Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                    
КАНД No 1/2014 Решение от 7.2.2014г.
В законна сила от 7.2.2014г.
КАНД No 2/2014 Решение от 3.2.2014г.
В законна сила от 3.2.2014г.
КАНД No 3/2014 Решение от 4.2.2014г.
В законна сила от 4.2.2014г.
КАНД No 4/2014 Решение от 29.1.2014г.
В законна сила от 29.1.2014г.
КАНД No 5/2014 Решение от 28.1.2014г.
В законна сила от 28.1.2014г.
КАНД No 6/2014 Решение от 27.1.2014г.
В законна сила от 27.1.2014г.
КАНД No 7/2014 Решение от 6.2.2014г.
В законна сила от 6.2.2014г.
КАНД No 8/2014 Решение от 4.2.2014г.
В законна сила от 4.2.2014г.
КАНД No 9/2014 Решение от 7.2.2014г.
В законна сила от 7.2.2014г.
КАНД No 10/2014 Решение от 5.2.2014г.
В законна сила от 5.2.2014г.
КАНД No 11/2014 Решение от 29.1.2014г.
В законна сила от 29.1.2014г.
КАНД No 12/2014 Решение от 4.2.2014г.
В законна сила от 4.2.2014г.
КАНД No 13/2014 Определение от 21.1.2014г.
В законна сила от 21.1.2014г.
КАНД No 14/2014 Решение от 31.1.2014г.
В законна сила от 31.1.2014г.
КАНД No 15/2014 Решение от 3.2.2014г.
В законна сила от 3.2.2014г.
КАНД No 16/2014 Решение от 6.2.2014г.
КАНД No 17/2014 Решение от 7.2.2014г.
В законна сила от 7.2.2014г.
КАНД No 18/2014 Решение от 14.2.2014г.
В законна сила от 14.2.2014г.
КАНД No 19/2014 Решение от 3.2.2014г.
В законна сила от 3.2.2014г.
КАНД No 20/2014 Решение от 31.1.2014г.
В законна сила от 31.1.2014г.
КАНД No 21/2014 Решение от 11.2.2014г.
В законна сила от 11.2.2014г.
КАНД No 22/2014 Решение от 28.1.2014г.
В законна сила от 28.1.2014г.
КАНД No 23/2014 Решение от 4.2.2014г.
В законна сила от 4.2.2014г.
КАНД No 24/2014 Решение от 5.2.2014г.
В законна сила от 5.2.2014г.
КАНД No 25/2014 Решение от 4.2.2014г.
В законна сила от 4.2.2014г.
КАНД No 26/2014 Решение от 3.2.2014г.
В законна сила от 3.2.2014г.
КАНД No 27/2014 Решение от 13.2.2014г.
В законна сила от 13.2.2014г.
КАНД No 28/2014 Решение от 12.2.2014г.
В законна сила от 12.2.2014г.
КАНД No 29/2014 Решение от 13.2.2014г.
В законна сила от 13.2.2014г.
КАНД No 30/2014 Решение от 11.2.2014г.
В законна сила от 11.2.2014г.
КАНД No 31/2014 Решение от 5.2.2014г.
В законна сила от 5.2.2014г.
КАНД No 32/2014 Решение от 10.2.2014г.
В законна сила от 10.2.2014г.
КАНД No 33/2014 Решение от 24.2.2014г.
В законна сила от 24.2.2014г.
КАНД No 34/2014 Решение от 14.2.2014г.
В законна сила от 14.2.2014г.
КАНД No 35/2014 Решение от 26.2.2014г.
В законна сила от 26.2.2014г.
КАНД No 36/2014 Решение от 18.2.2014г.
В законна сила от 18.2.2014г.
КАНД No 37/2014 Решение от 25.2.2014г.
В законна сила от 25.2.2014г.
КАНД No 38/2014 Решение от 12.2.2014г.
В законна сила от 12.2.2014г.
КАНД No 39/2014 Решение от 14.2.2014г.
В законна сила от 14.2.2014г.
КАНД No 40/2014 Решение от 18.2.2014г.
В законна сила от 18.2.2014г.
КАНД No 41/2014 Решение от 14.2.2014г.
В законна сила от 14.2.2014г.
КАНД No 42/2014 Решение от 11.2.2014г.
В законна сила от 11.2.2014г.
КАНД No 43/2014 Решение от 11.2.2014г.
В законна сила от 11.2.2014г.
КАНД No 44/2014 Решение от 13.2.2014г.
В законна сила от 13.2.2014г.
КАНД No 45/2014 Решение от 18.2.2014г.
В законна сила от 18.2.2014г.
КАНД No 46/2014 Решение от 25.2.2014г.
КАНД No 47/2014 Решение от 11.3.2014г.
В законна сила от 11.3.2014г.
КАНД No 48/2014 Решение от 20.2.2014г.
В законна сила от 20.2.2014г.
КАНД No 49/2014 Решение от 18.2.2014г.
В законна сила от 18.2.2014г.
КАНД No 50/2014 Решение от 25.2.2014г.
В законна сила от 25.2.2014г.
КАНД No 51/2014 Решение от 11.2.2014г.
В законна сила от 11.2.2014г.
КАНД No 52/2014 Решение от 24.2.2014г.
В законна сила от 24.2.2014г.
КАНД No 53/2014 Решение от 13.2.2014г.
В законна сила от 13.2.2014г.
КАНД No 54/2014 Решение от 26.2.2014г.
В законна сила от 26.2.2014г.
КАНД No 55/2014 Решение от 20.2.2014г.
В законна сила от 20.2.2014г.
КАНД No 56/2014 Решение от 12.2.2014г.
В законна сила от 12.2.2014г.
КАНД No 57/2014 Решение от 20.2.2014г.
В законна сила от 20.2.2014г.
КАНД No 58/2014 Решение от 21.2.2014г.
КАНД No 59/2014 Решение от 27.2.2014г.
В законна сила от 27.2.2014г.
Частно КАНД No 60/2014 Решение от 24.2.2014г.
В законна сила от 24.2.2014г.
КАНД No 61/2014 Решение от 18.2.2014г.
В законна сила от 18.2.2014г.
КАНД No 62/2014 Решение от 26.2.2014г.
В законна сила от 26.2.2014г.
КАНД No 63/2014 Решение от 19.2.2014г.
В законна сила от 19.2.2014г.
КАНД No 64/2014 Решение от 7.3.2014г.
В законна сила от 7.3.2014г.
КАНД No 65/2014 Решение от 24.2.2014г.
В законна сила от 24.2.2014г.
КАНД No 66/2014 Решение от 26.2.2014г.
КАНД No 67/2014 Решение от 24.2.2014г.
В законна сила от 24.2.2014г.
КАНД No 68/2014 Решение от 19.3.2014г.
В законна сила от 19.3.2014г.
КАНД No 69/2014 Решение от 28.2.2014г.
В законна сила от 28.2.2014г.
КАНД No 70/2014 Решение от 17.3.2014г.
В законна сила от 17.3.2014г.
КАНД No 70/2014 Решение от 12.5.2014г.
КАНД No 71/2014 Решение от 5.3.2014г.
В законна сила от 5.3.2014г.
КАНД No 72/2014 Решение от 24.2.2014г.
В законна сила от 24.2.2014г.
КАНД No 73/2014 Решение от 28.2.2014г.
В законна сила от 28.2.2014г.
КАНД No 74/2014 Решение от 18.2.2014г.
В законна сила от 18.2.2014г.
КАНД No 75/2014 Решение от 24.2.2014г.
В законна сила от 24.2.2014г.
КАНД No 76/2014 Решение от 5.3.2014г.
КАНД No 77/2014 Решение от 12.3.2014г.
В законна сила от 12.3.2014г.
КАНД No 78/2014 Решение от 19.2.2014г.
В законна сила от 19.2.2014г.
КАНД No 79/2014 Решение от 5.3.2014г.
В законна сила от 5.3.2014г.
КАНД No 80/2014 Решение от 4.3.2014г.
В законна сила от 4.3.2014г.
КАНД No 81/2014 Решение от 4.4.2014г.
КАНД No 82/2014 Решение от 18.3.2014г.
В законна сила от 18.3.2014г.
КАНД No 83/2014 Решение от 28.3.2014г.
В законна сила от 28.3.2014г.
КАНД No 84/2014 Решение от 20.3.2014г.
В законна сила от 20.3.2014г.
КАНД No 85/2014 Решение от 11.3.2014г.
В законна сила от 11.3.2014г.
КАНД No 86/2014 Решение от 4.3.2014г.
В законна сила от 4.3.2014г.
КАНД No 87/2014 Решение от 7.3.2014г.
В законна сила от 7.3.2014г.
КАНД No 88/2014 Решение от 18.3.2014г.
В законна сила от 18.3.2014г.
КАНД No 89/2014 Решение от 14.3.2014г.
В законна сила от 14.3.2014г.
КАНД No 90/2014 Решение от 17.3.2014г.
В законна сила от 17.3.2014г.
КАНД No 91/2014 Решение от 28.3.2014г.
В законна сила от 28.3.2014г.
КАНД No 92/2014 Решение от 18.3.2014г.
В законна сила от 18.3.2014г.
КАНД No 93/2014 Решение от 5.3.2014г.
В законна сила от 5.3.2014г.
КАНД No 94/2014 Решение от 5.3.2014г.
В законна сила от 5.3.2014г.
КАНД No 95/2014 Решение от 27.3.2014г.
В законна сила от 27.3.2014г.
КАНД No 96/2014 Решение от 12.3.2014г.
В законна сила от 12.3.2014г.
КАНД No 97/2014 Решение от 7.3.2014г.
В законна сила от 7.3.2014г.
КАНД No 98/2014 Решение от 20.3.2014г.
В законна сила от 20.3.2014г.
КАНД No 99/2014 Решение от 12.3.2014г.
В законна сила от 12.3.2014г.
КАНД No 100/2014 Решение от 18.3.2014г.
В законна сила от 18.3.2014г.
КАНД No 101/2014 Решение от 12.3.2014г.
В законна сила от 12.3.2014г.
КАНД No 102/2014 Решение от 13.3.2014г.
В законна сила от 13.3.2014г.
КАНД No 103/2014 Решение от 18.3.2014г.
В законна сила от 18.3.2014г.
КАНД No 104/2014 Решение от 24.4.2014г.
КАНД No 105/2014 Решение от 25.3.2014г.
КАНД No 106/2014 Решение от 25.3.2014г.
В законна сила от 25.3.2014г.
КАНД No 107/2014 Решение от 14.3.2014г.
В законна сила от 14.3.2014г.
КАНД No 108/2014 Решение от 19.3.2014г.
В законна сила от 19.3.2014г.
КАНД No 109/2014 Решение от 19.3.2014г.
В законна сила от 19.3.2014г.
КАНД No 110/2014 Решение от 18.3.2014г.
В законна сила от 18.3.2014г.
КАНД No 111/2014 Решение от 18.3.2014г.
В законна сила от 18.3.2014г.
КАНД No 112/2014 Решение от 31.3.2014г.
В законна сила от 31.3.2014г.
КАНД No 113/2014 Решение от 29.4.2014г.
В законна сила от 29.4.2014г.
КАНД No 114/2014 Решение от 10.4.2014г.
В законна сила от 10.4.2014г.
КАНД No 115/2014 Решение от 8.4.2014г.
КАНД No 116/2014 Решение от 9.4.2014г.
В законна сила от 9.4.2014г.
КАНД No 117/2014 Решение от 8.4.2014г.
В законна сила от 8.4.2014г.
КАНД No 118/2014 Решение от 10.4.2014г.
В законна сила от 10.4.2014г.
КАНД No 119/2014 Решение от 10.4.2014г.
В законна сила от 10.4.2014г.
КАНД No 120/2014 Решение от 15.4.2014г.
В законна сила от 15.4.2014г.
КАНД No 121/2014 Решение от 14.4.2014г.
КАНД No 122/2014 Решение от 17.4.2014г.
В законна сила от 17.4.2014г.
КАНД No 123/2014 Решение от 10.4.2014г.
В законна сила от 10.4.2014г.
КАНД No 124/2014 Решение от 8.4.2014г.
КАНД No 125/2014 Решение от 14.4.2014г.
В законна сила от 14.4.2014г.
КАНД No 126/2014 Решение от 28.4.2014г.
В законна сила от 28.4.2014г.
КАНД No 127/2014 Решение от 15.4.2014г.
В законна сила от 15.4.2014г.
КАНД No 128/2014 Решение от 10.4.2014г.
В законна сила от 10.4.2014г.
КАНД No 129/2014 Решение от 7.5.2014г.
В законна сила от 7.5.2014г.
КАНД No 130/2014 Решение от 21.5.2014г.
В законна сила от 21.5.2014г.
КАНД No 131/2014 Решение от 16.4.2014г.
В законна сила от 16.4.2014г.
КАНД No 132/2014 Решение от 14.4.2014г.
В законна сила от 14.4.2014г.
КАНД No 133/2014 Решение от 23.4.2014г.
В законна сила от 23.4.2014г.
КАНД No 134/2014 Решение от 29.4.2014г.
В законна сила от 29.4.2014г.
КАНД No 135/2014 Решение от 30.4.2014г.
В законна сила от 30.4.2014г.
КАНД No 136/2014 Решение от 30.4.2014г.
КАНД No 137/2014 Решение от 13.5.2014г.
В законна сила от 13.5.2014г.
КАНД No 138/2014 Решение от 15.4.2014г.
В законна сила от 15.4.2014г.
КАНД No 139/2014 Решение от 30.4.2014г.
КАНД No 140/2014 Решение от 30.4.2014г.
В законна сила от 30.4.2014г.
КАНД No 141/2014 Решение от 15.4.2014г.
В законна сила от 15.4.2014г.
КАНД No 142/2014 Решение от 13.5.2014г.
В законна сила от 13.5.2014г.
КАНД No 143/2014 Решение от 7.5.2014г.
В законна сила от 7.5.2014г.
КАНД No 144/2014 Решение от 8.5.2014г.
КАНД No 145/2014 Решение от 30.4.2014г.
В законна сила от 30.4.2014г.
КАНД No 146/2014 Решение от 14.5.2014г.
КАНД No 147/2014 Решение от 22.4.2014г.
В законна сила от 22.4.2014г.
КАНД No 148/2014 Решение от 29.4.2014г.
В законна сила от 29.4.2014г.
КАНД No 149/2014 Решение от 20.5.2014г.
В законна сила от 20.5.2014г.
КАНД No 150/2014 Решение от 30.4.2014г.
В законна сила от 30.4.2014г.
КАНД No 151/2014 Решение от 14.5.2014г.
В законна сила от 14.5.2014г.
КАНД No 152/2014 Решение от 7.5.2014г.
В законна сила от 7.5.2014г.
КАНД No 153/2014 Решение от 19.5.2014г.
В законна сила от 19.5.2014г.
КАНД No 154/2014 Решение от 14.5.2014г.
В законна сила от 14.5.2014г.
КАНД No 155/2014 Решение от 14.5.2014г.
В законна сила от 14.5.2014г.
КАНД No 156/2014 Решение от 5.6.2014г.
В законна сила от 5.6.2014г.
КАНД No 157/2014 Решение от 23.5.2014г.
В законна сила от 23.5.2014г.
КАНД No 158/2014 Решение от 20.5.2014г.
КАНД No 159/2014 Решение от 20.5.2014г.
В законна сила от 20.5.2014г.
КАНД No 160/2014 Решение от 20.5.2014г.
КАНД No 161/2014 Решение от 21.5.2014г.
В законна сила от 21.5.2014г.
КАНД No 162/2014 Решение от 20.5.2014г.
В законна сила от 20.5.2014г.
КАНД No 163/2014 Решение от 29.5.2014г.
В законна сила от 29.5.2014г.
КАНД No 164/2014 Решение от 28.5.2014г.
КАНД No 165/2014 Решение от 29.5.2014г.
КАНД No 166/2014 Решение от 3.6.2014г.
В законна сила от 3.6.2014г.
КАНД No 167/2014 Решение от 25.6.2014г.
В законна сила от 25.6.2014г.
КАНД No 168/2014 Решение от 30.5.2014г.
В законна сила от 30.5.2014г.
КАНД No 169/2014 Решение от 3.6.2014г.
В законна сила от 3.6.2014г.
КАНД No 170/2014 Решение от 12.6.2014г.
В законна сила от 12.6.2014г.
КАНД No 171/2014 Решение от 30.5.2014г.
В законна сила от 30.5.2014г.
КАНД No 172/2014 Решение от 28.5.2014г.
В законна сила от 28.5.2014г.
КАНД No 173/2014 Решение от 5.6.2014г.
В законна сила от 5.6.2014г.
КАНД No 174/2014 Решение от 19.6.2014г.
В законна сила от 19.6.2014г.
КАНД No 175/2014 Решение от 3.6.2014г.
В законна сила от 3.6.2014г.
КАНД No 176/2014 Решение от 12.6.2014г.
В законна сила от 12.6.2014г.
КАНД No 177/2014 Решение от 3.6.2014г.
В законна сила от 3.6.2014г.
КАНД No 178/2014 Решение от 18.6.2014г.
В законна сила от 18.6.2014г.
КАНД No 179/2014 Решение от 12.6.2014г.
В законна сила от 12.6.2014г.
КАНД No 180/2014 Решение от 17.6.2014г.
В законна сила от 17.6.2014г.
КАНД No 181/2014 Решение от 12.6.2014г.
В законна сила от 12.6.2014г.
КАНД No 182/2014 Решение от 10.6.2014г.
КАНД No 183/2014 Решение от 13.6.2014г.
КАНД No 184/2014 Решение от 19.6.2014г.
В законна сила от 19.6.2014г.
КАНД No 185/2014 Решение от 15.7.2014г.
В законна сила от 15.7.2014г.
КАНД No 186/2014 Решение от 12.6.2014г.
КАНД No 187/2014 Решение от 24.6.2014г.
В законна сила от 24.6.2014г.
КАНД No 188/2014 Решение от 19.6.2014г.
В законна сила от 19.6.2014г.
КАНД No 189/2014 Решение от 25.6.2014г.
В законна сила от 25.6.2014г.
КАНД No 190/2014 Решение от 25.6.2014г.
В законна сила от 25.6.2014г.
Частно КАНД No 191/2014 Определение от 23.6.2014г.
КАНД No 192/2014 Решение от 26.6.2014г.
В законна сила от 26.6.2014г.
КАНД No 193/2014 Решение от 17.7.2014г.
КАНД No 194/2014 Решение от 18.7.2014г.
В законна сила от 18.7.2014г.
КАНД No 195/2014 Решение от 14.7.2014г.
В законна сила от 14.7.2014г.
КАНД No 196/2014 Решение от 15.7.2014г.
КАНД No 197/2014 Решение от 24.6.2014г.
В законна сила от 24.6.2014г.
КАНД No 198/2014 Решение от 9.7.2014г.
В законна сила от 9.7.2014г.
КАНД No 199/2014 Решение от 2.7.2014г.
В законна сила от 2.7.2014г.
КАНД No 200/2014 Решение от 11.7.2014г.
В законна сила от 11.7.2014г.
КАНД No 201/2014 Решение от 8.7.2014г.
В законна сила от 8.7.2014г.
Частно КАНД No 202/2014 Определение от 8.7.2014г.
КАНД No 203/2014 Решение от 9.7.2014г.
В законна сила от 9.7.2014г.
КАНД No 204/2014 Решение от 11.7.2014г.
В законна сила от 11.7.2014г.
КАНД No 205/2014 Решение от 14.7.2014г.
В законна сила от 14.7.2014г.
КАНД No 206/2014 Решение от 10.7.2014г.
В законна сила от 10.7.2014г.
КАНД No 207/2014 Решение от 30.9.2014г.
В законна сила от 30.9.2014г.
КАНД No 208/2014 Решение от 9.7.2014г.
В законна сила от 9.7.2014г.
КАНД No 209/2014 Решение от 17.9.2014г.
В законна сила от 17.9.2014г.
КАНД No 210/2014 Решение от 25.9.2014г.
КАНД No 211/2014 Решение от 13.10.2014г.
В законна сила от 13.10.2014г.
КАНД No 212/2014 Решение от 18.9.2014г.
В законна сила от 18.9.2014г.
КАНД No 213/2014 Решение от 2.10.2014г.
КАНД No 214/2014 Решение от 1.10.2014г.
В законна сила от 1.10.2014г.
КАНД No 215/2014 Решение от 15.10.2014г.
В законна сила от 15.10.2014г.
КАНД No 216/2014 Решение от 24.9.2014г.
В законна сила от 24.9.2014г.
КАНД No 217/2014 Решение от 19.9.2014г.
В законна сила от 19.9.2014г.
КАНД No 218/2014 Решение от 19.9.2014г.
В законна сила от 19.9.2014г.
КАНД No 219/2014 Решение от 29.9.2014г.
В законна сила от 29.9.2014г.
КАНД No 220/2014 Решение от 15.10.2014г.
В законна сила от 15.10.2014г.
КАНД No 221/2014 Решение от 18.9.2014г.
В законна сила от 18.9.2014г.
КАНД No 222/2014 Решение от 24.9.2014г.
В законна сила от 24.9.2014г.
КАНД No 223/2014 Решение от 3.10.2014г.
В законна сила от 3.10.2014г.
КАНД No 224/2014 Решение от 30.9.2014г.
В законна сила от 30.9.2014г.
КАНД No 225/2014 Решение от 3.10.2014г.
В законна сила от 3.10.2014г.
КАНД No 226/2014 Решение от 24.9.2014г.
КАНД No 227/2014 Решение от 6.10.2014г.
КАНД No 228/2014 Решение от 14.10.2014г.
В законна сила от 14.10.2014г.
КАНД No 229/2014 Решение от 29.9.2014г.
В законна сила от 29.9.2014г.
КАНД No 230/2014 Решение от 14.10.2014г.
В законна сила от 14.10.2014г.
КАНД No 231/2014 Решение от 7.10.2014г.
В законна сила от 7.10.2014г.
КАНД No 232/2014 Решение от 27.10.2014г.
В законна сила от 27.10.2014г.
КАНД No 233/2014 Решение от 6.10.2014г.
В законна сила от 6.10.2014г.
КАНД No 234/2014 Решение от 2.10.2014г.
В законна сила от 2.10.2014г.
КАНД No 235/2014 Решение от 8.10.2014г.
В законна сила от 8.10.2014г.
КАНД No 236/2014 Решение от 7.10.2014г.
В законна сила от 7.10.2014г.
КАНД No 237/2014 Решение от 15.10.2014г.
В законна сила от 15.10.2014г.
КАНД No 238/2014 Решение от 10.10.2014г.
В законна сила от 10.10.2014г.
КАНД No 239/2014 Решение от 27.10.2014г.
В законна сила от 27.10.2014г.
КАНД No 240/2014 Решение от 10.10.2014г.
В законна сила от 10.10.2014г.
КАНД No 241/2014 Решение от 16.10.2014г.
В законна сила от 16.10.2014г.
КАНД No 242/2014 Решение от 24.9.2014г.
КАНД No 243/2014 Решение от 21.10.2014г.
В законна сила от 21.10.2014г.
КАНД No 244/2014 Решение от 30.9.2014г.
В законна сила от 30.9.2014г.
КАНД No 245/2014 Решение от 5.11.2014г.
В законна сила от 5.11.2014г.
КАНД No 246/2014 Решение от 3.10.2014г.
В законна сила от 3.10.2014г.
КАНД No 247/2014 Решение от 2.10.2014г.
В законна сила от 2.10.2014г.
КАНД No 248/2014 Решение от 17.10.2014г.
В законна сила от 17.10.2014г.
КАНД No 249/2014 Решение от 16.10.2014г.
В законна сила от 16.10.2014г.
КАНД No 250/2014 Решение от 7.10.2014г.
В законна сила от 7.10.2014г.
КАНД No 251/2014 Решение от 5.11.2014г.
В законна сила от 5.11.2014г.
КАНД No 252/2014 Решение от 19.9.2014г.
В законна сила от 19.9.2014г.
КАНД No 253/2014 Решение от 24.9.2014г.
КАНД No 254/2014 Решение от 10.10.2014г.
В законна сила от 10.10.2014г.
КАНД No 255/2014 Решение от 29.10.2014г.
В законна сила от 29.10.2014г.
КАНД No 256/2014 Решение от 28.10.2014г.
В законна сила от 28.10.2014г.
КАНД No 257/2014 Решение от 20.10.2014г.
В законна сила от 20.10.2014г.
КАНД No 258/2014 Решение от 29.10.2014г.
В законна сила от 29.10.2014г.
КАНД No 259/2014 Решение от 7.10.2014г.
КАНД No 260/2014 Решение от 3.11.2014г.
В законна сила от 3.11.2014г.
КАНД No 261/2014 Решение от 7.10.2014г.
В законна сила от 7.10.2014г.
КАНД No 262/2014 Решение от 10.10.2014г.
В законна сила от 10.10.2014г.
КАНД No 263/2014 Решение от 2.10.2014г.
В законна сила от 2.10.2014г.
КАНД No 264/2014 Решение от 30.10.2014г.
В законна сила от 30.10.2014г.
КАНД No 265/2014 Решение от 2.10.2014г.
В законна сила от 2.10.2014г.
КАНД No 266/2014 Решение от 3.10.2014г.
В законна сила от 3.10.2014г.
КАНД No 267/2014 Определение от 8.9.2014г.
КАНД No 268/2014 Определение от 6.10.2014г.
КАНД No 269/2014 Решение от 8.10.2014г.
В законна сила от 8.10.2014г.
КАНД No 270/2014 Решение от 29.10.2014г.
В законна сила от 29.10.2014г.
КАНД No 271/2014 Решение от 2.10.2014г.
В законна сила от 2.10.2014г.
КАНД No 272/2014 Решение от 16.10.2014г.
В законна сила от 16.10.2014г.
КАНД No 273/2014 Решение от 17.10.2014г.
В законна сила от 17.10.2014г.
КАНД No 274/2014 Решение от 10.11.2014г.
В законна сила от 10.11.2014г.
КАНД No 275/2014 Решение от 20.10.2014г.
В законна сила от 20.10.2014г.
КАНД No 276/2014 Решение от 15.10.2014г.
В законна сила от 15.10.2014г.
КАНД No 277/2014 Решение от 29.10.2014г.
В законна сила от 29.10.2014г.
КАНД No 278/2014 Решение от 29.10.2014г.
В законна сила от 29.10.2014г.
КАНД No 279/2014 Определение от 14.10.2014г.
КАНД No 280/2014 Решение от 12.11.2014г.
В законна сила от 12.11.2014г.
КАНД No 281/2014 Решение от 10.11.2014г.
В законна сила от 10.11.2014г.
КАНД No 282/2014 Решение от 16.10.2014г.
В законна сила от 16.10.2014г.
КАНД No 283/2014 Решение от 13.11.2014г.
В законна сила от 13.11.2014г.
КАНД No 284/2014 Решение от 23.10.2014г.
В законна сила от 23.10.2014г.
КАНД No 285/2014 Решение от 15.10.2014г.
В законна сила от 15.10.2014г.
КАНД No 286/2014 Решение от 22.10.2014г.
В законна сила от 22.10.2014г.
КАНД No 287/2014 Решение от 27.11.2014г.
В законна сила от 27.11.2014г.
КАНД No 288/2014 Решение от 29.10.2014г.
В законна сила от 29.10.2014г.
КАНД No 289/2014 Решение от 27.11.2014г.
В законна сила от 27.11.2014г.
КАНД No 290/2014 Решение от 10.11.2014г.
В законна сила от 10.11.2014г.
КАНД No 291/2014 Решение от 30.10.2014г.
В законна сила от 30.10.2014г.
КАНД No 292/2014 Решение от 20.11.2014г.
В законна сила от 20.11.2014г.
КАНД No 293/2014 Решение от 10.11.2014г.
В законна сила от 10.11.2014г.
КАНД No 294/2014 Решение от 17.11.2014г.
В законна сила от 17.11.2014г.
КАНД No 295/2014 Решение от 10.11.2014г.
В законна сила от 10.11.2014г.
КАНД No 296/2014 Решение от 2.12.2014г.
В законна сила от 2.12.2014г.
КАНД No 297/2014 Решение от 26.11.2014г.
В законна сила от 26.11.2014г.
КАНД No 298/2014 Решение от 19.12.2014г.
КАНД No 299/2014 Решение от 12.12.2014г.
В законна сила от 12.12.2014г.
КАНД No 300/2014 Решение от 9.12.2014г.
В законна сила от 9.12.2014г.
КАНД No 301/2014 Решение от 10.12.2014г.
В законна сила от 10.12.2014г.
КАНД No 302/2014 Решение от 10.12.2014г.
В законна сила от 10.12.2014г.
КАНД No 303/2014 Решение от 9.12.2014г.
В законна сила от 9.12.2014г.
КАНД No 305/2014 Решение от 10.12.2014г.
В законна сила от 10.12.2014г.
КАНД No 306/2014 Решение от 18.12.2014г.
В законна сила от 18.12.2014г.
КАНД No 307/2014 Решение от 10.12.2014г.
В законна сила от 10.12.2014г.
КАНД No 308/2014 Решение от 10.12.2014г.
В законна сила от 10.12.2014г.
КАНД No 309/2014 Решение от 11.12.2014г.
В законна сила от 11.12.2014г.
КАНД No 310/2014 Решение от 30.12.2014г.
КАНД No 311/2014 Решение от 17.12.2014г.
В законна сила от 17.12.2014г.
КАНД No 312/2014 Решение от 15.12.2014г.
В законна сила от 15.12.2014г.
КАНД No 313/2014 Решение от 17.12.2014г.
В законна сила от 17.12.2014г.
КАНД No 314/2014 Решение от 16.12.2014г.
КАНД No 315/2014 Решение от 11.12.2014г.
В законна сила от 11.12.2014г.
КАНД No 316/2014 Решение от 23.12.2014г.
В законна сила от 23.12.2014г.
КАНД No 317/2014 Определение от 27.1.2015г.
В законна сила от 6.2.2015г.
КАНД No 318/2014 Определение от 15.12.2014г.
В законна сила от 15.12.2014г.
КАНД No 319/2014 Решение от 20.1.2015г.
В законна сила от 20.1.2015г.
КАНД No 320/2014 Решение от 16.12.2014г.
В законна сила от 16.12.2014г.
КАНД No 321/2014 Решение от 27.1.2015г.
КАНД No 322/2014 Решение от 18.12.2014г.
В законна сила от 18.12.2014г.
КАНД No 323/2014 Решение от 26.1.2015г.
В законна сила от 26.1.2015г.
КАНД No 324/2014 Решение от 16.12.2014г.
В законна сила от 16.12.2014г.
КАНД No 325/2014 Решение от 18.12.2014г.
В законна сила от 18.12.2014г.
КАНД No 326/2014 Решение от 16.1.2015г.
В законна сила от 16.1.2015г.
КАНД No 327/2014 Решение от 23.1.2015г.
В законна сила от 23.1.2015г.
КАНД No 328/2014 Решение от 21.1.2015г.
В законна сила от 21.1.2015г.
КАНД No 329/2014 Решение от 4.2.2015г.
В законна сила от 4.2.2015г.
КАНД No 330/2014 Решение от 16.1.2015г.
В законна сила от 16.1.2015г.
КАНД No 331/2014 Решение от 20.1.2015г.
В законна сила от 20.1.2015г.
КАНД No 332/2014 Решение от 28.1.2015г.
В законна сила от 28.1.2015г.
КАНД No 333/2014 Решение от 22.1.2015г.
В законна сила от 22.1.2015г.
КАНД No 334/2014 Решение от 15.1.2015г.
В законна сила от 15.1.2015г.
КАНД No 335/2014 Решение от 22.1.2015г.
КАНД No 336/2014 Решение от 16.1.2015г.
В законна сила от 16.1.2015г.
КАНД No 337/2014 Решение от 10.2.2015г.
В законна сила от 10.2.2015г.
КАНД No 338/2014 Решение от 13.2.2015г.
В законна сила от 13.2.2015г.
КАНД No 339/2014 Решение от 29.1.2015г.
В законна сила от 29.1.2015г.
КАНД No 340/2014 Решение от 24.1.2015г.
В законна сила от 24.1.2015г.
КАНД No 341/2014 Решение от 21.1.2015г.
В законна сила от 21.1.2015г.
КАНД No 342/2014 Решение от 11.2.2015г.
В законна сила от 11.2.2015г.
КАНД No 343/2014 Решение от 15.1.2015г.
В законна сила от 15.1.2015г.
КАНД No 344/2014 Решение от 13.2.2015г.
В законна сила от 13.2.2015г.
КАНД No 345/2014 Решение от 6.3.2015г.
В законна сила от 6.3.2015г.
КАНД No 346/2014 Решение от 21.1.2015г.
В законна сила от 21.1.2015г.
КАНД No 347/2014 Решение от 23.1.2015г.
В законна сила от 23.1.2015г.