Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                     Резултат от касационната инстанция
Административно дело (К) No 1/2015 Решение от 6.3.2015г. По АД 1/2015 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 2/2015 Определение от 11.2.2015г.
В законна сила от 25.2.2015г.
По АД 2/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 3/2015 Решение от 5.3.2015г.
В законна сила от 25.3.2015г.
По АД 3/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 5/2015 Определение от 4.2.2015г.
В законна сила от 18.2.2015г.
По АД 5/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 6/2015 Решение от 4.3.2015г.
В законна сила от 26.3.2015г.
По АД 6/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 7/2015 Определение от 19.2.2015г.
В законна сила от 30.3.2015г.
По АД 7/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 8/2015 Определение от 13.2.2015г.
В законна сила от 6.3.2015г.
По АД 8/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 9/2015 Решение от 18.3.2015г.
В законна сила от 11.1.2016г.
По АД 9/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 10/2015 Определение от 20.1.2015г.
В законна сила от 31.1.2015г.
По АД 10/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 11/2015 Определение от 19.1.2015г.
В законна сила от 19.1.2015г.
По ЧАД 11/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 15/2015 Определение от 9.2.2015г.
В законна сила от 24.2.2015г.
По АД 15/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 16/2015 Определение от 4.2.2015г.
В законна сила от 18.2.2015г.
По АД 16/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 17/2015 Определение от 26.1.2015г.
В законна сила от 26.1.2015г.
По ЧАД 17/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 18/2015 Определение от 10.2.2015г.
В законна сила от 20.2.2015г.
По АД 18/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 19/2015 Решение от 9.7.2015г.
В законна сила от 9.7.2015г.
По АД 19/2015 - Протокол на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 20/2015 Решение от 20.4.2015г.
В законна сила от 5.2.2016г.
По АД 20/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 21/2015 Определение от 4.3.2015г.
В законна сила от 24.3.2015г.
По АД 21/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 22/2015 Определение от 4.3.2015г. По АД 22/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 22/2015 Разпореждане от 2.7.2015г.
В законна сила от 17.7.2015г.
По АД 22/2015 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 22/2015 Определение от 27.7.2015г. По АД 22/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 23/2015 Решение от 15.4.2015г.
В законна сила от 29.2.2016г.
По АД 23/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 24/2015 Решение от 26.5.2015г.
В законна сила от 29.6.2015г.
По АД 24/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 25/2015 Решение от 21.5.2015г.
В законна сила от 13.6.2015г.
По АД 25/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 26/2015 Решение от 24.4.2015г.
В законна сила от 17.10.2016г.
По АД 26/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 27/2015 Определение от 6.4.2015г.
В законна сила от 19.5.2015г.
По АД 27/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 28/2015 Решение от 14.5.2015г.
В законна сила от 12.2.2016г.
По АД 28/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 29/2015 Определение от 30.7.2015г.
В законна сила от 11.11.2015г.
По АД 29/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 30/2015 Определение от 25.3.2015г.
В законна сила от 7.4.2015г.
По АД 30/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 31/2015 Решение от 22.5.2015г.
В законна сила от 13.6.2015г.
По АД 31/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 32/2015 Определение от 21.4.2015г. По АД 32/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 32/2015 Решение от 4.2.2016г.
В законна сила от 25.2.2016г.
По АД 32/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 33/2015 Решение от 20.4.2015г.
В законна сила от 9.5.2015г.
По АД 33/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 35/2015 Определение от 9.3.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 35/2015 - обжалвано
Административно дело No 36/2015 Определение от 9.3.2015г.
В законна сила от 19.3.2015г.
По АД 36/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 37/2015 Решение от 26.11.2015г.
В законна сила от 19.12.2015г.
По АД 37/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 38/2015 Определение от 1.4.2015г.
В законна сила от 12.5.2015г.
По АД 38/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 39/2015 Определение от 2.4.2015г.
В законна сила от 15.4.2015г.
По АД 39/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 42/2015 Решение от 15.5.2015г.
В законна сила от 5.6.2015г.
По АД 42/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 43/2015 Решение от 18.5.2015г.
В законна сила от 5.6.2015г.
По АД 43/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 44/2015 Определение от 22.12.2015г.
В законна сила от 22.12.2015г.
По АД 44/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 46/2015 Решение от 22.7.2015г.
В законна сила от 23.2.2016г.
По АД 46/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 47/2015 Решение от 19.11.2015г. По АД 47/2015 - обжалвано
Административно дело No 49/2015 Определение от 3.4.2015г.
В законна сила от 13.5.2015г.
По АД 49/2015 - Определение на ВАС
Административно дело (К) No 50/2015 Решение от 14.5.2015г. По АД 50/2015 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 51/2015 Решение от 31.7.2015г.
В законна сила от 28.2.2017г.
По АД 51/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 52/2015 Решение от 26.5.2015г.
В законна сила от 14.3.2016г.
По АД 52/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 53/2015 Решение от 23.7.2015г.
В законна сила от 13.8.2015г.
По АД 53/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 54/2015 Определение от 30.4.2015г.
В законна сила от 12.5.2015г.
По АД 54/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 55/2015 Решение от 27.5.2015г.
В законна сила от 13.6.2016г.
По АД 55/2015 - Определение на ВАС; Решение на ВАС
Административно дело No 56/2015 Решение от 20.5.2015г.
В законна сила от 13.6.2015г.
По АД 56/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 57/2015 Решение от 14.7.2015г.
В законна сила от 14.7.2015г.
По АД 57/2015 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 58/2015 Решение от 6.11.2015г.
В законна сила от 26.11.2015г.
По АД 58/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 59/2015 Решение от 27.10.2015г.
В законна сила от 12.11.2015г.
По АД 59/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 60/2015 Определение от 16.4.2015г.
В законна сила от 16.4.2015г.
По ЧАД 60/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело No 61/2015 Определение от 17.4.2015г.
В законна сила от 17.4.2015г.
По ЧАД 61/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 64/2015 Определение от 8.6.2015г.
В законна сила от 4.7.2015г.
По АД 64/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 65/2015 Определение от 5.5.2015г.
В законна сила от 16.5.2015г.
По АД 65/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 66/2015 Определение от 3.6.2015г.
В законна сила от 6.7.2015г.
По АД 66/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 67/2015 Определение от 13.5.2015г.
В законна сила от 12.9.2015г.
По АД 67/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 67/2015 Решение от 21.7.2015г.
В законна сила от 12.9.2015г.
По АД 67/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 68/2015 Определение от 11.5.2015г. По АД 68/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 68/2015 Решение от 28.7.2015г.
В законна сила от 12.9.2015г.
По АД 68/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 69/2015 Решение от 6.10.2015г.
В законна сила от 13.6.2016г.
По АД 69/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 70/2015 Решение от 13.7.2015г.
В законна сила от 11.4.2016г.
По АД 70/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 70/2015 Определение от 24.7.2015г. По АД 70/2015 - обжалвано
Административно дело No 71/2015 Решение от 17.6.2015г.
В законна сила от 3.5.2016г.
По АД 71/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 72/2015 Определение от 11.5.2015г.
В законна сила от 21.5.2015г.
По АД 72/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 73/2015 Определение от 30.6.2015г.
В законна сила от 9.7.2015г.
По АД 73/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 74/2015 Определение от 29.5.2015г.
В законна сила от 18.6.2015г.
По АД 74/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 75/2015 Решение от 26.6.2015г.
В законна сила от 11.5.2016г.
По АД 75/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 76/2015 Определение от 25.6.2015г.
В законна сила от 7.7.2015г.
По АД 76/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 77/2015 Решение от 8.7.2015г.
В законна сила от 6.8.2015г.
По АД 77/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 78/2015 Решение от 6.7.2015г.
В законна сила от 20.8.2015г.
По АД 78/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 79/2015 Решение от 7.7.2015г.
В законна сила от 6.8.2015г.
По АД 79/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 80/2015 Решение от 8.7.2015г.
В законна сила от 6.8.2015г.
По АД 80/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 81/2015 Разпореждане от 17.3.2016г.
В законна сила от 6.4.2016г.
По АД 81/2015 - обжалвано
Административно дело No 82/2015 Решение от 16.10.2015г.
В законна сила от 13.11.2015г.
По АД 82/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 83/2015 Определение от 22.6.2015г.
В законна сила от 22.6.2015г.
По АД 83/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 84/2015 Определение от 17.6.2015г.
В законна сила от 30.6.2015г.
По АД 84/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 85/2015 Определение от 17.6.2015г.
В законна сила от 4.7.2015г.
По АД 85/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 86/2015 Определение от 15.6.2015г.
В законна сила от 7.7.2015г.
По АД 86/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 87/2015 Определение от 4.6.2015г.
В законна сила от 17.6.2015г.
По АД 87/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 88/2015 Определение от 2.7.2015г.
В законна сила от 18.7.2015г.
По АД 88/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 89/2015 Решение от 29.7.2015г.
В законна сила от 19.8.2015г.
По АД 89/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 90/2015 Решение от 11.11.2015г.
В законна сила от 19.10.2016г.
По АД 90/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 91/2015 Определение от 25.6.2015г.
В законна сила от 8.7.2015г.
По АД 91/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 93/2015 Определение от 29.6.2015г.
В законна сила от 10.7.2015г.
По АД 93/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 94/2015 Решение от 30.10.2015г.
В законна сила от 27.6.2016г.
По АД 94/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 96/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 25.8.2015г.
По АД 96/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 97/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 8.8.2015г.
По АД 97/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 98/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 8.8.2015г.
По АД 98/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 99/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 6.8.2015г.
По АД 99/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 100/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 25.8.2015г.
По АД 100/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 101/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 1.9.2015г.
По АД 101/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 102/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 25.8.2015г.
По АД 102/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 103/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 1.9.2015г.
По АД 103/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 104/2015 Определение от 22.7.2015г.
В законна сила от 15.8.2015г.
По АД 104/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 105/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 6.8.2015г.
По АД 105/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 106/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 18.8.2015г.
По АД 106/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 108/2015 Определение от 29.9.2015г.
В законна сила от 25.11.2015г.
По АД 108/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 109/2015 Определение от 28.9.2015г.
В законна сила от 21.12.2015г.
По АД 109/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 110/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 2.12.2015г.
По АД 110/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 111/2015 Определение от 23.9.2015г.
В законна сила от 28.10.2015г.
По АД 111/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 112/2015 Определение от 7.10.2015г.
В законна сила от 11.1.2016г.
По АД 112/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 113/2015 Определение от 29.9.2015г.
В законна сила от 26.11.2015г.
По АД 113/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 114/2015 Определение от 23.9.2015г.
В законна сила от 27.10.2015г.
По АД 114/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 115/2015 Определение от 28.9.2015г.
В законна сила от 11.12.2015г.
По АД 115/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 116/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 30.11.2015г.
По АД 116/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 117/2015 Определение от 29.9.2015г.
В законна сила от 18.11.2015г.
По АД 117/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 118/2015 Определение от 28.9.2015г.
В законна сила от 22.12.2015г.
По АД 118/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 119/2015 Определение от 7.10.2015г.
В законна сила от 18.11.2015г.
По АД 119/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 120/2015 Определение от 23.9.2015г.
В законна сила от 3.11.2015г.
По АД 120/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 121/2015 Определение от 6.10.2015г.
В законна сила от 30.11.2015г.
По АД 121/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 122/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 4.12.2015г.
По АД 122/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 123/2015 Определение от 28.9.2015г.
В законна сила от 11.11.2015г.
По АД 123/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 124/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 17.11.2015г.
По АД 124/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 125/2015 Определение от 7.10.2015г.
В законна сила от 10.11.2015г.
По АД 125/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 126/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 27.11.2015г.
По АД 126/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 127/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 16.12.2015г.
По АД 127/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 128/2015 Определение от 6.10.2015г.
В законна сила от 18.12.2015г.
По АД 128/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 129/2015 Определение от 7.10.2015г.
В законна сила от 17.11.2015г.
По АД 129/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 130/2015 Определение от 28.9.2015г.
В законна сила от 4.11.2015г.
По АД 130/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 131/2015 Определение от 23.9.2015г.
В законна сила от 6.11.2015г.
По АД 131/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 132/2015 Определение от 24.9.2015г. По АД 132/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 132/2015 Определение от 20.11.2015г.
В законна сила от 21.12.2015г.
По АД 132/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 133/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 26.11.2015г.
По АД 133/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 134/2015 Определение от 6.10.2015г.
В законна сила от 9.12.2015г.
По АД 134/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 135/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 28.10.2015г.
По АД 135/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 136/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 7.12.2015г.
По АД 136/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 137/2015 Определение от 28.9.2015г.
В законна сила от 26.11.2015г.
По АД 137/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 138/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 1.9.2015г.
По АД 138/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 139/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 1.9.2015г.
По АД 139/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 140/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 6.8.2015г.
По АД 140/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 141/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 8.8.2015г.
По АД 141/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 143/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 18.8.2015г.
По АД 143/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 144/2015 Определение от 22.7.2015г.
В законна сила от 15.8.2015г.
По АД 144/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 145/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 1.9.2015г.
По АД 145/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 146/2015 Определение от 22.7.2015г.
В законна сила от 7.8.2015г.
По АД 146/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 147/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 147/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 148/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 148/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 149/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 149/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 150/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 150/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 151/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 151/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 152/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 152/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 153/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 153/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 154/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 154/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 155/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 155/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 156/2015 Определение от 22.7.2015г.
В законна сила от 7.8.2015г.
По АД 156/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 157/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 157/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 158/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 158/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 159/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 159/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 160/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 160/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 161/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 161/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 162/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 162/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 163/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 163/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 164/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 164/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 165/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 165/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 166/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 166/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 167/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 167/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 168/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 168/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 169/2015 Определение от 22.7.2015г.
В законна сила от 7.8.2015г.
По АД 169/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 170/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 170/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 171/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 171/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 172/2015 Определение от 22.7.2015г.
В законна сила от 15.8.2015г.
По АД 172/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 173/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 8.8.2015г.
По АД 173/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 174/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 25.8.2015г.
По АД 174/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 175/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 18.8.2015г.
По АД 175/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 176/2015 Определение от 22.7.2015г.
В законна сила от 15.8.2015г.
По АД 176/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 177/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 8.8.2015г.
По АД 177/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 178/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 178/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 179/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 179/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 180/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 1.8.2015г.
По АД 180/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 181/2015 Определение от 22.7.2015г.
В законна сила от 7.8.2015г.
По АД 181/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 182/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 182/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 183/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 183/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 184/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 184/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 185/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 185/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 186/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 186/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 187/2015 Определение от 22.7.2015г.
В законна сила от 7.8.2015г.
По АД 187/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 188/2015 Определение от 1.7.2015г.
В законна сила от 1.9.2015г.
По АД 188/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 189/2015 Определение от 15.10.2015г.
В законна сила от 30.10.2015г.
По АД 189/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 190/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 8.8.2015г.
По АД 190/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 191/2015 Определение от 5.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 191/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 192/2015 Определение от 15.10.2015г.
В законна сила от 30.10.2015г.
По АД 192/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 193/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 193/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 194/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 194/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 195/2015 Определение от 5.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 195/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 196/2015 Определение от 13.10.2015г.
В законна сила от 30.10.2015г.
По АД 196/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 197/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 197/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 198/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 198/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 199/2015 Определение от 15.10.2015г.
В законна сила от 30.10.2015г.
По АД 199/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 200/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 200/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 201/2015 Определение от 13.10.2015г.
В законна сила от 30.10.2015г.
По АД 201/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 202/2015 Определение от 5.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 202/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 203/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 203/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 204/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 204/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 205/2015 Определение от 13.10.2015г.
В законна сила от 30.10.2015г.
По АД 205/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 206/2015 Определение от 15.10.2015г.
В законна сила от 30.10.2015г.
По АД 206/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 207/2015 Определение от 30.6.2015г.
В законна сила от 18.8.2015г.
По АД 207/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 208/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 208/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 209/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 209/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 210/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 210/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 211/2015 Определение от 13.10.2015г.
В законна сила от 30.10.2015г.
По АД 211/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 212/2015 Определение от 15.10.2015г.
В законна сила от 30.10.2015г.
По АД 212/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 213/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 17.10.2015г.
По АД 213/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 214/2015 Определение от 5.10.2015г.
В законна сила от 17.10.2015г.
По АД 214/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 215/2015 Определение от 13.10.2015г.
В законна сила от 27.10.2015г.
По АД 215/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 216/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 17.10.2015г.
По АД 216/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 217/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 17.10.2015г.
По АД 217/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 218/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 17.10.2015г.
По АД 218/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 219/2015 Определение от 5.10.2015г.
В законна сила от 17.10.2015г.
По АД 219/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 220/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 17.10.2015г.
По АД 220/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 221/2015 Определение от 13.10.2015г.
В законна сила от 27.10.2015г.
По АД 221/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 222/2015 Определение от 5.10.2015г.
В законна сила от 17.10.2015г.
По АД 222/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 223/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 17.10.2015г.
По АД 223/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 224/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 17.10.2015г.
По АД 224/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 225/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 225/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 226/2015 Определение от 20.10.2015г.
В законна сила от 10.11.2015г.
По АД 226/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 227/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 227/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 228/2015 Определение от 28.9.2015г.
В законна сила от 16.11.2015г.
По АД 228/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 229/2015 Определение от 7.10.2015г.
В законна сила от 16.11.2015г.
По АД 229/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 230/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 25.11.2015г.
По АД 230/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 231/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 24.11.2015г.
По АД 231/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 232/2015 Определение от 6.10.2015г.
В законна сила от 21.12.2015г.
По АД 232/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 233/2015 Определение от 7.10.2015г.
В законна сила от 10.11.2015г.
По АД 233/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 234/2015 Определение от 23.9.2015г.
В законна сила от 4.11.2015г.
По АД 234/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 235/2015 Определение от 28.9.2015г.
В законна сила от 1.12.2015г.
По АД 235/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 236/2015 Определение от 29.9.2015г.
В законна сила от 4.11.2015г.
По АД 236/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 237/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 1.12.2015г.
По АД 237/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 238/2015 Определение от 7.10.2015г.
В законна сила от 23.11.2015г.
По АД 238/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 239/2015 Определение от 23.9.2015г.
В законна сила от 11.11.2015г.
По АД 239/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 240/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 26.11.2015г.
По АД 240/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 241/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 4.12.2015г.
По АД 241/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 242/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 25.11.2015г.
По АД 242/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 243/2015 Определение от 28.9.2015г.
В законна сила от 28.10.2015г.
По АД 243/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 244/2015 Определение от 29.9.2015г.
В законна сила от 11.12.2015г.
По АД 244/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 245/2015 Определение от 6.10.2015г.
В законна сила от 27.1.2016г.
По АД 245/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 246/2015 Определение от 23.9.2015г.
В законна сила от 28.10.2015г.
По АД 246/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 247/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 8.12.2015г.
По АД 247/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 248/2015 Определение от 28.9.2015г.
В законна сила от 11.11.2015г.
По АД 248/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 249/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 17.11.2015г.
По АД 249/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 250/2015 Определение от 28.9.2015г.
В законна сила от 1.12.2015г.
По АД 250/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 251/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 251/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 252/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 252/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 253/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 253/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 254/2015 Определение от 20.10.2015г.
В законна сила от 10.11.2015г.
По АД 254/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 255/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 255/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 256/2015 Определение от 20.10.2015г.
В законна сила от 10.11.2015г.
По АД 256/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 257/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 257/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 258/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 258/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 259/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 259/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 260/2015 Определение от 5.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 260/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 261/2015 Определение от 20.10.2015г.
В законна сила от 10.11.2015г.
По АД 261/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 262/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 262/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 263/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 263/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 264/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 264/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 265/2015 Определение от 5.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 265/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 266/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 266/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 267/2015 Определение от 5.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 267/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 268/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 268/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 269/2015 Определение от 1.7.2015г.
В законна сила от 1.9.2015г.
По АД 269/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 270/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 270/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 271/2015 Определение от 20.10.2015г.
В законна сила от 10.11.2015г.
По АД 271/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 272/2015 Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 23.10.2015г.
По АД 272/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 273/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 1.8.2015г.
По АД 273/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 274/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 1.8.2015г.
По АД 274/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 275/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 1.8.2015г.
По АД 275/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 276/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 17.10.2015г.
По АД 276/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 277/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 31.7.2015г.
По АД 277/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 278/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 1.8.2015г.
По АД 278/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 279/2015 Определение от 16.7.2015г.
В законна сила от 1.8.2015г.
По АД 279/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 280/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 17.10.2015г.
По АД 280/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 281/2015 Определение от 22.7.2015г. По АД 281/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 281/2015 Решение от 17.2.2016г. По АД 281/2015 - обжалвано
Административно дело No 283/2015 Решение от 14.10.2015г.
В законна сила от 5.11.2015г.
По АД 283/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 284/2015 Решение от 11.12.2015г.
В законна сила от 6.1.2016г.
По АД 284/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 285/2015 Решение от 28.9.2015г. По АД 285/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 286/2015 Решение от 12.10.2015г.
В законна сила от 29.10.2015г.
По АД 286/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 287/2015 Определение от 8.7.2015г.
В законна сила от 18.7.2015г.
По АД 287/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 288/2015 Решение от 6.10.2015г.
В законна сила от 3.6.2016г.
По АД 288/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 289/2015 Решение от 24.7.2015г.
В законна сила от 1.12.2015г.
По АД 289/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 290/2015 Определение от 29.9.2015г.
В законна сила от 9.10.2015г.
По АД 290/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 291/2015 Определение от 26.11.2015г.
В законна сила от 18.12.2015г.
По АД 291/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 292/2015 Определение от 11.9.2015г.
В законна сила от 19.9.2015г.
По АД 292/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 293/2015 Определение от 15.9.2015г.
В законна сила от 26.9.2015г.
По АД 293/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 294/2015 Решение от 31.3.2016г. По АД 294/2015 - обжалвано
Административно дело No 295/2015 Решение от 14.10.2015г.
В законна сила от 31.10.2015г.
По АД 295/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 296/2015 Определение от 17.9.2015г.
В законна сила от 7.10.2015г.
По АД 296/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 297/2015 Решение от 15.10.2015г.
В законна сила от 4.11.2015г.
По АД 297/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 298/2015 Определение от 24.8.2015г.
В законна сила от 5.9.2015г.
По АД 298/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 299/2015 Определение от 24.8.2015г.
В законна сила от 9.9.2015г.
По АД 299/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 300/2015 Определение от 7.8.2015г.
В законна сила от 20.8.2015г.
По АД 300/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 302/2015 Определение от 17.7.2015г.
В законна сила от 1.8.2015г.
По АД 302/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 303/2015 Определение от 17.7.2015г.
В законна сила от 30.7.2015г.
По АД 303/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 304/2015 Решение от 18.11.2015г.
В законна сила от 8.6.2016г.
По АД 304/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 305/2015 Решение от 10.2.2017г. По АД 305/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 306/2015 Определение от 22.10.2015г. По АД 306/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 307/2015 Определение от 22.10.2015г.
В законна сила от 22.10.2015г.
По АД 307/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 308/2015 Решение от 9.12.2015г.
В законна сила от 9.12.2015г.
По АД 308/2015 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 308/2015 Решение от 12.1.2016г. По АД 308/2015 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 309/2015 Решение от 27.11.2015г.
В законна сила от 16.12.2015г.
По АД 309/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 310/2015 Решение от 28.9.2015г.
В законна сила от 14.10.2015г.
По АД 310/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 312/2015 Решение от 28.10.2015г.
В законна сила от 10.11.2016г.
По АД 312/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 313/2015 Определение от 24.8.2015г. По АД 313/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 316/2015 Разпореждане от 9.9.2015г.
В законна сила от 15.10.2015г.
По АД 316/2015 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 317/2015 Решение от 5.11.2015г.
В законна сила от 25.11.2015г.
По АД 317/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 318/2015 Решение от 8.4.2016г.
В законна сила от 8.4.2016г.
По АД 318/2015 - обжалвано
Административно дело No 319/2015 Решение от 4.11.2015г. По АД 319/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 320/2015 Определение от 7.9.2015г. По АД 320/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 321/2015 Решение от 28.10.2015г.
В законна сила от 19.10.2016г.
По АД 321/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 322/2015 Решение от 4.11.2015г.
В законна сила от 15.4.2016г.
По АД 322/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 323/2015 Решение от 16.12.2015г.
В законна сила от 20.2.2017г.
По АД 323/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 324/2015 Определение от 7.9.2015г. По АД 324/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 325/2015 Определение от 7.9.2015г.
В законна сила от 15.9.2015г.
По АД 325/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 326/2015 Решение от 23.12.2015г. По АД 326/2015 - обжалвано
Административно дело No 327/2015 Определение от 20.10.2015г.
В законна сила от 3.11.2015г.
По АД 327/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 328/2015 Решение от 6.11.2015г.
В законна сила от 26.11.2015г.
По АД 328/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 329/2015 Определение от 24.9.2015г.
В законна сила от 7.10.2015г.
По АД 329/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 330/2015 Решение от 4.11.2015г.
В законна сила от 2.12.2015г.
По АД 330/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 331/2015 Решение от 26.10.2015г.
В законна сила от 20.11.2015г.
По АД 331/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 332/2015 Определение от 14.10.2015г.
В законна сила от 25.11.2015г.
По АД 332/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 333/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 333/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 334/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 334/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 335/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 335/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 336/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 336/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 337/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 337/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 338/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 338/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 339/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 339/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 340/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 340/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 341/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 341/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 342/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 342/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 343/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 343/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 344/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 344/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 345/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 345/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 346/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 346/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 347/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 347/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 348/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 348/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 349/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 349/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 350/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 350/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 351/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 351/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 352/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 352/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 353/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 353/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 354/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 354/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 355/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 355/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 356/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 356/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 357/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 357/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 358/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 358/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 359/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 359/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 360/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 360/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 361/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 361/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 362/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 362/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 363/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 363/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 364/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 364/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 365/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 365/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 366/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 366/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 367/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 367/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 368/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 368/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 369/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 369/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 370/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 370/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 371/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 371/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 372/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 372/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 373/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 373/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 374/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 374/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 375/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 375/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 376/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 376/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 377/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 377/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 378/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 378/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 379/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 379/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 380/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 380/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 381/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 381/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 382/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 382/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 383/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 383/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 384/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 384/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 385/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 385/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 386/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 386/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 387/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 387/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 388/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 388/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 389/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 389/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 390/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 390/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 391/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 391/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 392/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 392/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 393/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 393/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 394/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 394/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 395/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 395/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 396/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 396/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 397/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 397/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 398/2015 Определение от 16.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 398/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 399/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 399/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 400/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 2.10.2015г.
По АД 400/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 401/2015 Определение от 5.10.2015г.
В законна сила от 17.12.2015г.
По АД 401/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 402/2015 Определение от 5.11.2015г.
В законна сила от 21.11.2015г.
По АД 402/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 403/2015 Определение от 4.11.2015г.
В законна сила от 24.11.2015г.
По АД 403/2015 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 404/2015 Решение от 10.2.2016г.
В законна сила от 9.7.2016г.
По АД 404/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 404/2015 Решение от 18.4.2016г. По АД 404/2015
Административно дело No 405/2015 Определение от 17.6.2016г.
В законна сила от 5.7.2016г.
По АД 405/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 406/2015 Определение от 17.9.2015г.
В законна сила от 3.10.2015г.
По АД 406/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 408/2015 Решение от 9.12.2015г.
В законна сила от 5.4.2017г.
По АД 408/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 409/2015 Решение от 18.11.2015г.
В законна сила от 5.12.2015г.
По АД 409/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 410/2015 Решение от 23.11.2015г.
В законна сила от 11.12.2015г.
По АД 410/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 411/2015 Решение от 18.11.2015г.
В законна сила от 16.3.2017г.
По АД 411/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 412/2015 Решение от 9.12.2015г. По АД 412/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 413/2015 Решение от 10.12.2015г.
В законна сила от 30.12.2015г.
По АД 413/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 414/2015 Решение от 11.3.2016г.
В законна сила от 29.3.2016г.
По АД 414/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 415/2015 Определение от 18.9.2015г.
В законна сила от 18.9.2015г.
По АД 415/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 416/2015 Решение от 20.11.2015г.
В законна сила от 9.12.2015г.
По АД 416/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 417/2015 Решение от 18.12.2015г.
В законна сила от 13.1.2016г.
По АД 417/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 418/2015 Определение от 1.10.2015г.
В законна сила от 16.10.2015г.
По АД 418/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 421/2015 Решение от 11.2.2016г.
В законна сила от 3.3.2016г.
По АД 421/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 422/2015 Решение от 8.1.2016г. По АД 422/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 423/2015 Решение от 18.11.2015г.
В законна сила от 4.12.2015г.
По АД 423/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 424/2015 Определение от 2.10.2015г.
В законна сила от 21.10.2015г.
По АД 424/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 425/2015 Решение от 8.12.2015г. По АД 425/2015 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело (К) No 426/2015 Решение от 15.10.2015г.
В законна сила от 15.10.2015г.
По ЧАД 426/2015 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 427/2015 Определение от 9.11.2015г. По АД 427/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 428/2015 Определение от 28.10.2015г.
В законна сила от 1.12.2015г.
По АД 428/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 429/2015 Разпореждане от 26.10.2015г.
В законна сила от 5.11.2015г.
По АД 429/2015 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 430/2015 Решение от 18.5.2016г. По АД 430/2015 - обжалвано
Административно дело No 431/2015 Решение от 29.12.2015г.
В законна сила от 20.1.2016г.
По АД 431/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 432/2015 Определение от 15.10.2015г.
В законна сила от 20.1.2016г.
По АД 432/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 433/2015 Решение от 17.12.2015г.
В законна сила от 12.1.2016г.
По АД 433/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 434/2015 Решение от 18.12.2015г.
В законна сила от 12.1.2016г.
По АД 434/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 435/2015 Определение от 28.10.2015г.
В законна сила от 13.11.2015г.
По АД 435/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 436/2015 Определение от 4.12.2015г.
В законна сила от 17.12.2015г.
По АД 436/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 437/2015 Решение от 17.12.2015г.
В законна сила от 5.1.2016г.
По АД 437/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 438/2015 Определение от 8.12.2015г.
В законна сила от 24.12.2015г.
По АД 438/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 439/2015 Решение от 23.3.2016г.
В законна сила от 27.4.2016г.
По АД 439/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 440/2015 Решение от 23.3.2016г.
В законна сила от 27.4.2016г.
По АД 440/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 441/2015 Решение от 23.3.2016г.
В законна сила от 28.4.2016г.
По АД 441/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 442/2015 Решение от 23.3.2016г.
В законна сила от 27.4.2016г.
По АД 442/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 443/2015 Решение от 15.1.2016г.
В законна сила от 10.5.2017г.
По АД 443/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 444/2015 Решение от 11.1.2016г.
В законна сила от 19.4.2017г.
По АД 444/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 445/2015 Решение от 15.1.2016г.
В законна сила от 19.4.2017г.
По АД 445/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 446/2015 Решение от 7.1.2016г. По АД 446/2015 - обжалвано
Административно дело No 447/2015 Решение от 7.1.2016г.
В законна сила от 23.2.2017г.
По АД 447/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 448/2015 Решение от 15.1.2016г. По АД 448/2015 - обжалвано
Административно дело No 449/2015 Решение от 12.1.2016г.
В законна сила от 19.4.2017г.
По АД 449/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 450/2015 Решение от 13.1.2016г.
В законна сила от 24.2.2017г.
По АД 450/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 451/2015 Решение от 24.2.2016г. По АД 451/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 452/2015 Определение от 4.11.2015г.
В законна сила от 28.11.2015г.
По АД 452/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 453/2015 Решение от 21.1.2016г.
В законна сила от 6.2.2016г.
По АД 453/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 454/2015 Решение от 22.3.2016г.
В законна сила от 7.4.2017г.
По АД 454/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 455/2015 Определение от 17.11.2015г.
В законна сила от 25.11.2015г.
По АД 455/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 456/2015 Решение от 24.2.2016г.
В законна сила от 8.12.2016г.
По АД 456/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 457/2015 Решение от 24.3.2016г.
В законна сила от 23.4.2016г.
По АД 457/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 458/2015 Решение от 30.10.2015г.
В законна сила от 30.10.2015г.
По АД 458/2015 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 459/2015 Решение от 2.12.2015г.
В законна сила от 27.10.2016г.
По АД 459/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 460/2015 Решение от 20.1.2016г.
В законна сила от 5.2.2016г.
По АД 460/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 461/2015 Решение от 17.11.2015г.
В законна сила от 29.1.2016г.
По АД 461/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 462/2015 Определение от 2.11.2015г.
В законна сила от 11.11.2015г.
По АД 462/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 463/2015 Решение от 22.12.2015г.
В законна сила от 28.1.2016г.
По АД 463/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 464/2015 Решение от 18.12.2015г.
В законна сила от 17.3.2017г.
По АД 464/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 465/2015 Определение от 23.11.2015г.
В законна сила от 3.12.2015г.
По АД 465/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 466/2015 Решение от 19.2.2016г.
В законна сила от 9.3.2016г.
По АД 466/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 467/2015 Решение от 17.12.2015г.
В законна сила от 5.12.2016г.
По АД 467/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 468/2015 Решение от 7.12.2015г.
В законна сила от 7.3.2016г.
По АД 468/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 469/2015 Решение от 20.11.2015г.
В законна сила от 1.12.2015г.
По АД 469/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 470/2015 Определение от 4.11.2015г.
В законна сила от 12.11.2015г.
По АД 470/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 471/2015 Определение от 3.11.2015г. По АД 471/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 472/2015 Определение от 9.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 472/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 473/2015 Определение от 9.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 473/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 474/2015 Определение от 12.11.2015г.
В законна сила от 21.11.2015г.
По АД 474/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 475/2015 Определение от 9.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 475/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 476/2015 Определение от 10.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 476/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 477/2015 Определение от 10.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 477/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 478/2015 Определение от 9.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 478/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 479/2015 Определение от 12.11.2015г.
В законна сила от 21.11.2015г.
По АД 479/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 480/2015 Определение от 9.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 480/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 481/2015 Определение от 6.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 481/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 482/2015 Определение от 6.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 482/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 483/2015 Определение от 5.11.2015г.
В законна сила от 14.11.2015г.
По АД 483/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 484/2015 Решение от 1.12.2015г.
В законна сила от 16.3.2016г.
По АД 484/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 485/2015 Решение от 21.1.2016г.
В законна сила от 17.2.2016г.
По АД 485/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 486/2015 Решение от 4.12.2015г.
В законна сила от 28.3.2016г.
По АД 486/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 487/2015 Определение от 5.11.2015г.
В законна сила от 14.11.2015г.
По АД 487/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 488/2015 Определение от 9.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 488/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 489/2015 Определение от 9.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 489/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 490/2015 Определение от 9.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 490/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 491/2015 Определение от 10.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 491/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 492/2015 Определение от 12.11.2015г.
В законна сила от 21.11.2015г.
По АД 492/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 493/2015 Определение от 10.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 493/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 494/2015 Определение от 9.11.2015г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 494/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 495/2015 Решение от 23.11.2015г.
В законна сила от 18.3.2016г.
По АД 495/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 496/2015 Решение от 20.11.2015г.
В законна сила от 21.1.2016г.
По АД 496/2015 - обжалвано
Административно дело No 498/2015 Решение от 6.4.2016г.
В законна сила от 5.4.2017г.
По АД 498/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 499/2015 Решение от 18.2.2016г.
В законна сила от 15.3.2016г.
По АД 499/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 500/2015 Решение от 30.12.2015г.
В законна сила от 20.1.2016г.
По АД 500/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 501/2015 Решение от 25.11.2015г.
В законна сила от 15.3.2016г.
По АД 501/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 501/2015 Решение от 26.11.2015г. По АД 501/2015 - обжалвано
Административно дело No 502/2015 Решение от 19.2.2016г.
В законна сила от 9.3.2016г.
По АД 502/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 503/2015 Определение от 11.11.2015г.
В законна сила от 4.12.2015г.
По АД 503/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 504/2015 Определение от 26.11.2015г. По АД 504/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 504/2015 Решение от 14.5.2016г.
В законна сила от 13.3.2017г.
По АД 504/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 505/2015 Решение от 11.12.2015г.
В законна сила от 19.12.2015г.
По АД 505/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 507/2015 Определение от 25.11.2015г.
В законна сила от 10.12.2015г.
По АД 507/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 508/2015 Решение от 6.4.2016г. По АД 508/2015 - обжалвано
Административно дело No 509/2015 Определение от 4.1.2016г.
В законна сила от 19.1.2016г.
По АД 509/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 511/2015 Разпореждане от 19.11.2015г.
В законна сила от 19.1.2016г.
По АД 511/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 513/2015 Решение от 13.1.2016г.
В законна сила от 30.1.2016г.
По АД 513/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 514/2015 Определение от 4.1.2016г.
В законна сила от 20.1.2016г.
По АД 514/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 515/2015 Определение от 7.12.2015г.
В законна сила от 7.12.2015г.
По АД 515/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 516/2015 Определение от 8.12.2015г. По АД 516/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 517/2015 Определение от 18.12.2015г.
В законна сила от 18.12.2015г.
По АД 517/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 518/2015 Определение от 18.12.2015г. По АД 518/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 519/2015 Определение от 18.12.2015г. По АД 519/2015 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 520/2015 Решение от 11.2.2016г.
В законна сила от 3.3.2016г.
По АД 520/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 521/2015 Решение от 8.3.2016г.
В законна сила от 20.4.2017г.
По АД 521/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 522/2015 Решение от 15.6.2016г. По АД 522/2015 - обжалвано
Административно дело No 523/2015 Определение от 8.2.2016г.
В законна сила от 17.3.2016г.
По АД 523/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 524/2015 Решение от 26.2.2016г.
В законна сила от 30.3.2017г.
По АД 524/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 525/2015 Определение от 11.1.2016г.
В законна сила от 20.1.2016г.
По АД 525/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 526/2015 Решение от 5.5.2016г. По АД 526/2015 - обжалвано
Административно дело No 527/2015 Решение от 7.4.2016г.
В законна сила от 27.1.2017г.
По АД 527/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 528/2015 Решение от 26.1.2016г.
В законна сила от 25.7.2016г.
По АД 528/2015 - Решение на ВАС
Административно дело No 529/2015 Решение от 14.4.2016г.
В законна сила от 4.5.2016г.
По АД 529/2015 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 530/2015 Решение от 30.3.2016г. По АД 530/2015 - обжалвано
Административно дело No 531/2015 Определение от 21.12.2015г.
В законна сила от 15.1.2016г.
По АД 531/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 532/2015 Определение от 7.1.2016г.
В законна сила от 22.1.2016г.
По АД 532/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 533/2015 Определение от 4.5.2016г.
В законна сила от 19.5.2016г.
По АД 533/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 534/2015 Решение от 2.12.2016г. По АД 534/2015 - обжалвано
Административно дело No 535/2015 Определение от 21.1.2016г.
В законна сила от 4.2.2016г.
По АД 535/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 536/2015 Определение от 21.1.2016г.
В законна сила от 4.2.2016г.
По АД 536/2015 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 537/2015 Определение от 2.2.2016г.
В законна сила от 23.6.2016г.
По АД 537/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 538/2015 Определение от 2.2.2016г.
В законна сила от 1.6.2016г.
По АД 538/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 539/2015 Определение от 2.2.2016г.
В законна сила от 27.5.2016г.
По АД 539/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 540/2015 Определение от 2.2.2016г.
В законна сила от 18.4.2016г.
По АД 540/2015 - Определение на ВАС
Административно дело No 542/2015 Решение от 11.3.2016г.
В законна сила от 3.5.2017г.
По АД 542/2015 - Решение на ВАС