Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                    
КАНД No 1/2009 Решение от 29.1.2009г.
В законна сила от 29.1.2009г.
КАНД No 2/2009 Решение от 5.2.2009г.
В законна сила от 5.2.2009г.
КАНД No 3/2009 Решение от 12.2.2009г.
В законна сила от 12.2.2009г.
КАНД No 4/2009 Решение от 23.2.2009г.
В законна сила от 23.2.2009г.
КАНД No 5/2009 Решение от 25.2.2009г.
В законна сила от 25.2.2009г.
КАНД No 6/2009 Решение от 25.2.2009г.
В законна сила от 25.2.2009г.
КАНД No 7/2009 Решение от 23.2.2009г.
В законна сила от 23.2.2009г.
КАНД No 8/2009 Решение от 25.2.2009г.
В законна сила от 25.2.2009г.
КАНД No 9/2009 Решение от 6.2.2009г.
В законна сила от 6.2.2009г.
КАНД No 10/2009 Решение от 5.2.2009г.
В законна сила от 5.2.2009г.
КАНД No 11/2009 Решение от 25.2.2009г.
В законна сила от 25.2.2009г.
КАНД No 12/2009 Решение от 20.2.2009г.
В законна сила от 20.2.2009г.
КАНД No 13/2009 Решение от 6.2.2009г.
В законна сила от 6.2.2009г.
КАНД No 14/2009 Решение от 25.2.2009г.
В законна сила от 25.2.2009г.
КАНД No 15/2009 Решение от 26.3.2009г.
В законна сила от 26.3.2009г.
КАНД No 16/2009 Решение от 10.2.2009г.
В законна сила от 10.2.2009г.
КАНД No 17/2009 Решение от 5.3.2009г.
В законна сила от 5.3.2009г.
КАНД No 18/2009 Решение от 25.2.2009г.
В законна сила от 25.2.2009г.
КАНД No 19/2009 Решение от 20.2.2009г.
В законна сила от 20.2.2009г.
КАНД No 20/2009 Решение от 25.2.2009г.
В законна сила от 25.2.2009г.
КАНД No 21/2009 Решение от 18.2.2009г.
В законна сила от 18.2.2009г.
КАНД No 22/2009 Решение от 18.2.2009г.
В законна сила от 18.2.2009г.
КАНД No 23/2009 Решение от 25.2.2009г.
В законна сила от 25.2.2009г.
КАНД No 24/2009 Решение от 10.3.2009г.
В законна сила от 10.3.2009г.
КАНД No 25/2009 Решение от 5.3.2009г.
В законна сила от 5.3.2009г.
КАНД No 26/2009 Решение от 25.2.2009г.
В законна сила от 25.2.2009г.
КАНД No 27/2009 Решение от 18.3.2009г.
В законна сила от 18.3.2009г.
КАНД No 28/2009 Решение от 6.3.2009г.
В законна сила от 6.3.2009г.
КАНД No 29/2009 Решение от 9.3.2009г.
В законна сила от 9.3.2009г.
КАНД No 30/2009 Решение от 4.3.2009г.
В законна сила от 4.3.2009г.
КАНД No 31/2009 Решение от 4.3.2009г.
В законна сила от 4.3.2009г.
КАНД No 32/2009 Решение от 5.3.2009г.
В законна сила от 5.3.2009г.
КАНД No 33/2009 Решение от 25.2.2009г.
В законна сила от 25.2.2009г.
КАНД No 34/2009 Решение от 11.3.2009г.
В законна сила от 11.3.2009г.
КАНД No 35/2009 Решение от 10.3.2009г.
В законна сила от 10.3.2009г.
КАНД No 36/2009 Решение от 6.3.2009г.
В законна сила от 6.3.2009г.
КАНД No 37/2009 Решение от 9.3.2009г.
В законна сила от 9.3.2009г.
КАНД No 38/2009 Решение от 12.3.2009г.
В законна сила от 12.3.2009г.
КАНД No 39/2009 Решение от 6.4.2009г.
В законна сила от 6.4.2009г.
КАНД No 40/2009 Решение от 6.3.2009г.
В законна сила от 6.3.2009г.
КАНД No 41/2009 Решение от 7.4.2009г.
В законна сила от 7.4.2009г.
КАНД No 42/2009 Решение от 1.4.2009г.
В законна сила от 1.4.2009г.
КАНД No 43/2009 Решение от 26.3.2009г.
В законна сила от 26.3.2009г.
КАНД No 44/2009 Решение от 7.4.2009г.
В законна сила от 7.4.2009г.
КАНД No 45/2009 Решение от 18.3.2009г.
В законна сила от 18.3.2009г.
КАНД No 46/2009 Решение от 31.3.2009г.
В законна сила от 31.3.2009г.
КАНД No 47/2009 Решение от 17.3.2009г.
В законна сила от 17.3.2009г.
КАНД No 48/2009 Решение от 17.3.2009г.
В законна сила от 17.3.2009г.
КАНД No 49/2009 Решение от 12.3.2009г.
В законна сила от 12.3.2009г.
КАНД No 50/2009 Решение от 17.3.2009г.
В законна сила от 17.3.2009г.
КАНД No 51/2009 Решение от 7.4.2009г.
В законна сила от 7.4.2009г.
КАНД No 52/2009 Решение от 27.3.2009г.
В законна сила от 27.3.2009г.
КАНД No 53/2009 Решение от 25.3.2009г.
В законна сила от 25.3.2009г.
КАНД No 54/2009 Решение от 16.4.2009г.
В законна сила от 16.4.2009г.
КАНД No 55/2009 Решение от 17.3.2009г.
В законна сила от 17.3.2009г.
КАНД No 56/2009 Решение от 17.4.2009г.
В законна сила от 17.4.2009г.
КАНД No 57/2009 Решение от 23.4.2009г.
В законна сила от 23.4.2009г.
КАНД No 58/2009 Решение от 17.4.2009г.
В законна сила от 17.4.2009г.
КАНД No 59/2009 Решение от 27.3.2009г.
В законна сила от 27.3.2009г.
КАНД No 60/2009 Решение от 31.3.2009г.
В законна сила от 31.3.2009г.
КАНД No 61/2009 Решение от 17.4.2009г.
В законна сила от 17.4.2009г.
КАНД No 62/2009 Решение от 27.3.2009г.
В законна сила от 27.3.2009г.
КАНД No 63/2009 Решение от 17.4.2009г.
В законна сила от 17.4.2009г.
КАНД No 64/2009 Решение от 15.4.2009г.
В законна сила от 15.4.2009г.
КАНД No 65/2009 Решение от 16.4.2009г.
В законна сила от 16.4.2009г.
КАНД No 66/2009 Решение от 11.5.2009г.
В законна сила от 11.5.2009г.
КАНД No 67/2009 Решение от 30.4.2009г.
В законна сила от 30.4.2009г.
КАНД No 68/2009 Решение от 30.4.2009г.
В законна сила от 30.4.2009г.
КАНД No 69/2009 Решение от 31.3.2009г.
В законна сила от 31.3.2009г.
КАНД No 70/2009 Решение от 14.4.2009г.
В законна сила от 14.4.2009г.
КАНД No 71/2009 Решение от 12.5.2009г.
В законна сила от 12.5.2009г.
КАНД No 72/2009 Решение от 11.5.2009г.
В законна сила от 11.5.2009г.
КАНД No 73/2009 Решение от 11.5.2009г.
В законна сила от 11.5.2009г.
КАНД No 74/2009 Решение от 28.4.2009г.
В законна сила от 28.4.2009г.
КАНД No 75/2009 Решение от 17.4.2009г.
В законна сила от 17.4.2009г.
КАНД No 76/2009 Решение от 7.5.2009г.
В законна сила от 7.5.2009г.
КАНД No 77/2009 Решение от 27.4.2009г.
В законна сила от 27.4.2009г.
КАНД No 78/2009 Решение от 30.4.2009г.
В законна сила от 30.4.2009г.
КАНД No 79/2009 Решение от 29.5.2009г.
В законна сила от 29.5.2009г.
КАНД No 80/2009 Решение от 8.5.2009г.
В законна сила от 8.5.2009г.
КАНД No 81/2009 Решение от 11.5.2009г.
В законна сила от 11.5.2009г.
КАНД No 82/2009 Решение от 11.5.2009г.
В законна сила от 11.5.2009г.
КАНД No 83/2009 Решение от 8.5.2009г.
В законна сила от 8.5.2009г.
КАНД No 84/2009 Решение от 28.5.2009г.
В законна сила от 28.5.2009г.
КАНД No 85/2009 Решение от 11.5.2009г.
В законна сила от 11.5.2009г.
КАНД No 86/2009 Решение от 28.5.2009г.
В законна сила от 28.5.2009г.
КАНД No 87/2009 Решение от 7.5.2009г.
В законна сила от 7.5.2009г.
КАНД No 88/2009 Решение от 8.5.2009г.
В законна сила от 8.5.2009г.
КАНД No 89/2009 Решение от 11.5.2009г.
В законна сила от 11.5.2009г.
КАНД No 90/2009 Решение от 13.5.2009г.
В законна сила от 13.5.2009г.
КАНД No 91/2009 Решение от 22.5.2009г.
В законна сила от 22.5.2009г.
КАНД No 92/2009 Решение от 30.5.2009г.
В законна сила от 30.5.2009г.
КАНД No 93/2009 Решение от 8.6.2009г.
В законна сила от 8.6.2009г.
КАНД No 94/2009 Решение от 13.5.2009г.
В законна сила от 13.5.2009г.
КАНД No 95/2009 Решение от 18.5.2009г.
В законна сила от 18.5.2009г.
КАНД No 96/2009 Решение от 28.5.2009г.
В законна сила от 28.5.2009г.
КАНД No 97/2009 Решение от 11.5.2009г.
В законна сила от 11.5.2009г.
КАНД No 98/2009 Решение от 13.5.2009г.
В законна сила от 13.5.2009г.
КАНД No 99/2009 Решение от 16.5.2009г.
В законна сила от 16.5.2009г.
КАНД No 100/2009 Решение от 29.5.2009г.
В законна сила от 29.5.2009г.
КАНД No 101/2009 Решение от 4.6.2009г.
В законна сила от 4.6.2009г.
КАНД No 102/2009 Решение от 20.5.2009г.
В законна сила от 20.5.2009г.
КАНД No 103/2009 Решение от 15.5.2009г.
В законна сила от 15.5.2009г.
КАНД No 104/2009 Решение от 29.5.2009г.
В законна сила от 29.5.2009г.
КАНД No 105/2009 Решение от 4.6.2009г.
В законна сила от 4.6.2009г.
КАНД No 106/2009 Решение от 20.5.2009г.
В законна сила от 20.5.2009г.
КАНД No 107/2009 Решение от 20.5.2009г.
В законна сила от 20.5.2009г.
Частно КАНД No 108/2009 Определение от 27.4.2009г.
В законна сила от 27.4.2009г.
КАНД No 109/2009 Решение от 4.6.2009г.
В законна сила от 4.6.2009г.
КАНД No 110/2009 Решение от 21.5.2009г.
В законна сила от 21.5.2009г.
КАНД No 111/2009 Решение от 3.6.2009г.
В законна сила от 3.6.2009г.
КАНД No 112/2009 Решение от 2.7.2009г.
В законна сила от 2.7.2009г.
КАНД No 113/2009 Решение от 26.5.2009г.
В законна сила от 26.5.2009г.
КАНД No 114/2009 Решение от 29.6.2009г.
В законна сила от 29.6.2009г.
КАНД No 115/2009 Решение от 15.5.2009г.
В законна сила от 15.5.2009г.
КАНД No 116/2009 Решение от 25.6.2009г.
В законна сила от 25.6.2009г.
КАНД No 117/2009 Решение от 23.6.2009г.
В законна сила от 23.6.2009г.
КАНД No 118/2009 Решение от 29.5.2009г.
В законна сила от 29.5.2009г.
КАНД No 119/2009 Решение от 4.6.2009г.
В законна сила от 4.6.2009г.
КАНД No 120/2009 Решение от 1.6.2009г.
В законна сила от 1.6.2009г.
КАНД No 121/2009 Решение от 25.6.2009г.
В законна сила от 25.6.2009г.
КАНД No 122/2009 Решение от 7.7.2009г.
В законна сила от 7.7.2009г.
КАНД No 123/2009 Решение от 6.7.2009г.
В законна сила от 6.7.2009г.
КАНД No 124/2009 Решение от 23.6.2009г.
В законна сила от 23.6.2009г.
КАНД No 125/2009 Решение от 6.7.2009г.
В законна сила от 6.7.2009г.
КАНД No 126/2009 Решение от 11.6.2009г.
В законна сила от 11.6.2009г.
КАНД No 127/2009 Решение от 30.6.2009г.
В законна сила от 30.6.2009г.
КАНД No 128/2009 Решение от 24.6.2009г.
В законна сила от 24.6.2009г.
КАНД No 129/2009 Решение от 16.7.2009г.
В законна сила от 16.7.2009г.
КАНД No 130/2009 Решение от 10.7.2009г.
В законна сила от 10.7.2009г.
КАНД No 131/2009 Решение от 1.7.2009г.
В законна сила от 1.7.2009г.
КАНД No 132/2009 Решение от 24.6.2009г.
В законна сила от 24.6.2009г.
КАНД No 133/2009 Решение от 6.7.2009г.
В законна сила от 6.7.2009г.
Частно КАНД No 134/2009 Определение от 3.7.2009г.
В законна сила от 3.7.2009г.
КАНД No 135/2009 Решение от 1.7.2009г.
В законна сила от 1.7.2009г.
КАНД No 136/2009 Решение от 7.7.2009г.
В законна сила от 7.7.2009г.
КАНД No 137/2009 Решение от 24.6.2009г.
В законна сила от 24.6.2009г.
КАНД No 138/2009 Решение от 2.7.2009г.
В законна сила от 2.7.2009г.
КАНД No 139/2009 Решение от 7.7.2009г.
В законна сила от 7.7.2009г.
КАНД No 140/2009 Решение от 13.7.2009г.
В законна сила от 13.7.2009г.
КАНД No 141/2009 Решение от 8.7.2009г.
В законна сила от 8.7.2009г.
Частно КАНД No 142/2009 Определение от 29.6.2009г.
В законна сила от 29.6.2009г.
КАНД No 143/2009 Решение от 10.7.2009г.
В законна сила от 10.7.2009г.
КАНД No 144/2009 Решение от 7.7.2009г.
В законна сила от 7.7.2009г.
КАНД No 145/2009 Решение от 16.7.2009г.
В законна сила от 16.7.2009г.
КАНД No 146/2009 Решение от 8.7.2009г.
В законна сила от 8.7.2009г.
КАНД No 147/2009 Решение от 24.9.2009г.
В законна сила от 24.9.2009г.
Частно КАНД No 148/2009 Определение от 29.6.2009г.
В законна сила от 29.6.2009г.
КАНД No 149/2009 Решение от 23.9.2009г.
В законна сила от 23.9.2009г.
КАНД No 150/2009 Решение от 23.9.2009г.
В законна сила от 23.9.2009г.
КАНД No 151/2009 Решение от 8.10.2009г.
В законна сила от 8.10.2009г.
КАНД No 152/2009 Решение от 14.9.2009г.
В законна сила от 14.9.2009г.
КАНД No 153/2009 Решение от 29.9.2009г.
В законна сила от 29.9.2009г.
КАНД No 154/2009 Решение от 18.9.2009г.
В законна сила от 18.9.2009г.
КАНД No 155/2009 Решение от 1.10.2009г.
В законна сила от 1.10.2009г.
КАНД No 156/2009 Решение от 25.9.2009г.
В законна сила от 25.9.2009г.
КАНД No 157/2009 Решение от 23.9.2009г.
В законна сила от 23.9.2009г.
КАНД No 158/2009 Решение от 13.10.2009г.
В законна сила от 13.10.2009г.
КАНД No 159/2009 Решение от 23.9.2009г.
В законна сила от 23.9.2009г.
КАНД No 160/2009 Решение от 25.9.2009г.
В законна сила от 25.9.2009г.
КАНД No 161/2009 Решение от 29.9.2009г.
В законна сила от 29.9.2009г.
КАНД No 162/2009 Решение от 12.10.2009г.
В законна сила от 12.10.2009г.
КАНД No 163/2009 Решение от 27.10.2009г.
В законна сила от 27.10.2009г.
КАНД No 164/2009 Решение от 14.10.2009г.
В законна сила от 14.10.2009г.
КАНД No 165/2009 Решение от 5.10.2009г.
В законна сила от 5.10.2009г.
КАНД No 166/2009 Решение от 1.10.2009г.
В законна сила от 1.10.2009г.
КАНД No 167/2009 Решение от 27.10.2009г.
В законна сила от 27.10.2009г.
КАНД No 168/2009 Решение от 5.10.2009г.
В законна сила от 5.10.2009г.
КАНД No 169/2009 Решение от 1.10.2009г.
В законна сила от 1.10.2009г.
КАНД No 170/2009 Решение от 14.10.2009г.
В законна сила от 14.10.2009г.
КАНД No 171/2009 Решение от 27.10.2009г.
В законна сила от 27.10.2009г.
КАНД No 172/2009 Решение от 20.10.2009г.
В законна сила от 20.10.2009г.
КАНД No 173/2009 Решение от 30.9.2009г.
В законна сила от 30.9.2009г.
КАНД No 174/2009 Решение от 14.10.2009г.
В законна сила от 14.10.2009г.
КАНД No 175/2009 Решение от 22.10.2009г.
В законна сила от 22.10.2009г.
КАНД No 176/2009 Решение от 8.10.2009г.
В законна сила от 8.10.2009г.
КАНД No 177/2009 Решение от 26.10.2009г.
В законна сила от 26.10.2009г.
КАНД No 178/2009 Решение от 8.10.2009г.
В законна сила от 8.10.2009г.
КАНД No 179/2009 Решение от 7.10.2009г.
В законна сила от 7.10.2009г.
КАНД No 180/2009 Решение от 5.11.2009г.
Особено мнение
В законна сила от 5.11.2009г.
КАНД No 181/2009 Решение от 20.10.2009г.
В законна сила от 20.10.2009г.
Частно КАНД No 182/2009 Определение от 26.10.2009г.
В законна сила от 26.10.2009г.
КАНД No 183/2009 Решение от 28.10.2009г.
В законна сила от 28.10.2009г.
КАНД No 184/2009 Решение от 23.11.2009г.
В законна сила от 23.11.2009г.
КАНД No 185/2009 Решение от 4.11.2009г.
В законна сила от 4.11.2009г.
КАНД No 186/2009 Решение от 24.11.2009г.
В законна сила от 24.11.2009г.
КАНД No 187/2009 Решение от 17.11.2009г.
В законна сила от 17.11.2009г.
Частно КАНД No 188/2009 Определение от 17.11.2009г.
В законна сила от 17.11.2009г.
КАНД No 189/2009 Решение от 22.12.2009г.
В законна сила от 22.12.2009г.
КАНД No 190/2009 Решение от 10.12.2009г.
В законна сила от 10.12.2009г.
КАНД No 191/2009 Определение от 30.11.2009г.
В законна сила от 30.11.2009г.
КАНД No 192/2009 Решение от 3.12.2009г.
В законна сила от 3.12.2009г.
КАНД No 193/2009 Решение от 1.12.2009г.
В законна сила от 1.12.2009г.
КАНД No 194/2009 Решение от 23.12.2009г.
В законна сила от 23.12.2009г.
КАНД No 195/2009 Решение от 9.12.2009г.
В законна сила от 9.12.2009г.
КАНД No 196/2009 Решение от 8.12.2009г.
В законна сила от 8.12.2009г.
КАНД No 197/2009 Решение от 4.1.2010г.
В законна сила от 4.1.2010г.
КАНД No 198/2009 Решение от 6.1.2010г.
В законна сила от 6.1.2010г.
КАНД No 199/2009 Решение от 18.12.2009г.
В законна сила от 18.12.2009г.
КАНД No 200/2009 Решение от 18.12.2009г.
В законна сила от 18.12.2009г.
КАНД No 201/2009 Решение от 28.12.2009г.
В законна сила от 28.12.2009г.
КАНД No 202/2009 Решение от 8.12.2009г.
В законна сила от 8.12.2009г.
КАНД No 203/2009 Решение от 15.12.2009г.
В законна сила от 15.12.2009г.
КАНД No 204/2009 Решение от 8.12.2009г.
В законна сила от 8.12.2009г.
КАНД No 205/2009 Решение от 9.12.2009г.
В законна сила от 9.12.2009г.
Частно КАНД No 206/2009 Определение от 24.11.2009г.
В законна сила от 24.11.2009г.
КАНД No 207/2009 Решение от 28.12.2009г.
В законна сила от 28.12.2009г.
КАНД No 208/2009 Решение от 16.12.2009г.
В законна сила от 16.12.2009г.
КАНД No 209/2009 Решение от 17.12.2009г.
В законна сила от 17.12.2009г.
КАНД No 210/2009 Решение от 17.12.2009г.
В законна сила от 17.12.2009г.
КАНД No 211/2009 Решение от 18.12.2009г.
В законна сила от 18.12.2009г.
КАНД No 212/2009 Решение от 17.12.2009г.
В законна сила от 17.12.2009г.
КАНД No 213/2009 Решение от 28.12.2009г.
В законна сила от 28.12.2009г.
КАНД No 214/2009 Решение от 17.12.2009г.
В законна сила от 17.12.2009г.
Частно КАНД No 215/2009 Определение от 2.12.2009г.
В законна сила от 2.12.2009г.
КАНД No 216/2009 Определение от 14.12.2009г.
В законна сила от 14.12.2009г.
КАНД No 217/2009 Решение от 14.1.2010г.
В законна сила от 14.1.2010г.
КАНД No 218/2009 Решение от 19.1.2010г.
В законна сила от 19.1.2010г.
КАНД No 219/2009 Решение от 18.1.2010г.
В законна сила от 18.1.2010г.
КАНД No 220/2009 Решение от 8.2.2010г.
В законна сила от 8.2.2010г.
КАНД No 221/2009 Решение от 8.2.2010г.
В законна сила от 8.2.2010г.
КАНД No 222/2009 Решение от 15.1.2010г.
В законна сила от 15.1.2010г.
КАНД No 223/2009 Решение от 14.1.2010г.
В законна сила от 14.1.2010г.
КАНД No 224/2009 Решение от 14.1.2010г.
В законна сила от 14.1.2010г.
КАНД No 225/2009 Решение от 18.1.2010г.
В законна сила от 18.1.2010г.
КАНД No 226/2009 Решение от 12.1.2010г.
В законна сила от 12.1.2010г.
КАНД No 227/2009 Решение от 12.1.2010г.
В законна сила от 12.1.2010г.
КАНД No 228/2009 Решение от 18.1.2010г.
В законна сила от 18.1.2010г.
КАНД No 229/2009 Решение от 21.1.2010г.
В законна сила от 21.1.2010г.
КАНД No 230/2009 Решение от 13.1.2010г.
В законна сила от 13.1.2010г.
КАНД No 231/2009 Решение от 24.2.2010г.
В законна сила от 24.2.2010г.
КАНД No 232/2009 Решение от 11.2.2010г.
В законна сила от 11.2.2010г.
КАНД No 233/2009 Решение от 28.1.2010г.
В законна сила от 28.1.2010г.
КАНД No 234/2009 Решение от 1.2.2010г.
В законна сила от 1.2.2010г.
Частно КАНД No 235/2009 Определение от 27.1.2010г.
В законна сила от 27.1.2010г.
КАНД No 236/2009 Решение от 22.2.2010г.
В законна сила от 22.2.2010г.
КАНД No 237/2009 Решение от 23.2.2010г.
В законна сила от 23.2.2010г.