Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                    
КАНД No 1/2007 Решение от 21.4.2007г.
В законна сила от 21.4.2007г.
КАНД No 2/2007 Решение от 5.4.2007г.
КАНД No 3/2007 Решение от 13.8.2007г.
КАНД No 4/2007 Решение от 10.4.2007г.
КАНД No 5/2007 Решение от 11.4.2007г.
КАНД No 6/2007 Решение от 4.4.2007г.
КАНД No 7/2007 Решение от 23.4.2007г.
КАНД No 8/2007 Решение от 6.4.2007г.
КАНД No 9/2007 Решение от 19.4.2007г.
КАНД No 10/2007 Решение от 3.5.2007г.
КАНД No 11/2007 Решение от 14.5.2007г.
КАНД No 12/2007 Решение от 20.4.2007г.
КАНД No 13/2007 Решение от 6.6.2007г.
КАНД No 14/2007 Решение от 29.5.2007г.
КАНД No 15/2007 Решение от 4.6.2007г.
КАНД No 16/2007 Решение от 4.6.2007г.
КАНД No 17/2007 Решение от 14.6.2007г.
КАНД No 18/2007 Решение от 16.5.2007г.
КАНД No 19/2007 Определение от 16.4.2007г.
КАНД No 20/2007 Решение от 17.5.2007г.
КАНД No 21/2007 Решение от 29.5.2007г.
КАНД No 22/2007 Решение от 15.8.2007г.
КАНД No 23/2007 Решение от 16.5.2007г.
КАНД No 24/2007 Решение от 1.6.2007г.
КАНД No 25/2007 Решение от 16.5.2007г.
КАНД No 25/2007 Определение от 11.6.2007г.
КАНД No 26/2007 Определение от 11.6.2007г.
КАНД No 27/2007 Определение от 11.6.2007г.
КАНД No 28/2007 Решение от 27.6.2007г.
КАНД No 29/2007 Решение от 18.6.2007г.
КАНД No 30/2007 Решение от 5.6.2007г.
КАНД No 31/2007 Решение от 14.6.2007г.
КАНД No 32/2007 Решение от 30.5.2007г.
КАНД No 33/2007 Решение от 5.6.2007г.
КАНД No 34/2007 Решение от 29.5.2007г.
КАНД No 35/2007 Решение от 1.6.2007г.
КАНД No 36/2007 Решение от 11.6.2007г.
КАНД No 37/2007 Решение от 5.6.2007г.
КАНД No 38/2007 Решение от 20.6.2007г.
КАНД No 39/2007 Решение от 28.6.2007г.
КАНД No 40/2007 Решение от 20.6.2007г.
КАНД No 41/2007 Решение от 5.6.2007г.
КАНД No 42/2007 Решение от 19.6.2007г.
КАНД No 43/2007 Решение от 26.6.2007г.
КАНД No 44/2007 Решение от 11.6.2007г.
КАНД No 45/2007 Решение от 9.7.2007г.
КАНД No 46/2007 Решение от 19.6.2007г.
КАНД No 47/2007 Решение от 17.7.2007г.
КАНД No 48/2007 Решение от 28.6.2007г.
КАНД No 49/2007 Решение от 17.7.2007г.
КАНД No 50/2007 Решение от 13.7.2007г.
КАНД No 51/2007 Решение от 2.10.2007г.
КАНД No 52/2007 Определение от 26.6.2007г.
КАНД No 53/2007 Решение от 9.7.2007г.
КАНД No 54/2007 Решение от 17.7.2007г.
КАНД No 55/2007 Решение от 10.7.2007г.
КАНД No 56/2007 Решение от 9.7.2007г.
КАНД No 57/2007 Решение от 26.6.2007г.
КАНД No 58/2007 Решение от 9.7.2007г.
КАНД No 59/2007 Решение от 9.7.2007г.
КАНД No 60/2007 Решение от 17.7.2007г.
КАНД No 61/2007 Решение от 26.6.2007г.
КАНД No 62/2007 Решение от 17.7.2007г.
КАНД No 63/2007 Решение от 25.6.2007г.
КАНД No 64/2007 Решение от 17.7.2007г.
КАНД No 65/2007 Решение от 11.7.2007г.
КАНД No 66/2007 Решение от 21.9.2007г.
КАНД No 67/2007 Решение от 26.9.2007г.
КАНД No 68/2007 Решение от 19.9.2007г.
КАНД No 69/2007 Решение от 3.7.2007г.
КАНД No 70/2007 Решение от 18.7.2007г.
КАНД No 71/2007 Определение от 3.9.2007г.
КАНД No 72/2007 Решение от 17.7.2007г.
КАНД No 73/2007 Решение от 11.7.2007г.
КАНД No 74/2007 Решение от 25.9.2007г.
КАНД No 75/2007 Решение от 21.9.2007г.
КАНД No 76/2007 Определение от 11.9.2007г.
КАНД No 77/2007 Определение от 5.9.2007г.
КАНД No 78/2007 Решение от 8.10.2007г.
КАНД No 79/2007 Решение от 25.9.2007г.
КАНД No 80/2007 Решение от 10.9.2007г.
КАНД No 81/2007 Определение от 18.9.2007г.
КАНД No 82/2007 Определение от 18.9.2007г.
КАНД No 83/2007 Решение от 8.10.2007г.
КАНД No 84/2007 Решение от 1.10.2007г.
КАНД No 85/2007 Решение от 28.9.2007г.
КАНД No 86/2007 Решение от 25.9.2007г.
КАНД No 87/2007 Решение от 24.9.2007г.
КАНД No 88/2007 Решение от 18.9.2007г.
КАНД No 89/2007 Решение от 21.9.2007г.
КАНД No 90/2007 Решение от 26.9.2007г.
КАНД No 91/2007 Решение от 25.9.2007г.
КАНД No 92/2007 Решение от 25.9.2007г.
КАНД No 93/2007 Решение от 14.9.2007г.
КАНД No 94/2007 Решение от 25.9.2007г.
КАНД No 95/2007 Решение от 25.10.2007г.
КАНД No 96/2007 Решение от 9.10.2007г.
КАНД No 97/2007 Решение от 25.9.2007г.
КАНД No 98/2007 Решение от 27.9.2007г.
КАНД No 99/2007 Решение от 25.10.2007г.
КАНД No 100/2007 Решение от 25.9.2007г.
КАНД No 101/2007 Решение от 25.9.2007г.
КАНД No 102/2007 Решение от 11.10.2007г.
КАНД No 103/2007 Решение от 2.10.2007г.
КАНД No 104/2007 Решение от 16.10.2007г.
КАНД No 105/2007 Решение от 16.10.2007г.
КАНД No 106/2007 Решение от 24.10.2007г.
КАНД No 107/2007 Решение от 24.10.2007г.
КАНД No 108/2007 Решение от 25.9.2007г.
КАНД No 109/2007 Решение от 2.10.2007г.
КАНД No 110/2007 Решение от 25.10.2007г.
КАНД No 111/2007 Решение от 8.10.2007г.
КАНД No 112/2007 Решение от 24.10.2007г.
КАНД No 113/2007 Решение от 2.10.2007г.
КАНД No 114/2007 Решение от 27.9.2007г.
КАНД No 115/2007 Решение от 30.10.2007г.
КАНД No 116/2007 Решение от 24.10.2007г.
КАНД No 117/2007 Решение от 25.10.2007г.
КАНД No 118/2007 Решение от 30.10.2007г.
КАНД No 119/2007 Решение от 25.10.2007г.
КАНД No 120/2007 Решение от 1.10.2007г.
КАНД No 121/2007 Решение от 30.10.2007г.
КАНД No 122/2007 Решение от 2.10.2007г.
КАНД No 123/2007 Решение от 16.10.2007г.
КАНД No 124/2007 Решение от 25.10.2007г.
КАНД No 125/2007 Решение от 29.10.2007г.
КАНД No 126/2007 Решение от 5.10.2007г.
КАНД No 127/2007 Решение от 25.10.2007г.
КАНД No 128/2007 Решение от 25.10.2007г.
КАНД No 129/2007 Определение от 4.10.2007г.
КАНД No 130/2007 Решение от 19.10.2007г.
КАНД No 131/2007 Решение от 2.11.2007г.
КАНД No 132/2007 Решение от 9.10.2007г.
КАНД No 133/2007 Решение от 7.11.2007г.
КАНД No 134/2007 Решение от 16.10.2007г.
КАНД No 135/2007 Решение от 29.10.2007г.
КАНД No 136/2007 Решение от 16.10.2007г.
КАНД No 137/2007 Решение от 12.12.2007г.
КАНД No 138/2007 Решение от 30.1.2008г.
КАНД No 139/2007 Решение от 23.11.2007г.
КАНД No 140/2007 Определение от 1.10.2007г.
КАНД No 141/2007 Решение от 24.10.2007г.
КАНД No 142/2007 Решение от 15.11.2007г.
КАНД No 143/2007 Решение от 4.12.2007г.
КАНД No 144/2007 Определение от 5.11.2007г.
КАНД No 145/2007 Определение от 13.11.2007г.
КАНД No 146/2007 Решение от 5.12.2007г.
КАНД No 147/2007 Решение от 20.11.2007г.
КАНД No 148/2007 Решение от 28.11.2007г.
КАНД No 149/2007 Определение от 19.11.2007г.
КАНД No 150/2007 Решение от 12.12.2007г.
КАНД No 151/2007 Решение от 20.11.2007г.
КАНД No 152/2007 Решение от 12.12.2007г.
КАНД No 153/2007 Решение от 13.12.2007г.
КАНД No 154/2007 Решение от 4.12.2007г.
КАНД No 155/2007 Решение от 7.12.2007г.
КАНД No 156/2007 Решение от 11.12.2007г.
КАНД No 157/2007 Определение от 10.12.2007г.
КАНД No 158/2007 Определение от 3.12.2007г.
КАНД No 159/2007 Решение от 7.1.2008г.
КАНД No 160/2007 Решение от 15.12.2007г.
КАНД No 161/2007 Решение от 8.1.2008г.
КАНД No 162/2007 Решение от 4.4.2008г.
КАНД No 163/2007 Решение от 18.12.2007г.
КАНД No 164/2007 Решение от 18.3.2008г.
КАНД No 165/2007 Определение от 10.12.2007г.
КАНД No 166/2007 Решение от 28.1.2008г.
КАНД No 167/2007 Решение от 6.2.2008г.
КАНД No 168/2007 Решение от 21.1.2008г.
КАНД No 169/2007 Решение от 21.1.2008г.
КАНД No 170/2007 Решение от 16.1.2008г.
КАНД No 171/2007 Решение от 5.2.2008г.
КАНД No 172/2007 Решение от 15.1.2008г.
КАНД No 173/2007 Решение от 21.1.2008г.
КАНД No 174/2007 Решение от 22.1.2008г.
КАНД No 175/2007 Решение от 8.2.2008г.
КАНД No 176/2007 Решение от 22.1.2008г.
КАНД No 177/2007 Решение от 22.1.2008г.
КАНД No 178/2007 Решение от 1.2.2008г.
КАНД No 179/2007 Решение от 27.2.2008г.
КАНД No 180/2007 Решение от 30.1.2008г.
КАНД No 181/2007 Решение от 10.3.2008г.
КАНД No 182/2007 Решение от 12.2.2008г.
КАНД No 183/2007 Решение от 15.2.2008г.
КАНД No 184/2007 Решение от 5.2.2008г.