Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                    
КАНД No 1/2013 Решение от 6.2.2013г.
В законна сила от 6.2.2013г.
КАНД No 2/2013 Решение от 11.2.2013г.
В законна сила от 11.2.2013г.
КАНД No 3/2013 Решение от 31.1.2013г.
В законна сила от 31.1.2013г.
КАНД No 4/2013 Решение от 12.2.2013г.
В законна сила от 12.2.2013г.
КАНД No 5/2013 Решение от 7.2.2013г.
В законна сила от 7.2.2013г.
КАНД No 6/2013 Решение от 12.2.2013г.
В законна сила от 12.2.2013г.
КАНД No 7/2013 Решение от 5.2.2013г.
В законна сила от 5.2.2013г.
КАНД No 8/2013 Решение от 15.2.2013г.
В законна сила от 15.2.2013г.
КАНД No 9/2013 Решение от 31.1.2013г.
В законна сила от 31.1.2013г.
КАНД No 10/2013 Решение от 12.2.2013г.
В законна сила от 12.2.2013г.
КАНД No 11/2013 Решение от 5.2.2013г.
В законна сила от 5.2.2013г.
КАНД No 12/2013 Решение от 5.2.2013г.
В законна сила от 5.2.2013г.
КАНД No 13/2013 Решение от 31.1.2013г.
В законна сила от 31.1.2013г.
КАНД No 14/2013 Решение от 5.2.2013г.
В законна сила от 5.2.2013г.
КАНД No 15/2013 Решение от 5.2.2013г.
В законна сила от 5.2.2013г.
КАНД No 16/2013 Решение от 1.2.2013г.
В законна сила от 1.2.2013г.
КАНД No 17/2013 Решение от 8.2.2013г.
В законна сила от 8.2.2013г.
КАНД No 18/2013 Решение от 5.2.2013г.
В законна сила от 5.2.2013г.
КАНД No 19/2013 Решение от 8.2.2013г.
В законна сила от 8.2.2013г.
КАНД No 20/2013 Решение от 1.2.2013г.
В законна сила от 1.2.2013г.
КАНД No 21/2013 Решение от 12.2.2013г.
В законна сила от 12.2.2013г.
КАНД No 22/2013 Решение от 25.2.2013г.
В законна сила от 25.2.2013г.
КАНД No 23/2013 Решение от 31.1.2013г.
В законна сила от 31.1.2013г.
КАНД No 24/2013 Решение от 15.2.2013г.
В законна сила от 15.2.2013г.
КАНД No 25/2013 Решение от 8.2.2013г.
В законна сила от 8.2.2013г.
КАНД No 26/2013 Решение от 7.2.2013г.
В законна сила от 7.2.2013г.
КАНД No 27/2013 Решение от 12.2.2013г.
В законна сила от 12.2.2013г.
КАНД No 28/2013 Решение от 7.2.2013г.
В законна сила от 7.2.2013г.
КАНД No 29/2013 Решение от 18.2.2013г.
В законна сила от 18.2.2013г.
КАНД No 30/2013 Решение от 8.2.2013г.
В законна сила от 8.2.2013г.
КАНД No 31/2013 Решение от 12.2.2013г.
В законна сила от 12.2.2013г.
КАНД No 32/2013 Решение от 25.2.2013г.
В законна сила от 25.2.2013г.
КАНД No 33/2013 Решение от 8.2.2013г.
В законна сила от 8.2.2013г.
КАНД No 34/2013 Решение от 13.2.2013г.
В законна сила от 13.2.2013г.
КАНД No 35/2013 Решение от 18.2.2013г.
В законна сила от 18.2.2013г.
КАНД No 36/2013 Решение от 7.2.2013г.
В законна сила от 7.2.2013г.
КАНД No 37/2013 Решение от 20.2.2013г.
В законна сила от 20.2.2013г.
КАНД No 38/2013 Решение от 19.2.2013г.
В законна сила от 19.2.2013г.
КАНД No 39/2013 Решение от 13.2.2013г.
В законна сила от 13.2.2013г.
КАНД No 40/2013 Решение от 13.2.2013г.
В законна сила от 13.2.2013г.
КАНД No 41/2013 Решение от 7.2.2013г.
В законна сила от 7.2.2013г.
КАНД No 42/2013 Решение от 15.2.2013г.
В законна сила от 15.2.2013г.
КАНД No 43/2013 Решение от 4.3.2013г.
В законна сила от 4.3.2013г.
КАНД No 44/2013 Решение от 19.2.2013г.
В законна сила от 19.2.2013г.
КАНД No 45/2013 Решение от 15.2.2013г.
В законна сила от 15.2.2013г.
КАНД No 46/2013 Решение от 15.2.2013г.
В законна сила от 15.2.2013г.
КАНД No 47/2013 Решение от 19.2.2013г.
В законна сила от 19.2.2013г.
КАНД No 48/2013 Решение от 28.2.2013г.
В законна сила от 28.2.2013г.
КАНД No 49/2013 Решение от 15.2.2013г.
В законна сила от 15.2.2013г.
КАНД No 50/2013 Решение от 15.2.2013г.
В законна сила от 15.2.2013г.
КАНД No 51/2013 Решение от 15.2.2013г.
В законна сила от 15.2.2013г.
КАНД No 52/2013 Решение от 19.2.2013г.
В законна сила от 19.2.2013г.
КАНД No 53/2013 Решение от 27.2.2013г.
В законна сила от 27.2.2013г.
КАНД No 54/2013 Решение от 15.2.2013г.
В законна сила от 15.2.2013г.
КАНД No 55/2013 Решение от 27.2.2013г.
В законна сила от 27.2.2013г.
КАНД No 56/2013 Решение от 22.2.2013г.
В законна сила от 22.2.2013г.
КАНД No 57/2013 Решение от 21.2.2013г.
В законна сила от 21.2.2013г.
КАНД No 58/2013 Решение от 28.2.2013г.
В законна сила от 28.2.2013г.
КАНД No 59/2013 Решение от 22.2.2013г.
В законна сила от 22.2.2013г.
КАНД No 60/2013 Решение от 25.2.2013г.
В законна сила от 25.2.2013г.
КАНД No 61/2013 Решение от 11.3.2013г.
В законна сила от 11.3.2013г.
КАНД No 62/2013 Решение от 22.2.2013г.
В законна сила от 22.2.2013г.
КАНД No 63/2013 Решение от 26.2.2013г.
В законна сила от 26.2.2013г.
КАНД No 64/2013 Решение от 25.2.2013г.
В законна сила от 25.2.2013г.
КАНД No 65/2013 Решение от 27.2.2013г.
В законна сила от 27.2.2013г.
КАНД No 66/2013 Решение от 21.2.2013г.
В законна сила от 21.2.2013г.
КАНД No 67/2013 Решение от 28.2.2013г.
В законна сила от 28.2.2013г.
КАНД No 68/2013 Решение от 25.2.2013г.
В законна сила от 25.2.2013г.
КАНД No 69/2013 Решение от 6.3.2013г.
В законна сила от 6.3.2013г.
КАНД No 70/2013 Решение от 5.3.2013г.
В законна сила от 5.3.2013г.
КАНД No 71/2013 Решение от 22.2.2013г.
В законна сила от 22.2.2013г.
КАНД No 72/2013 Решение от 22.2.2013г.
В законна сила от 22.2.2013г.
КАНД No 73/2013 Решение от 28.2.2013г.
В законна сила от 28.2.2013г.
КАНД No 74/2013 Решение от 5.3.2013г.
В законна сила от 5.3.2013г.
КАНД No 75/2013 Решение от 21.2.2013г.
В законна сила от 21.2.2013г.
КАНД No 76/2013 Решение от 28.2.2013г.
В законна сила от 28.2.2013г.
КАНД No 77/2013 Решение от 1.4.2013г.
В законна сила от 1.4.2013г.
КАНД No 78/2013 Решение от 28.2.2013г.
В законна сила от 28.2.2013г.
КАНД No 79/2013 Решение от 2.4.2013г.
В законна сила от 2.4.2013г.
КАНД No 80/2013 Решение от 11.3.2013г.
В законна сила от 11.3.2013г.
КАНД No 81/2013 Решение от 7.3.2013г.
В законна сила от 7.3.2013г.
Частно КАНД No 82/2013 Определение от 6.2.2013г.
В законна сила от 6.2.2013г.
КАНД No 83/2013 Решение от 4.3.2013г.
В законна сила от 4.3.2013г.
КАНД No 84/2013 Определение от 7.2.2013г.
В законна сила от 7.2.2013г.
КАНД No 85/2013 Решение от 27.2.2013г.
В законна сила от 27.2.2013г.
КАНД No 86/2013 Решение от 8.3.2013г.
В законна сила от 8.3.2013г.
КАНД No 87/2013 Решение от 5.3.2013г.
В законна сила от 5.3.2013г.
КАНД No 88/2013 Решение от 11.3.2013г.
В законна сила от 11.3.2013г.
КАНД No 89/2013 Решение от 6.3.2013г.
В законна сила от 6.3.2013г.
КАНД No 90/2013 Решение от 28.2.2013г.
В законна сила от 28.2.2013г.
КАНД No 91/2013 Решение от 8.4.2013г.
В законна сила от 8.4.2013г.
КАНД No 92/2013 Решение от 14.3.2013г.
В законна сила от 14.3.2013г.
КАНД No 93/2013 Решение от 4.3.2013г.
В законна сила от 4.3.2013г.
КАНД No 94/2013 Решение от 28.2.2013г.
В законна сила от 28.2.2013г.
КАНД No 95/2013 Решение от 11.3.2013г.
В законна сила от 11.3.2013г.
КАНД No 96/2013 Решение от 13.3.2013г.
В законна сила от 13.3.2013г.
КАНД No 97/2013 Решение от 6.3.2013г.
В законна сила от 6.3.2013г.
КАНД No 98/2013 Решение от 15.3.2013г.
В законна сила от 15.3.2013г.
КАНД No 99/2013 Решение от 11.3.2013г.
В законна сила от 11.3.2013г.
КАНД No 100/2013 Решение от 12.3.2013г.
В законна сила от 12.3.2013г.
КАНД No 101/2013 Решение от 6.3.2013г.
В законна сила от 6.3.2013г.
КАНД No 102/2013 Решение от 13.3.2013г.
В законна сила от 13.3.2013г.
КАНД No 103/2013 Решение от 25.4.2013г.
В законна сила от 25.4.2013г.
КАНД No 104/2013 Решение от 18.3.2013г.
В законна сила от 18.3.2013г.
КАНД No 105/2013 Определение от 5.3.2013г.
В законна сила от 12.3.2013г.
КАНД No 106/2013 Решение от 27.3.2013г.
В законна сила от 27.3.2013г.
КАНД No 107/2013 Решение от 4.4.2013г.
В законна сила от 4.4.2013г.
КАНД No 108/2013 Решение от 14.3.2013г.
В законна сила от 14.3.2013г.
КАНД No 109/2013 Решение от 23.4.2013г.
В законна сила от 23.4.2013г.
КАНД No 110/2013 Определение от 25.2.2013г.
В законна сила от 5.3.2013г.
КАНД No 111/2013 Решение от 27.3.2013г.
В законна сила от 27.3.2013г.
КАНД No 112/2013 Решение от 21.3.2013г.
В законна сила от 21.3.2013г.
КАНД No 113/2013 Решение от 5.4.2013г.
В законна сила от 5.4.2013г.
КАНД No 114/2013 Решение от 27.3.2013г.
В законна сила от 27.3.2013г.
КАНД No 115/2013 Решение от 26.3.2013г.
В законна сила от 26.3.2013г.
КАНД No 116/2013 Решение от 1.4.2013г.
В законна сила от 1.4.2013г.
КАНД No 117/2013 Решение от 19.3.2013г.
В законна сила от 19.3.2013г.
КАНД No 118/2013 Решение от 5.4.2013г.
В законна сила от 5.4.2013г.
КАНД No 119/2013 Решение от 20.3.2013г.
В законна сила от 20.3.2013г.
КАНД No 120/2013 Решение от 27.3.2013г.
В законна сила от 27.3.2013г.
КАНД No 121/2013 Решение от 29.3.2013г.
В законна сила от 29.3.2013г.
КАНД No 122/2013 Решение от 27.3.2013г.
В законна сила от 27.3.2013г.
КАНД No 123/2013 Решение от 10.4.2013г.
В законна сила от 10.4.2013г.
КАНД No 124/2013 Решение от 28.3.2013г.
В законна сила от 28.3.2013г.
КАНД No 125/2013 Решение от 10.4.2013г.
В законна сила от 10.4.2013г.
КАНД No 126/2013 Решение от 22.4.2013г.
В законна сила от 22.4.2013г.
КАНД No 127/2013 Решение от 28.3.2013г.
В законна сила от 28.3.2013г.
КАНД No 128/2013 Решение от 11.4.2013г.
В законна сила от 11.4.2013г.
КАНД No 129/2013 Решение от 26.3.2013г.
В законна сила от 26.3.2013г.
КАНД No 130/2013 Решение от 11.4.2013г.
В законна сила от 11.4.2013г.
КАНД No 131/2013 Решение от 10.4.2013г.
В законна сила от 10.4.2013г.
КАНД No 132/2013 Решение от 22.4.2013г.
В законна сила от 22.4.2013г.
КАНД No 133/2013 Решение от 30.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
КАНД No 134/2013 Решение от 27.3.2013г.
В законна сила от 27.3.2013г.
КАНД No 135/2013 Решение от 29.4.2013г.
В законна сила от 29.4.2013г.
КАНД No 136/2013 Решение от 12.4.2013г.
В законна сила от 12.4.2013г.
КАНД No 137/2013 Решение от 10.4.2013г.
В законна сила от 10.4.2013г.
КАНД No 138/2013 Решение от 16.4.2013г.
В законна сила от 16.4.2013г.
КАНД No 139/2013 Решение от 11.4.2013г.
В законна сила от 11.4.2013г.
КАНД No 140/2013 Решение от 9.4.2013г.
В законна сила от 9.4.2013г.
КАНД No 141/2013 Решение от 11.4.2013г.
В законна сила от 11.4.2013г.
КАНД No 142/2013 Решение от 17.4.2013г.
В законна сила от 17.4.2013г.
КАНД No 143/2013 Решение от 10.4.2013г.
В законна сила от 10.4.2013г.
КАНД No 144/2013 Решение от 30.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
КАНД No 145/2013 Решение от 24.4.2013г.
В законна сила от 24.4.2013г.
КАНД No 146/2013 Решение от 24.4.2013г.
В законна сила от 24.4.2013г.
КАНД No 147/2013 Решение от 25.4.2013г.
В законна сила от 25.4.2013г.
КАНД No 148/2013 Решение от 10.4.2013г.
В законна сила от 10.4.2013г.
КАНД No 149/2013 Решение от 9.5.2013г.
В законна сила от 9.5.2013г.
КАНД No 150/2013 Решение от 8.5.2013г.
В законна сила от 8.5.2013г.
КАНД No 151/2013 Решение от 30.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
КАНД No 152/2013 Решение от 26.4.2013г.
В законна сила от 26.4.2013г.
КАНД No 153/2013 Решение от 21.5.2013г.
В законна сила от 21.5.2013г.
КАНД No 154/2013 Решение от 14.5.2013г.
В законна сила от 14.5.2013г.
КАНД No 155/2013 Решение от 17.4.2013г.
В законна сила от 17.4.2013г.
КАНД No 156/2013 Решение от 26.4.2013г.
В законна сила от 26.4.2013г.
КАНД No 157/2013 Решение от 23.4.2013г.
В законна сила от 23.4.2013г.
КАНД No 158/2013 Решение от 10.4.2013г.
В законна сила от 10.4.2013г.
КАНД No 159/2013 Решение от 30.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
КАНД No 160/2013 Решение от 24.4.2013г.
В законна сила от 24.4.2013г.
КАНД No 161/2013 Решение от 30.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
КАНД No 162/2013 Решение от 22.5.2013г.
В законна сила от 22.5.2013г.
КАНД No 163/2013 Решение от 21.5.2013г.
В законна сила от 21.5.2013г.
КАНД No 164/2013 Решение от 30.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
КАНД No 165/2013 Решение от 25.4.2013г.
В законна сила от 25.4.2013г.
КАНД No 166/2013 Решение от 25.4.2013г.
В законна сила от 25.4.2013г.
КАНД No 167/2013 Решение от 30.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
КАНД No 168/2013 Решение от 7.5.2013г.
В законна сила от 7.5.2013г.
КАНД No 169/2013 Решение от 30.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
КАНД No 170/2013 Решение от 7.5.2013г.
В законна сила от 7.5.2013г.
КАНД No 171/2013 Решение от 7.5.2013г.
В законна сила от 7.5.2013г.
КАНД No 172/2013 Решение от 26.4.2013г.
В законна сила от 26.4.2013г.
КАНД No 173/2013 Решение от 8.5.2013г.
В законна сила от 8.5.2013г.
КАНД No 174/2013 Решение от 30.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
КАНД No 175/2013 Решение от 29.4.2013г.
В законна сила от 29.4.2013г.
КАНД No 176/2013 Решение от 25.4.2013г.
В законна сила от 25.4.2013г.
КАНД No 177/2013 Решение от 30.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
КАНД No 178/2013 Решение от 7.5.2013г.
В законна сила от 7.5.2013г.
КАНД No 179/2013 Решение от 14.5.2013г.
В законна сила от 14.5.2013г.
КАНД No 180/2013 Решение от 28.5.2013г.
В законна сила от 28.5.2013г.
КАНД No 181/2013 Решение от 30.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
КАНД No 182/2013 Решение от 8.5.2013г.
В законна сила от 8.5.2013г.
КАНД No 183/2013 Решение от 23.5.2013г.
В законна сила от 23.5.2013г.
КАНД No 184/2013 Решение от 15.5.2013г.
В законна сила от 15.5.2013г.
КАНД No 185/2013 Решение от 13.5.2013г.
В законна сила от 13.5.2013г.
КАНД No 186/2013 Решение от 31.5.2013г.
В законна сила от 31.5.2013г.
КАНД No 187/2013 Решение от 30.4.2013г.
В законна сила от 30.4.2013г.
КАНД No 188/2013 Решение от 9.5.2013г.
В законна сила от 9.5.2013г.
КАНД No 189/2013 Решение от 14.5.2013г.
В законна сила от 14.5.2013г.
КАНД No 190/2013 Решение от 28.5.2013г.
В законна сила от 28.5.2013г.
КАНД No 191/2013 Решение от 9.5.2013г.
В законна сила от 9.5.2013г.
КАНД No 192/2013 Решение от 27.5.2013г.
В законна сила от 27.5.2013г.
КАНД No 194/2013 Решение от 9.5.2013г.
В законна сила от 9.5.2013г.
КАНД No 195/2013 Решение от 22.5.2013г.
В законна сила от 22.5.2013г.
КАНД No 196/2013 Решение от 21.5.2013г.
В законна сила от 21.5.2013г.
КАНД No 197/2013 Решение от 21.5.2013г.
В законна сила от 21.5.2013г.
КАНД No 198/2013 Решение от 13.6.2013г.
В законна сила от 13.6.2013г.
КАНД No 199/2013 Решение от 15.5.2013г.
В законна сила от 15.5.2013г.
КАНД No 200/2013 Решение от 15.5.2013г.
В законна сила от 15.5.2013г.
КАНД No 201/2013 Решение от 15.5.2013г.
В законна сила от 15.5.2013г.
КАНД No 202/2013 Решение от 15.5.2013г.
В законна сила от 15.5.2013г.
КАНД No 203/2013 Решение от 29.5.2013г.
В законна сила от 29.5.2013г.
КАНД No 204/2013 Решение от 22.5.2013г.
В законна сила от 22.5.2013г.
КАНД No 205/2013 Решение от 27.5.2013г.
В законна сила от 27.5.2013г.
КАНД No 206/2013 Решение от 27.5.2013г.
В законна сила от 27.5.2013г.
КАНД No 207/2013 Решение от 15.5.2013г.
В законна сила от 15.5.2013г.
КАНД No 208/2013 Решение от 29.5.2013г.
В законна сила от 29.5.2013г.
КАНД No 209/2013 Решение от 15.5.2013г.
В законна сила от 15.5.2013г.
КАНД No 210/2013 Решение от 15.5.2013г.
В законна сила от 15.5.2013г.
КАНД No 211/2013 Решение от 15.5.2013г.
В законна сила от 15.5.2013г.
КАНД No 212/2013 Решение от 16.5.2013г.
В законна сила от 16.5.2013г.
КАНД No 213/2013 Решение от 15.5.2013г.
В законна сила от 15.5.2013г.
КАНД No 214/2013 Определение от 28.5.2013г.
В законна сила от 11.6.2013г.
КАНД No 215/2013 Решение от 20.5.2013г.
В законна сила от 20.5.2013г.
КАНД No 216/2013 Решение от 21.5.2013г.
В законна сила от 21.5.2013г.
КАНД No 217/2013 Решение от 20.5.2013г.
В законна сила от 20.5.2013г.
КАНД No 218/2013 Решение от 22.5.2013г.
В законна сила от 22.5.2013г.
КАНД No 219/2013 Решение от 23.5.2013г.
В законна сила от 23.5.2013г.
КАНД No 220/2013 Решение от 30.5.2013г.
В законна сила от 30.5.2013г.
КАНД No 221/2013 Решение от 18.6.2013г.
В законна сила от 18.6.2013г.
КАНД No 222/2013 Решение от 31.5.2013г.
В законна сила от 31.5.2013г.
КАНД No 223/2013 Решение от 31.5.2013г.
В законна сила от 31.5.2013г.
КАНД No 224/2013 Решение от 23.5.2013г.
В законна сила от 23.5.2013г.
КАНД No 225/2013 Решение от 22.5.2013г.
В законна сила от 22.5.2013г.
КАНД No 227/2013 Решение от 27.5.2013г.
В законна сила от 27.5.2013г.
КАНД No 228/2013 Решение от 4.6.2013г.
В законна сила от 4.6.2013г.
КАНД No 229/2013 Решение от 22.5.2013г.
В законна сила от 22.5.2013г.
КАНД No 230/2013 Решение от 23.5.2013г.
В законна сила от 23.5.2013г.
КАНД No 231/2013 Решение от 22.5.2013г.
В законна сила от 22.5.2013г.
КАНД No 232/2013 Решение от 22.5.2013г.
В законна сила от 22.5.2013г.
КАНД No 233/2013 Решение от 10.6.2013г.
В законна сила от 10.6.2013г.
КАНД No 234/2013 Решение от 17.6.2013г.
В законна сила от 17.6.2013г.
КАНД No 235/2013 Решение от 7.6.2013г.
В законна сила от 7.6.2013г.
КАНД No 236/2013 Решение от 29.5.2013г.
В законна сила от 29.5.2013г.
КАНД No 237/2013 Решение от 12.6.2013г.
В законна сила от 12.6.2013г.
КАНД No 238/2013 Решение от 29.5.2013г.
В законна сила от 29.5.2013г.
КАНД No 239/2013 Решение от 17.6.2013г.
В законна сила от 17.6.2013г.
КАНД No 240/2013 Решение от 14.6.2013г.
В законна сила от 14.6.2013г.
КАНД No 241/2013 Решение от 9.7.2013г.
В законна сила от 9.7.2013г.
КАНД No 242/2013 Решение от 5.6.2013г.
В законна сила от 5.6.2013г.
КАНД No 243/2013 Решение от 17.6.2013г.
В законна сила от 17.6.2013г.
КАНД No 244/2013 Решение от 14.6.2013г.
В законна сила от 14.6.2013г.
КАНД No 245/2013 Решение от 6.6.2013г.
В законна сила от 6.6.2013г.
КАНД No 246/2013 Решение от 4.6.2013г.
В законна сила от 4.6.2013г.
КАНД No 247/2013 Решение от 13.6.2013г.
В законна сила от 13.6.2013г.
КАНД No 248/2013 Решение от 10.7.2013г.
В законна сила от 10.7.2013г.
КАНД No 249/2013 Решение от 10.7.2013г.
В законна сила от 10.7.2013г.
КАНД No 250/2013 Решение от 17.6.2013г.
В законна сила от 17.6.2013г.
КАНД No 251/2013 Решение от 18.6.2013г.
В законна сила от 18.6.2013г.
КАНД No 252/2013 Решение от 17.6.2013г.
В законна сила от 17.6.2013г.
КАНД No 253/2013 Решение от 6.6.2013г.
В законна сила от 6.6.2013г.
КАНД No 254/2013 Решение от 4.6.2013г.
В законна сила от 4.6.2013г.
КАНД No 255/2013 Решение от 8.7.2013г.
В законна сила от 8.7.2013г.
КАНД No 256/2013 Решение от 5.6.2013г.
КАНД No 257/2013 Решение от 17.6.2013г.
В законна сила от 17.6.2013г.
КАНД No 258/2013 Решение от 19.6.2013г.
В законна сила от 19.6.2013г.
КАНД No 259/2013 Решение от 20.6.2013г.
В законна сила от 20.6.2013г.
КАНД No 260/2013 Решение от 8.7.2013г.
В законна сила от 8.7.2013г.
КАНД No 261/2013 Решение от 2.7.2013г.
В законна сила от 2.7.2013г.
КАНД No 262/2013 Решение от 17.7.2013г.
В законна сила от 17.7.2013г.
КАНД No 263/2013 Решение от 26.6.2013г.
В законна сила от 26.6.2013г.
КАНД No 264/2013 Решение от 5.7.2013г.
В законна сила от 5.7.2013г.
КАНД No 265/2013 Решение от 9.7.2013г.
В законна сила от 9.7.2013г.
КАНД No 266/2013 Решение от 5.7.2013г.
В законна сила от 5.7.2013г.
КАНД No 267/2013 Решение от 5.7.2013г.
В законна сила от 5.7.2013г.
КАНД No 268/2013 Решение от 26.6.2013г.
В законна сила от 26.6.2013г.
КАНД No 269/2013 Решение от 15.7.2013г.
В законна сила от 15.7.2013г.
КАНД No 270/2013 Решение от 20.6.2013г.
В законна сила от 20.6.2013г.
КАНД No 271/2013 Решение от 21.6.2013г.
В законна сила от 21.6.2013г.
КАНД No 272/2013 Решение от 8.7.2013г.
В законна сила от 8.7.2013г.
КАНД No 273/2013 Решение от 28.6.2013г.
В законна сила от 28.6.2013г.
КАНД No 274/2013 Решение от 2.7.2013г.
В законна сила от 2.7.2013г.
КАНД No 275/2013 Решение от 8.7.2013г.
В законна сила от 8.7.2013г.
КАНД No 276/2013 Решение от 26.6.2013г.
В законна сила от 26.6.2013г.
КАНД No 277/2013 Решение от 12.7.2013г.
В законна сила от 12.7.2013г.
КАНД No 278/2013 Решение от 3.7.2013г.
В законна сила от 3.7.2013г.
КАНД No 279/2013 Решение от 3.7.2013г.
В законна сила от 3.7.2013г.
КАНД No 280/2013 Решение от 9.7.2013г.
В законна сила от 9.7.2013г.
КАНД No 281/2013 Решение от 12.7.2013г.
В законна сила от 12.7.2013г.
КАНД No 282/2013 Решение от 9.7.2013г.
В законна сила от 9.7.2013г.
КАНД No 283/2013 Решение от 23.7.2013г.
В законна сила от 23.7.2013г.
КАНД No 284/2013 Решение от 9.7.2013г.
В законна сила от 9.7.2013г.
КАНД No 285/2013 Решение от 5.7.2013г.
В законна сила от 5.7.2013г.
КАНД No 286/2013 Решение от 17.7.2013г.
В законна сила от 17.7.2013г.
КАНД No 287/2013 Решение от 4.7.2013г.
В законна сила от 4.7.2013г.
КАНД No 288/2013 Решение от 4.7.2013г.
В законна сила от 4.7.2013г.
КАНД No 289/2013 Решение от 21.6.2013г.
В законна сила от 21.6.2013г.
КАНД No 290/2013 Решение от 3.7.2013г.
В законна сила от 3.7.2013г.
КАНД No 291/2013 Решение от 5.7.2013г.
В законна сила от 5.7.2013г.
КАНД No 292/2013 Решение от 9.7.2013г.
В законна сила от 9.7.2013г.
КАНД No 293/2013 Определение от 27.6.2013г.
В законна сила от 12.9.2013г.
КАНД No 294/2013 Решение от 5.7.2013г.
В законна сила от 5.7.2013г.
КАНД No 295/2013 Решение от 3.7.2013г.
В законна сила от 3.7.2013г.
КАНД No 296/2013 Решение от 3.7.2013г.
В законна сила от 3.7.2013г.
КАНД No 297/2013 Решение от 10.7.2013г.
В законна сила от 10.7.2013г.
КАНД No 298/2013 Решение от 9.7.2013г.
В законна сила от 9.7.2013г.
КАНД No 299/2013 Решение от 8.7.2013г.
В законна сила от 8.7.2013г.
КАНД No 300/2013 Решение от 4.7.2013г.
В законна сила от 4.7.2013г.
КАНД No 301/2013 Решение от 17.7.2013г.
В законна сила от 17.7.2013г.
КАНД No 302/2013 Решение от 11.7.2013г.
В законна сила от 11.7.2013г.
КАНД No 303/2013 Решение от 9.7.2013г.
В законна сила от 9.7.2013г.
КАНД No 304/2013 Решение от 3.7.2013г.
В законна сила от 3.7.2013г.
КАНД No 305/2013 Решение от 16.7.2013г.
В законна сила от 16.7.2013г.
КАНД No 306/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 307/2013 Решение от 21.10.2013г.
В законна сила от 21.10.2013г.
КАНД No 308/2013 Решение от 10.7.2013г.
В законна сила от 10.7.2013г.
КАНД No 309/2013 Решение от 17.7.2013г.
В законна сила от 17.7.2013г.
КАНД No 310/2013 Решение от 11.7.2013г.
В законна сила от 11.7.2013г.
КАНД No 311/2013 Решение от 10.7.2013г.
В законна сила от 10.7.2013г.
КАНД No 312/2013 Решение от 26.9.2013г.
В законна сила от 26.9.2013г.
КАНД No 313/2013 Решение от 18.7.2013г.
В законна сила от 18.7.2013г.
КАНД No 314/2013 Решение от 10.7.2013г.
В законна сила от 10.7.2013г.
КАНД No 315/2013 Решение от 27.9.2013г.
В законна сила от 27.9.2013г.
КАНД No 316/2013 Решение от 16.10.2013г.
В законна сила от 16.10.2013г.
КАНД No 317/2013 Решение от 27.9.2013г.
В законна сила от 27.9.2013г.
КАНД No 318/2013 Решение от 23.9.2013г.
В законна сила от 23.9.2013г.
КАНД No 319/2013 Решение от 1.10.2013г.
В законна сила от 1.10.2013г.
КАНД No 320/2013 Решение от 18.7.2013г.
В законна сила от 18.7.2013г.
КАНД No 321/2013 Решение от 23.9.2013г.
В законна сила от 23.9.2013г.
КАНД No 322/2013 Решение от 20.9.2013г.
В законна сила от 20.9.2013г.
КАНД No 323/2013 Решение от 16.7.2013г.
В законна сила от 16.7.2013г.
КАНД No 324/2013 Решение от 26.9.2013г.
В законна сила от 26.9.2013г.
КАНД No 325/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 326/2013 Решение от 25.9.2013г.
В законна сила от 25.9.2013г.
КАНД No 327/2013 Решение от 20.9.2013г.
В законна сила от 20.9.2013г.
КАНД No 328/2013 Решение от 1.10.2013г.
В законна сила от 1.10.2013г.
КАНД No 329/2013 Решение от 25.9.2013г.
В законна сила от 25.9.2013г.
КАНД No 330/2013 Решение от 23.9.2013г.
В законна сила от 23.9.2013г.
КАНД No 331/2013 Решение от 24.9.2013г.
В законна сила от 24.9.2013г.
КАНД No 332/2013 Решение от 25.9.2013г.
В законна сила от 25.9.2013г.
КАНД No 333/2013 Решение от 23.9.2013г.
В законна сила от 23.9.2013г.
КАНД No 334/2013 Решение от 3.10.2013г.
В законна сила от 3.10.2013г.
КАНД No 335/2013 Решение от 20.9.2013г.
В законна сила от 20.9.2013г.
КАНД No 336/2013 Решение от 24.9.2013г.
В законна сила от 24.9.2013г.
КАНД No 337/2013 Решение от 26.9.2013г.
В законна сила от 26.9.2013г.
КАНД No 338/2013 Решение от 16.10.2013г.
В законна сила от 16.10.2013г.
КАНД No 339/2013 Решение от 1.10.2013г.
В законна сила от 1.10.2013г.
КАНД No 340/2013 Решение от 23.10.2013г.
В законна сила от 23.10.2013г.
КАНД No 341/2013 Решение от 30.9.2013г.
В законна сила от 30.9.2013г.
КАНД No 342/2013 Решение от 1.10.2013г.
В законна сила от 1.10.2013г.
КАНД No 343/2013 Решение от 23.9.2013г.
В законна сила от 23.9.2013г.
КАНД No 344/2013 Решение от 27.9.2013г.
В законна сила от 27.9.2013г.
КАНД No 345/2013 Решение от 8.10.2013г.
В законна сила от 8.10.2013г.
КАНД No 346/2013 Решение от 26.9.2013г.
В законна сила от 26.9.2013г.
КАНД No 347/2013 Решение от 3.10.2013г.
В законна сила от 3.10.2013г.
КАНД No 348/2013 Решение от 26.9.2013г.
В законна сила от 26.9.2013г.
КАНД No 349/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 350/2013 Решение от 18.10.2013г.
В законна сила от 18.10.2013г.
КАНД No 351/2013 Решение от 27.9.2013г.
В законна сила от 27.9.2013г.
КАНД No 352/2013 Решение от 23.9.2013г.
В законна сила от 23.9.2013г.
КАНД No 353/2013 Решение от 11.10.2013г.
В законна сила от 11.10.2013г.
КАНД No 354/2013 Решение от 24.9.2013г.
В законна сила от 24.9.2013г.
КАНД No 355/2013 Решение от 25.9.2013г.
В законна сила от 25.9.2013г.
КАНД No 356/2013 Решение от 1.10.2013г.
В законна сила от 1.10.2013г.
КАНД No 357/2013 Решение от 26.9.2013г.
В законна сила от 26.9.2013г.
КАНД No 358/2013 Решение от 1.10.2013г.
В законна сила от 1.10.2013г.
КАНД No 359/2013 Решение от 1.10.2013г.
В законна сила от 1.10.2013г.
КАНД No 360/2013 Решение от 23.10.2013г.
В законна сила от 23.10.2013г.
КАНД No 361/2013 Решение от 4.10.2013г.
В законна сила от 4.10.2013г.
КАНД No 362/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 363/2013 Решение от 4.10.2013г.
В законна сила от 4.10.2013г.
КАНД No 364/2013 Решение от 1.11.2013г.
В законна сила от 1.11.2013г.
КАНД No 365/2013 Решение от 27.9.2013г.
В законна сила от 27.9.2013г.
КАНД No 366/2013 Решение от 27.9.2013г.
В законна сила от 27.9.2013г.
КАНД No 367/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 368/2013 Решение от 10.10.2013г.
В законна сила от 10.10.2013г.
КАНД No 369/2013 Решение от 1.10.2013г.
В законна сила от 1.10.2013г.
КАНД No 370/2013 Решение от 1.10.2013г.
В законна сила от 1.10.2013г.
КАНД No 371/2013 Решение от 25.10.2013г.
В законна сила от 25.10.2013г.
КАНД No 372/2013 Решение от 22.10.2013г.
В законна сила от 22.10.2013г.
КАНД No 373/2013 Решение от 4.10.2013г.
В законна сила от 4.10.2013г.
КАНД No 374/2013 Решение от 27.9.2013г.
В законна сила от 27.9.2013г.
КАНД No 375/2013 Решение от 3.10.2013г.
В законна сила от 3.10.2013г.
КАНД No 376/2013 Решение от 28.10.2013г.
В законна сила от 28.10.2013г.
КАНД No 377/2013 Решение от 8.10.2013г.
В законна сила от 8.10.2013г.
КАНД No 378/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 379/2013 Решение от 7.10.2013г.
В законна сила от 7.10.2013г.
КАНД No 380/2013 Решение от 8.10.2013г.
В законна сила от 8.10.2013г.
КАНД No 381/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
Частно КАНД No 382/2013 Определение от 30.9.2013г.
В законна сила от 30.9.2013г.
КАНД No 383/2013 Решение от 30.10.2013г.
В законна сила от 30.10.2013г.
КАНД No 384/2013 Решение от 8.10.2013г.
В законна сила от 8.10.2013г.
КАНД No 385/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 386/2013 Решение от 28.10.2013г.
КАНД No 387/2013 Решение от 11.10.2013г.
В законна сила от 11.10.2013г.
КАНД No 388/2013 Решение от 5.11.2013г.
В законна сила от 5.11.2013г.
КАНД No 389/2013 Решение от 4.10.2013г.
В законна сила от 4.10.2013г.
КАНД No 390/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 391/2013 Решение от 8.10.2013г.
В законна сила от 8.10.2013г.
КАНД No 392/2013 Решение от 9.10.2013г.
В законна сила от 9.10.2013г.
КАНД No 393/2013 Решение от 18.10.2013г.
В законна сила от 18.10.2013г.
КАНД No 394/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 395/2013 Решение от 1.11.2013г.
В законна сила от 1.11.2013г.
КАНД No 396/2013 Решение от 4.10.2013г.
В законна сила от 4.10.2013г.
КАНД No 397/2013 Решение от 10.10.2013г.
В законна сила от 10.10.2013г.
КАНД No 398/2013 Решение от 10.10.2013г.
В законна сила от 10.10.2013г.
КАНД No 399/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 400/2013 Решение от 12.11.2013г.
КАНД No 401/2013 Решение от 17.10.2013г.
В законна сила от 17.10.2013г.
КАНД No 402/2013 Решение от 18.10.2013г.
В законна сила от 18.10.2013г.
КАНД No 403/2013 Решение от 9.10.2013г.
В законна сила от 9.10.2013г.
КАНД No 404/2013 Решение от 10.10.2013г.
В законна сила от 10.10.2013г.
КАНД No 405/2013 Решение от 23.10.2013г.
В законна сила от 23.10.2013г.
КАНД No 406/2013 Решение от 21.10.2013г.
В законна сила от 21.10.2013г.
КАНД No 407/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 408/2013 Решение от 14.10.2013г.
В законна сила от 14.10.2013г.
КАНД No 409/2013 Решение от 1.11.2013г.
В законна сила от 1.11.2013г.
КАНД No 410/2013 Решение от 17.10.2013г.
В законна сила от 17.10.2013г.
КАНД No 411/2013 Решение от 10.10.2013г.
В законна сила от 10.10.2013г.
КАНД No 412/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 413/2013 Решение от 18.10.2013г.
В законна сила от 18.10.2013г.
КАНД No 414/2013 Решение от 6.11.2013г.
В законна сила от 6.11.2013г.
КАНД No 415/2013 Решение от 16.10.2013г.
В законна сила от 16.10.2013г.
КАНД No 416/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 417/2013 Решение от 21.10.2013г.
В законна сила от 21.10.2013г.
КАНД No 418/2013 Решение от 2.10.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
КАНД No 419/2013 Решение от 24.10.2013г.
В законна сила от 24.10.2013г.
КАНД No 420/2013 Решение от 21.10.2013г.
В законна сила от 21.10.2013г.
КАНД No 421/2013 Решение от 11.10.2013г.
В законна сила от 11.10.2013г.
Частно КАНД No 422/2013 Определение от 23.8.2013г.
В законна сила от 16.10.2013г.
КАНД No 423/2013 Решение от 25.10.2013г.
В законна сила от 25.10.2013г.
КАНД No 424/2013 Решение от 14.10.2013г.
В законна сила от 14.10.2013г.
КАНД No 425/2013 Решение от 14.10.2013г.
В законна сила от 14.10.2013г.
КАНД No 426/2013 Решение от 28.10.2013г.
В законна сила от 28.10.2013г.
КАНД No 427/2013 Решение от 4.11.2013г.
В законна сила от 4.11.2013г.
КАНД No 428/2013 Решение от 6.11.2013г.
В законна сила от 6.11.2013г.
КАНД No 429/2013 Решение от 14.10.2013г.
В законна сила от 14.10.2013г.
КАНД No 430/2013 Решение от 24.10.2013г.
В законна сила от 24.10.2013г.
КАНД No 431/2013 Решение от 14.10.2013г.
В законна сила от 14.10.2013г.
КАНД No 432/2013 Решение от 23.10.2013г.
В законна сила от 23.10.2013г.
КАНД No 433/2013 Решение от 22.10.2013г.
В законна сила от 22.10.2013г.
КАНД No 434/2013 Решение от 14.10.2013г.
В законна сила от 14.10.2013г.
КАНД No 435/2013 Решение от 8.11.2013г.
В законна сила от 8.11.2013г.
КАНД No 436/2013 Решение от 14.10.2013г.
В законна сила от 14.10.2013г.
КАНД No 437/2013 Решение от 16.10.2013г.
В законна сила от 16.10.2013г.
КАНД No 438/2013 Решение от 22.10.2013г.
В законна сила от 22.10.2013г.
КАНД No 439/2013 Решение от 8.11.2013г.
В законна сила от 8.11.2013г.
КАНД No 440/2013 Решение от 16.10.2013г.
В законна сила от 16.10.2013г.
КАНД No 441/2013 Решение от 8.11.2013г.
В законна сила от 8.11.2013г.
КАНД No 442/2013 Решение от 7.11.2013г.
В законна сила от 7.11.2013г.
КАНД No 443/2013 Решение от 16.10.2013г.
В законна сила от 16.10.2013г.
КАНД No 444/2013 Решение от 5.11.2013г.
В законна сила от 5.11.2013г.
КАНД No 445/2013 Решение от 22.10.2013г.
В законна сила от 22.10.2013г.
КАНД No 446/2013 Решение от 7.11.2013г.
В законна сила от 7.11.2013г.
КАНД No 447/2013 Решение от 14.11.2013г.
В законна сила от 14.11.2013г.
КАНД No 448/2013 Решение от 5.11.2013г.
В законна сила от 5.11.2013г.
КАНД No 449/2013 Решение от 5.11.2013г.
В законна сила от 5.11.2013г.
Частно КАНД No 450/2013 Определение от 19.11.2013г.
В законна сила от 19.11.2013г.
КАНД No 451/2013 Решение от 8.11.2013г.
В законна сила от 8.11.2013г.
КАНД No 452/2013 Решение от 12.11.2013г.
В законна сила от 12.11.2013г.
КАНД No 453/2013 Решение от 22.11.2013г.
В законна сила от 22.11.2013г.
КАНД No 454/2013 Решение от 14.11.2013г.
В законна сила от 14.11.2013г.
КАНД No 455/2013 Решение от 14.11.2013г.
В законна сила от 14.11.2013г.
КАНД No 456/2013 Решение от 28.11.2013г.
КАНД No 457/2013 Решение от 5.11.2013г.
В законна сила от 5.11.2013г.
КАНД No 458/2013 Решение от 4.12.2013г.
В законна сила от 4.12.2013г.
КАНД No 459/2013 Решение от 22.11.2013г.
В законна сила от 22.11.2013г.
КАНД No 460/2013 Решение от 22.11.2013г.
В законна сила от 22.11.2013г.
КАНД No 461/2013 Решение от 20.11.2013г.
Частно КАНД No 462/2013 Определение от 20.11.2013г.
В законна сила от 20.11.2013г.
Частно КАНД No 463/2013 Определение от 25.11.2013г.
В законна сила от 25.11.2013г.
КАНД No 464/2013 Решение от 20.11.2013г.
В законна сила от 20.11.2013г.
КАНД No 465/2013 Решение от 20.11.2013г.
КАНД No 466/2013 Решение от 19.12.2013г.
В законна сила от 19.12.2013г.
КАНД No 467/2013 Решение от 19.11.2013г.
КАНД No 468/2013 Решение от 25.11.2013г.
В законна сила от 25.11.2013г.
КАНД No 469/2013 Решение от 4.12.2013г.
В законна сила от 4.12.2013г.
КАНД No 470/2013 Решение от 5.12.2013г.
В законна сила от 5.12.2013г.
КАНД No 471/2013 Решение от 27.11.2013г.
В законна сила от 27.11.2013г.
КАНД No 472/2013 Решение от 25.11.2013г.
В законна сила от 25.11.2013г.
КАНД No 473/2013 Решение от 28.11.2013г.
КАНД No 474/2013 Решение от 28.11.2013г.
В законна сила от 28.11.2013г.
Частно КАНД No 475/2013 Определение от 26.11.2013г.
В законна сила от 20.1.2014г.
КАНД No 476/2013 Решение от 3.12.2013г.
В законна сила от 3.12.2013г.
КАНД No 477/2013 Решение от 9.12.2013г.
Частно КАНД No 478/2013 Определение от 13.1.2014г.
КАНД No 479/2013 Решение от 18.12.2013г.
В законна сила от 18.12.2013г.
КАНД No 480/2013 Решение от 17.12.2013г.
В законна сила от 17.12.2013г.
КАНД No 481/2013 Решение от 3.12.2013г.
В законна сила от 3.12.2013г.
КАНД No 482/2013 Решение от 16.12.2013г.
В законна сила от 16.12.2013г.
КАНД No 483/2013 Решение от 11.12.2013г.
В законна сила от 11.12.2013г.
КАНД No 484/2013 Решение от 19.12.2013г.
КАНД No 485/2013 Решение от 4.12.2013г.
В законна сила от 4.12.2013г.
КАНД No 486/2013 Решение от 18.12.2013г.
В законна сила от 18.12.2013г.
КАНД No 487/2013 Решение от 11.12.2013г.
В законна сила от 11.12.2013г.
Частно КАНД No 488/2013 Определение от 6.12.2013г.
Частно КАНД No 489/2013 Определение от 6.12.2013г.
Частно КАНД No 490/2013 Определение от 16.12.2013г.
КАНД No 491/2013 Решение от 17.12.2013г.
В законна сила от 17.12.2013г.
КАНД No 492/2013 Решение от 4.12.2013г.
В законна сила от 4.12.2013г.
КАНД No 493/2013 Решение от 17.12.2013г.
В законна сила от 17.12.2013г.
КАНД No 494/2013 Решение от 16.12.2013г.
В законна сила от 16.12.2013г.
КАНД No 495/2013 Решение от 11.12.2013г.
В законна сила от 11.12.2013г.
КАНД No 496/2013 Решение от 17.12.2013г.
В законна сила от 17.12.2013г.
КАНД No 497/2013 Решение от 11.12.2013г.
В законна сила от 11.12.2013г.
КАНД No 498/2013 Решение от 16.12.2013г.
В законна сила от 16.12.2013г.
КАНД No 499/2013 Решение от 17.12.2013г.
В законна сила от 17.12.2013г.
КАНД No 500/2013 Решение от 15.1.2014г.
В законна сила от 15.1.2014г.
КАНД No 501/2013 Решение от 4.2.2014г.
КАНД No 502/2013 Решение от 14.1.2014г.
В законна сила от 14.1.2014г.
КАНД No 503/2013 Решение от 24.1.2014г.
В законна сила от 24.1.2014г.
КАНД No 504/2013 Решение от 17.1.2014г.
В законна сила от 17.1.2014г.
КАНД No 505/2013 Решение от 17.12.2013г.
В законна сила от 17.12.2013г.
КАНД No 506/2013 Решение от 28.1.2014г.
В законна сила от 28.1.2014г.
КАНД No 507/2013 Решение от 16.12.2013г.
В законна сила от 16.12.2013г.
КАНД No 508/2013 Решение от 17.12.2013г.
В законна сила от 17.12.2013г.
КАНД No 509/2013 Решение от 12.12.2013г.
В законна сила от 12.12.2013г.
КАНД No 510/2013 Решение от 13.12.2013г.
В законна сила от 13.12.2013г.
КАНД No 511/2013 Решение от 16.12.2013г.
В законна сила от 16.12.2013г.
КАНД No 512/2013 Решение от 15.1.2014г.
В законна сила от 15.1.2014г.
КАНД No 513/2013 Решение от 23.1.2014г.
В законна сила от 23.1.2014г.
КАНД No 514/2013 Решение от 16.1.2014г.
В законна сила от 16.1.2014г.
Частно КАНД No 515/2013 Определение от 3.12.2013г.
В законна сила от 3.12.2013г.
КАНД No 516/2013 Решение от 17.1.2014г.
В законна сила от 17.1.2014г.
КАНД No 517/2013 Решение от 16.1.2014г.
В законна сила от 16.1.2014г.
КАНД No 518/2013 Решение от 14.1.2014г.
В законна сила от 14.1.2014г.
КАНД No 519/2013 Решение от 20.1.2014г.
В законна сила от 20.1.2014г.
КАНД No 520/2013 Решение от 17.1.2014г.
В законна сила от 17.1.2014г.
КАНД No 521/2013 Решение от 6.2.2014г.
В законна сила от 6.2.2014г.
КАНД No 522/2013 Решение от 6.2.2014г.
В законна сила от 6.2.2014г.
КАНД No 523/2013 Решение от 16.1.2014г.
В законна сила от 16.1.2014г.
КАНД No 524/2013 Решение от 7.2.2014г.
В законна сила от 7.2.2014г.
КАНД No 525/2013 Решение от 17.1.2014г.
В законна сила от 17.1.2014г.
КАНД No 526/2013 Решение от 11.2.2014г.
В законна сила от 11.2.2014г.
КАНД No 527/2013 Решение от 27.1.2014г.
В законна сила от 27.1.2014г.
КАНД No 528/2013 Решение от 17.1.2014г.
В законна сила от 17.1.2014г.
КАНД No 529/2013 Решение от 30.1.2014г.
В законна сила от 30.1.2014г.
КАНД No 530/2013 Решение от 27.1.2014г.
В законна сила от 27.1.2014г.
КАНД No 531/2013 Решение от 24.1.2014г.
КАНД No 532/2013 Решение от 21.1.2014г.
В законна сила от 21.1.2014г.
КАНД No 533/2013 Решение от 17.1.2014г.
КАНД No 534/2013 Решение от 14.1.2014г.
В законна сила от 14.1.2014г.
КАНД No 535/2013 Решение от 17.1.2014г.
В законна сила от 17.1.2014г.
КАНД No 536/2013 Решение от 22.1.2014г.
В законна сила от 22.1.2014г.
КАНД No 537/2013 Решение от 24.1.2014г.
В законна сила от 24.1.2014г.
КАНД No 538/2013 Решение от 22.1.2014г.
В законна сила от 22.1.2014г.
КАНД No 539/2013 Решение от 29.1.2014г.
В законна сила от 29.1.2014г.
КАНД No 540/2013 Решение от 24.1.2014г.
В законна сила от 24.1.2014г.
КАНД No 541/2013 Решение от 14.1.2014г.
В законна сила от 14.1.2014г.
КАНД No 542/2013 Решение от 23.1.2014г.
В законна сила от 23.1.2014г.
КАНД No 543/2013 Решение от 24.1.2014г.
В законна сила от 24.1.2014г.
КАНД No 544/2013 Решение от 23.1.2014г.
В законна сила от 23.1.2014г.
КАНД No 545/2013 Решение от 27.1.2014г.
В законна сила от 27.1.2014г.
КАНД No 546/2013 Решение от 24.1.2014г.
В законна сила от 24.1.2014г.
КАНД No 547/2013 Решение от 6.2.2014г.
В законна сила от 6.2.2014г.
КАНД No 548/2013 Решение от 23.1.2014г.
В законна сила от 23.1.2014г.
КАНД No 549/2013 Решение от 24.1.2014г.
В законна сила от 24.1.2014г.
КАНД No 550/2013 Решение от 6.2.2014г.
В законна сила от 6.2.2014г.
КАНД No 551/2013 Решение от 27.1.2014г.
В законна сила от 27.1.2014г.
КАНД No 552/2013 Решение от 20.2.2014г.
В законна сила от 20.2.2014г.
КАНД No 553/2013 Решение от 23.1.2014г.
В законна сила от 23.1.2014г.
КАНД No 554/2013 Решение от 28.1.2014г.
В законна сила от 28.1.2014г.
КАНД No 555/2013 Решение от 11.2.2014г.
В законна сила от 11.2.2014г.
КАНД No 556/2013 Решение от 7.2.2014г.
В законна сила от 7.2.2014г.
КАНД No 557/2013 Решение от 23.1.2014г.
В законна сила от 23.1.2014г.
КАНД No 558/2013 Решение от 20.1.2014г.
В законна сила от 20.1.2014г.
КАНД No 559/2013 Решение от 24.1.2014г.
В законна сила от 24.1.2014г.
КАНД No 560/2013 Решение от 23.1.2014г.
В законна сила от 23.1.2014г.
КАНД No 561/2013 Решение от 23.1.2014г.
В законна сила от 23.1.2014г.
КАНД No 562/2013 Решение от 3.2.2014г.
В законна сила от 3.2.2014г.
КАНД No 563/2013 Решение от 12.2.2014г.
В законна сила от 12.2.2014г.