Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                    
КАНД No 1/2015 Решение от 9.3.2015г.
В законна сила от 9.3.2015г.
КАНД No 2/2015 Решение от 6.2.2015г.
В законна сила от 6.2.2015г.
КАНД No 3/2015 Решение от 11.2.2015г.
В законна сила от 11.2.2015г.
КАНД No 4/2015 Решение от 4.2.2015г.
В законна сила от 4.2.2015г.
КАНД No 5/2015 Решение от 4.2.2015г.
В законна сила от 4.2.2015г.
КАНД No 6/2015 Решение от 9.3.2015г.
В законна сила от 9.3.2015г.
КАНД No 7/2015 Решение от 16.2.2015г.
КАНД No 8/2015 Решение от 9.2.2015г.
В законна сила от 9.2.2015г.
КАНД No 9/2015 Решение от 19.2.2015г.
В законна сила от 19.2.2015г.
КАНД No 10/2015 Решение от 13.2.2015г.
В законна сила от 13.2.2015г.
КАНД No 11/2015 Решение от 28.1.2015г.
В законна сила от 28.1.2015г.
КАНД No 12/2015 Решение от 28.1.2015г.
В законна сила от 28.1.2015г.
КАНД No 13/2015 Решение от 23.2.2015г.
В законна сила от 23.2.2015г.
КАНД No 14/2015 Решение от 28.1.2015г.
КАНД No 15/2015 Решение от 4.2.2015г.
В законна сила от 4.2.2015г.
КАНД No 16/2015 Решение от 12.2.2015г.
В законна сила от 12.2.2015г.
КАНД No 17/2015 Решение от 9.4.2015г.
В законна сила от 9.4.2015г.
КАНД No 18/2015 Решение от 20.2.2015г.
В законна сила от 20.2.2015г.
КАНД No 19/2015 Решение от 11.2.2015г.
В законна сила от 11.2.2015г.
КАНД No 20/2015 Решение от 24.2.2015г.
В законна сила от 24.2.2015г.
КАНД No 21/2015 Решение от 13.2.2015г.
В законна сила от 13.2.2015г.
КАНД No 22/2015 Решение от 25.2.2015г.
КАНД No 23/2015 Решение от 24.2.2015г.
В законна сила от 24.2.2015г.
КАНД No 24/2015 Определение от 16.2.2015г.
В законна сила от 16.2.2015г.
КАНД No 25/2015 Решение от 11.2.2015г.
В законна сила от 11.2.2015г.
КАНД No 26/2015 Решение от 27.2.2015г.
КАНД No 27/2015 Решение от 17.2.2015г.
В законна сила от 17.2.2015г.
КАНД No 28/2015 Решение от 13.2.2015г.
В законна сила от 13.2.2015г.
КАНД No 29/2015 Решение от 11.2.2015г.
В законна сила от 11.2.2015г.
КАНД No 30/2015 Решение от 11.2.2015г.
В законна сила от 11.2.2015г.
КАНД No 31/2015 Решение от 19.2.2015г.
КАНД No 32/2015 Решение от 24.3.2015г.
В законна сила от 24.3.2015г.
КАНД No 32/2015 Решение (второ) от 27.5.2015г.
Частно КАНД No 33/2015 Определение от 23.2.2015г.
В законна сила от 23.2.2015г.
КАНД No 34/2015 Решение от 20.2.2015г.
КАНД No 35/2015 Решение от 20.3.2015г.
В законна сила от 20.3.2015г.
КАНД No 36/2015 Решение от 11.3.2015г.
В законна сила от 11.3.2015г.
КАНД No 37/2015 Определение от 10.3.2015г.
В законна сила от 27.3.2015г.
КАНД No 38/2015 Решение от 20.2.2015г.
В законна сила от 20.2.2015г.
КАНД No 39/2015 Решение от 20.3.2015г.
КАНД No 40/2015 Решение от 27.2.2015г.
В законна сила от 27.2.2015г.
КАНД No 41/2015 Определение от 10.3.2015г.
КАНД No 42/2015 Решение от 21.3.2015г.
В законна сила от 21.3.2015г.
КАНД No 43/2015 Решение от 13.3.2015г.
В законна сила от 13.3.2015г.
КАНД No 44/2015 Решение от 24.3.2015г.
В законна сила от 24.3.2015г.
КАНД No 45/2015 Решение от 11.3.2015г.
В законна сила от 11.3.2015г.
Частно КАНД No 46/2015 Определение от 11.3.2015г.
В законна сила от 11.3.2015г.
КАНД No 47/2015 Решение от 21.3.2015г.
В законна сила от 21.3.2015г.
КАНД No 48/2015 Решение от 16.3.2015г.
КАНД No 49/2015 Решение от 25.3.2015г.
В законна сила от 25.3.2015г.
КАНД No 50/2015 Решение от 13.3.2015г.
В законна сила от 13.3.2015г.
КАНД No 51/2015 Решение от 25.3.2015г.
В законна сила от 25.3.2015г.
КАНД No 52/2015 Решение от 24.3.2015г.
В законна сила от 24.3.2015г.
КАНД No 53/2015 Решение от 26.3.2015г.
В законна сила от 26.3.2015г.
КАНД No 54/2015 Решение от 16.3.2015г.
В законна сила от 16.3.2015г.
КАНД No 55/2015 Решение от 13.3.2015г.
В законна сила от 13.3.2015г.
КАНД No 56/2015 Решение от 2.4.2015г.
В законна сила от 2.4.2015г.
КАНД No 57/2015 Решение от 21.3.2015г.
В законна сила от 21.3.2015г.
КАНД No 58/2015 Решение от 25.3.2015г.
В законна сила от 25.3.2015г.
КАНД No 59/2015 Решение от 18.3.2015г.
В законна сила от 18.3.2015г.
КАНД No 60/2015 Решение от 14.4.2015г.
В законна сила от 14.4.2015г.
КАНД No 61/2015 Решение от 12.3.2015г.
В законна сила от 12.3.2015г.
КАНД No 62/2015 Решение от 19.3.2015г.
В законна сила от 19.3.2015г.
КАНД No 63/2015 Решение от 20.3.2015г.
В законна сила от 20.3.2015г.
КАНД No 64/2015 Решение от 12.3.2015г.
Частно КАНД No 65/2015 Определение от 26.3.2015г.
В законна сила от 26.3.2015г.
КАНД No 66/2015 Решение от 26.3.2015г.
В законна сила от 26.3.2015г.
Частно КАНД No 67/2015 Определение от 4.3.2015г.
В законна сила от 4.3.2015г.
КАНД No 68/2015 Решение от 25.3.2015г.
В законна сила от 25.3.2015г.
КАНД No 69/2015 Решение от 25.3.2015г.
В законна сила от 25.3.2015г.
Частно КАНД No 70/2015 Определение от 10.3.2015г.
В законна сила от 10.3.2015г.
КАНД No 71/2015 Решение от 30.3.2015г.
В законна сила от 30.3.2015г.
АНД No 72/2015 Решение от 9.4.2015г.
В законна сила от 9.4.2015г.
КАНД No 73/2015 Решение от 11.5.2015г.
В законна сила от 11.5.2015г.
КАНД No 74/2015 Решение от 12.5.2015г.
В законна сила от 12.5.2015г.
КАНД No 75/2015 Решение от 17.4.2015г.
В законна сила от 17.4.2015г.
КАНД No 76/2015 Решение от 8.5.2015г.
В законна сила от 8.5.2015г.
КАНД No 77/2015 Решение от 15.4.2015г.
В законна сила от 15.4.2015г.
КАНД No 78/2015 Решение от 21.4.2015г.
В законна сила от 21.4.2015г.
КАНД No 79/2015 Решение от 16.4.2015г.
В законна сила от 16.4.2015г.
КАНД No 80/2015 Решение от 15.4.2015г.
В законна сила от 15.4.2015г.
КАНД No 81/2015 Решение от 17.4.2015г.
В законна сила от 17.4.2015г.
КАНД No 82/2015 Решение от 15.4.2015г.
В законна сила от 15.4.2015г.
КАНД No 83/2015 Решение от 13.5.2015г.
В законна сила от 13.5.2015г.
Частно КАНД No 84/2015 Определение от 26.3.2015г.
В законна сила от 26.3.2015г.
КАНД No 85/2015 Решение от 20.4.2015г.
В законна сила от 20.4.2015г.
КАНД No 86/2015 Решение от 15.4.2015г.
В законна сила от 15.4.2015г.
КАНД No 87/2015 Решение от 11.5.2015г.
В законна сила от 11.5.2015г.
КАНД No 88/2015 Решение от 21.4.2015г.
КАНД No 89/2015 Решение от 19.5.2015г.
В законна сила от 19.5.2015г.
КАНД No 90/2015 Решение от 7.5.2015г.
В законна сила от 7.5.2015г.
КАНД No 91/2015 Решение от 3.6.2015г.
В законна сила от 3.6.2015г.
КАНД No 92/2015 Решение от 2.6.2015г.
В законна сила от 2.6.2015г.
КАНД No 93/2015 Решение от 11.5.2015г.
В законна сила от 11.5.2015г.
КАНД No 94/2015 Решение от 5.5.2015г.
В законна сила от 5.5.2015г.
КАНД No 95/2015 Решение от 18.5.2015г.
В законна сила от 18.5.2015г.
КАНД No 96/2015 Решение от 11.5.2015г.
В законна сила от 11.5.2015г.
КАНД No 97/2015 Решение от 14.5.2015г.
В законна сила от 14.5.2015г.
КАНД No 98/2015 Решение от 7.5.2015г.
В законна сила от 7.5.2015г.
КАНД No 99/2015 Решение от 11.5.2015г.
В законна сила от 11.5.2015г.
КАНД No 100/2015 Решение от 7.5.2015г.
В законна сила от 7.5.2015г.
КАНД No 101/2015 Решение от 2.6.2015г.
В законна сила от 2.6.2015г.
КАНД No 102/2015 Решение от 18.5.2015г.
В законна сила от 18.5.2015г.
КАНД No 103/2015 Решение от 12.5.2015г.
В законна сила от 12.5.2015г.
КАНД No 104/2015 Решение от 20.5.2015г.
В законна сила от 20.5.2015г.
КАНД No 105/2015 Решение от 18.5.2015г.
В законна сила от 18.5.2015г.
КАНД No 106/2015 Решение от 19.5.2015г.
В законна сила от 19.5.2015г.
КАНД No 107/2015 Решение от 18.6.2015г.
КАНД No 108/2015 Решение от 13.5.2015г.
В законна сила от 13.5.2015г.
КАНД No 109/2015 Решение от 4.6.2015г.
КАНД No 110/2015 Решение от 11.5.2015г.
В законна сила от 11.5.2015г.
КАНД No 111/2015 Решение от 11.5.2015г.
В законна сила от 11.5.2015г.
КАНД No 112/2015 Решение от 5.6.2015г.
В законна сила от 5.6.2015г.
КАНД No 113/2015 Решение от 6.7.2015г.
В законна сила от 6.7.2015г.
КАНД No 114/2015 Решение от 25.5.2015г.
КАНД No 115/2015 Решение от 20.5.2015г.
В законна сила от 20.5.2015г.
КАНД No 116/2015 Решение от 22.5.2015г.
В законна сила от 22.5.2015г.
КАНД No 117/2015 Решение от 19.5.2015г.
В законна сила от 19.5.2015г.
КАНД No 118/2015 Решение от 20.5.2015г.
В законна сила от 20.5.2015г.
КАНД No 119/2015 Решение от 22.5.2015г.
В законна сила от 22.5.2015г.
КАНД No 120/2015 Решение от 8.6.2015г.
В законна сила от 8.6.2015г.
КАНД No 121/2015 Решение от 30.6.2015г.
В законна сила от 30.6.2015г.
КАНД No 122/2015 Решение от 9.7.2015г.
В законна сила от 9.7.2015г.
КАНД No 123/2015 Решение от 29.5.2015г.
КАНД No 124/2015 Решение от 2.6.2015г.
КАНД No 125/2015 Решение от 9.6.2015г.
В законна сила от 9.6.2015г.
КАНД No 126/2015 Решение от 10.6.2015г.
В законна сила от 10.6.2015г.
КАНД No 127/2015 Решение от 10.6.2015г.
В законна сила от 10.6.2015г.
КАНД No 128/2015 Решение от 9.6.2015г.
КАНД No 129/2015 Решение от 17.6.2015г.
В законна сила от 17.6.2015г.
КАНД No 130/2015 Решение от 10.6.2015г.
В законна сила от 10.6.2015г.
КАНД No 131/2015 Решение от 10.6.2015г.
КАНД No 132/2015 Решение от 11.6.2015г.
КАНД No 133/2015 Решение от 9.7.2015г.
В законна сила от 9.7.2015г.
КАНД No 134/2015 Решение от 10.6.2015г.
В законна сила от 10.6.2015г.
АНД No 135/2015 Решение от 30.6.2015г.
В законна сила от 30.6.2015г.
АНД No 136/2015 Решение от 30.6.2015г.
В законна сила от 30.6.2015г.
КАНД No 137/2015 Решение от 12.6.2015г.
КАНД No 138/2015 Решение от 2.7.2015г.
В законна сила от 2.7.2015г.
КАНД No 139/2015 Решение от 2.7.2015г.
В законна сила от 2.7.2015г.
Частно КАНД No 140/2015 Определение от 6.7.2015г.
В законна сила от 6.7.2015г.
КАНД No 141/2015 Решение от 9.7.2015г.
В законна сила от 9.7.2015г.
КАНД No 142/2015 Решение от 25.6.2015г.
В законна сила от 25.6.2015г.
КАНД No 143/2015 Решение от 16.7.2015г.
В законна сила от 16.7.2015г.
КАНД No 144/2015 Решение от 3.7.2015г.
В законна сила от 3.7.2015г.
Частно КАНД No 145/2015 Определение от 3.7.2015г.
В законна сила от 3.7.2015г.
КАНД No 146/2015 Решение от 3.7.2015г.
КАНД No 147/2015 Решение от 22.7.2015г.
КАНД No 148/2015 Решение от 17.7.2015г.
В законна сила от 17.7.2015г.
КАНД No 149/2015 Решение от 25.6.2015г.
В законна сила от 25.6.2015г.
КАНД No 150/2015 Решение от 17.7.2015г.
В законна сила от 17.7.2015г.
КАНД No 151/2015 Решение от 6.7.2015г.
В законна сила от 6.7.2015г.
КАНД No 152/2015 Решение от 3.7.2015г.
В законна сила от 3.7.2015г.
КАНД No 153/2015 Решение от 7.7.2015г.
В законна сила от 7.7.2015г.
КАНД No 154/2015 Решение от 6.7.2015г.
КАНД No 155/2015 Решение от 6.7.2015г.
КАНД No 156/2015 Решение от 24.7.2015г.
КАНД No 157/2015 Решение от 28.7.2015г.
В законна сила от 28.7.2015г.
КАНД No 158/2015 Решение от 23.7.2015г.
КАНД No 159/2015 Решение от 15.7.2015г.
В законна сила от 15.7.2015г.
КАНД No 160/2015 Решение от 13.7.2015г.
В законна сила от 13.7.2015г.
КАНД No 161/2015 Решение от 27.7.2015г.
В законна сила от 27.7.2015г.
КАНД No 162/2015 Решение от 14.7.2015г.
В законна сила от 14.7.2015г.
КАНД No 163/2015 Решение от 24.7.2015г.
В законна сила от 24.7.2015г.
КАНД No 164/2015 Решение от 15.7.2015г.
В законна сила от 15.7.2015г.
АНД No 165/2015 Решение от 15.9.2015г.
В законна сила от 15.9.2015г.
АНД No 166/2015 Решение от 24.7.2015г.
В законна сила от 24.7.2015г.
АНД No 167/2015 Решение от 18.9.2015г.
В законна сила от 18.9.2015г.
АНД No 168/2015 Решение от 16.9.2015г.
В законна сила от 16.9.2015г.
АНД No 169/2015 Решение от 16.9.2015г.
В законна сила от 16.9.2015г.
КАНД No 170/2015 Решение от 23.7.2015г.
КАНД No 171/2015 Решение от 22.7.2015г.
КАНД No 172/2015 Решение от 22.7.2015г.
КАНД No 173/2015 Решение от 23.7.2015г.
В законна сила от 23.7.2015г.
КАНД No 174/2015 Решение от 27.7.2015г.
В законна сила от 27.7.2015г.
КАНД No 175/2015 Решение от 17.9.2015г.
В законна сила от 17.9.2015г.
КАНД No 176/2015 Решение от 13.7.2015г.
В законна сила от 13.7.2015г.
АНД No 177/2015 Решение от 15.9.2015г.
В законна сила от 15.9.2015г.
КАНД No 178/2015 Решение от 24.9.2015г.
В законна сила от 24.9.2015г.
КАНД No 179/2015 Решение от 29.9.2015г.
В законна сила от 29.9.2015г.
КАНД No 180/2015 Решение от 14.10.2015г.
КАНД No 181/2015 Решение от 7.10.2015г.
В законна сила от 7.10.2015г.
КАНД No 182/2015 Решение от 13.10.2015г.
В законна сила от 13.10.2015г.
КАНД No 183/2015 Решение от 15.9.2015г.
В законна сила от 15.9.2015г.
КАНД No 184/2015 Решение от 5.10.2015г.
В законна сила от 5.10.2015г.
КАНД No 185/2015 Решение от 8.10.2015г.
В законна сила от 8.10.2015г.
КАНД No 186/2015 Решение от 30.9.2015г.
В законна сила от 30.9.2015г.
КАНД No 187/2015 Решение от 16.9.2015г.
В законна сила от 16.9.2015г.
КАНД No 188/2015 Решение от 18.9.2015г.
В законна сила от 18.9.2015г.
КАНД No 189/2015 Решение от 25.9.2015г.
В законна сила от 25.9.2015г.
КАНД No 190/2015 Решение от 16.9.2015г.
В законна сила от 16.9.2015г.
КАНД No 191/2015 Решение от 17.9.2015г.
В законна сила от 17.9.2015г.
КАНД No 192/2015 Решение от 15.9.2015г.
В законна сила от 15.9.2015г.
КАНД No 193/2015 Решение от 8.10.2015г.
В законна сила от 8.10.2015г.
КАНД No 194/2015 Решение от 24.9.2015г.
В законна сила от 24.9.2015г.
КАНД No 195/2015 Решение от 29.9.2015г.
В законна сила от 29.9.2015г.
КАНД No 196/2015 Решение от 29.9.2015г.
В законна сила от 29.9.2015г.
КАНД No 197/2015 Решение от 1.10.2015г.
В законна сила от 1.10.2015г.
КАНД No 198/2015 Решение от 6.10.2015г.
В законна сила от 6.10.2015г.
КАНД No 199/2015 Решение от 1.10.2015г.
В законна сила от 1.10.2015г.
КАНД No 200/2015 Решение от 23.9.2015г.
В законна сила от 23.9.2015г.
КАНД No 201/2015 Решение от 9.10.2015г.
В законна сила от 9.10.2015г.
КАНД No 202/2015 Решение от 6.10.2015г.
В законна сила от 6.10.2015г.
КАНД No 203/2015 Решение от 20.10.2015г.
В законна сила от 20.10.2015г.
КАНД No 204/2015 Решение от 9.10.2015г.
В законна сила от 9.10.2015г.
КАНД No 205/2015 Решение от 20.10.2015г.
В законна сила от 20.10.2015г.
КАНД No 206/2015 Решение от 29.9.2015г.
В законна сила от 29.9.2015г.
КАНД No 207/2015 Решение от 26.10.2015г.
В законна сила от 26.10.2015г.
КАНД No 208/2015 Решение от 29.9.2015г.
В законна сила от 29.9.2015г.
КАНД No 209/2015 Решение от 8.10.2015г.
В законна сила от 8.10.2015г.
КАНД No 210/2015 Решение от 5.10.2015г.
В законна сила от 5.10.2015г.
КАНД No 211/2015 Решение от 8.10.2015г.
В законна сила от 8.10.2015г.
КАНД No 212/2015 Решение от 7.10.2015г.
В законна сила от 7.10.2015г.
КАНД No 213/2015 Решение от 9.12.2015г.
В законна сила от 9.12.2015г.
КАНД No 214/2015 Решение от 23.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
КАНД No 215/2015 Решение от 8.10.2015г.
В законна сила от 8.10.2015г.
КАНД No 216/2015 Решение от 8.10.2015г.
В законна сила от 8.10.2015г.
КАНД No 217/2015 Определение от 11.9.2015г.
В законна сила от 23.9.2015г.
КАНД No 218/2015 Решение от 6.10.2015г.
В законна сила от 6.10.2015г.
КАНД No 219/2015 Решение от 30.10.2015г.
В законна сила от 30.10.2015г.
КАНД No 220/2015 Решение от 6.10.2015г.
В законна сила от 6.10.2015г.
КАНД No 221/2015 Решение от 29.10.2015г.
В законна сила от 29.10.2015г.
КАНД No 222/2015 Решение от 7.10.2015г.
В законна сила от 7.10.2015г.
КАНД No 223/2015 Решение от 7.10.2015г.
В законна сила от 7.10.2015г.
АНД No 224/2015 Решение от 20.10.2015г.
В законна сила от 20.10.2015г.
КАНД No 225/2015 Решение от 30.10.2015г.
В законна сила от 30.10.2015г.
КАНД No 226/2015 Решение от 15.10.2015г.
В законна сила от 15.10.2015г.
КАНД No 227/2015 Решение от 7.10.2015г.
В законна сила от 7.10.2015г.
КАНД No 228/2015 Решение от 9.11.2015г.
В законна сила от 9.11.2015г.
КАНД No 229/2015 Решение от 28.10.2015г.
В законна сила от 28.10.2015г.
КАНД No 230/2015 Решение от 22.10.2015г.
В законна сила от 22.10.2015г.
КАНД No 231/2015 Решение от 22.10.2015г.
В законна сила от 22.10.2015г.
КАНД No 232/2015 Решение от 21.10.2015г.
КАНД No 233/2015 Решение от 21.10.2015г.
В законна сила от 21.10.2015г.
КАНД No 234/2015 Решение от 20.10.2015г.
В законна сила от 20.10.2015г.
КАНД No 235/2015 Решение от 12.11.2015г.
В законна сила от 12.11.2015г.
КАНД No 236/2015 Решение от 28.10.2015г.
В законна сила от 28.10.2015г.
КАНД No 237/2015 Решение от 3.12.2015г.
В законна сила от 3.12.2015г.
КАНД No 238/2015 Решение от 16.11.2015г.
КАНД No 239/2015 Решение от 16.11.2015г.
КАНД No 240/2015 Решение от 12.11.2015г.
КАНД No 241/2015 Решение от 16.11.2015г.
КАНД No 242/2015 Решение от 7.12.2015г.
В законна сила от 7.12.2015г.
КАНД No 243/2015 Решение от 8.12.2015г.
В законна сила от 8.12.2015г.
КАНД No 244/2015 Решение от 14.12.2015г.
В законна сила от 14.12.2015г.
КАНД No 245/2015 Решение от 14.12.2015г.
В законна сила от 14.12.2015г.
КАНД No 246/2015 Решение от 17.12.2015г.
В законна сила от 17.12.2015г.
КАНД No 247/2015 Решение от 2.12.2015г.
В законна сила от 2.12.2015г.
КАНД No 248/2015 Решение от 12.12.2015г.
КАНД No 249/2015 Решение от 8.12.2015г.
В законна сила от 8.12.2015г.
КАНД No 250/2015 Решение от 9.12.2015г.
В законна сила от 9.12.2015г.
КАНД No 251/2015 Решение от 9.12.2015г.
В законна сила от 9.12.2015г.
КАНД No 252/2015 Решение от 10.12.2015г.
КАНД No 253/2015 Решение от 30.12.2015г.
В законна сила от 30.12.2015г.
КАНД No 254/2015 Решение от 15.12.2015г.
В законна сила от 15.12.2015г.
КАНД No 255/2015 Решение от 4.2.2016г.
В законна сила от 4.2.2016г.
КАНД No 256/2015 Решение от 27.1.2016г.
В законна сила от 27.1.2016г.
КАНД No 257/2015 Решение от 28.1.2016г.
В законна сила от 28.1.2016г.
КАНД No 258/2015 Решение от 27.1.2016г.
КАНД No 259/2015 Решение от 26.1.2016г.
В законна сила от 26.1.2016г.
КАНД No 260/2015 Решение от 21.1.2016г.
В законна сила от 21.1.2016г.
КАНД No 261/2015 Решение от 22.1.2016г.
КАНД No 262/2015 Решение от 4.2.2016г.
В законна сила от 4.2.2016г.
КАНД No 263/2015 Решение от 25.1.2016г.
В законна сила от 25.1.2016г.
КАНД No 264/2015 Решение от 9.2.2016г.
В законна сила от 9.2.2016г.
КАНД No 265/2015 Решение от 26.1.2016г.
В законна сила от 26.1.2016г.
КАНД No 267/2015 Решение от 3.2.2016г.
КАНД No 268/2015 Решение от 22.1.2016г.
В законна сила от 22.1.2016г.
КАНД No 269/2015 Решение от 1.2.2016г.
В законна сила от 1.2.2016г.
КАНД No 270/2015 Решение от 21.1.2016г.
В законна сила от 21.1.2016г.
КАНД No 271/2015 Решение от 25.1.2016г.
В законна сила от 25.1.2016г.
КАНД No 272/2015 Решение от 28.1.2016г.
В законна сила от 28.1.2016г.
КАНД No 273/2015 Решение от 5.2.2016г.
В законна сила от 5.2.2016г.
КАНД No 274/2015 Решение от 21.1.2016г.
В законна сила от 21.1.2016г.
АНД No 275/2015 Решение от 25.2.2016г.
В законна сила от 25.2.2016г.
КАНД No 276/2015 Решение от 10.2.2016г.
В законна сила от 10.2.2016г.
КАНД No 277/2015 Решение от 28.1.2016г.
В законна сила от 28.1.2016г.
КАНД No 278/2015 Решение от 29.1.2016г.
В законна сила от 29.1.2016г.
КАНД No 279/2015 Решение от 28.1.2016г.
В законна сила от 28.1.2016г.
КАНД No 280/2015 Решение от 29.1.2016г.
В законна сила от 29.1.2016г.
КАНД No 281/2015 Решение от 2.2.2016г.
В законна сила от 2.2.2016г.
КАНД No 282/2015 Решение от 3.2.2016г.
В законна сила от 3.2.2016г.
КАНД No 282/2015 Решение от 9.11.2016г.
КАНД No 283/2015 Решение от 2.2.2016г.
В законна сила от 2.2.2016г.
КАНД No 284/2015 Решение от 17.2.2016г.
В законна сила от 17.2.2016г.
КАНД No 285/2015 Решение от 28.1.2016г.
В законна сила от 28.1.2016г.
КАНД No 286/2015 Решение от 22.2.2016г.
В законна сила от 22.2.2016г.
КАНД No 287/2015 Решение от 11.2.2016г.
В законна сила от 11.2.2016г.
КАНД No 288/2015 Решение от 12.2.2016г.
КАНД No 289/2015 Решение от 11.2.2016г.
В законна сила от 11.2.2016г.
КАНД No 290/2015 Решение от 17.2.2016г.
В законна сила от 17.2.2016г.
КАНД No 291/2015 Решение от 12.2.2016г.
В законна сила от 12.2.2016г.
КАНД No 292/2015 Решение от 27.1.2016г.