Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                     Резултат от касационната инстанция
Административно дело No 1/2016 Определение от 8.4.2016г.
В законна сила от 1.6.2016г.
По АД 1/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 2/2016 Определение от 12.1.2016г. По АД 2/2016 - изпратено по подсъдност
Административно дело No 3/2016 Определение от 4.2.2016г.
В законна сила от 1.3.2016г.
По АД 3/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 4/2016 Определение от 3.2.2016г.
В законна сила от 23.3.2016г.
По АД 4/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 6/2016 Решение от 8.4.2016г.
В законна сила от 27.4.2016г.
По АД 6/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 8/2016 Определение от 18.2.2016г.
В законна сила от 8.3.2016г.
По АД 8/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 10/2016 Решение от 29.3.2016г.
В законна сила от 28.4.2017г.
По АД 10/2016 - Решение на ВАС; Решение на ВАС
Административно дело No 11/2016 Определение от 8.3.2016г.
В законна сила от 26.3.2016г.
По АД 11/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 12/2016 Решение от 8.6.2016г. По АД 12/2016 - обжалвано
Административно дело No 13/2016 Определение от 27.1.2016г.
В законна сила от 9.2.2016г.
По АД 13/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 14/2016 Определение от 27.1.2016г.
В законна сила от 9.2.2016г.
По АД 14/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 15/2016 Определение от 27.1.2016г. По АД 15/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 15/2016 Определение от 1.4.2016г.
В законна сила от 15.6.2016г.
По АД 15/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 16/2016 Определение от 27.1.2016г.
В законна сила от 27.1.2016г.
По АД 16/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 18/2016 Определение от 8.3.2016г.
В законна сила от 19.3.2016г.
По АД 18/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 19/2016 Решение от 6.4.2016г.
В законна сила от 4.5.2016г.
По АД 19/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 20/2016 Решение от 26.5.2016г.
В законна сила от 20.10.2016г.
По АД 20/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 21/2016 Решение от 20.5.2016г.
В законна сила от 19.10.2016г.
По АД 21/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 22/2016 Определение от 8.3.2016г.
В законна сила от 19.3.2016г.
По АД 22/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 23/2016 Определение от 17.2.2016г.
В законна сила от 1.3.2016г.
По АД 23/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 25/2016 Решение от 20.4.2016г. По АД 25/2016 - обжалвано
Административно дело No 26/2016 Определение от 1.4.2016г.
В законна сила от 19.4.2016г.
По АД 26/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 27/2016 Решение от 25.7.2016г. По АД 27/2016 - обжалвано
Административно дело No 28/2016 Решение от 21.7.2016г. По АД 28/2016 - обжалвано
Административно дело No 29/2016 Решение от 15.4.2016г.
В законна сила от 22.3.2017г.
По АД 29/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 30/2016 Решение от 19.5.2016г.
В законна сила от 16.6.2016г.
По АД 30/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 31/2016 Решение от 10.5.2016г.
В законна сила от 27.5.2016г.
По АД 31/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 32/2016 Определение от 18.3.2016г.
В законна сила от 27.5.2016г.
По АД 32/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 33/2016 Определение от 18.4.2016г.
В законна сила от 21.6.2016г.
По АД 33/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 34/2016 Определение от 4.10.2016г.
В законна сила от 7.12.2016г.
По АД 34/2016 - Определение на ВАС
Административно дело (К) No 35/2016 Решение от 6.4.2016г.
В законна сила от 6.4.2016г.
По АД 35/2016 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 36/2016 Решение от 5.5.2016г. По АД 36/2016 - обжалвано
Административно дело No 37/2016 Решение от 7.6.2016г.
В законна сила от 18.4.2017г.
По АД 37/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 38/2016 Определение от 11.4.2016г.
В законна сила от 19.4.2016г.
По АД 38/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 39/2016 Решение от 3.8.2016г.
В законна сила от 25.8.2016г.
По АД 39/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 40/2016 Решение от 15.6.2016г. По АД 40/2016 - обжалвано
Административно дело No 41/2016 Решение от 27.5.2016г. По АД 41/2016 - обжалвано
Административно дело No 42/2016 Определение от 18.3.2016г.
В законна сила от 5.4.2016г.
По АД 42/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 44/2016 Решение от 2.6.2016г. По АД 44/2016 - обжалвано
Административно дело No 45/2016 Определение от 29.3.2016г.
В законна сила от 29.3.2016г.
По АД 45/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 46/2016 Решение от 20.4.2016г.
В законна сила от 6.5.2016г.
По АД 46/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 48/2016 Определение от 11.4.2016г.
В законна сила от 20.4.2016г.
По АД 48/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 49/2016 Решение от 4.5.2016г. По АД 49/2016 - обжалвано
Административно дело No 50/2016 Определение от 18.4.2016г.
В законна сила от 7.6.2016г.
По АД 50/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 51/2016 Решение от 12.5.2016г.
В законна сила от 1.6.2016г.
По АД 51/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело (К) No 52/2016 Определение от 6.4.2016г.
В законна сила от 6.4.2016г.
По ЧАД 52/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 53/2016 Определение от 30.3.2016г. По АД 53/2016 - изпратено по подсъдност
Административно дело No 54/2016 Решение от 9.5.2016г.
В законна сила от 27.5.2016г.
По АД 54/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 55/2016 Определение от 17.5.2016г.
В законна сила от 3.6.2016г.
По АД 55/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 56/2016 Определение от 17.10.2016г.
В законна сила от 11.11.2016г.
По АД 56/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 57/2016 Решение от 27.6.2016г.
В законна сила от 20.7.2016г.
По АД 57/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 58/2016 Решение от 17.6.2016г.
В законна сила от 8.7.2016г.
По АД 58/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 59/2016 Решение от 6.6.2016г.
В законна сила от 4.4.2017г.
По АД 59/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 60/2016 Определение от 7.4.2016г.
В законна сила от 3.5.2016г.
По АД 60/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 61/2016 Решение от 9.6.2016г.
В законна сила от 3.11.2016г.
По АД 61/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 62/2016 Решение от 6.6.2016г.
В законна сила от 14.3.2017г.
По АД 62/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 64/2016 Решение от 5.7.2016г.
В законна сила от 19.7.2016г.
По АД 64/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 65/2016 Решение от 1.8.2016г.
В законна сила от 22.9.2016г.
По АД 65/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 66/2016 Решение от 1.6.2016г. По АД 66/2016 - обжалвано
Административно дело No 67/2016 Определение от 30.5.2016г.
В законна сила от 14.6.2016г.
По АД 67/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 68/2016 Определение от 25.7.2016г.
В законна сила от 31.8.2016г.
По АД 68/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 69/2016 Решение от 17.6.2016г.
В законна сила от 6.10.2016г.
По АД 69/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 70/2016 Определение от 11.5.2016г.
В законна сила от 20.5.2016г.
По АД 70/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 71/2016 Решение от 8.7.2016г.
В законна сила от 27.7.2016г.
По АД 71/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 72/2016 Определение от 25.4.2016г. По АД 72/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 73/2016 Определение от 25.4.2016г.
В законна сила от 25.4.2016г.
По АД 73/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 74/2016 Определение от 12.5.2016г.
В законна сила от 17.6.2016г.
По АД 74/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 75/2016 Решение от 27.7.2016г.
В законна сила от 17.8.2016г.
По АД 75/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 76/2016 Решение от 8.6.2016г.
В законна сила от 15.10.2016г.
По АД 76/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 77/2016 Определение от 14.7.2016г.
В законна сила от 2.8.2016г.
По АД 77/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 78/2016 Определение от 11.5.2016г. По АД 78/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 78/2016 Определение от 12.7.2016г.
В законна сила от 10.11.2016г.
По АД 78/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 79/2016 Определение от 13.7.2016г.
В законна сила от 2.8.2016г.
По АД 79/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 80/2016 Решение от 26.7.2016г.
В законна сила от 13.8.2016г.
По АД 80/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 81/2016 Решение от 1.7.2016г. По АД 81/2016 - обжалвано
Административно дело No 82/2016 Решение от 1.7.2016г. По АД 82/2016 - обжалвано
Административно дело No 83/2016 Определение от 20.5.2016г.
В законна сила от 7.6.2016г.
По АД 83/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 85/2016 Решение от 30.6.2016г. По АД 85/2016 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 86/2016 Определение от 14.6.2016г.
В законна сила от 14.6.2016г.
По АД 86/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело (К) No 87/2016 Решение от 1.6.2016г.
В законна сила от 1.6.2016г.
По ЧАД 87/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 88/2016 Определение от 17.5.2016г.
В законна сила от 27.5.2016г.
По АД 88/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 89/2016 Определение от 27.6.2016г.
В законна сила от 18.10.2016г.
По АД 89/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 91/2016 Решение от 27.6.2016г.
В законна сила от 13.7.2016г.
По АД 91/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 92/2016 Решение от 13.7.2016г.
В законна сила от 13.7.2016г.
По АД 92/2016 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело No 93/2016 Определение от 25.5.2016г.
В законна сила от 19.7.2016г.
По ЧАД 93/2016 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 94/2016 Определение от 7.6.2016г.
В законна сила от 21.7.2016г.
По ЧАД 94/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 95/2016 Определение от 19.5.2016г.
В законна сила от 14.6.2016г.
По АД 95/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 96/2016 Определение от 30.5.2016г. По ЧАД 96/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 97/2016 Решение от 12.10.2016г.
В законна сила от 2.11.2016г.
По АД 97/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 98/2016 Решение от 13.10.2016г.
В законна сила от 9.11.2016г.
По АД 98/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 99/2016 Решение от 13.10.2016г.
В законна сила от 2.11.2016г.
По АД 99/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 100/2016 Решение от 15.12.2016г.
В законна сила от 5.1.2017г.
По АД 100/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 101/2016 Решение от 13.10.2016г.
В законна сила от 24.11.2016г.
По АД 101/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 102/2016 Решение от 12.10.2016г.
В законна сила от 8.11.2016г.
По АД 102/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 103/2016 Решение от 28.6.2016г.
В законна сила от 22.7.2016г.
По АД 103/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 104/2016 Решение от 20.7.2016г.
В законна сила от 5.8.2016г.
По АД 104/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 105/2016 Решение от 12.10.2016г.
В законна сила от 6.5.2017г.
По АД 105/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 106/2016 Определение от 13.7.2016г.
В законна сила от 13.7.2016г.
По АД 106/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 107/2016 Определение от 14.6.2016г.
В законна сила от 25.7.2016г.
По АД 107/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 108/2016 Решение от 1.7.2016г.
В законна сила от 26.7.2016г.
По АД 108/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 109/2016 Решение от 13.7.2016г.
В законна сила от 2.8.2016г.
По АД 109/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 110/2016 Решение от 25.7.2016г.
В законна сила от 12.8.2016г.
По АД 110/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 111/2016 Решение от 19.7.2016г.
В законна сила от 5.8.2016г.
По АД 111/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 112/2016 Решение от 19.7.2016г.
В законна сила от 5.8.2016г.
По АД 112/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 113/2016 Определение от 23.6.2016г.
В законна сила от 21.7.2016г.
По АД 113/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 114/2016 Решение от 25.7.2016г. По АД 114/2016 - обжалвано
Административно дело No 115/2016 Решение от 29.9.2016г.
В законна сила от 19.10.2016г.
По АД 115/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 116/2016 Решение от 20.7.2016г.
В законна сила от 9.8.2016г.
По АД 116/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 117/2016 Решение от 19.7.2016г.
В законна сила от 9.8.2016г.
По АД 117/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 118/2016 Решение от 4.10.2016г.
В законна сила от 28.10.2016г.
По АД 118/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 119/2016 Решение от 21.7.2016г.
В законна сила от 10.8.2016г.
По АД 119/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 122/2016 Решение от 12.10.2016г. По АД 122/2016 - обжалвано
Административно дело No 123/2016 Определение от 5.7.2016г.
В законна сила от 19.7.2016г.
По АД 123/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 124/2016 Определение от 7.7.2016г.
В законна сила от 16.7.2016г.
По АД 124/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 126/2016 Решение от 21.7.2016г.
В законна сила от 10.8.2016г.
По АД 126/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 128/2016 Решение от 15.7.2016г.
В законна сила от 15.7.2016г.
По АД 128/2016 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 129/2016 Решение от 15.7.2016г.
В законна сила от 15.7.2016г.
По АД 129/2016 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 130/2016 Решение от 15.7.2016г. По АД 130/2016 - Решението е окончателно е не подлежи на обжалване
Административно дело No 131/2016 Решение от 1.8.2016г.
В законна сила от 24.4.2017г.
По АД 131/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 132/2016 Решение от 22.12.2016г. По АД 132/2016 - обжалвано
Административно дело No 133/2016 Решение от 18.11.2016г.
В законна сила от 13.12.2016г.
По АД 133/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 134/2016 Решение от 28.9.2016г.
В законна сила от 15.10.2016г.
По АД 134/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 135/2016 Решение от 28.9.2016г.
В законна сила от 15.10.2016г.
По АД 135/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 137/2016 Определение от 6.7.2016г.
В законна сила от 27.9.2016г.
По АД 137/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 138/2016 Разпореждане от 4.8.2016г.
В законна сила от 27.8.2016г.
По АД 138/2016 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 139/2016 Определение от 13.7.2016г.
В законна сила от 22.7.2016г.
По АД 139/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 140/2016 Определение от 29.6.2016г.
В законна сила от 29.6.2016г.
По АД 140/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 141/2016 Решение от 22.7.2016г. По АД 141/2016 - обжалвано
Административно дело No 142/2016 Определение от 15.7.2016г.
В законна сила от 27.7.2016г.
По АД 142/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 143/2016 Решение от 14.10.2016г.
В законна сила от 13.4.2017г.
По АД 143/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 145/2016 Разпореждане от 4.8.2016г.
В законна сила от 27.8.2016г.
По АД 145/2016 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 146/2016 Разпореждане от 4.8.2016г.
В законна сила от 27.8.2016г.
По АД 146/2016 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 147/2016 Разпореждане от 4.8.2016г.
В законна сила от 27.8.2016г.
По АД 147/2016 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 149/2016 Решение от 19.10.2016г. По АД 149/2016 - обжалвано
Административно дело No 150/2016 Решение от 25.7.2016г.
В законна сила от 17.1.2017г.
По АД 150/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 151/2016 Решение от 22.7.2016г.
В законна сила от 15.11.2016г.
По АД 151/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 152/2016 Решение от 22.7.2016г.
В законна сила от 1.3.2017г.
По АД 152/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 153/2016 Решение от 25.7.2016г.
В законна сила от 14.11.2016г.
По АД 153/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 154/2016 Решение от 22.7.2016г.
В законна сила от 12.1.2017г.
По АД 154/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 155/2016 Решение от 25.7.2016г.
В законна сила от 16.11.2016г.
По АД 155/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 156/2016 Решение от 22.7.2016г.
В законна сила от 19.1.2017г.
По АД 156/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 158/2016 Решение от 18.11.2016г. По АД 158/2016 - обжалвано
Административно дело No 159/2016 Определение от 25.7.2016г.
В законна сила от 6.8.2016г.
По АД 159/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 160/2016 Решение от 19.10.2016г.
В законна сила от 19.10.2016г.
По АД 160/2016 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 161/2016 Решение от 14.10.2016г. По АД 161/2016 - обжалвано
Административно дело No 163/2016 Определение от 16.9.2016г.
В законна сила от 16.9.2016г.
По АД 163/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 164/2016 Решение от 20.9.2016г.
В законна сила от 27.2.2017г.
По АД 164/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 165/2016 Определение от 7.10.2016г.
В законна сила от 21.10.2016г.
По АД 165/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 166/2016 Определение от 3.11.2016г. По АД 166/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 166/2016 Решение от 27.3.2017г.
В законна сила от 27.3.2017г.
По АД 166/2016
Административно дело No 167/2016 Решение от 23.11.2016г.
В законна сила от 22.12.2016г.
По АД 167/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 168/2016 Определение от 12.9.2016г.
В законна сила от 27.9.2016г.
По АД 168/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 169/2016 Решение от 12.10.2016г.
В законна сила от 1.11.2016г.
По АД 169/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 170/2016 Решение от 29.7.2016г.
В законна сила от 16.8.2016г.
По АД 170/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 171/2016 Решение от 5.12.2016г. По АД 171/2016 - обжалвано
Административно дело No 172/2016 Определение от 15.11.2016г.
В законна сила от 29.11.2016г.
По АД 172/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 173/2016 Решение от 3.10.2016г. По АД 173/2016 - обжалвано
Административно дело No 174/2016 Определение от 8.9.2016г.
В законна сила от 20.9.2016г.
По АД 174/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 175/2016 Решение от 9.12.2016г.
В законна сила от 28.12.2016г.
По АД 175/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 177/2016 Определение от 14.9.2016г.
В законна сила от 21.11.2016г.
По АД 177/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 178/2016 Определение от 12.8.2016г.
В законна сила от 1.9.2016г.
По АД 178/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 179/2016 Определение от 14.9.2016г.
В законна сила от 27.9.2016г.
По АД 179/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 180/2016 Решение от 14.10.2016г.
В законна сила от 9.11.2016г.
По АД 180/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 181/2016 Определение от 4.10.2016г.
В законна сила от 19.10.2016г.
По АД 181/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 182/2016 Определение от 28.9.2016г.
В законна сила от 15.10.2016г.
По АД 182/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 183/2016 Определение от 7.9.2016г.
В законна сила от 16.9.2016г.
По АД 183/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 186/2016 Решение от 21.12.2016г.
В законна сила от 11.1.2017г.
По АД 186/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 187/2016 Решение от 30.12.2016г.
В законна сила от 7.2.2017г.
По АД 187/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 188/2016 Определение от 27.10.2016г.
В законна сила от 4.11.2016г.
По АД 188/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 189/2016 Определение от 14.9.2016г.
В законна сила от 27.9.2016г.
По АД 189/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 190/2016 Определение от 10.11.2016г.
В законна сила от 19.11.2016г.
По АД 190/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 191/2016 Решение от 13.12.2016г. По АД 191/2016 - обжалвано
Административно дело No 192/2016 Определение от 8.9.2016г.
В законна сила от 8.9.2016г.
По АД 192/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 193/2016 Определение от 6.10.2016г. По АД 193/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 193/2016 Определение от 3.1.2017г.
В законна сила от 28.1.2017г.
По АД 193/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 194/2016 Определение от 5.10.2016г.
В законна сила от 18.10.2016г.
По АД 194/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 195/2016 Решение от 15.2.2017г.
В законна сила от 16.3.2017г.
По АД 195/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 196/2016 Решение от 2.11.2016г. По АД 196/2016 - обжалвано
Административно дело No 197/2016 Определение от 12.9.2016г. По АД 197/2016 - обжалвано
Административно дело No 199/2016 Решение от 20.10.2016г.
В законна сила от 9.11.2016г.
По АД 199/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 200/2016 Определение от 10.10.2016г.
В законна сила от 21.10.2016г.
По АД 200/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 201/2016 Определение от 4.10.2016г.
В законна сила от 21.10.2016г.
По АД 201/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 202/2016 Определение от 6.10.2016г.
В законна сила от 21.10.2016г.
По АД 202/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 203/2016 Решение от 20.12.2016г.
В законна сила от 5.1.2017г.
По АД 203/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 204/2016 Решение от 23.11.2016г. По АД 204/2016 - обжалвано
Административно дело No 205/2016 Решение от 17.11.2016г. По АД 205/2016 - обжалвано
Административно дело No 207/2016 Решение от 17.10.2016г.
В законна сила от 4.11.2016г.
По АД 207/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 208/2016 Решение от 22.12.2016г. По АД 208/2016 - обжалвано
Административно дело No 209/2016 Определение от 19.10.2016г.
В законна сила от 5.1.2017г.
По АД 209/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 211/2016 Решение от 7.12.2016г.
В законна сила от 23.12.2016г.
По АД 211/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 212/2016 Решение от 19.12.2016г.
В законна сила от 5.1.2017г.
По АД 212/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 213/2016 Решение от 7.12.2016г.
В законна сила от 23.12.2016г.
По АД 213/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 214/2016 Решение от 23.11.2016г. По АД 214/2016 - обжалвано
Административно дело No 215/2016 Решение от 21.12.2016г. По АД 215/2016 - обжалвано
Административно дело No 216/2016 Разпореждане от 15.11.2016г.
В законна сила от 30.11.2016г.
По АД 216/2016 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 217/2016 Разпореждане от 15.11.2016г.
В законна сила от 30.11.2016г.
По АД 217/2016 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 218/2016 Разпореждане от 15.11.2016г.
В законна сила от 30.11.2016г.
По АД 218/2016 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 219/2016 Разпореждане от 15.11.2016г.
В законна сила от 30.11.2016г.
По АД 219/2016 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 222/2016 Решение от 2.12.2016г.
В законна сила от 4.5.2017г.
По АД 222/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 223/2016 Решение от 19.12.2016г.
В законна сила от 7.1.2017г.
По АД 223/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 224/2016 Определение от 21.11.2016г.
В законна сила от 29.11.2016г.
По АД 224/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 225/2016 Решение от 30.11.2016г. По АД 225/2016 - обжалвано
Административно дело No 226/2016 Решение от 29.11.2016г.
В законна сила от 27.4.2017г.
По АД 226/2016 - Решение на ВАС
Административно дело No 227/2016 Определение от 19.10.2016г.
В законна сила от 3.11.2016г.
По АД 227/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 228/2016 Решение от 11.1.2017г. По АД 228/2016 - обжалвано
Административно дело No 229/2016 Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 24.1.2017г.
По АД 229/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 230/2016 Определение от 27.10.2016г.
В законна сила от 10.11.2016г.
По АД 230/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 231/2016 Определение от 28.10.2016г.
В законна сила от 12.11.2016г.
По АД 231/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 232/2016 Решение от 13.12.2016г.
В законна сила от 30.12.2016г.
По АД 232/2016 - обжалвано
Административно дело No 233/2016 Решение от 23.12.2016г. По АД 233/2016 - обжалвано
Административно дело No 234/2016 Определение от 20.10.2016г.
В законна сила от 3.11.2016г.
По АД 234/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 235/2016 Решение от 16.12.2016г.
В законна сила от 26.1.2017г.
По АД 235/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 237/2016 Определение от 7.11.2016г.
В законна сила от 18.11.2016г.
По АД 237/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 238/2016 Решение от 7.12.2016г. По АД 238/2016 - обжалвано
Административно дело No 239/2016 Определение от 18.11.2016г.
В законна сила от 30.11.2016г.
По АД 239/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 240/2016 Решение от 7.12.2016г. По АД 240/2016 - обжалвано
Административно дело No 242/2016 Определение от 16.11.2016г.
В законна сила от 16.1.2017г.
По АД 242/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 243/2016 Решение от 28.11.2016г.
В законна сила от 21.12.2016г.
По АД 243/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 245/2016 Определение от 10.11.2016г.
В законна сила от 6.2.2017г.
По АД 245/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 247/2016 Определение от 16.11.2016г.
В законна сила от 7.12.2016г.
По АД 247/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 248/2016 Решение от 12.1.2017г.
В законна сила от 1.2.2017г.
По АД 248/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 249/2016 Решение от 23.12.2016г. По АД 249/2016 - обжалвано
Административно дело No 250/2016 Решение от 6.1.2017г. По АД 250/2016 - обжалвано
Административно дело No 252/2016 Определение от 21.2.2017г.
В законна сила от 1.3.2017г.
По АД 252/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 254/2016 Определение от 7.12.2016г.
В законна сила от 6.3.2017г.
По АД 254/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 255/2016 Решение от 27.12.2016г. По АД 255/2016 - обжалвано
Административно дело No 256/2016 Определение от 7.12.2016г.
В законна сила от 7.12.2016г.
По АД 256/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 257/2016 Определение от 6.12.2016г.
В законна сила от 16.12.2016г.
По АД 257/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 258/2016 Определение от 6.12.2016г.
В законна сила от 2.3.2017г.
По АД 258/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 259/2016 Определение от 7.12.2016г.
В законна сила от 7.12.2016г.
По АД 259/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 260/2016 Решение от 20.12.2016г.
В законна сила от 20.12.2016г.
По АД 260/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 261/2016 Определение от 13.12.2016г.
В законна сила от 24.12.2016г.
По АД 261/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 262/2016 Решение от 13.1.2017г. По АД 262/2016 - обжалвано
Административно дело No 263/2016 Решение от 16.1.2017г. По АД 263/2016 - обжалвано
Административно дело No 264/2016 Решение от 18.4.2017г.
В законна сила от 6.5.2017г.
По АД 264/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 265/2016 Решение от 3.4.2017г.
В законна сила от 28.4.2017г.
По АД 265/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 266/2016 Определение от 7.12.2016г. По АД 266/2016 - Определение на ВАС
Административно дело No 266/2016 Решение от 27.2.2017г.
В законна сила от 21.3.2017г.
По АД 266/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 267/2016 Решение от 23.12.2016г.
В законна сила от 24.1.2017г.
По АД 267/2016 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 268/2016 Решение от 7.2.2017г. По АД 268/2016 - обжалвано
Административно дело No 269/2016 Определение от 25.1.2017г.
В законна сила от 7.2.2017г.
По АД 269/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 270/2016 Определение от 14.12.2016г.
В законна сила от 27.12.2016г.
По АД 270/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 272/2016 Решение от 23.3.2017г. По АД 272/2016 - обжалвано
Административно дело No 273/2016 Определение от 26.1.2017г.
В законна сила от 26.1.2017г.
По АД 273/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 274/2016 Решение от 21.3.2017г. По АД 274/2016 - обжалвано
Административно дело No 275/2016 Решение от 13.3.2017г. По АД 275/2016 - обжалвано
Административно дело No 276/2016 Решение от 16.2.2017г. По АД 276/2016 - обжалвано
Административно дело No 277/2016 Решение от 16.2.2017г. По АД 277/2016 - обжалвано
Административно дело No 278/2016 Определение от 16.1.2017г.
В законна сила от 31.1.2017г.
По АД 278/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 279/2016 Определение от 23.1.2017г.
В законна сила от 2.2.2017г.
По АД 279/2016 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 280/2016 Определение от 30.12.2016г.
В законна сила от 30.12.2016г.
По АД 280/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 281/2016 Определение от 3.1.2017г.
В законна сила от 3.1.2017г.
По АД 281/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 282/2016 Определение от 30.12.2016г.
В законна сила от 30.12.2016г.
По АД 282/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 283/2016 Определение от 4.1.2017г.
В законна сила от 4.1.2017г.
По АД 283/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 284/2016 Определение от 3.1.2017г.
В законна сила от 3.1.2017г.
По АД 284/2016 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване