.2017г.
КАНД No 268/2016 Решение от 21.12.2016г.
В законна сила от 21.12.2016г.
КАНД No 269/2016 Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 23.12.2016г.
КАНД No 270/2016 Решение от 17.1.2017г.
В законна сила от 17.1.2017г.
КАНД No 271/2016 Решение от 21.2.2017г.
В законна сила от 21.2.2017г.
КАНД No 272/2016 Решение от 22.12.2016г.
В законна сила от 22.12.2016г.
КАНД No 273/2016 Решение от 11.1.2017г.
В законна сила от 11.1.2017г.
КАНД No 274/2016 Решение от 17.1.2017г.
В законна сила от 17.1.2017г.
КАНД No 275/2016 Решение от 18.1.2017г.
В законна сила от 18.1.2017г.
КАНД No 276/2016 Решение от 12.1.2017г.
В законна сила от 12.1.2017г.
КАНД No 277/2016 Решение от 12.1.2017г.
В законна сила от 12.1.2017г.
КАНД No 278/2016 Определение от 9.1.2017г.
КАНД No 279/2016 Решение от 11.1.2017г.
В законна сила от 11.1.2017г.
КАНД No 280/2016 Решение от 12.1.2017г.
В законна сила от 12.1.2017г.
КАНД No 281/2016 Решение от 16.1.2017г.
В законна сила от 16.1.2017г.
КАНД No 282/2016 Решение от 12.1.2017г.
В законна сила от 12.1.2017г.
КАНД No 283/2016 Решение от 19.1.2017г.
КАНД No 284/2016 Решение от 18.1.2017г.
В законна сила от 18.1.2017г.
КАНД No 285/2016 Решение от 11.1.2017г.
В законна сила от 11.1.2017г.
КАНД No 286/2016 Решение от 13.3.2017г.
В законна сила от 13.3.2017г.
КАНД No 287/2016 Решение от 25.1.2017г.
В законна сила от 25.1.2017г.
КАНД No 288/2016 Решение от 10.2.2017г.
В законна сила от 10.2.2017г.
КАНД No 289/2016 Решение от 9.2.2017г.
В законна сила от 9.2.2017г.
КАНД No 290/2016 Решение от 24.1.2017г.
КАНД No 291/2016 Решение от 27.2.2017г.
В законна сила от 27.2.2017г.
КАНД No 292/2016 Решение от 6.2.2017г.
В законна сила от 6.2.2017г.
КАНД No 293/2016 Решение от 9.2.2017г.
В законна сила от 9.2.2017г.
КАНД No 294/2016 Решение от 9.2.2017г.
В законна сила от 9.2.2017г.
КАНД No 295/2016 Решение от 30.1.2017г.
КАНД No 296/2016 Решение от 16.2.2017г.
В законна сила от 16.2.2017г.
КАНД No 297/2016 Решение от 16.2.2017г.
В законна сила от 16.2.2017г.