Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                    
КАНД No 1/2010 Решение от 5.3.2010г.
В законна сила от 5.3.2010г.
КАНД No 2/2010 Решение от 1.3.2010г.
В законна сила от 1.3.2010г.
Частно КАНД No 3/2010 Определение от 26.1.2010г.
В законна сила от 26.1.2012г.
КАНД No 4/2010 Решение от 28.1.2010г.
В законна сила от 28.1.2010г.
КАНД No 5/2010 Решение от 3.2.2010г.
В законна сила от 3.2.2010г.
КАНД No 6/2010 Решение от 23.2.2010г.
В законна сила от 23.2.2010г.
КАНД No 7/2010 Определение от 16.2.2010г.
В законна сила от 2.3.2010г.
КАНД No 8/2010 Решение от 10.2.2010г.
В законна сила от 10.2.2010г.
Частно КАНД No 9/2010 Определение от 27.1.2010г.
В законна сила от 27.1.2010г.
КАНД No 10/2010 Решение от 7.4.2010г.
В законна сила от 7.4.2010г.
КАНД No 11/2010 Решение от 24.2.2010г.
В законна сила от 24.2.2010г.
КАНД No 12/2010 Решение от 18.2.2010г.
В законна сила от 18.2.2010г.
КАНД No 13/2010 Решение от 5.3.2010г.
В законна сила от 5.3.2010г.
КАНД No 14/2010 Определение от 8.2.2010г.
В законна сила от 12.3.2010г.
КАНД No 15/2010 Решение от 22.3.2010г.
В законна сила от 22.3.2010г.
КАНД No 16/2010 Решение от 3.2.2010г.
В законна сила от 3.2.2010г.
КАНД No 17/2010 Определение от 22.3.2010г.
В законна сила от 31.3.2010г.
КАНД No 18/2010 Решение от 22.2.2010г.
В законна сила от 22.2.2010г.
КАНД No 19/2010 Решение от 17.3.2010г.
В законна сила от 17.3.2010г.
КАНД No 20/2010 Решение от 11.2.2010г.
В законна сила от 11.2.2010г.
КАНД No 21/2010 Решение от 19.2.2010г.
В законна сила от 19.2.2010г.
КАНД No 22/2010 Решение от 25.2.2010г.
В законна сила от 25.2.2010г.
КАНД No 23/2010 Решение от 25.2.2010г.
В законна сила от 25.3.2010г.
КАНД No 24/2010 Решение от 8.4.2010г.
В законна сила от 8.4.2010г.
КАНД No 25/2010 Решение от 10.3.2010г.
В законна сила от 10.3.2010г.
КАНД No 26/2010 Решение от 19.2.2010г.
В законна сила от 19.2.2010г.
КАНД No 27/2010 Решение от 19.3.2010г.
В законна сила от 19.3.2010г.
Частно КАНД No 28/2010 Определение от 28.1.2010г.
В законна сила от 27.2.2010г.
КАНД No 29/2010 Решение от 9.3.2010г.
В законна сила от 9.3.2010г.
КАНД No 30/2010 Решение от 23.2.2010г.
В законна сила от 23.2.2010г.
КАНД No 31/2010 Решение от 25.2.2010г.
В законна сила от 25.2.2010г.
КАНД No 32/2010 Решение от 25.2.2010г.
В законна сила от 25.2.2010г.
КАНД No 33/2010 Решение от 25.2.2010г.
В законна сила от 25.2.2010г.
КАНД No 34/2010 Решение от 25.2.2010г.
В законна сила от 25.2.2010г.
КАНД No 35/2010 Решение от 25.2.2010г.
В законна сила от 25.2.2010г.
КАНД No 36/2010 Решение от 25.2.2010г.
В законна сила от 25.2.2010г.
КАНД No 37/2010 Решение от 24.2.2010г.
В законна сила от 25.2.2010г.
КАНД No 38/2010 Решение от 1.3.2010г.
В законна сила от 1.3.2010г.
КАНД No 39/2010 Решение от 25.2.2010г.
В законна сила от 25.2.2010г.
КАНД No 40/2010 Решение от 24.2.2010г.
В законна сила от 24.2.2010г.
КАНД No 41/2010 Решение от 1.4.2010г.
В законна сила от 1.4.2010г.
КАНД No 42/2010 Решение от 26.2.2010г.
В законна сила от 26.2.2010г.
КАНД No 43/2010 Решение от 25.2.2010г.
В законна сила от 25.2.2010г.
КАНД No 44/2010 Решение от 29.4.2010г.
В законна сила от 29.4.2010г.
Частно КАНД No 45/2010 Определение от 9.2.2010г.
В законна сила от 9.2.2010г.
КАНД No 46/2010 Решение от 12.3.2010г.
В законна сила от 12.3.2010г.
КАНД No 47/2010 Решение от 10.3.2010г.
В законна сила от 10.3.2010г.
КАНД No 48/2010 Решение от 23.3.2010г.
В законна сила от 23.3.2010г.
КАНД No 49/2010 Решение от 1.4.2010г.
В законна сила от 1.4.2010г.
КАНД No 50/2010 Решение от 16.3.2010г.
В законна сила от 16.3.2010г.
КАНД No 51/2010 Решение от 23.3.2010г.
В законна сила от 23.3.2010г.
КАНД No 52/2010 Решение от 26.3.2010г.
В законна сила от 26.3.2010г.
КАНД No 53/2010 Решение от 9.3.2010г.
В законна сила от 9.3.2010г.
КАНД No 54/2010 Решение от 15.3.2010г.
В законна сила от 15.3.2010г.
КАНД No 55/2010 Решение от 18.3.2010г.
В законна сила от 18.3.2010г.
КАНД No 56/2010 Решение от 15.3.2010г.
В законна сила от 15.3.2010г.
КАНД No 57/2010 Решение от 18.3.2010г.
В законна сила от 18.3.2010г.
КАНД No 58/2010 Решение от 15.3.2010г.
В законна сила от 15.3.2010г.
Частно КАНД No 59/2010 Определение от 15.3.2010г.
В законна сила от 15.3.2010г.
КАНД No 60/2010 Решение от 13.4.2010г.
В законна сила от 13.4.2010г.
КАНД No 61/2010 Решение от 11.3.2010г.
В законна сила от 11.3.2010г.
КАНД No 62/2010 Решение от 29.3.2010г.
В законна сила от 29.3.2010г.
КАНД No 63/2010 Решение от 16.4.2010г.
В законна сила от 16.4.2010г.
КАНД No 64/2010 Решение от 24.3.2010г.
В законна сила от 24.3.2010г.
КАНД No 65/2010 Решение от 23.3.2010г.
В законна сила от 23.3.2010г.
КАНД No 66/2010 Решение от 23.3.2010г.
В законна сила от 23.3.2010г.
КАНД No 67/2010 Решение от 30.3.2010г.
В законна сила от 30.3.2010г.
КАНД No 68/2010 Решение от 25.3.2010г.
В законна сила от 25.3.2010г.
КАНД No 69/2010 Решение от 19.4.2010г.
В законна сила от 19.4.2010г.
КАНД No 70/2010 Решение от 27.4.2010г.
В законна сила от 27.4.2010г.
КАНД No 71/2010 Решение от 12.4.2010г.
В законна сила от 12.4.2010г.
КАНД No 72/2010 Решение от 30.4.2010г.
В законна сила от 30.4.2010г.
КАНД No 73/2010 Решение от 22.4.2010г.
В законна сила от 22.4.2010г.
КАНД No 74/2010 Решение от 27.4.2010г.
В законна сила от 27.4.2010г.
КАНД No 75/2010 Решение от 4.5.2010г.
В законна сила от 4.5.2010г.
КАНД No 76/2010 Решение от 23.3.2010г.
В законна сила от 23.3.2010г.
КАНД No 77/2010 Решение от 12.4.2010г.
В законна сила от 12.4.2010г.
КАНД No 78/2010 Решение от 22.4.2010г.
В законна сила от 22.4.2010г.
КАНД No 79/2010 Решение от 29.4.2010г.
В законна сила от 29.4.2010г.
КАНД No 80/2010 Решение от 29.4.2010г.
В законна сила от 29.4.2010г.
КАНД No 81/2010 Решение от 30.4.2010г.
В законна сила от 30.4.2010г.
КАНД No 82/2010 Решение от 27.4.2010г.
В законна сила от 27.4.2010г.
КАНД No 83/2010 Определение от 12.4.2010г.
В законна сила от 18.5.2010г.
КАНД No 84/2010 Решение от 30.4.2010г.
В законна сила от 30.4.2010г.
КАНД No 85/2010 Решение от 14.5.2010г.
В законна сила от 14.5.2010г.
КАНД No 86/2010 Решение от 3.5.2010г.
В законна сила от 3.5.2010г.
КАНД No 87/2010 Решение от 27.4.2010г.
В законна сила от 27.4.2010г.
КАНД No 88/2010 Решение от 27.4.2010г.
В законна сила от 27.4.2010г.
КАНД No 89/2010 Решение от 26.5.2010г.
В законна сила от 26.5.2010г.
КАНД No 90/2010 Решение от 27.4.2010г.
В законна сила от 27.4.2010г.
КАНД No 91/2010 Решение от 14.5.2010г.
В законна сила от 14.5.2010г.
КАНД No 92/2010 Решение от 1.6.2010г.
В законна сила от 1.6.2010г.
КАНД No 93/2010 Решение от 27.5.2010г.
В законна сила от 27.5.2012г.
КАНД No 94/2010 Решение от 14.5.2010г.
В законна сила от 14.5.2010г.
КАНД No 95/2010 Решение от 14.5.2010г.
В законна сила от 14.5.2010г.
КАНД No 96/2010 Решение от 30.4.2010г.
В законна сила от 30.4.2010г.
КАНД No 97/2010 Решение от 17.5.2010г.
В законна сила от 17.5.2010г.
КАНД No 98/2010 Решение от 14.5.2010г.
В законна сила от 14.5.2010г.
КАНД No 99/2010 Решение от 12.5.2010г.
В законна сила от 12.5.2010г.
КАНД No 100/2010 Решение от 2.6.2010г.
В законна сила от 2.6.2010г.
КАНД No 101/2010 Решение от 25.5.2010г.
В законна сила от 25.5.2010г.
КАНД No 102/2010 Решение от 12.5.2010г.
В законна сила от 12.5.2010г.
Частно КАНД No 103/2010 Определение от 22.4.2010г.
В законна сила от 22.4.2010г.
КАНД No 104/2010 Решение от 14.5.2010г.
В законна сила от 14.5.2010г.
КАНД No 105/2010 Решение от 26.5.2010г.
В законна сила от 26.5.2010г.
КАНД No 106/2010 Решение от 3.6.2010г.
В законна сила от 3.6.2010г.
КАНД No 107/2010 Решение от 11.5.2010г.
В законна сила от 11.5.2010г.
Частно КАНД No 108/2010 Определение от 11.5.2010г.
В законна сила от 11.5.2010г.
КАНД No 109/2010 Решение от 20.5.2010г.
В законна сила от 20.5.2010г.
КАНД No 110/2010 Определение от 11.5.2010г.
В законна сила от 9.6.2010г.
КАНД No 111/2010 Решение от 15.6.2010г.
В законна сила от 15.6.2010г.
КАНД No 112/2010 Решение от 27.5.2010г.
В законна сила от 27.5.2010г.
КАНД No 113/2010 Решение от 18.5.2010г.
В законна сила от 18.5.2010г.
КАНД No 114/2010 Решение от 21.5.2010г.
В законна сила от 21.5.2010г.
КАНД No 115/2010 Решение от 25.5.2010г.
В законна сила от 25.5.2010г.
КАНД No 116/2010 Решение от 9.6.2010г.
В законна сила от 9.6.2010г.
КАНД No 117/2010 Решение от 25.5.2010г.
В законна сила от 25.5.2010г.
КАНД No 118/2010 Решение от 18.5.2010г.
В законна сила от 18.5.2010г.
КАНД No 119/2010 Решение от 31.5.2010г.
В законна сила от 31.5.2010г.
КАНД No 120/2010 Решение от 3.6.2010г.
В законна сила от 3.6.2010г.
КАНД No 121/2010 Решение от 7.6.2010г.
В законна сила от 7.6.2010г.
КАНД No 122/2010 Решение от 7.6.2010г.
В законна сила от 7.6.2010г.
КАНД No 123/2010 Решение от 1.6.2010г.
В законна сила от 1.6.2010г.
КАНД No 124/2010 Решение от 1.6.2010г.
В законна сила от 1.6.2010г.
КАНД No 124/2010 Решение от 22.7.2011г.
В законна сила от 22.7.2011г.
КАНД No 125/2010 Решение от 16.6.2010г.
В законна сила от 16.6.2010г.
КАНД No 125/2010 Решение от 22.7.2011г.
В законна сила от 22.7.2011г.
КАНД No 126/2010 Решение от 12.7.2010г.
В законна сила от 12.7.2010г.
КАНД No 127/2010 Решение от 4.6.2010г.
В законна сила от 4.6.2010г.
КАНД No 128/2010 Решение от 8.6.2010г.
В законна сила от 8.6.2010г.
КАНД No 129/2010 Решение от 7.7.2010г.
В законна сила от 7.7.2010г.
КАНД No 130/2010 Решение от 7.6.2010г.
В законна сила от 7.6.2010г.
КАНД No 131/2010 Решение от 8.7.2010г.
В законна сила от 8.7.2010г.
КАНД No 132/2010 Решение от 21.6.2010г.
В законна сила от 21.6.2010г.
КАНД No 133/2010 Решение от 6.7.2010г.
В законна сила от 6.7.2010г.
КАНД No 134/2010 Решение от 16.6.2010г.
В законна сила от 16.6.2010г.
КАНД No 135/2010 Решение от 15.6.2010г.
В законна сила от 15.6.2010г.
КАНД No 136/2010 Решение от 15.6.2010г.
В законна сила от 15.6.2010г.
КАНД No 137/2010 Решение от 15.6.2010г.
В законна сила от 15.6.2010г.
КАНД No 138/2010 Решение от 9.7.2010г.
В законна сила от 9.7.2010г.
КАНД No 139/2010 Решение от 15.6.2010г.
В законна сила от 15.6.2010г.
КАНД No 140/2010 Решение от 12.7.2010г.
В законна сила от 12.7.2010г.
КАНД No 141/2010 Решение от 21.6.2010г.
В законна сила от 21.6.2010г.
КАНД No 142/2010 Решение от 9.7.2010г.
В законна сила от 9.7.2010г.
КАНД No 143/2010 Решение от 12.7.2010г.
В законна сила от 12.7.2010г.
КАНД No 144/2010 Решение от 8.7.2010г.
В законна сила от 8.7.2010г.
КАНД No 145/2010 Решение от 8.7.2010г.
В законна сила от 8.7.2010г.
КАНД No 146/2010 Решение от 12.7.2010г.
В законна сила от 12.7.2010г.
КАНД No 147/2010 Решение от 12.7.2010г.
В законна сила от 12.7.2010г.
КАНД No 148/2010 Решение от 7.7.2010г.
В законна сила от 7.7.2010г.
Частно КАНД No 149/2010 Определение от 12.7.2010г.
В законна сила от 12.7.2010г.
КАНД No 150/2010 Решение от 13.7.2010г.
В законна сила от 13.7.2010г.
КАНД No 151/2010 Решение от 8.7.2010г.
В законна сила от 8.7.2010г.
КАНД No 152/2010 Решение от 7.7.2010г.
В законна сила от 7.7.2010г.
КАНД No 153/2010 Решение от 8.7.2010г.
В законна сила от 8.7.2010г.
КАНД No 154/2010 Решение от 12.7.2010г.
В законна сила от 12.7.2010г.
КАНД No 155/2010 Решение от 12.7.2010г.
В законна сила от 12.7.2010г.
КАНД No 156/2010 Решение от 12.7.2010г.
В законна сила от 12.7.2010г.
КАНД No 157/2010 Решение от 7.7.2010г.
В законна сила от 7.7.2010г.
КАНД No 158/2010 Решение от 12.7.2010г.
КАНД No 159/2010 Решение от 13.7.2010г.
В законна сила от 13.7.2010г.
КАНД No 160/2010 Решение от 14.7.2010г.
В законна сила от 14.7.2010г.
КАНД No 161/2010 Решение от 13.7.2010г.
В законна сила от 13.7.2010г.
КАНД No 162/2010 Решение от 14.7.2010г.
В законна сила от 14.7.2010г.
КАНД No 163/2010 Решение от 11.10.2010г.
В законна сила от 11.10.2010г.
КАНД No 164/2010 Решение от 27.9.2010г.
В законна сила от 27.9.2010г.
КАНД No 165/2010 Решение от 5.10.2010г.
В законна сила от 5.10.2010г.
КАНД No 166/2010 Решение от 21.9.2010г.
В законна сила от 21.9.2010г.
КАНД No 167/2010 Решение от 20.9.2010г.
В законна сила от 20.9.2010г.
КАНД No 168/2010 Решение от 21.9.2010г.
В законна сила от 21.9.2010г.
КАНД No 169/2010 Решение от 7.10.2010г.
В законна сила от 7.10.2010г.
КАНД No 170/2010 Решение от 4.10.2010г.
В законна сила от 4.10.2010г.
КАНД No 171/2010 Решение от 7.10.2010г.
В законна сила от 7.10.2010г.
КАНД No 172/2010 Определение от 8.9.2010г.
В законна сила от 18.9.2010г.
КАНД No 173/2010 Решение от 21.9.2010г.
В законна сила от 21.9.2010г.
КАНД No 174/2010 Решение от 21.10.2010г.
В законна сила от 21.10.2010г.
КАНД No 175/2010 Решение от 12.10.2010г.
В законна сила от 12.10.2010г.
КАНД No 176/2010 Решение от 21.9.2010г.
В законна сила от 21.9.2010г.
КАНД No 177/2010 Решение от 25.10.2010г.
В законна сила от 25.10.2010г.
КАНД No 178/2010 Решение от 21.10.2010г.
В законна сила от 21.10.2010г.
КАНД No 179/2010 Решение от 4.10.2010г.
В законна сила от 4.10.2010г.
КАНД No 180/2010 Решение от 12.10.2010г.
В законна сила от 12.10.2010г.
КАНД No 181/2010 Решение от 12.10.2010г.
В законна сила от 12.10.2010г.
Частно КАНД No 182/2010 Определение от 11.10.2010г.
В законна сила от 11.10.2010г.
КАНД No 183/2010 Решение от 21.10.2010г.
В законна сила от 21.10.2010г.
КАНД No 184/2010 Решение от 19.10.2010г.
В законна сила от 19.10.2010г.
КАНД No 185/2010 Решение от 19.10.2010г.
В законна сила от 19.10.2010г.
КАНД No 186/2010 Решение от 18.10.2010г.
В законна сила от 18.10.2010г.
КАНД No 187/2010 Решение от 13.10.2010г.
В законна сила от 13.10.2010г.
КАНД No 188/2010 Решение от 25.10.2010г.
В законна сила от 25.10.2010г.
Частно КАНД No 189/2010 Определение от 7.10.2010г.
В законна сила от 7.10.2010г.
КАНД No 190/2010 Решение от 28.10.2010г.
В законна сила от 28.10.2010г.
КАНД No 191/2010 Решение от 12.10.2010г.
В законна сила от 12.10.2010г.
КАНД No 192/2010 Решение от 21.10.2010г.
В законна сила от 21.10.2010г.
КАНД No 193/2010 Решение от 21.10.2010г.
В законна сила от 21.10.2010г.
КАНД No 194/2010 Решение от 15.10.2010г.
В законна сила от 15.10.2010г.
КАНД No 195/2010 Решение от 21.10.2010г.
В законна сила от 21.10.2010г.
КАНД No 196/2010 Решение от 18.10.2010г.
В законна сила от 18.10.2010г.
КАНД No 197/2010 Решение от 18.10.2010г.
В законна сила от 18.10.2010г.
КАНД No 198/2010 Решение от 22.10.2010г.
В законна сила от 22.10.2010г.
КАНД No 199/2010 Решение от 15.10.2010г.
В законна сила от 15.10.2010г.
КАНД No 200/2010 Решение от 13.10.2010г.
В законна сила от 13.10.2010г.
КАНД No 201/2010 Решение от 13.10.2010г.
В законна сила от 13.10.2010г.
КАНД No 202/2010 Решение от 22.10.2010г.
В законна сила от 22.10.2010г.
КАНД No 203/2010 Решение от 15.10.2010г.
В законна сила от 15.10.2010г.
КАНД No 204/2010 Решение от 21.10.2010г.
В законна сила от 21.10.2010г.
КАНД No 205/2010 Решение от 15.10.2010г.
В законна сила от 15.10.2010г.
КАНД No 206/2010 Решение от 21.10.2010г.
В законна сила от 21.10.2010г.
КАНД No 207/2010 Решение от 27.10.2010г.
В законна сила от 27.10.2010г.
КАНД No 208/2010 Решение от 19.10.2010г.
В законна сила от 19.10.2010г.
КАНД No 209/2010 Решение от 19.10.2010г.
В законна сила от 19.10.2010г.
КАНД No 210/2010 Решение от 18.10.2010г.
В законна сила от 18.10.2010г.
КАНД No 211/2010 Решение от 15.10.2010г.
В законна сила от 15.10.2010г.
КАНД No 212/2010 Решение от 14.10.2010г.
В законна сила от 14.10.2010г.
КАНД No 213/2010 Решение от 22.10.2010г.
В законна сила от 22.10.2010г.
КАНД No 214/2010 Решение от 22.10.2010г.
В законна сила от 22.10.2010г.
КАНД No 215/2010 Решение от 26.10.2010г.
В законна сила от 26.10.2010г.
КАНД No 216/2010 Решение от 28.10.2010г.
КАНД No 216/2010 Решение от 21.4.2011г.
В законна сила от 21.4.2011г.
КАНД No 217/2010 Решение от 22.10.2010г.
В законна сила от 22.10.2010г.
КАНД No 218/2010 Решение от 21.10.2010г.
В законна сила от 21.10.2010г.
КАНД No 219/2010 Определение от 17.9.2010г.
В законна сила от 17.9.2010г.
КАНД No 220/2010 Решение от 21.10.2010г.
В законна сила от 21.10.2010г.
КАНД No 221/2010 Решение от 25.10.2010г.
В законна сила от 25.10.2010г.
КАНД No 222/2010 Решение от 29.10.2010г.
В законна сила от 29.10.2010г.
КАНД No 223/2010 Решение от 18.10.2010г.
В законна сила от 18.10.2010г.
КАНД No 224/2010 Решение от 26.10.2010г.
В законна сила от 26.10.2010г.
Частно КАНД No 225/2010 Определение от 19.10.2010г.
В законна сила от 19.10.2010г.
КАНД No 226/2010 Решение от 5.11.2010г.
В законна сила от 5.11.2010г.
КАНД No 227/2010 Решение от 23.11.2010г.
В законна сила от 23.11.2010г.
КАНД No 228/2010 Решение от 10.11.2010г.
В законна сила от 10.11.2010г.
КАНД No 229/2010 Решение от 10.11.2010г.
В законна сила от 10.11.2010г.
КАНД No 230/2010 Решение от 5.11.2010г.
В законна сила от 5.11.2010г.
КАНД No 231/2010 Решение от 9.11.2010г.
В законна сила от 9.11.2010г.
КАНД No 232/2010 Решение от 29.11.2010г.
В законна сила от 29.11.2010г.
КАНД No 233/2010 Решение от 3.11.2010г.
В законна сила от 3.11.2010г.
КАНД No 234/2010 Решение от 30.11.2010г.
В законна сила от 30.11.2010г.
КАНД No 235/2010 Решение от 26.11.2010г.
В законна сила от 26.11.2010г.
КАНД No 236/2010 Решение от 23.11.2010г.
В законна сила от 23.11.2010г.
КАНД No 237/2010 Решение от 21.12.2010г.
В законна сила от 21.12.2010г.
КАНД No 238/2010 Решение от 14.12.2010г.
В законна сила от 14.12.2010г.
КАНД No 239/2010 Решение от 22.12.2010г.
В законна сила от 22.12.2010г.
КАНД No 240/2010 Решение от 22.12.2010г.
В законна сила от 22.12.2010г.
КАНД No 241/2010 Решение от 22.12.2010г.
В законна сила от 22.12.2010г.
КАНД No 242/2010 Решение от 9.12.2010г.
В законна сила от 9.12.2010г.
КАНД No 243/2010 Решение от 12.1.2011г.
В законна сила от 12.1.2011г.
КАНД No 244/2010 Решение от 20.12.2010г.
В законна сила от 20.12.2010г.
КАНД No 245/2010 Решение от 12.1.2011г.
В законна сила от 12.1.2011г.
КАНД No 246/2010 Решение от 16.12.2010г.
В законна сила от 16.12.2010г.
КАНД No 247/2010 Решение от 17.1.2011г.
В законна сила от 17.1.2011г.
КАНД No 248/2010 Решение от 7.2.2011г.
В законна сила от 7.2.2011г.
КАНД No 249/2010 Решение от 12.1.2011г.
В законна сила от 12.1.2011г.
КАНД No 250/2010 Решение от 14.1.2011г.
В законна сила от 14.1.2011г.
КАНД No 251/2010 Решение от 13.1.2011г.
В законна сила от 13.1.2011г.
КАНД No 252/2010 Решение от 28.1.2011г.
В законна сила от 28.1.2011г.
КАНД No 253/2010 Решение от 9.2.2011г.
КАНД No 254/2010 Решение от 14.1.2011г.
В законна сила от 14.1.2011г.
КАНД No 255/2010 Решение от 17.1.2011г.
В законна сила от 17.1.2011г.
КАНД No 256/2010 Решение от 28.1.2011г.
В законна сила от 28.1.2011г.
КАНД No 257/2010 Решение от 14.1.2011г.
В законна сила от 14.1.2011г.
КАНД No 258/2010 Решение от 11.3.2011г.
В законна сила от 11.3.2011г.
КАНД No 259/2010 Решение от 18.1.2011г.
В законна сила от 18.1.2011г.
КАНД No 260/2010 Решение от 25.1.2011г.
В законна сила от 25.1.2011г.
КАНД No 261/2010 Решение от 10.2.2011г.
В законна сила от 10.2.2011г.
КАНД No 261/2010 Решение от 21.2.2011г.
В законна сила от 21.2.2011г.
КАНД No 262/2010 Решение от 28.1.2011г.
В законна сила от 28.1.2011г.
КАНД No 263/2010 Решение от 27.1.2011г.
В законна сила от 27.1.2011г.
КАНД No 264/2010 Решение от 26.1.2011г.
В законна сила от 26.1.2011г.
КАНД No 265/2010 Решение от 17.2.2011г.
В законна сила от 17.2.2011г.
КАНД No 266/2010 Решение от 23.2.2011г.
В законна сила от 23.2.2011г.
КАНД No 267/2010 Решение от 24.2.2011г.
В законна сила от 24.2.2011г.
КАНД No 268/2010 Решение от 25.1.2011г.
В законна сила от 25.1.2011г.
КАНД No 269/2010 Решение от 27.1.2011г.
В законна сила от 27.1.2011г.
КАНД No 270/2010 Решение от 21.1.2011г.
В законна сила от 21.1.2011г.