Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                    
КАНД No 1/2012 Решение от 17.2.2012г.
В законна сила от 17.2.2012г.
КАНД No 2/2012 Решение от 2.2.2012г.
В законна сила от 2.2.2012г.
КАНД No 3/2012 Решение от 2.2.2012г.
В законна сила от 2.2.2012г.
КАНД No 4/2012 Решение от 13.2.2012г.
В законна сила от 13.2.2012г.
КАНД No 5/2012 Решение от 9.2.2012г.
В законна сила от 9.2.2012г.
КАНД No 6/2012 Решение от 29.2.2012г.
В законна сила от 29.2.2012г.
КАНД No 7/2012 Решение от 1.2.2012г.
В законна сила от 1.2.2012г.
КАНД No 8/2012 Решение от 13.2.2012г.
В законна сила от 13.2.2012г.
КАНД No 9/2012 Решение от 14.2.2012г.
В законна сила от 14.2.2012г.
КАНД No 10/2012 Решение от 9.2.2012г.
В законна сила от 9.2.2012г.
КАНД No 11/2012 Решение от 27.2.2012г.
В законна сила от 27.2.2012г.
КАНД No 12/2012 Решение от 13.2.2012г.
В законна сила от 13.2.2012г.
КАНД No 13/2012 Решение от 13.2.2012г.
В законна сила от 13.2.2012г.
КАНД No 14/2012 Решение от 20.3.2012г.
В законна сила от 20.3.2012г.
КАНД No 15/2012 Решение от 22.2.2012г.
В законна сила от 22.2.2012г.
КАНД No 16/2012 Решение от 9.2.2012г.
В законна сила от 9.2.2012г.
КАНД No 17/2012 Решение от 9.3.2012г.
В законна сила от 9.3.2012г.
КАНД No 18/2012 Решение от 13.2.2012г.
В законна сила от 13.2.2012г.
КАНД No 19/2012 Решение от 8.3.2012г.
В законна сила от 8.3.2012г.
КАНД No 20/2012 Решение от 8.2.2012г.
В законна сила от 8.2.2012г.
КАНД No 21/2012 Решение от 13.2.2012г.
В законна сила от 13.2.2012г.
КАНД No 22/2012 Решение от 13.2.2012г.
В законна сила от 13.2.2012г.
КАНД No 23/2012 Решение от 14.2.2012г.
В законна сила от 14.2.2012г.
КАНД No 24/2012 Решение от 6.3.2012г.
В законна сила от 6.3.2012г.
КАНД No 25/2012 Решение от 14.2.2012г.
В законна сила от 14.2.2012г.
КАНД No 26/2012 Решение от 24.2.2012г.
В законна сила от 24.2.2012г.
КАНД No 27/2012 Решение от 15.2.2012г.
В законна сила от 15.2.2012г.
КАНД No 28/2012 Решение от 24.2.2012г.
В законна сила от 24.2.2012г.
КАНД No 29/2012 Решение от 23.2.2012г.
В законна сила от 23.2.2012г.
Частно КАНД No 30/2012 Определение от 5.3.2012г.
В законна сила от 5.3.2012г.
КАНД No 31/2012 Решение от 13.3.2012г.
В законна сила от 13.3.2012г.
КАНД No 32/2012 Решение от 14.2.2012г.
В законна сила от 14.2.2012г.
КАНД No 33/2012 Решение от 20.2.2012г.
В законна сила от 20.2.2012г.
КАНД No 34/2012 Решение от 24.2.2012г.
В законна сила от 24.2.2012г.
КАНД No 35/2012 Решение от 21.2.2012г.
В законна сила от 21.2.2012г.
КАНД No 36/2012 Решение от 7.3.2012г.
В законна сила от 7.3.2012г.
КАНД No 37/2012 Решение от 14.3.2012г.
В законна сила от 14.3.2012г.
КАНД No 38/2012 Решение от 9.3.2012г.
В законна сила от 9.3.2012г.
КАНД No 39/2012 Решение от 14.3.2012г.
В законна сила от 14.3.2012г.
КАНД No 40/2012 Решение от 12.3.2012г.
В законна сила от 12.3.2012г.
КАНД No 41/2012 Решение от 9.3.2012г.
В законна сила от 9.3.2012г.
КАНД No 42/2012 Решение от 27.3.2012г.
В законна сила от 27.3.2012г.
КАНД No 43/2012 Решение от 6.3.2012г.
В законна сила от 6.3.2012г.
КАНД No 44/2012 Решение от 14.3.2012г.
В законна сила от 14.3.2012г.
КАНД No 45/2012 Решение от 14.3.2012г.
В законна сила от 14.3.2012г.
КАНД No 46/2012 Решение от 14.3.2012г.
В законна сила от 14.3.2012г.
КАНД No 47/2012 Решение от 15.3.2012г.
В законна сила от 15.3.2012г.
КАНД No 48/2012 Решение от 15.3.2012г.
В законна сила от 15.3.2012г.
КАНД No 49/2012 Решение от 14.3.2012г.
В законна сила от 14.3.2012г.
КАНД No 50/2012 Решение от 4.4.2012г.
В законна сила от 4.4.2012г.
КАНД No 51/2012 Решение от 16.3.2012г.
В законна сила от 16.3.2012г.
КАНД No 52/2012 Решение от 15.3.2012г.
В законна сила от 15.3.2012г.
КАНД No 53/2012 Решение от 8.3.2012г.
В законна сила от 8.3.2012г.
КАНД No 54/2012 Решение от 23.3.2012г.
В законна сила от 23.3.2012г.
КАНД No 55/2012 Решение от 18.4.2012г.
В законна сила от 18.4.2012г.
КАНД No 56/2012 Решение от 14.3.2012г.
В законна сила от 14.3.2012г.
КАНД No 57/2012 Решение от 13.3.2012г.
В законна сила от 13.3.2012г.
КАНД No 58/2012 Решение от 27.3.2012г.
В законна сила от 27.3.2012г.
КАНД No 59/2012 Решение от 23.3.2012г.
В законна сила от 23.3.2012г.
КАНД No 60/2012 Решение от 23.3.2012г.
В законна сила от 23.3.2012г.
Частно КАНД No 61/2012 Определение от 26.3.2012г.
В законна сила от 26.3.2012г.
КАНД No 62/2012 Решение от 20.3.2012г.
В законна сила от 20.3.2012г.
КАНД No 63/2012 Решение от 20.3.2012г.
В законна сила от 20.3.2012г.
КАНД No 64/2012 Решение от 27.3.2012г.
В законна сила от 27.3.2012г.
КАНД No 65/2012 Решение от 23.3.2012г.
В законна сила от 23.3.2012г.
Частно КАНД No 66/2012 Определение от 9.3.2012г.
В законна сила от 9.3.2012г.
КАНД No 67/2012 Решение от 28.3.2012г.
В законна сила от 28.3.2012г.
КАНД No 68/2012 Решение от 29.3.2012г.
В законна сила от 29.3.2012г.
КАНД No 69/2012 Решение от 10.4.2012г.
В законна сила от 10.4.2012г.
КАНД No 70/2012 Решение от 3.4.2012г.
В законна сила от 3.4.2012г.
КАНД No 71/2012 Решение от 25.4.2012г.
В законна сила от 25.4.2012г.
КАНД No 72/2012 Решение от 30.3.2012г.
В законна сила от 30.3.2012г.
КАНД No 73/2012 Решение от 26.4.2012г.
В законна сила от 26.4.2012г.
КАНД No 74/2012 Решение от 27.3.2012г.
В законна сила от 27.3.2012г.
КАНД No 75/2012 Решение от 18.5.2012г.
В законна сила от 18.5.2012г.
КАНД No 76/2012 Решение от 7.5.2012г.
В законна сила от 7.5.2012г.
КАНД No 77/2012 Решение от 11.4.2012г.
В законна сила от 11.4.2012г.
КАНД No 78/2012 Решение от 2.5.2012г.
В законна сила от 2.5.2012г.
КАНД No 79/2012 Решение от 18.4.2012г.
В законна сила от 18.4.2012г.
Частно КАНД No 80/2012 Определение от 10.4.2012г.
В законна сила от 10.4.2012г.
КАНД No 81/2012 Решение от 19.4.2012г.
В законна сила от 19.4.2012г.
КАНД No 82/2012 Решение от 24.4.2012г.
В законна сила от 24.4.2012г.
КАНД No 83/2012 Решение от 18.4.2012г.
В законна сила от 18.4.2012г.
КАНД No 84/2012 Решение от 7.5.2012г.
В законна сила от 7.5.2012г.
КАНД No 85/2012 Решение от 12.4.2012г.
В законна сила от 12.4.2012г.
КАНД No 86/2012 Решение от 12.4.2012г.
В законна сила от 12.4.2012г.
КАНД No 87/2012 Решение от 7.5.2012г.
В законна сила от 7.5.2012г.
КАНД No 88/2012 Решение от 14.5.2012г.
В законна сила от 14.5.2012г.
КАНД No 89/2012 Решение от 11.5.2012г.
В законна сила от 11.5.2012г.
КАНД No 90/2012 Решение от 14.5.2012г.
В законна сила от 14.5.2012г.
КАНД No 91/2012 Решение от 14.5.2012г.
В законна сила от 14.5.2012г.
КАНД No 92/2012 Решение от 14.5.2012г.
В законна сила от 14.5.2012г.
КАНД No 93/2012 Решение от 8.5.2012г.
В законна сила от 8.5.2012г.
КАНД No 94/2012 Решение от 2.5.2012г.
В законна сила от 2.5.2012г.
КАНД No 95/2012 Решение от 11.5.2012г.
В законна сила от 11.5.2012г.
КАНД No 96/2012 Решение от 26.6.2012г.
В законна сила от 26.6.2012г.
КАНД No 97/2012 Решение от 15.5.2012г.
В законна сила от 15.5.2012г.
КАНД No 98/2012 Решение от 10.5.2012г.
В законна сила от 10.5.2012г.
КАНД No 99/2012 Решение от 14.5.2012г.
В законна сила от 14.5.2012г.
КАНД No 100/2012 Решение от 10.5.2012г.
В законна сила от 10.5.2012г.
КАНД No 101/2012 Решение от 14.5.2012г.
В законна сила от 14.5.2012г.
КАНД No 102/2012 Решение от 8.6.2012г.
В законна сила от 8.6.2012г.
КАНД No 103/2012 Решение от 17.5.2012г.
В законна сила от 17.5.2012г.
КАНД No 104/2012 Решение от 15.5.2012г.
В законна сила от 15.5.2012г.
КАНД No 105/2012 Решение от 4.6.2012г.
В законна сила от 4.6.2012г.
КАНД No 106/2012 Решение от 16.5.2012г.
В законна сила от 16.5.2012г.
КАНД No 107/2012 Решение от 4.6.2012г.
В законна сила от 4.6.2012г.
КАНД No 108/2012 Решение от 15.5.2012г.
В законна сила от 15.5.2012г.
КАНД No 109/2012 Решение от 12.6.2012г.
В законна сила от 12.6.2012г.
КАНД No 110/2012 Решение от 17.5.2012г.
В законна сила от 17.5.2012г.
КАНД No 111/2012 Решение от 15.5.2012г.
В законна сила от 15.5.2012г.
КАНД No 112/2012 Решение от 6.6.2012г.
В законна сила от 6.6.2012г.
КАНД No 113/2012 Решение от 30.5.2012г.
В законна сила от 30.5.2012г.
КАНД No 114/2012 Решение от 6.6.2012г.
В законна сила от 6.6.2012г.
Частно КАНД No 115/2012 Определение от 4.6.2012г.
В законна сила от 4.6.2012г.
КАНД No 116/2012 Решение от 25.6.2012г.
В законна сила от 25.6.2012г.
КАНД No 117/2012 Решение от 16.5.2012г.
В законна сила от 16.5.2012г.
КАНД No 118/2012 Решение от 17.5.2012г.
В законна сила от 17.5.2012г.
КАНД No 119/2012 Решение от 17.5.2012г.
В законна сила от 17.5.2012г.
КАНД No 120/2012 Решение от 30.5.2012г.
В законна сила от 30.5.2012г.
КАНД No 121/2012 Решение от 26.6.2012г.
В законна сила от 26.6.2012г.
КАНД No 122/2012 Решение от 23.5.2012г.
В законна сила от 23.5.2012г.
КАНД No 123/2012 Решение от 25.6.2012г.
В законна сила от 25.6.2012г.
КАНД No 124/2012 Решение от 20.6.2012г.
В законна сила от 20.6.2012г.
КАНД No 125/2012 Решение от 12.6.2012г.
В законна сила от 12.6.2012г.
Частно КАНД No 126/2012 Определение от 23.5.2012г.
В законна сила от 23.5.2012г.
КАНД No 127/2012 Решение от 21.6.2012г.
В законна сила от 21.6.2012г.
КАНД No 128/2012 Решение от 26.6.2012г.
В законна сила от 26.6.2012г.
КАНД No 129/2012 Решение от 12.6.2012г.
В законна сила от 12.6.2012г.
КАНД No 130/2012 Решение от 8.6.2012г.
В законна сила от 8.6.2012г.
КАНД No 131/2012 Решение от 26.6.2012г.
В законна сила от 26.6.2012г.
КАНД No 132/2012 Решение от 22.6.2012г.
В законна сила от 22.6.2012г.
КАНД No 133/2012 Решение от 5.6.2012г.
В законна сила от 5.6.2012г.
КАНД No 134/2012 Решение от 12.6.2012г.
В законна сила от 12.6.2012г.
КАНД No 135/2012 Решение от 22.6.2012г.
В законна сила от 22.6.2012г.
КАНД No 136/2012 Решение от 8.6.2012г.
В законна сила от 8.6.2012г.
КАНД No 137/2012 Решение от 21.6.2012г.
В законна сила от 21.6.2012г.
КАНД No 138/2012 Решение от 6.6.2012г.
В законна сила от 6.6.2012г.
КАНД No 139/2012 Решение от 12.6.2012г.
В законна сила от 12.6.2012г.
КАНД No 140/2012 Решение от 8.6.2012г.
В законна сила от 8.6.2012г.
КАНД No 141/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 142/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 143/2012 Решение от 27.6.2012г.
В законна сила от 27.6.2012г.
КАНД No 144/2012 Решение от 22.6.2012г.
В законна сила от 22.6.2012г.
КАНД No 145/2012 Решение от 29.6.2012г.
В законна сила от 29.6.2012г.
КАНД No 146/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 147/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 148/2012 Решение от 19.7.2012г.
В законна сила от 19.7.2012г.
КАНД No 149/2012 Решение от 27.6.2012г.
В законна сила от 27.6.2012г.
КАНД No 150/2012 Решение от 19.6.2012г.
В законна сила от 19.6.2012г.
КАНД No 151/2012 Решение от 22.6.2012г.
В законна сила от 22.6.2012г.
КАНД No 152/2012 Решение от 27.6.2012г.
В законна сила от 27.6.2012г.
КАНД No 153/2012 Решение от 19.6.2012г.
В законна сила от 19.6.2012г.
КАНД No 154/2012 Решение от 27.6.2012г.
В законна сила от 27.6.2012г.
КАНД No 155/2012 Решение от 27.6.2012г.
В законна сила от 27.6.2012г.
КАНД No 156/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 157/2012 Решение от 20.6.2012г.
В законна сила от 20.6.2012г.
КАНД No 158/2012 Решение от 18.7.2012г.
В законна сила от 18.7.2012г.
КАНД No 159/2012 Решение от 22.6.2012г.
В законна сила от 22.6.2012г.
КАНД No 160/2012 Решение от 26.6.2012г.
В законна сила от 26.6.2012г.
КАНД No 161/2012 Решение от 18.7.2012г.
В законна сила от 18.7.2012г.
КАНД No 162/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 163/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 3.7.2012г.
КАНД No 163/2012 Решение от 3.7.2012г.
В законна сила от 3.7.2012г.
КАНД No 164/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 165/2012 Решение от 20.7.2012г.
В законна сила от 20.7.2012г.
КАНД No 166/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 167/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 168/2012 Решение от 27.6.2012г.
КАНД No 169/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 170/2012 Решение от 2.7.2012г.
В законна сила от 2.7.2012г.
КАНД No 171/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 172/2012 Решение от 26.6.2012г.
КАНД No 173/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 174/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 175/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 176/2012 Решение от 27.6.2012г.
В законна сила от 27.6.2012г.
КАНД No 177/2012 Решение от 5.7.2012г.
В законна сила от 5.7.2012г.
КАНД No 178/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 179/2012 Решение от 27.6.2012г.
В законна сила от 27.6.2012г.
КАНД No 180/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 181/2012 Решение от 28.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
КАНД No 182/2012 Решение от 20.7.2012г.
В законна сила от 20.7.2012г.
КАНД No 183/2012 Решение от 6.7.2012г.
В законна сила от 6.7.2012г.
КАНД No 184/2012 Решение от 20.7.2012г.
В законна сила от 20.7.2012г.
КАНД No 185/2012 Решение от 6.7.2012г.
В законна сила от 6.7.2012г.
КАНД No 186/2012 Решение от 3.7.2012г.
В законна сила от 3.7.2012г.
Частно КАНД No 187/2012 Определение от 3.7.2012г.
В законна сила от 3.7.2012г.
КАНД No 188/2012 Решение от 6.7.2012г.
В законна сила от 6.7.2012г.
КАНД No 189/2012 Решение от 3.7.2012г.
В законна сила от 3.7.2012г.
КАНД No 190/2012 Решение от 3.7.2012г.
В законна сила от 3.7.2012г.
КАНД No 191/2012 Решение от 3.7.2012г.
В законна сила от 3.7.2012г.
КАНД No 192/2012 Решение от 11.7.2012г.
В законна сила от 11.7.2012г.
КАНД No 193/2012 Решение от 20.7.2012г.
В законна сила от 20.7.2012г.
КАНД No 194/2012 Решение от 20.7.2012г.
В законна сила от 20.7.2012г.
КАНД No 195/2012 Решение от 6.7.2012г.
В законна сила от 6.7.2012г.
КАНД No 196/2012 Решение от 5.7.2012г.
В законна сила от 5.7.2012г.
КАНД No 197/2012 Решение от 3.7.2012г.
В законна сила от 3.7.2012г.
КАНД No 198/2012 Решение от 20.9.2012г.
В законна сила от 20.9.2012г.
КАНД No 199/2012 Решение от 5.7.2012г.
В законна сила от 5.7.2012г.
КАНД No 200/2012 Решение от 20.7.2012г.
В законна сила от 20.7.2012г.
КАНД No 201/2012 Решение от 18.7.2012г.
В законна сила от 18.7.2012г.
КАНД No 202/2012 Решение от 16.7.2012г.
В законна сила от 16.7.2012г.
КАНД No 203/2012 Решение от 6.7.2012г.
В законна сила от 6.7.2012г.
КАНД No 204/2012 Решение от 3.7.2012г.
В законна сила от 3.7.2012г.
КАНД No 205/2012 Решение от 5.7.2012г.
В законна сила от 5.7.2012г.
КАНД No 206/2012 Решение от 19.7.2012г.
В законна сила от 19.7.2012г.
КАНД No 207/2012 Решение от 20.7.2012г.
В законна сила от 20.7.2012г.
КАНД No 208/2012 Решение от 18.7.2012г.
В законна сила от 18.7.2012г.
КАНД No 209/2012 Решение от 18.7.2012г.
В законна сила от 18.7.2012г.
КАНД No 210/2012 Решение от 19.7.2012г.
В законна сила от 19.7.2012г.
КАНД No 211/2012 Решение от 18.7.2012г.
В законна сила от 18.7.2012г.
КАНД No 212/2012 Решение от 5.7.2012г.
В законна сила от 5.7.2012г.
КАНД No 213/2012 Решение от 20.7.2012г.
В законна сила от 20.7.2012г.
КАНД No 214/2012 Решение от 19.7.2012г.
В законна сила от 19.7.2012г.
КАНД No 215/2012 Решение от 20.7.2012г.
В законна сила от 20.7.2012г.
КАНД No 216/2012 Решение от 20.9.2012г.
В законна сила от 20.9.2012г.
КАНД No 217/2012 Решение от 18.7.2012г.
В законна сила от 18.7.2012г.
КАНД No 218/2012 Решение от 20.9.2012г.
В законна сила от 20.9.2012г.
КАНД No 219/2012 Решение от 19.9.2012г.
В законна сила от 19.9.2012г.
КАНД No 220/2012 Решение от 19.7.2012г.
В законна сила от 19.7.2012г.
КАНД No 221/2012 Решение от 20.7.2012г.
В законна сила от 20.7.2012г.
КАНД No 222/2012 Решение от 19.9.2012г.
В законна сила от 19.9.2012г.
КАНД No 223/2012 Решение от 20.9.2012г.
В законна сила от 20.9.2012г.
КАНД No 224/2012 Определение от 25.9.2012г.
В законна сила от 9.10.2012г.
КАНД No 225/2012 Решение от 19.7.2012г.
В законна сила от 19.7.2012г.
КАНД No 226/2012 Решение от 21.9.2012г.
В законна сила от 21.9.2012г.
КАНД No 227/2012 Решение от 19.9.2012г.
В законна сила от 19.9.2012г.
КАНД No 228/2012 Решение от 2.10.2012г.
В законна сила от 2.10.2012г.
КАНД No 229/2012 Решение от 20.7.2012г.
В законна сила от 20.7.2012г.
КАНД No 230/2012 Решение от 24.9.2012г.
В законна сила от 24.9.2012г.
КАНД No 231/2012 Решение от 21.9.2012г.
В законна сила от 21.9.2012г.
КАНД No 232/2012 Решение от 29.9.2012г.
В законна сила от 29.9.2012г.
КАНД No 233/2012 Решение от 2.10.2012г.
В законна сила от 2.10.2012г.
КАНД No 234/2012 Решение от 25.9.2012г.
В законна сила от 25.9.2012г.
КАНД No 235/2012 Решение от 19.9.2012г.
В законна сила от 19.9.2012г.
КАНД No 236/2012 Решение от 18.7.2012г.
В законна сила от 18.7.2012г.
КАНД No 237/2012 Решение от 27.9.2012г.
В законна сила от 27.9.2012г.
КАНД No 238/2012 Решение от 1.10.2012г.
В законна сила от 1.10.2012г.
КАНД No 239/2012 Решение от 23.10.2012г.
В законна сила от 23.10.2012г.
КАНД No 240/2012 Решение от 2.10.2012г.
В законна сила от 2.10.2012г.
Частно КАНД No 241/2012 Определение от 17.9.2012г.
В законна сила от 17.9.2012г.
КАНД No 242/2012 Решение от 26.9.2012г.
В законна сила от 26.9.2012г.
КАНД No 243/2012 Решение от 26.9.2012г.
В законна сила от 26.9.2012г.
КАНД No 244/2012 Решение от 2.10.2012г.
В законна сила от 2.10.2012г.
КАНД No 245/2012 Решение от 28.9.2012г.
В законна сила от 28.9.2012г.
КАНД No 246/2012 Решение от 29.9.2012г.
В законна сила от 29.9.2012г.
КАНД No 247/2012 Решение от 19.7.2012г.
В законна сила от 19.7.2012г.
КАНД No 248/2012 Решение от 23.10.2012г.
В законна сила от 23.10.2012г.
КАНД No 249/2012 Решение от 27.9.2012г.
В законна сила от 27.9.2012г.
КАНД No 250/2012 Решение от 26.9.2012г.
В законна сила от 26.9.2012г.
КАНД No 251/2012 Решение от 2.10.2012г.
В законна сила от 2.10.2012г.
КАНД No 252/2012 Решение от 29.9.2012г.
В законна сила от 29.9.2012г.
КАНД No 253/2012 Решение от 2.10.2012г.
В законна сила от 2.10.2012г.
КАНД No 254/2012 Решение от 3.10.2012г.
В законна сила от 3.10.2012г.
КАНД No 255/2012 Решение от 28.9.2012г.
В законна сила от 28.9.2012г.
КАНД No 256/2012 Решение от 29.9.2012г.
В законна сила от 29.9.2012г.
КАНД No 257/2012 Решение от 1.10.2012г.
В законна сила от 1.10.2012г.
КАНД No 258/2012 Решение от 22.10.2012г.
В законна сила от 22.10.2012г.
КАНД No 259/2012 Определение от 20.8.2012г.
В законна сила от 6.10.2012г.
КАНД No 260/2012 Решение от 9.10.2012г.
В законна сила от 9.10.2012г.
КАНД No 261/2012 Решение от 1.10.2012г.
В законна сила от 1.10.2012г.
КАНД No 262/2012 Решение от 3.10.2012г.
В законна сила от 3.10.2012г.
КАНД No 263/2012 Решение от 15.10.2012г.
В законна сила от 15.10.2012г.
КАНД No 264/2012 Решение от 2.10.2012г.
В законна сила от 2.10.2012г.
КАНД No 265/2012 Решение от 6.11.2012г.
КАНД No 266/2012 Решение от 3.10.2012г.
В законна сила от 3.10.2012г.
КАНД No 267/2012 Решение от 8.10.2012г.
В законна сила от 8.10.2012г.
КАНД No 268/2012 Решение от 11.10.2012г.
В законна сила от 11.10.2012г.
КАНД No 269/2012 Решение от 4.10.2012г.
В законна сила от 4.10.2012г.
КАНД No 270/2012 Решение от 4.10.2012г.
В законна сила от 4.10.2012г.
КАНД No 271/2012 Решение от 3.10.2012г.
В законна сила от 3.10.2012г.
КАНД No 272/2012 Решение от 12.10.2012г.
В законна сила от 12.10.2012г.
КАНД No 273/2012 Решение от 30.10.2012г.
В законна сила от 30.10.2012г.
КАНД No 274/2012 Решение от 23.10.2012г.
КАНД No 275/2012 Решение от 1.11.2012г.
В законна сила от 1.11.2012г.
КАНД No 276/2012 Решение от 9.10.2012г.
В законна сила от 9.10.2012г.
КАНД No 277/2012 Решение от 5.10.2012г.
В законна сила от 5.10.2012г.
КАНД No 278/2012 Решение от 4.10.2012г.
В законна сила от 4.10.2012г.
КАНД No 279/2012 Решение от 20.11.2012г.
В законна сила от 20.11.2012г.
КАНД No 280/2012 Решение от 7.11.2012г.
В законна сила от 7.11.2012г.
КАНД No 281/2012 Решение от 4.10.2012г.
В законна сила от 4.10.2012г.
КАНД No 282/2012 Решение от 12.10.2012г.
В законна сила от 12.10.2012г.
КАНД No 283/2012 Решение от 5.11.2012г.
КАНД No 284/2012 Решение от 10.10.2012г.
В законна сила от 10.10.2012г.
КАНД No 285/2012 Решение от 7.11.2012г.
КАНД No 286/2012 Решение от 12.10.2012г.
В законна сила от 12.10.2012г.
КАНД No 287/2012 Решение от 2.10.2012г.
В законна сила от 2.10.2012г.
КАНД No 288/2012 Решение от 9.10.2012г.
В законна сила от 9.10.2012г.
КАНД No 289/2012 Решение от 5.11.2012г.
КАНД No 290/2012 Решение от 11.10.2012г.
В законна сила от 11.10.2012г.
КАНД No 291/2012 Решение от 16.10.2012г.
В законна сила от 16.10.2012г.
КАНД No 292/2012 Решение от 12.10.2012г.
В законна сила от 12.10.2012г.
КАНД No 293/2012 Решение от 1.11.2012г.
КАНД No 294/2012 Решение от 4.10.2012г.
В законна сила от 4.10.2012г.
КАНД No 295/2012 Решение от 24.10.2012г.
КАНД No 296/2012 Решение от 6.11.2012г.
В законна сила от 6.11.2012г.
КАНД No 297/2012 Решение от 12.10.2012г.
В законна сила от 12.10.2012г.
КАНД No 298/2012 Решение от 17.10.2012г.
В законна сила от 17.10.2012г.
КАНД No 299/2012 Решение от 16.10.2012г.
В законна сила от 16.10.2012г.
КАНД No 300/2012 Решение от 16.10.2012г.
В законна сила от 16.10.2012г.
КАНД No 301/2012 Решение от 19.11.2012г.
В законна сила от 19.11.2012г.
КАНД No 302/2012 Решение от 12.10.2012г.
В законна сила от 12.10.2012г.
КАНД No 303/2012 Решение от 12.10.2012г.
В законна сила от 12.10.2012г.
КАНД No 304/2012 Решение от 12.10.2012г.
В законна сила от 12.10.2012г.
КАНД No 305/2012 Решение от 16.10.2012г.
В законна сила от 16.10.2012г.
КАНД No 306/2012 Решение от 9.11.2012г.
В законна сила от 9.11.2012г.
КАНД No 307/2012 Решение от 11.10.2012г.
В законна сила от 11.10.2012г.
КАНД No 308/2012 Решение от 21.11.2012г.
В законна сила от 21.11.2012г.
КАНД No 309/2012 Решение от 9.11.2012г.
В законна сила от 9.11.2012г.
КАНД No 310/2012 Решение от 23.10.2012г.
В законна сила от 23.10.2012г.
КАНД No 311/2012 Решение от 11.10.2012г.
В законна сила от 11.10.2012г.
КАНД No 312/2012 Решение от 22.10.2012г.
В законна сила от 22.10.2012г.
КАНД No 313/2012 Решение от 8.11.2012г.
В законна сила от 8.11.2012г.
КАНД No 314/2012 Решение от 23.10.2012г.
В законна сила от 23.10.2012г.
КАНД No 315/2012 Решение от 19.11.2012г.
В законна сила от 19.11.2012г.
КАНД No 316/2012 Решение от 24.10.2012г.
В законна сила от 24.10.2012г.
КАНД No 317/2012 Решение от 12.10.2012г.
В законна сила от 12.10.2012г.
КАНД No 318/2012 Решение от 23.10.2012г.
В законна сила от 23.10.2012г.
КАНД No 319/2012 Решение от 8.11.2012г.
В законна сила от 8.11.2012г.
КАНД No 320/2012 Решение от 24.10.2012г.
В законна сила от 24.10.2012г.
КАНД No 321/2012 Решение от 22.11.2012г.
В законна сила от 22.11.2012г.
КАНД No 322/2012 Решение от 22.11.2012г.
В законна сила от 22.11.2012г.
КАНД No 323/2012 Решение от 27.11.2012г.
В законна сила от 27.11.2012г.
КАНД No 324/2012 Решение от 24.10.2012г.
В законна сила от 24.10.2012г.
КАНД No 325/2012 Решение от 26.10.2012г.
В законна сила от 26.10.2012г.
КАНД No 326/2012 Решение от 5.11.2012г.
В законна сила от 5.11.2012г.
КАНД No 327/2012 Решение от 18.12.2012г.
В законна сила от 18.12.2012г.
КАНД No 328/2012 Решение от 5.11.2012г.
В законна сила от 5.11.2012г.
КАНД No 329/2012 Решение от 22.11.2012г.
В законна сила от 22.11.2012г.
КАНД No 330/2012 Решение от 2.11.2012г.
КАНД No 331/2012 Решение от 5.12.2012г.
В законна сила от 5.12.2012г.
КАНД No 332/2012 Определение от 25.9.2012г.
КАНД No 333/2012 Решение от 5.11.2012г.
КАНД No 334/2012 Решение от 25.10.2012г.
В законна сила от 25.10.2012г.
КАНД No 335/2012 Решение от 6.11.2012г.
В законна сила от 6.11.2012г.
КАНД No 336/2012 Решение от 22.11.2012г.
В законна сила от 22.11.2012г.
Частно КАНД No 337/2012 Определение от 23.10.2012г.
КАНД No 338/2012 Решение от 9.11.2012г.
В законна сила от 9.11.2012г.
КАНД No 339/2012 Решение от 7.11.2012г.
В законна сила от 7.11.2012г.
КАНД No 340/2012 Решение от 29.11.2012г.
В законна сила от 29.11.2012г.
КАНД No 341/2012 Решение от 29.11.2012г.
В законна сила от 29.11.2012г.
КАНД No 342/2012 Решение от 26.11.2012г.
В законна сила от 26.11.2012г.
КАНД No 343/2012 Решение от 26.11.2012г.
В законна сила от 26.11.2012г.
КАНД No 344/2012 Решение от 27.11.2012г.
КАНД No 345/2012 Решение от 28.11.2012г.
В законна сила от 28.11.2012г.
КАНД No 346/2012 Решение от 26.11.2012г.
В законна сила от 26.11.2012г.
Частно КАНД No 347/2012 Определение от 26.11.2012г.
В законна сила от 26.11.2012г.
КАНД No 348/2012 Решение от 10.12.2012г.
В законна сила от 10.12.2012г.
КАНД No 349/2012 Решение от 26.11.2012г.
В законна сила от 26.11.2012г.
КАНД No 350/2012 Решение от 27.11.2012г.
В законна сила от 27.11.2012г.
Частно КАНД No 351/2012 Определение от 26.11.2012г.
В законна сила от 26.11.2012г.
КАНД No 352/2012 Решение от 27.12.2012г.
В законна сила от 27.12.2012г.
КАНД No 353/2012 Решение от 29.11.2012г.
В законна сила от 29.11.2012г.
КАНД No 354/2012 Решение от 27.11.2012г.
В законна сила от 27.11.2012г.
КАНД No 355/2012 Решение от 12.12.2012г.
В законна сила от 12.12.2012г.
КАНД No 356/2012 Решение от 11.12.2012г.
В законна сила от 11.12.2012г.
КАНД No 357/2012 Решение от 20.2.2013г.
В законна сила от 20.2.2013г.
Частно КАНД No 358/2012 Определение от 4.12.2012г.
В законна сила от 4.12.2012г.
КАНД No 359/2012 Решение от 13.12.2012г.
В законна сила от 13.12.2012г.
КАНД No 360/2012 Решение от 10.12.2012г.
В законна сила от 10.12.2012г.
КАНД No 361/2012 Решение от 21.12.2012г.
В законна сила от 21.12.2012г.
КАНД No 362/2012 Решение от 27.12.2012г.
В законна сила от 27.12.2012г.
КАНД No 363/2012 Решение от 5.12.2012г.
В законна сила от 5.12.2012г.
КАНД No 364/2012 Решение от 13.12.2012г.
В законна сила от 13.12.2012г.
КАНД No 365/2012 Решение от 11.12.2012г.
КАНД No 366/2012 Решение от 12.12.2012г.
В законна сила от 12.12.2012г.
КАНД No 367/2012 Решение от 11.12.2012г.
В законна сила от 11.12.2012г.
КАНД No 368/2012 Решение от 13.12.2012г.
В законна сила от 13.12.2012г.
КАНД No 369/2012 Решение от 11.12.2012г.
В законна сила от 11.12.2012г.
КАНД No 370/2012 Решение от 12.2.2013г.
В законна сила от 12.2.2013г.
КАНД No 371/2012 Решение от 19.12.2012г.
КАНД No 372/2012 Решение от 14.12.2012г.
В законна сила от 14.12.2012г.
КАНД No 373/2012 Решение от 20.12.2012г.
В законна сила от 20.12.2012г.
КАНД No 374/2012 Решение от 11.12.2012г.
В законна сила от 11.12.2012г.
КАНД No 375/2012 Решение от 14.12.2012г.
В законна сила от 14.12.2012г.
КАНД No 376/2012 Решение от 11.1.2013г.
В законна сила от 11.1.2013г.
КАНД No 377/2012 Решение от 12.12.2012г.
В законна сила от 12.12.2012г.
КАНД No 378/2012 Решение от 18.12.2012г.
В законна сила от 18.12.2012г.
КАНД No 379/2012 Решение от 11.12.2012г.
В законна сила от 11.12.2012г.
КАНД No 380/2012 Решение от 18.12.2012г.
В законна сила от 18.12.2012г.
КАНД No 381/2012 Решение от 14.12.2012г.
В законна сила от 14.12.2012г.
КАНД No 382/2012 Решение от 11.12.2012г.
В законна сила от 11.12.2012г.
КАНД No 383/2012 Решение от 12.12.2012г.
В законна сила от 12.12.2012г.
КАНД No 384/2012 Решение от 20.12.2012г.
В законна сила от 20.12.2012г.
КАНД No 385/2012 Решение от 19.12.2012г.
В законна сила от 19.12.2012г.
КАНД No 386/2012 Решение от 15.1.2013г.
В законна сила от 15.1.2013г.
КАНД No 387/2012 Решение от 15.1.2013г.
В законна сила от 15.1.2013г.
КАНД No 388/2012 Решение от 19.12.2012г.
В законна сила от 19.12.2012г.
КАНД No 389/2012 Решение от 20.12.2012г.
В законна сила от 20.12.2012г.
КАНД No 390/2012 Решение от 23.1.2013г.
В законна сила от 23.1.2013г.
КАНД No 391/2012 Решение от 17.1.2013г.
В законна сила от 17.1.2013г.
КАНД No 392/2012 Решение от 15.1.2013г.
В законна сила от 15.1.2013г.
КАНД No 393/2012 Решение от 17.1.2013г.
В законна сила от 17.1.2013г.
КАНД No 394/2012 Решение от 19.12.2012г.
В законна сила от 19.12.2012г.
КАНД No 395/2012 Решение от 19.12.2012г.
В законна сила от 19.12.2012г.
КАНД No 396/2012 Решение от 17.1.2013г.
В законна сила от 17.1.2013г.
КАНД No 397/2012 Решение от 24.1.2013г.
В законна сила от 24.1.2013г.
КАНД No 398/2012 Решение от 17.1.2013г.
В законна сила от 17.1.2013г.
КАНД No 399/2012 Решение от 29.1.2013г.
В законна сила от 29.1.2013г.
КАНД No 400/2012 Решение от 17.1.2013г.
В законна сила от 17.1.2013г.
КАНД No 401/2012 Решение от 19.12.2012г.
КАНД No 402/2012 Решение от 4.2.2013г.
В законна сила от 4.2.2013г.
КАНД No 403/2012 Решение от 22.1.2013г.
В законна сила от 22.1.2013г.
КАНД No 404/2012 Решение от 22.1.2013г.
В законна сила от 22.1.2013г.
КАНД No 405/2012 Решение от 18.1.2013г.
В законна сила от 18.1.2013г.
КАНД No 406/2012 Решение от 22.1.2013г.
В законна сила от 22.1.2013г.
КАНД No 407/2012 Решение от 17.1.2013г.
В законна сила от 17.1.2013г.
КАНД No 408/2012 Решение от 22.1.2013г.
В законна сила от 22.1.2013г.
КАНД No 409/2012 Решение от 22.1.2013г.
В законна сила от 22.1.2013г.
КАНД No 410/2012 Решение от 19.12.2012г.
В законна сила от 19.12.2012г.
КАНД No 411/2012 Решение от 23.1.2013г.
В законна сила от 23.1.2013г.
КАНД No 412/2012 Решение от 17.1.2013г.
В законна сила от 17.1.2013г.
КАНД No 413/2012 Решение от 23.1.2013г.
В законна сила от 23.1.2013г.
КАНД No 414/2012 Решение от 22.1.2013г.
В законна сила от 22.1.2013г.
КАНД No 415/2012 Решение от 21.1.2013г.
В законна сила от 21.1.2013г.
КАНД No 416/2012 Решение от 22.1.2013г.
В законна сила от 22.1.2013г.
КАНД No 417/2012 Решение от 25.1.2013г.
В законна сила от 25.1.2013г.
КАНД No 418/2012 Решение от 11.2.2013г.
В законна сила от 11.2.2013г.
КАНД No 419/2012 Решение от 7.2.2013г.
В законна сила от 7.2.2013г.
КАНД No 420/2012 Решение от 23.1.2013г.
В законна сила от 23.1.2013г.
КАНД No 421/2012 Решение от 28.1.2013г.
В законна сила от 28.1.2013г.
КАНД No 422/2012 Решение от 29.1.2013г.
В законна сила от 29.1.2013г.
КАНД No 423/2012 Решение от 6.2.2013г.
В законна сила от 6.2.2013г.
КАНД No 424/2012 Решение от 4.2.2013г.
В законна сила от 4.2.2013г.
КАНД No 425/2012 Решение от 28.1.2013г.
В законна сила от 28.1.2013г.
КАНД No 426/2012 Решение от 29.1.2013г.
В законна сила от 29.1.2013г.
КАНД No 427/2012 Решение от 31.1.2013г.
В законна сила от 31.1.2013г.
КАНД No 428/2012 Решение от 27.2.2013г.
В законна сила от 27.2.2013г.
КАНД No 429/2012 Решение от 7.2.2013г.
В законна сила от 7.2.2013г.
КАНД No 430/2012 Решение от 29.1.2013г.
В законна сила от 29.1.2013г.
КАНД No 431/2012 Решение от 31.1.2013г.
В законна сила от 31.1.2013г.
КАНД No 432/2012 Решение от 25.1.2013г.
В законна сила от 25.1.2013г.
КАНД No 433/2012 Решение от 31.1.2013г.
В законна сила от 31.1.2013г.
КАНД No 434/2012 Решение от 12.2.2013г.
В законна сила от 12.2.2013г.
КАНД No 435/2012 Решение от 30.1.2013г.
В законна сила от 30.1.2013г.