Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                    
КАНД No 1/2011 Решение от 15.2.2011г.
В законна сила от 15.2.2011г.
КАНД No 2/2011 Решение от 2.2.2011г.
В законна сила от 2.2.2011г.
КАНД No 3/2011 Решение от 25.1.2011г.
В законна сила от 25.1.2011г.
КАНД No 4/2011 Решение от 8.2.2011г.
В законна сила от 8.2.2011г.
КАНД No 5/2011 Решение от 23.2.2011г.
В законна сила от 23.2.2011г.
КАНД No 6/2011 Решение от 4.2.2011г.
В законна сила от 4.2.2011г.
КАНД No 7/2011 Решение от 2.3.2011г.
В законна сила от 2.3.2011г.
КАНД No 8/2011 Решение от 24.2.2011г.
В законна сила от 24.2.2011г.
КАНД No 9/2011 Решение от 25.2.2011г.
В законна сила от 25.2.2011г.
КАНД No 10/2011 Решение от 14.2.2011г.
В законна сила от 14.2.2011г.
КАНД No 11/2011 Решение от 2.2.2011г.
В законна сила от 2.2.2011г.
КАНД No 12/2011 Решение от 10.2.2011г.
В законна сила от 10.2.2011г.
КАНД No 13/2011 Решение от 25.2.2011г.
В законна сила от 25.2.2011г.
КАНД No 14/2011 Решение от 11.3.2011г.
В законна сила от 11.3.2011г.
КАНД No 15/2011 Решение от 22.2.2011г.
В законна сила от 22.2.2011г.
КАНД No 16/2011 Решение от 15.3.2011г.
В законна сила от 15.3.2011г.
КАНД No 17/2011 Решение от 16.2.2011г.
В законна сила от 16.2.2011г.
КАНД No 18/2011 Решение от 16.2.2011г.
В законна сила от 16.2.2011г.
КАНД No 19/2011 Решение от 25.2.2011г.
В законна сила от 25.2.2011г.
КАНД No 20/2011 Решение от 8.2.2011г.
В законна сила от 8.2.2011г.
КАНД No 21/2011 Решение от 23.2.2011г.
В законна сила от 23.2.2011г.
КАНД No 22/2011 Решение от 10.3.2011г.
В законна сила от 10.3.2011г.
КАНД No 23/2011 Решение от 25.2.2011г.
В законна сила от 25.2.2011г.
Частно КАНД No 24/2011 Определение от 24.2.2011г.
В законна сила от 24.2.2011г.
КАНД No 25/2011 Решение от 25.2.2011г.
В законна сила от 25.2.2011г.
КАНД No 26/2011 Решение от 21.3.2011г.
В законна сила от 21.3.2011г.
КАНД No 27/2011 Решение от 9.3.2011г.
В законна сила от 9.3.2011г.
КАНД No 28/2011 Решение от 14.3.2011г.
В законна сила от 14.3.2011г.
КАНД No 29/2011 Решение от 25.2.2011г.
В законна сила от 25.2.2011г.
КАНД No 30/2011 Решение от 16.3.2011г.
В законна сила от 16.3.2011г.
КАНД No 31/2011 Решение от 15.3.2011г.
В законна сила от 15.3.2011г.
КАНД No 32/2011 Решение от 19.3.2011г.
В законна сила от 19.3.2011г.
КАНД No 33/2011 Решение от 29.3.2011г.
В законна сила от 29.3.2011г.
КАНД No 34/2011 Решение от 18.3.2011г.
В законна сила от 18.3.2011г.
КАНД No 35/2011 Решение от 11.5.2011г.
В законна сила от 11.5.2011г.
КАНД No 36/2011 Решение от 16.3.2011г.
В законна сила от 16.3.2011г.
КАНД No 37/2011 Решение от 24.3.2011г.
В законна сила от 24.3.2011г.
КАНД No 38/2011 Решение от 24.3.2011г.
В законна сила от 24.3.2011г.
Частно КАНД No 39/2011 Определение от 28.2.2011г.
В законна сила от 28.2.2011г.
КАНД No 40/2011 Решение от 17.3.2011г.
В законна сила от 17.3.2011г.
КАНД No 41/2011 Решение от 18.3.2011г.
В законна сила от 18.3.2011г.
КАНД No 42/2011 Решение от 29.3.2011г.
В законна сила от 29.3.2011г.
КАНД No 43/2011 Решение от 23.3.2011г.
В законна сила от 23.3.2011г.
КАНД No 44/2011 Решение от 8.3.2011г.
В законна сила от 8.3.2011г.
КАНД No 45/2011 Решение от 18.3.2011г.
В законна сила от 18.3.2011г.
КАНД No 46/2011 Решение от 25.3.2011г.
В законна сила от 25.3.2011г.
КАНД No 47/2011 Решение от 21.3.2011г.
В законна сила от 21.3.2011г.
КАНД No 48/2011 Решение от 20.4.2011г.
В законна сила от 20.4.2011г.
КАНД No 49/2011 Решение от 29.3.2011г.
В законна сила от 29.3.2011г.
КАНД No 50/2011 Решение от 12.4.2011г.
В законна сила от 12.4.2011г.
КАНД No 51/2011 Решение от 18.3.2011г.
В законна сила от 18.3.2011г.
КАНД No 52/2011 Решение от 22.3.2011г.
В законна сила от 22.3.2011г.
КАНД No 53/2011 Решение от 25.3.2011г.
В законна сила от 25.3.2011г.
КАНД No 54/2011 Решение от 21.3.2011г.
В законна сила от 21.3.2011г.
КАНД No 55/2011 Решение от 20.4.2011г.
В законна сила от 20.4.2011г.
КАНД No 56/2011 Решение от 11.4.2011г.
В законна сила от 11.4.2011г.
КАНД No 57/2011 Решение от 5.5.2011г.
В законна сила от 5.5.2011г.
Частно КАНД No 58/2011 Определение от 12.4.2011г.
В законна сила от 12.4.2011г.
Частно КАНД No 59/2011 Определение от 11.4.2011г.
В законна сила от 11.4.2011г.
КАНД No 60/2011 Решение от 12.4.2011г.
В законна сила от 12.4.2011г.
КАНД No 61/2011 Решение от 20.4.2011г.
В законна сила от 20.4.2011г.
КАНД No 62/2011 Решение от 9.5.2011г.
В законна сила от 9.5.2011г.
КАНД No 63/2011 Решение от 3.5.2011г.
В законна сила от 3.5.2011г.
КАНД No 64/2011 Решение от 5.5.2011г.
В законна сила от 5.5.2011г.
КАНД No 65/2011 Решение от 14.4.2011г.
В законна сила от 14.4.2011г.
КАНД No 66/2011 Решение от 20.4.2011г.
В законна сила от 20.4.2011г.
КАНД No 67/2011 Решение от 10.5.2011г.
В законна сила от 10.5.2011г.
КАНД No 68/2011 Решение от 15.4.2011г.
В законна сила от 15.4.2011г.
КАНД No 69/2011 Решение от 19.4.2011г.
В законна сила от 19.4.2011г.
КАНД No 70/2011 Решение от 18.5.2011г.
В законна сила от 18.5.2011г.
Частно КАНД No 71/2011 Определение от 12.4.2011г.
В законна сила от 12.4.2011г.
КАНД No 72/2011 Решение от 11.5.2011г.
В законна сила от 11.5.2011г.
КАНД No 73/2011 Решение от 25.5.2011г.
В законна сила от 25.5.2011г.
КАНД No 74/2011 Решение от 8.6.2011г.
В законна сила от 8.6.2011г.
КАНД No 75/2011 Решение от 18.5.2011г.
В законна сила от 18.5.2011г.
КАНД No 76/2011 Решение от 25.5.2011г.
В законна сила от 25.5.2011г.
КАНД No 77/2011 Решение от 18.5.2011г.
В законна сила от 18.5.2011г.
КАНД No 78/2011 Решение от 25.5.2011г.
В законна сила от 25.5.2011г.
КАНД No 79/2011 Решение от 26.5.2011г.
В законна сила от 26.5.2011г.
КАНД No 80/2011 Решение от 25.5.2011г.
В законна сила от 25.5.2011г.
КАНД No 81/2011 Решение от 11.5.2011г.
В законна сила от 11.5.2011г.
КАНД No 82/2011 Решение от 1.6.2011г.
В законна сила от 1.6.2011г.
КАНД No 83/2011 Решение от 25.5.2011г.
В законна сила от 25.5.2011г.
КАНД No 84/2011 Решение от 25.5.2011г.
В законна сила от 25.5.2011г.
КАНД No 85/2011 Решение от 20.5.2011г.
В законна сила от 20.5.2011г.
КАНД No 86/2011 Решение от 17.5.2011г.
В законна сила от 17.5.2011г.
КАНД No 87/2011 Решение от 10.5.2011г.
В законна сила от 10.5.2011г.
КАНД No 88/2011 Решение от 18.5.2011г.
В законна сила от 18.5.2011г.
КАНД No 89/2011 Решение от 25.5.2011г.
В законна сила от 25.5.2011г.
КАНД No 90/2011 Решение от 18.5.2011г.
В законна сила от 18.5.2011г.
КАНД No 91/2011 Решение от 20.5.2011г.
В законна сила от 20.5.2011г.
КАНД No 92/2011 Решение от 17.5.2011г.
В законна сила от 17.5.2011г.
КАНД No 93/2011 Решение от 31.5.2011г.
В законна сила от 31.5.2011г.
КАНД No 94/2011 Решение от 24.6.2011г.
В законна сила от 24.6.2011г.
КАНД No 95/2011 Решение от 1.6.2011г.
В законна сила от 1.6.2011г.
КАНД No 96/2011 Решение от 26.5.2011г.
В законна сила от 26.5.2011г.
КАНД No 97/2011 Решение от 25.5.2011г.
В законна сила от 25.5.2011г.
КАНД No 98/2011 Решение от 18.5.2011г.
В законна сила от 18.5.2011г.
КАНД No 99/2011 Решение от 18.5.2011г.
В законна сила от 18.5.2011г.
КАНД No 100/2011 Решение от 13.6.2011г.
В законна сила от 13.6.2011г.
КАНД No 101/2011 Решение от 30.6.2011г.
В законна сила от 30.6.2011г.
КАНД No 102/2011 Решение от 20.6.2011г.
В законна сила от 20.6.2011г.
Частно КАНД No 103/2011 Определение от 25.5.2011г.
В законна сила от 25.5.2011г.
КАНД No 104/2011 Решение от 15.6.2011г.
В законна сила от 15.6.2011г.
КАНД No 105/2011 Решение от 8.6.2011г.
В законна сила от 8.6.2011г.
КАНД No 106/2011 Решение от 7.6.2011г.
В законна сила от 7.6.2011г.
КАНД No 107/2011 Решение от 14.6.2011г.
В законна сила от 14.6.2011г.
КАНД No 108/2011 Решение от 20.6.2011г.
В законна сила от 20.6.2011г.
КАНД No 109/2011 Решение от 17.6.2011г.
В законна сила от 17.6.2011г.
КАНД No 110/2011 Решение от 16.6.2011г.
В законна сила от 16.6.2011г.
КАНД No 111/2011 Решение от 13.6.2011г.
В законна сила от 13.6.2011г.
КАНД No 112/2011 Решение от 4.7.2011г.
В законна сила от 4.7.2011г.
КАНД No 113/2011 Решение от 29.6.2011г.
В законна сила от 29.6.2011г.
КАНД No 114/2011 Решение от 8.6.2011г.
В законна сила от 8.6.2011г.
КАНД No 115/2011 Решение от 19.7.2011г.
В законна сила от 19.7.2011г.
КАНД No 116/2011 Решение от 8.7.2011г.
В законна сила от 8.7.2011г.
КАНД No 117/2011 Решение от 29.6.2011г.
В законна сила от 29.6.2011г.
КАНД No 118/2011 Решение от 21.6.2011г.
В законна сила от 21.6.2011г.
КАНД No 119/2011 Решение от 16.6.2011г.
В законна сила от 16.6.2011г.
КАНД No 120/2011 Решение от 13.6.2011г.
В законна сила от 13.6.2011г.
КАНД No 121/2011 Решение от 7.7.2011г.
В законна сила от 7.7.2011г.
КАНД No 122/2011 Решение от 27.6.2011г.
В законна сила от 27.6.2011г.
КАНД No 123/2011 Решение от 27.6.2011г.
В законна сила от 27.6.2011г.
КАНД No 124/2011 Решение от 5.7.2011г.
В законна сила от 5.7.2011г.
КАНД No 125/2011 Решение от 22.6.2011г.
В законна сила от 22.6.2011г.
КАНД No 125/2011 Решение от 22.7.2011г.
В законна сила от 22.7.2011г.
КАНД No 126/2011 Решение от 11.7.2011г.
В законна сила от 11.7.2011г.
КАНД No 127/2011 Решение от 29.6.2011г.
В законна сила от 29.6.2011г.
КАНД No 128/2011 Решение от 20.7.2011г.
В законна сила от 20.7.2011г.
КАНД No 129/2011 Решение от 22.7.2011г.
В законна сила от 22.7.2011г.
КАНД No 130/2011 Решение от 11.7.2011г.
В законна сила от 11.7.2011г.
КАНД No 131/2011 Решение от 18.7.2011г.
В законна сила от 18.7.2011г.
КАНД No 132/2011 Решение от 11.7.2011г.
В законна сила от 11.7.2011г.
Частно КАНД No 133/2011 Определение от 5.7.2011г.
В законна сила от 5.7.2011г.
КАНД No 134/2011 Определение от 4.7.2011г.
КАНД No 135/2011 Решение от 29.6.2011г.
В законна сила от 29.6.2011г.
КАНД No 136/2011 Решение от 22.7.2011г.
В законна сила от 22.7.2011г.
КАНД No 137/2011 Решение от 5.7.2011г.
В законна сила от 5.7.2011г.
КАНД No 138/2011 Решение от 11.7.2011г.
В законна сила от 11.7.2011г.
КАНД No 139/2011 Решение от 18.7.2011г.
В законна сила от 18.7.2011г.
КАНД No 140/2011 Решение от 18.7.2011г.
В законна сила от 18.7.2011г.
КАНД No 141/2011 Решение от 11.7.2011г.
В законна сила от 11.7.2011г.
КАНД No 142/2011 Решение от 5.7.2011г.
В законна сила от 5.7.2011г.
КАНД No 143/2011 Решение от 19.9.2011г.
В законна сила от 19.9.2011г.
КАНД No 144/2011 Решение от 17.9.2011г.
В законна сила от 17.9.2011г.
КАНД No 145/2011 Решение от 4.10.2011г.
В законна сила от 4.10.2011г.
КАНД No 146/2011 Решение от 19.9.2011г.
В законна сила от 19.9.2011г.
КАНД No 147/2011 Решение от 29.9.2011г.
В законна сила от 29.9.2011г.
КАНД No 148/2011 Решение от 15.9.2011г.
В законна сила от 15.9.2011г.
КАНД No 149/2011 Решение от 4.10.2011г.
В законна сила от 4.10.2011г.
КАНД No 150/2011 Решение от 3.10.2011г.
В законна сила от 3.10.2011г.
КАНД No 151/2011 Решение от 3.10.2011г.
В законна сила от 3.10.2011г.
КАНД No 152/2011 Решение от 16.9.2011г.
В законна сила от 16.9.2011г.
КАНД No 153/2011 Решение от 3.10.2011г.
В законна сила от 3.10.2011г.
КАНД No 154/2011 Решение от 17.9.2011г.
В законна сила от 17.9.2011г.
КАНД No 155/2011 Решение от 20.9.2011г.
В законна сила от 20.9.2011г.
КАНД No 156/2011 Решение от 28.9.2011г.
В законна сила от 28.9.2011г.
КАНД No 157/2011 Решение от 5.10.2011г.
В законна сила от 5.10.2011г.
КАНД No 158/2011 Решение от 3.10.2011г.
В законна сила от 3.10.2011г.
КАНД No 159/2011 Решение от 26.9.2011г.
В законна сила от 26.9.2011г.
КАНД No 160/2011 Решение от 27.9.2011г.
В законна сила от 27.9.2011г.
КАНД No 160/2011 Решение (второ) от 27.10.2011г.
КАНД No 161/2011 Решение от 17.10.2011г.
В законна сила от 17.10.2011г.
КАНД No 162/2011 Решение от 14.10.2011г.
В законна сила от 14.10.2011г.
КАНД No 163/2011 Решение от 27.9.2011г.
В законна сила от 27.9.2011г.
КАНД No 164/2011 Решение от 20.9.2011г.
В законна сила от 20.9.2011г.
КАНД No 165/2011 Определение от 14.9.2011г.
КАНД No 166/2011 Решение от 17.10.2011г.
В законна сила от 17.10.2011г.
КАНД No 167/2011 Решение от 30.9.2011г.
В законна сила от 30.9.2011г.
КАНД No 168/2011 Решение от 27.9.2011г.
В законна сила от 27.9.2011г.
КАНД No 169/2011 Решение от 6.10.2011г.
В законна сила от 6.10.2011г.
КАНД No 170/2011 Решение от 17.10.2011г.
В законна сила от 17.10.2011г.
КАНД No 171/2011 Решение от 3.10.2011г.
В законна сила от 3.10.2011г.
КАНД No 172/2011 Решение от 18.10.2011г.
В законна сила от 18.10.2011г.
КАНД No 173/2011 Решение от 13.10.2011г.
В законна сила от 13.10.2011г.
КАНД No 174/2011 Решение от 20.10.2011г.
В законна сила от 20.10.2011г.
КАНД No 175/2011 Решение от 4.10.2011г.
В законна сила от 4.10.2011г.
КАНД No 176/2011 Решение от 26.9.2011г.
В законна сила от 26.9.2011г.
КАНД No 177/2011 Решение от 18.10.2011г.
В законна сила от 18.10.2011г.
КАНД No 178/2011 Решение от 30.9.2011г.
В законна сила от 30.9.2011г.
КАНД No 179/2011 Решение от 30.9.2011г.
В законна сила от 30.9.2011г.
КАНД No 180/2011 Решение от 14.10.2011г.
В законна сила от 14.10.2011г.
КАНД No 181/2011 Решение от 18.10.2011г.
В законна сила от 18.10.2011г.
КАНД No 182/2011 Решение от 3.10.2011г.
В законна сила от 3.10.2011г.
КАНД No 183/2011 Решение от 18.10.2011г.
В законна сила от 18.10.2011г.
КАНД No 184/2011 Решение от 28.9.2011г.
В законна сила от 28.9.2011г.
КАНД No 185/2011 Решение от 24.10.2011г.
В законна сила от 24.10.2011г.
КАНД No 186/2011 Решение от 4.10.2011г.
В законна сила от 4.10.2011г.
КАНД No 187/2011 Решение от 17.10.2011г.
В законна сила от 17.10.2011г.
КАНД No 188/2011 Решение от 1.11.2011г.
В законна сила от 1.11.2011г.
КАНД No 189/2011 Решение от 4.11.2011г.
В законна сила от 4.11.2011г.
КАНД No 190/2011 Решение от 4.11.2011г.
В законна сила от 4.11.2011г.
КАНД No 191/2011 Решение от 24.10.2011г.
В законна сила от 24.10.2011г.
КАНД No 192/2011 Решение от 4.11.2011г.
В законна сила от 4.11.2011г.
КАНД No 193/2011 Решение от 24.10.2011г.
В законна сила от 24.10.2011г.
КАНД No 194/2011 Решение от 21.10.2011г.
В законна сила от 21.10.2011г.
КАНД No 195/2011 Решение от 8.11.2011г.
В законна сила от 8.11.2011г.
КАНД No 196/2011 Решение от 21.10.2011г.
В законна сила от 21.10.2011г.
КАНД No 197/2011 Решение от 21.10.2011г.
В законна сила от 21.10.2011г.
КАНД No 198/2011 Решение от 28.10.2011г.
В законна сила от 28.10.2011г.
КАНД No 199/2011 Решение от 4.11.2011г.
В законна сила от 4.11.2011г.
КАНД No 200/2011 Решение от 21.10.2011г.
В законна сила от 21.10.2011г.
КАНД No 201/2011 Решение от 17.10.2011г.
В законна сила от 17.10.2011г.
КАНД No 202/2011 Решение от 20.10.2011г.
В законна сила от 20.10.2011г.
КАНД No 203/2011 Решение от 20.10.2011г.
В законна сила от 20.10.2011г.
КАНД No 204/2011 Решение от 4.10.2011г.
В законна сила от 4.10.2011г.
Частно КАНД No 205/2011 Определение от 17.10.2011г.
В законна сила от 17.10.2011г.
КАНД No 206/2011 Решение от 7.11.2011г.
В законна сила от 7.11.2011г.
КАНД No 207/2011 Решение от 4.10.2011г.
В законна сила от 4.10.2011г.
КАНД No 208/2011 Решение от 14.10.2011г.
В законна сила от 14.10.2011г.
КАНД No 209/2011 Решение от 28.10.2011г.
В законна сила от 28.10.2011г.
КАНД No 210/2011 Решение от 28.10.2011г.
В законна сила от 28.10.2011г.
КАНД No 211/2011 Решение от 14.10.2011г.
В законна сила от 14.10.2011г.
КАНД No 212/2011 Решение от 8.11.2011г.
В законна сила от 8.11.2011г.
КАНД No 213/2011 Решение от 13.10.2011г.
В законна сила от 13.10.2011г.
КАНД No 214/2011 Решение от 24.11.2011г.
В законна сила от 24.11.2011г.
КАНД No 215/2011 Решение от 27.10.2011г.
В законна сила от 27.10.2011г.
КАНД No 216/2011 Решение от 1.11.2011г.
В законна сила от 1.11.2011г.
КАНД No 217/2011 Решение от 28.10.2011г.
В законна сила от 28.10.2011г.
КАНД No 218/2011 Решение от 25.10.2011г.
В законна сила от 25.10.2011г.
КАНД No 219/2011 Решение от 21.11.2011г.
В законна сила от 21.11.2011г.
КАНД No 220/2011 Решение от 1.11.2011г.
В законна сила от 1.11.2011г.
КАНД No 221/2011 Решение от 25.10.2011г.
В законна сила от 25.10.2011г.
КАНД No 222/2011 Решение от 28.10.2011г.
В законна сила от 28.10.2011г.
КАНД No 223/2011 Решение от 26.10.2011г.
В законна сила от 26.10.2011г.
КАНД No 224/2011 Решение от 2.11.2011г.
В законна сила от 2.11.2011г.
КАНД No 225/2011 Решение от 4.11.2011г.
В законна сила от 4.11.2011г.
КАНД No 226/2011 Решение от 28.10.2011г.
В законна сила от 28.10.2011г.
КАНД No 227/2011 Решение от 1.11.2011г.
В законна сила от 1.11.2011г.
КАНД No 228/2011 Решение от 28.10.2011г.
В законна сила от 28.10.2011г.
КАНД No 229/2011 Решение от 10.11.2011г.
В законна сила от 10.11.2011г.
КАНД No 230/2011 Решение от 2.11.2011г.
В законна сила от 2.11.2011г.
КАНД No 231/2011 Решение от 2.11.2011г.
В законна сила от 2.11.2011г.
КАНД No 232/2011 Решение от 27.10.2011г.
В законна сила от 27.10.2011г.
КАНД No 233/2011 Решение от 11.11.2011г.
В законна сила от 11.11.2011г.
КАНД No 234/2011 Решение от 3.11.2011г.
В законна сила от 3.11.2011г.
КАНД No 235/2011 Решение от 28.10.2011г.
В законна сила от 28.10.2011г.
КАНД No 236/2011 Решение от 3.11.2011г.
В законна сила от 3.11.2011г.
КАНД No 237/2011 Решение от 7.12.2011г.
В законна сила от 7.12.2011г.
КАНД No 237/2011 Решение от 16.2.2012г.
В законна сила от 16.2.2012г.
КАНД No 238/2011 Решение от 2.11.2011г.
В законна сила от 2.11.2011г.
КАНД No 239/2011 Решение от 4.11.2011г.
В законна сила от 4.11.2011г.
КАНД No 240/2011 Решение от 8.11.2011г.
В законна сила от 8.11.2011г.
КАНД No 241/2011 Решение от 3.11.2011г.
В законна сила от 3.11.2011г.
КАНД No 242/2011 Решение от 4.11.2011г.
В законна сила от 4.11.2011г.
КАНД No 243/2011 Решение от 8.11.2011г.
В законна сила от 8.11.2011г.
КАНД No 244/2011 Решение от 30.11.2011г.
В законна сила от 30.11.2011г.
КАНД No 245/2011 Решение от 30.11.2011г.
В законна сила от 30.11.2011г.
КАНД No 246/2011 Решение от 16.11.2011г.
В законна сила от 16.11.2011г.
КАНД No 247/2011 Решение от 16.11.2011г.
В законна сила от 16.11.2011г.
КАНД No 248/2011 Решение от 14.12.2011г.
В законна сила от 14.12.2011г.
КАНД No 249/2011 Решение от 9.12.2011г.
В законна сила от 9.12.2011г.
КАНД No 250/2011 Решение от 12.12.2011г.
В законна сила от 12.12.2011г.
КАНД No 251/2011 Решение от 13.12.2011г.
В законна сила от 13.12.2011г.
КАНД No 252/2011 Решение от 16.12.2011г.
В законна сила от 16.12.2011г.
КАНД No 253/2011 Решение от 8.12.2011г.
В законна сила от 8.12.2011г.
КАНД No 254/2011 Решение от 23.12.2011г.
В законна сила от 23.12.2011г.
КАНД No 255/2011 Решение от 13.12.2011г.
В законна сила от 13.12.2011г.
Частно КАНД No 256/2011 Решение от 15.12.2011г.
В законна сила от 15.12.2011г.
КАНД No 257/2011 Решение от 19.12.2011г.
В законна сила от 19.12.2011г.
КАНД No 258/2011 Решение от 16.12.2011г.
В законна сила от 16.12.2011г.
КАНД No 259/2011 Решение от 20.12.2011г.
В законна сила от 20.12.2011г.
КАНД No 260/2011 Решение от 16.12.2011г.
В законна сила от 16.12.2011г.
КАНД No 261/2011 Решение от 14.12.2011г.
КАНД No 262/2011 Решение от 22.12.2011г.
КАНД No 263/2011 Решение от 9.1.2012г.
КАНД No 264/2011 Решение от 21.12.2011г.
КАНД No 265/2011 Решение от 9.1.2012г.
КАНД No 266/2011 Решение от 21.12.2011г.
Частно КАНД No 267/2011 Решение от 27.1.2012г.
КАНД No 268/2011 Решение от 17.1.2012г.
КАНД No 269/2011 Решение от 23.12.2011г.
КАНД No 270/2011 Решение от 26.1.2012г.
КАНД No 271/2011 Решение от 11.1.2012г.
КАНД No 272/2011 Решение от 23.1.2012г.
КАНД No 273/2011 Решение от 26.1.2012г.
КАНД No 274/2011 Решение от 2.2.2012г.
КАНД No 275/2011 Решение от 10.1.2012г.
КАНД No 276/2011 Решение от 10.1.2012г.
КАНД No 277/2011 Решение от 27.1.2012г.
КАНД No 278/2011 Решение от 12.1.2012г.
КАНД No 279/2011 Решение от 26.1.2012г.
КАНД No 280/2011 Решение от 10.1.2012г.
КАНД No 281/2011 Решение от 20.1.2012г.
КАНД No 282/2011 Решение от 18.1.2012г.
КАНД No 283/2011 Решение от 26.1.2012г.
КАНД No 284/2011 Решение от 18.1.2012г.
КАНД No 285/2011 Решение от 7.2.2012г.
КАНД No 286/2011 Решение от 24.1.2012г.
КАНД No 287/2011 Решение от 13.2.2012г.
КАНД No 288/2011 Решение от 20.1.2012г.
КАНД No 289/2011 Решение от 10.2.2012г.
КАНД No 290/2011 Решение от 21.1.2012г.
КАНД No 291/2011 Решение от 10.2.2012г.
КАНД No 292/2011 Решение от 1.2.2012г.
КАНД No 293/2011 Решение от 24.1.2012г.
КАНД No 294/2011 Решение от 27.1.2012г.
КАНД No 295/2011 Решение от 1.2.2012г.
КАНД No 296/2011 Решение от 27.1.2012г.
КАНД No 297/2011 Решение от 2.2.2012г.
КАНД No 298/2011 Решение от 31.1.2012г.
КАНД No 299/2011 Решение от 28.2.2012г.
КАНД No 300/2011 Решение от 2.2.2012г.