Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                    
КАНД No 1/2008 Решение от 6.2.2008г.
В законна сила от 6.2.2008г.
КАНД No 2/2008 Решение от 25.3.2008г.
В законна сила от 25.3.2008г.
КАНД No 3/2008 Решение от 12.2.2008г.
В законна сила от 12.2.2008г.
КАНД No 4/2008 Решение от 10.3.2008г.
В законна сила от 10.3.2008г.
КАНД No 5/2008 Решение от 19.2.2008г.
В законна сила от 19.2.2008г.
КАНД No 6/2008 Решение от 4.3.2008г.
В законна сила от 4.3.2008г.
КАНД No 7/2008 Решение от 21.3.2008г.
В законна сила от 21.3.2008г.
КАНД No 8/2008 Решение от 6.2.2008г.
В законна сила от 6.2.2008г.
КАНД No 9/2008 Решение от 27.3.2008г.
В законна сила от 27.3.2008г.
КАНД No 10/2008 Решение от 5.2.2008г.
В законна сила от 5.2.2008г.
КАНД No 11/2008 Решение от 7.2.2008г.
В законна сила от 7.2.2008г.
КАНД No 12/2008 Решение от 5.2.2008г.
В законна сила от 5.2.2008г.
КАНД No 13/2008 Решение от 12.2.2008г.
В законна сила от 12.2.2008г.
КАНД No 14/2008 Решение от 29.2.2008г.
В законна сила от 29.2.2008г.
КАНД No 15/2008 Решение от 5.3.2008г.
В законна сила от 5.3.2008г.
КАНД No 16/2008 Решение от 28.2.2008г.
В законна сила от 28.2.2008г.
КАНД No 17/2008 Решение от 16.4.2008г.
В законна сила от 16.4.2008г.
КАНД No 18/2008 Решение от 4.4.2008г.
В законна сила от 4.4.2008г.
КАНД No 19/2008 Решение от 29.2.2008г.
В законна сила от 29.2.2008г.
КАНД No 20/2008 Решение от 6.3.2008г.
В законна сила от 6.3.2008г.
КАНД No 21/2008 Решение от 30.4.2008г.
В законна сила от 30.4.2008г.
КАНД No 22/2008 Определение от 31.1.2008г.
В законна сила от 31.1.2008г.
КАНД No 23/2008 Решение от 5.3.2008г.
В законна сила от 5.3.2008г.
КАНД No 24/2008 Решение от 28.2.2008г.
В законна сила от 28.2.2008г.
КАНД No 25/2008 Решение от 12.2.2008г.
В законна сила от 12.2.2008г.
КАНД No 26/2008 Решение от 19.3.2008г.
В законна сила от 19.3.2008г.
КАНД No 27/2008 Решение от 16.4.2008г.
В законна сила от 16.4.2008г.
КАНД No 28/2008 Решение от 5.3.2008г.
В законна сила от 5.3.2008г.
КАНД No 29/2008 Решение от 11.3.2008г.
В законна сила от 11.3.2008г.
КАНД No 30/2008 Решение от 6.3.2008г.
В законна сила от 6.3.2008г.
КАНД No 31/2008 Решение от 19.3.2008г.
В законна сила от 19.3.2008г.
КАНД No 32/2008 Определение от 4.3.2008г.
КАНД No 33/2008 Решение от 9.4.2008г.
В законна сила от 9.4.2008г.
КАНД No 34/2008 Решение от 31.3.2008г.
В законна сила от 31.3.2008г.
КАНД No 35/2008 Решение от 21.4.2008г.
В законна сила от 21.4.2008г.
КАНД No 36/2008 Решение от 12.3.2008г.
В законна сила от 12.3.2008г.
КАНД No 37/2008 Решение от 6.3.2008г.
В законна сила от 6.3.2008г.
КАНД No 38/2008 Решение от 3.4.2008г.
В законна сила от 3.4.2008г.
КАНД No 39/2008 Решение от 4.3.2008г.
В законна сила от 4.3.2008г.
КАНД No 40/2008 Решение от 27.2.2008г.
В законна сила от 27.2.2008г.
КАНД No 41/2008 Решение от 11.3.2008г.
В законна сила от 11.3.2008г.
КАНД No 42/2008 Решение от 13.3.2008г.
В законна сила от 13.3.2008г.
КАНД No 43/2008 Решение от 4.4.2008г.
В законна сила от 4.4.2008г.
КАНД No 44/2008 Решение от 18.4.2008г.
В законна сила от 18.4.2008г.
КАНД No 45/2008 Решение от 13.3.2008г.
В законна сила от 13.3.2008г.
КАНД No 46/2008 Решение от 16.4.2008г.
В законна сила от 16.4.2008г.
КАНД No 47/2008 Решение от 16.4.2008г.
В законна сила от 16.4.2008г.
КАНД No 48/2008 Решение от 15.4.2008г.
В законна сила от 15.4.2008г.
КАНД No 49/2008 Решение от 31.3.2008г.
В законна сила от 31.3.2008г.
КАНД No 50/2008 Решение от 24.4.2008г.
В законна сила от 24.4.2008г.
КАНД No 51/2008 Решение от 19.3.2008г.
В законна сила от 19.3.2008г.
КАНД No 52/2008 Решение от 15.4.2008г.
В законна сила от 15.4.2008г.
КАНД No 53/2008 Решение от 3.4.2008г.
В законна сила от 3.4.2008г.
КАНД No 54/2008 Решение от 20.3.2008г.
В законна сила от 20.3.2008г.
КАНД No 55/2008 Определение от 26.2.2008г.
В законна сила от 26.2.2008г.
КАНД No 56/2008 Решение от 8.4.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
КАНД No 57/2008 Решение от 26.3.2008г.
В законна сила от 26.3.2008г.
КАНД No 58/2008 Решение от 15.4.2008г.
В законна сила от 15.4.2008г.
КАНД No 59/2008 Решение от 25.3.2008г.
В законна сила от 25.3.2008г.
КАНД No 60/2008 Решение от 10.6.2008г.
В законна сила от 10.6.2008г.
КАНД No 61/2008 Решение от 25.3.2008г.
В законна сила от 25.3.2008г.
КАНД No 62/2008 Решение от 25.4.2008г.
В законна сила от 25.4.2008г.
КАНД No 63/2008 Решение от 30.4.2008г.
В законна сила от 30.4.2008г.
КАНД No 64/2008 Решение от 21.4.2008г.
В законна сила от 21.4.2008г.
КАНД No 65/2008 Решение от 9.4.2008г.
В законна сила от 9.4.2008г.
КАНД No 66/2008 Решение от 1.4.2008г.
В законна сила от 1.4.2008г.
КАНД No 67/2008 Решение от 22.4.2008г.
В законна сила от 22.4.2008г.
КАНД No 68/2008 Решение от 18.4.2008г.
В законна сила от 18.4.2008г.
КАНД No 69/2008 Решение от 18.4.2008г.
В законна сила от 18.4.2008г.
КАНД No 70/2008 Решение от 27.3.2008г.
В законна сила от 27.3.2008г.
КАНД No 71/2008 Решение от 25.4.2008г.
В законна сила от 25.4.2008г.
КАНД No 72/2008 Решение от 30.4.2008г.
В законна сила от 30.4.2008г.
КАНД No 73/2008 Решение от 8.4.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
КАНД No 74/2008 Решение от 26.5.2008г.
В законна сила от 26.5.2008г.
КАНД No 75/2008 Решение от 14.5.2008г.
В законна сила от 14.5.2008г.
КАНД No 76/2008 Решение от 9.4.2008г.
В законна сила от 9.4.2008г.
КАНД No 77/2008 Решение от 19.5.2008г.
В законна сила от 19.5.2008г.
КАНД No 78/2008 Решение от 19.5.2008г.
В законна сила от 19.5.2008г.
КАНД No 79/2008 Решение от 7.5.2008г.
В законна сила от 7.5.2008г.
КАНД No 80/2008 Решение от 8.4.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
КАНД No 81/2008 Решение от 21.5.2008г.
В законна сила от 21.5.2008г.
КАНД No 82/2008 Решение от 26.5.2008г.
В законна сила от 26.5.2008г.
КАНД No 83/2008 Решение от 6.6.2008г.
В законна сила от 6.6.2008г.
КАНД No 84/2008 Решение от 19.5.2008г.
В законна сила от 19.5.2008г.
КАНД No 85/2008 Решение от 20.5.2008г.
В законна сила от 20.5.2008г.
КАНД No 86/2008 Решение от 25.4.2008г.
В законна сила от 25.4.2008г.
КАНД No 87/2008 Решение от 19.5.2008г.
В законна сила от 19.5.2008г.
КАНД No 88/2008 Решение от 20.5.2008г.
В законна сила от 20.5.2008г.
КАНД No 89/2008 Решение от 22.5.2008г.
В законна сила от 22.5.2008г.
КАНД No 90/2008 Определение от 12.5.2008г.
В законна сила от 12.5.2008г.
КАНД No 91/2008 Решение от 30.5.2008г.
В законна сила от 30.5.2008г.
КАНД No 92/2008 Решение от 12.5.2008г.
В законна сила от 12.5.2008г.
КАНД No 93/2008 Решение от 20.6.2008г.
В законна сила от 20.6.2008г.
КАНД No 94/2008 Решение от 9.5.2008г.
В законна сила от 9.5.2008г.
КАНД No 95/2008 Определение от 22.4.2008г.
В законна сила от 22.4.2008г.
КАНД No 96/2008 Решение от 24.6.2008г.
В законна сила от 24.6.2008г.
КАНД No 97/2008 Решение от 30.5.2008г.
В законна сила от 30.5.2008г.
КАНД No 98/2008 Решение от 29.5.2008г.
В законна сила от 29.5.2008г.
КАНД No 99/2008 Решение от 19.6.2008г.
В законна сила от 19.6.2008г.
КАНД No 100/2008 Решение от 20.5.2008г.
В законна сила от 20.5.2008г.
КАНД No 101/2008 Решение от 26.5.2008г.
В законна сила от 26.5.2008г.
КАНД No 102/2008 Решение от 27.5.2008г.
В законна сила от 27.5.2008г.
КАНД No 103/2008 Решение от 5.6.2008г.
В законна сила от 5.6.2008г.
КАНД No 104/2008 Решение от 14.5.2008г.
В законна сила от 14.5.2008г.
КАНД No 105/2008 Решение от 25.6.2008г.
В законна сила от 25.6.2008г.
КАНД No 106/2008 Решение от 26.5.2008г.
В законна сила от 26.5.2008г.
КАНД No 107/2008 Решение от 28.5.2008г.
В законна сила от 28.5.2008г.
КАНД No 108/2008 Решение от 7.7.2008г.
В законна сила от 7.7.2008г.
КАНД No 109/2008 Решение от 1.7.2008г.
В законна сила от 1.7.2008г.
КАНД No 110/2008 Решение от 19.5.2008г.
В законна сила от 19.5.2008г.
КАНД No 111/2008 Решение от 13.6.2008г.
В законна сила от 13.6.2008г.
КАНД No 112/2008 Решение от 24.7.2008г.
В законна сила от 24.7.2008г.
КАНД No 113/2008 Решение от 11.6.2008г.
В законна сила от 11.6.2008г.
КАНД No 114/2008 Решение от 11.6.2008г.
В законна сила от 11.6.2008г.
КАНД No 115/2008 Решение от 26.5.2008г.
В законна сила от 26.5.2008г.
КАНД No 116/2008 Решение от 21.5.2008г.
В законна сила от 21.5.2008г.
КАНД No 117/2008 Решение от 8.7.2008г.
В законна сила от 8.7.2008г.
КАНД No 118/2008 Решение от 10.6.2008г.
В законна сила от 10.6.2008г.
КАНД No 119/2008 Решение от 26.6.2008г.
В законна сила от 26.6.2008г.
КАНД No 120/2008 Решение от 1.7.2008г.
В законна сила от 1.7.2008г.
КАНД No 121/2008 Решение от 30.6.2008г.
В законна сила от 30.6.2008г.
КАНД No 122/2008 Решение от 9.7.2008г.
В законна сила от 9.7.2008г.
КАНД No 123/2008 Решение от 9.6.2008г.
В законна сила от 9.6.2008г.
КАНД No 124/2008 Определение от 3.6.2008г.
В законна сила от 3.6.2008г.
КАНД No 125/2008 Решение от 17.6.2008г.
В законна сила от 17.6.2008г.
КАНД No 126/2008 Определение от 3.6.2008г.
В законна сила от 3.6.2008г.
КАНД No 127/2008 Определение от 20.5.2008г.
В законна сила от 20.5.2008г.
КАНД No 128/2008 Решение от 19.6.2008г.
В законна сила от 19.6.2008г.
КАНД No 129/2008 Решение от 18.6.2008г.
В законна сила от 18.6.2008г.
КАНД No 130/2008 Решение от 7.7.2008г.
В законна сила от 7.7.2008г.
КАНД No 131/2008 Решение от 7.7.2008г.
В законна сила от 7.7.2008г.
КАНД No 132/2008 Решение от 3.7.2008г.
В законна сила от 3.7.2008г.
КАНД No 133/2008 Решение от 15.7.2008г.
В законна сила от 15.7.2008г.
КАНД No 134/2008 Решение от 11.7.2008г.
В законна сила от 11.7.2008г.
КАНД No 135/2008 Решение от 24.6.2008г.
В законна сила от 24.6.2008г.
КАНД No 136/2008 Решение от 11.7.2008г.
В законна сила от 11.7.2008г.
КАНД No 137/2008 Определение от 19.5.2008г.
В законна сила от 19.5.2008г.
КАНД No 138/2008 Решение от 17.6.2008г.
В законна сила от 17.6.2008г.
КАНД No 139/2008 Решение от 11.7.2008г.
В законна сила от 11.7.2008г.
КАНД No 140/2008 Решение от 16.6.2008г.
В законна сила от 16.6.2008г.
КАНД No 141/2008 Определение от 10.6.2008г.
В законна сила от 10.6.2008г.
КАНД No 142/2008 Решение от 23.7.2008г.
В законна сила от 23.7.2008г.
КАНД No 143/2008 Решение от 9.7.2008г.
В законна сила от 9.7.2008г.
Частно КАНД No 144/2008 Определение от 29.5.2008г.
В законна сила от 29.5.2008г.
КАНД No 145/2008 Решение от 11.7.2008г.
В законна сила от 11.7.2008г.
КАНД No 146/2008 Решение от 15.7.2008г.
В законна сила от 15.7.2008г.
КАНД No 147/2008 Решение от 10.7.2008г.
В законна сила от 10.7.2008г.
Частно КАНД No 148/2008 Определение от 5.6.2008г.
В законна сила от 5.6.2008г.
КАНД No 149/2008 Решение от 1.7.2008г.
В законна сила от 1.7.2008г.
КАНД No 150/2008 Решение от 15.7.2008г.
В законна сила от 15.7.2008г.
КАНД No 151/2008 Решение от 3.7.2008г.
В законна сила от 3.7.2008г.
КАНД No 152/2008 Решение от 10.7.2008г.
В законна сила от 10.7.2008г.
КАНД No 153/2008 Решение от 3.7.2008г.
В законна сила от 3.7.2008г.
КАНД No 154/2008 Решение от 24.6.2008г.
В законна сила от 24.6.2008г.
КАНД No 155/2008 Решение от 15.7.2008г.
В законна сила от 15.7.2008г.
КАНД No 156/2008 Решение от 10.7.2008г.
В законна сила от 10.7.2008г.
КАНД No 157/2008 Решение от 23.7.2008г.
В законна сила от 23.7.2008г.
КАНД No 158/2008 Решение от 11.7.2008г.
В законна сила от 11.7.2008г.
КАНД No 159/2008 Решение от 15.7.2008г.
В законна сила от 15.7.2008г.
КАНД No 160/2008 Решение от 24.7.2008г.
В законна сила от 24.7.2008г.
КАНД No 161/2008 Решение от 21.7.2008г.
В законна сила от 21.7.2008г.
КАНД No 162/2008 Решение от 24.9.2008г.
В законна сила от 24.9.2008г.
КАНД No 163/2008 Решение от 14.10.2008г.
В законна сила от 14.10.2008г.
КАНД No 164/2008 Решение от 7.10.2008г.
В законна сила от 7.10.2008г.
КАНД No 165/2008 Решение от 16.10.2008г.
В законна сила от 16.10.2008г.
КАНД No 166/2008 Решение от 13.10.2008г.
В законна сила от 13.10.2008г.
КАНД No 167/2008 Решение от 10.10.2008г.
В законна сила от 10.10.2008г.
КАНД No 168/2008 Решение от 23.10.2008г.
В законна сила от 23.10.2008г.
КАНД No 169/2008 Решение от 16.9.2008г.
В законна сила от 16.9.2008г.
КАНД No 170/2008 Решение от 18.9.2008г.
В законна сила от 18.9.2008г.
КАНД No 171/2008 Решение от 16.10.2008г.
В законна сила от 16.10.2008г.
КАНД No 172/2008 Решение от 17.9.2008г.
В законна сила от 17.9.2008г.
КАНД No 173/2008 Решение от 10.10.2008г.
В законна сила от 10.10.2008г.
КАНД No 174/2008 Решение от 13.10.2008г.
В законна сила от 13.10.2008г.
КАНД No 175/2008 Решение от 17.10.2008г.
В законна сила от 17.10.2008г.
КАНД No 176/2008 Решение от 16.10.2008г.
В законна сила от 16.10.2008г.
КАНД No 177/2008 Решение от 23.9.2008г.
В законна сила от 23.9.2008г.
КАНД No 178/2008 Решение от 21.10.2008г.
В законна сила от 21.10.2008г.
КАНД No 179/2008 Решение от 17.10.2008г.
В законна сила от 17.10.2008г.
КАНД No 180/2008 Решение от 28.10.2008г.
В законна сила от 28.10.2008г.
КАНД No 181/2008 Определение от 21.7.2008г.
В законна сила от 21.7.2008г.
КАНД No 182/2008 Решение от 17.10.2008г.
В законна сила от 17.10.2008г.
КАНД No 183/2008 Решение от 23.10.2008г.
В законна сила от 23.10.2008г.
КАНД No 184/2008 Решение от 17.10.2008г.
В законна сила от 17.10.2008г.
КАНД No 185/2008 Решение от 7.10.2008г.
В законна сила от 7.10.2008г.
КАНД No 186/2008 Решение от 17.10.2008г.
В законна сила от 17.10.2008г.
КАНД No 187/2008 Решение от 20.10.2008г.
В законна сила от 20.10.2008г.
КАНД No 188/2008 Решение от 6.10.2008г.
В законна сила от 6.10.2008г.
Частно КАНД No 189/2008 Определение от 18.9.2008г.
В законна сила от 18.9.2008г.
КАНД No 190/2008 Решение от 26.9.2008г.
В законна сила от 26.9.2008г.
КАНД No 191/2008 Решение от 17.10.2008г.
В законна сила от 17.10.2008г.
КАНД No 192/2008 Решение от 30.10.2008г.
В законна сила от 30.10.2008г.
КАНД No 193/2008 Решение от 22.10.2008г.
В законна сила от 22.10.2008г.
КАНД No 194/2008 Определение от 25.9.2008г.
В законна сила от 25.9.2008г.
КАНД No 195/2008 Решение от 29.10.2008г.
В законна сила от 29.10.2008г.
КАНД No 196/2008 Решение от 8.10.2008г.
В законна сила от 8.10.2008г.
КАНД No 197/2008 Решение от 20.10.2008г.
В законна сила от 20.10.2008г.
КАНД No 198/2008 Решение от 13.10.2008г.
В законна сила от 13.10.2008г.
КАНД No 199/2008 Решение от 17.11.2008г.
В законна сила от 17.11.2008г.
КАНД No 200/2008 Решение от 14.10.2008г.
В законна сила от 14.10.2008г.
КАНД No 201/2008 Решение от 9.10.2008г.
В законна сила от 9.10.2008г.
КАНД No 202/2008 Решение от 22.10.2008г.
В законна сила от 22.10.2008г.
КАНД No 203/2008 Решение от 20.10.2008г.
В законна сила от 20.10.2008г.
КАНД No 204/2008 Решение от 24.10.2008г.
В законна сила от 24.10.2008г.
КАНД No 205/2008 Решение от 19.11.2008г.
В законна сила от 19.11.2008г.
КАНД No 206/2008 Решение от 22.10.2008г.
В законна сила от 22.10.2008г.
КАНД No 207/2008 Решение от 3.11.2008г.
В законна сила от 3.11.2008г.
КАНД No 208/2008 Решение от 23.10.2008г.
В законна сила от 23.10.2008г.
КАНД No 209/2008 Решение от 8.10.2008г.
В законна сила от 8.10.2008г.
КАНД No 210/2008 Решение от 4.11.2008г.
В законна сила от 4.11.2008г.
КАНД No 211/2008 Решение от 4.11.2008г.
В законна сила от 4.11.2008г.
КАНД No 212/2008 Решение от 4.11.2008г.
В законна сила от 4.11.2008г.
КАНД No 213/2008 Решение от 6.10.2008г.
В законна сила от 6.10.2008г.
КАНД No 214/2008 Решение от 7.11.2008г.
В законна сила от 7.11.2008г.
КАНД No 215/2008 Решение от 4.11.2008г.
В законна сила от 4.11.2008г.
КАНД No 216/2008 Решение от 22.10.2008г.
В законна сила от 22.10.2008г.
КАНД No 217/2008 Решение от 7.11.2008г.
В законна сила от 7.11.2008г.
КАНД No 218/2008 Решение от 3.11.2008г.
В законна сила от 3.11.2008г.
КАНД No 219/2008 Решение от 4.11.2008г.
В законна сила от 4.11.2008г.
КАНД No 220/2008 Решение от 24.10.2008г.
В законна сила от 24.10.2008г.
КАНД No 221/2008 Решение от 22.10.2008г.
В законна сила от 22.10.2008г.
КАНД No 222/2008 Определение от 27.10.2008г.
В законна сила от 27.10.2008г.
КАНД No 223/2008 Решение от 27.11.2008г.
В законна сила от 27.11.2008г.
КАНД No 224/2008 Решение от 30.10.2008г.
В законна сила от 30.10.2008г.
КАНД No 225/2008 Решение от 6.11.2008г.
В законна сила от 6.11.2008г.
КАНД No 226/2008 Определение от 15.9.2008г.
В законна сила от 15.9.2008г.
КАНД No 227/2008 Решение от 4.11.2008г.
В законна сила от 4.11.2008г.
КАНД No 228/2008 Определение от 24.9.2008г.
В законна сила от 24.9.2008г.
КАНД No 229/2008 Решение от 7.11.2008г.
В законна сила от 7.11.2008г.
КАНД No 230/2008 Решение от 12.11.2008г.
В законна сила от 12.11.2008г.
КАНД No 231/2008 Решение от 12.11.2008г.
В законна сила от 12.11.2008г.
Частно КАНД No 232/2008 Определение от 13.10.2008г.
В законна сила от 13.10.2008г.
КАНД No 233/2008 Решение от 13.11.2008г.
В законна сила от 13.11.2008г.
КАНД No 234/2008 Решение от 30.10.2008г.
В законна сила от 30.10.2008г.
КАНД No 235/2008 Решение от 5.11.2008г.
В законна сила от 5.11.2008г.
КАНД No 236/2008 Решение от 27.11.2008г.
В законна сила от 27.11.2008г.
КАНД No 237/2008 Решение от 27.11.2008г.
В законна сила от 27.11.2008г.
КАНД No 238/2008 Решение от 24.11.2008г.
В законна сила от 24.11.2008г.
КАНД No 239/2008 Решение от 2.12.2008г.
В законна сила от 2.12.2008г.
КАНД No 240/2008 Решение от 7.11.2008г.
В законна сила от 7.11.2008г.
КАНД No 241/2008 Решение от 3.12.2008г.
В законна сила от 3.12.2008г.
КАНД No 242/2008 Решение от 21.11.2008г.
В законна сила от 21.11.2008г.
КАНД No 243/2008 Решение от 17.12.2008г.
В законна сила от 17.12.2008г.
Частно КАНД No 244/2008 Определение от 10.11.2008г.
В законна сила от 10.11.2008г.
Частно КАНД No 245/2008 Определение от 24.11.2008г.
В законна сила от 24.11.2008г.
КАНД No 246/2008 Решение от 21.11.2008г.
В законна сила от 21.11.2008г.
КАНД No 247/2008 Решение от 23.12.2008г.
В законна сила от 23.12.2008г.
КАНД No 248/2008 Решение от 26.11.2008г.
В законна сила от 26.11.2008г.
КАНД No 249/2008 Решение от 1.12.2008г.
В законна сила от 1.12.2008г.
КАНД No 250/2008 Решение от 16.12.2008г.
В законна сила от 16.12.2008г.
Частно КАНД No 251/2008 Определение от 19.12.2008г.
В законна сила от 19.12.2008г.
КАНД No 252/2008 Решение от 28.11.2008г.
В законна сила от 28.11.2008г.
КАНД No 253/2008 Решение от 26.11.2008г.
В законна сила от 26.11.2008г.
КАНД No 254/2008 Решение от 7.1.2009г.
В законна сила от 7.1.2009г.
КАНД No 255/2008 Решение от 2.12.2008г.
В законна сила от 2.12.2008г.
КАНД No 256/2008 Решение от 20.12.2008г.
В законна сила от 20.12.2008г.
КАНД No 257/2008 Решение от 3.12.2008г.
В законна сила от 3.12.2008г.
КАНД No 258/2008 Решение от 18.12.2008г.
В законна сила от 18.12.2008г.
КАНД No 259/2008 Решение от 9.12.2008г.
В законна сила от 9.12.2008г.
КАНД No 260/2008 Решение от 15.12.2008г.
В законна сила от 15.12.2008г.
КАНД No 261/2008 Решение от 16.12.2008г.
В законна сила от 16.12.2008г.
КАНД No 262/2008 Решение от 9.12.2008г.
В законна сила от 9.12.2008г.
КАНД No 263/2008 Решение от 15.12.2008г.
В законна сила от 15.12.2008г.
КАНД No 264/2008 Решение от 19.12.2008г.
В законна сила от 19.12.2008г.
КАНД No 265/2008 Решение от 19.12.2008г.
В законна сила от 19.12.2008г.
КАНД No 266/2008 Решение от 3.12.2008г.
В законна сила от 3.12.2008г.
КАНД No 267/2008 Решение от 30.12.2008г.
В законна сила от 30.12.2008г.
КАНД No 268/2008 Решение от 3.12.2008г.
В законна сила от 3.12.2008г.
КАНД No 269/2008 Решение от 5.1.2009г.
В законна сила от 5.1.2009г.
КАНД No 270/2008 Решение от 5.1.2009г.
В законна сила от 5.1.2009г.
КАНД No 271/2008 Решение от 16.12.2008г.
В законна сила от 16.12.2008г.
КАНД No 272/2008 Решение от 18.12.2008г.
В законна сила от 18.12.2008г.
КАНД No 273/2008 Решение от 15.12.2008г.
В законна сила от 15.12.2008г.
КАНД No 274/2008 Решение от 23.12.2008г.
В законна сила от 23.12.2008г.
КАНД No 275/2008 Решение от 18.12.2008г.
В законна сила от 18.12.2008г.
КАНД No 276/2008 Решение от 8.1.2009г.
В законна сила от 8.1.2009г.
КАНД No 277/2008 Решение от 18.12.2008г.
В законна сила от 18.12.2008г.
КАНД No 278/2008 Решение от 12.1.2009г.
В законна сила от 12.1.2009г.
КАНД No 279/2008 Решение от 17.12.2008г.
В законна сила от 17.12.2008г.
КАНД No 280/2008 Решение от 19.1.2009г.
В законна сила от 19.1.2009г.
КАНД No 281/2008 Решение от 27.1.2009г.
В законна сила от 27.1.2009г.
Частно КАНД No 282/2008 Определение от 16.12.2008г.
В законна сила от 16.12.2008г.
КАНД No 283/2008 Решение от 6.2.2009г.
В законна сила от 6.2.2009г.
КАНД No 284/2008 Решение от 4.2.2009г.
В законна сила от 4.2.2009г.
КАНД No 285/2008 Решение от 15.1.2009г.
В законна сила от 15.1.2009г.
Частно КАНД No 286/2008 Определение от 20.1.2009г.
В законна сила от 20.1.2009г.
КАНД No 287/2008 Решение от 13.2.2009г.
В законна сила от 13.2.2009г.
КАНД No 288/2008 Решение от 27.1.2009г.
В законна сила от 27.1.2009г.
КАНД No 289/2008 Решение от 10.2.2009г.
В законна сила от 10.2.2009г.
КАНД No 290/2008 Решение от 5.2.2009г.
В законна сила от 5.2.2009г.
КАНД No 291/2008 Решение от 23.1.2009г.
В законна сила от 23.1.2009г.
КАНД No 292/2008 Решение от 26.1.2009г.
В законна сила от 26.1.2009г.
КАНД No 293/2008 Решение от 13.2.2009г.
В законна сила от 13.2.2009г.
КАНД No 294/2008 Решение от 14.1.2009г.
В законна сила от 14.1.2009г.
КАНД No 295/2008 Решение от 6.2.2009г.
В законна сила от 6.2.2009г.
КАНД No 296/2008 Решение от 11.2.2009г.
В законна сила от 11.2.2009г.
КАНД No 297/2008 Решение от 17.2.2009г.
В законна сила от 17.2.2009г.
КАНД No 298/2008 Решение от 17.2.2009г.
В законна сила от 17.2.2009г.
КАНД No 299/2008 Решение от 16.2.2009г.
В законна сила от 16.2.2009г.
КАНД No 300/2008 Решение от 22.1.2009г.
В законна сила от 22.1.2009г.
КАНД No 301/2008 Решение от 10.2.2009г.
В законна сила от 10.2.2009г.
КАНД No 302/2008 Решение от 10.2.2009г.
В законна сила от 10.2.2009г.
КАНД No 303/2008 Решение от 6.2.2009г.
В законна сила от 6.2.2009г.
КАНД No 304/2008 Решение от 10.2.2009г.
В законна сила от 10.2.2009г.
КАНД No 305/2008 Решение от 10.2.2009г.
В законна сила от 10.2.2009г.
КАНД No 306/2008 Решение от 12.2.2009г.
В законна сила от 12.2.2009г.
КАНД No 307/2008 Решение от 23.1.2009г.
В законна сила от 23.1.2009г.
КАНД No 308/2008 Решение от 16.2.2009г.
В законна сила от 16.2.2009г.
КАНД No 309/2008 Решение от 12.2.2009г.
В законна сила от 12.2.2009г.
КАНД No 310/2008 Решение от 27.1.2009г.
В законна сила от 27.1.2009г.
КАНД No 311/2008 Решение от 25.2.2009г.
В законна сила от 25.2.2009г.
КАНД No 312/2008 Решение от 20.2.2009г.
В законна сила от 20.2.2009г.
КАНД No 313/2008 Решение от 20.2.2009г.
В законна сила от 20.2.2009г.
КАНД No 314/2008 Решение от 27.1.2009г.
В законна сила от 27.1.2009г.
КАНД No 315/2008 Решение от 23.2.2009г.
В законна сила от 23.2.2009г.
КАНД No 316/2008 Решение от 27.1.2009г.
В законна сила от 27.1.2009г.