Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                     Резултат от касационната инстанция
Административно дело No 1/2014 Решение от 23.7.2014г.
В законна сила от 17.12.2015г.
По АД 1/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 3/2014 Решение от 5.3.2014г.
В законна сила от 28.3.2014г.
По АД 3/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 4/2014 Решение от 27.3.2014г.
В законна сила от 11.12.2014г.
По АД 4/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 5/2014 Решение от 28.2.2014г. По АД 5/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 6/2014 Определение от 24.1.2014г.
В законна сила от 4.2.2014г.
По АД 6/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 8/2014 Решение от 25.2.2014г.
В законна сила от 25.2.2014г.
По АД 8/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 9/2014 Определение от 17.2.2014г.
В законна сила от 13.5.2014г.
По АД 9/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 10/2014 Определение от 26.2.2014г.
В законна сила от 21.3.2014г.
По АД 10/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 11/2014 Решение от 19.3.2014г.
В законна сила от 17.12.2014г.
По АД 11/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 12/2014 Определение от 17.2.2014г.
В законна сила от 28.2.2014г.
По АД 12/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 13/2014 Решение от 29.4.2014г.
В законна сила от 22.5.2014г.
По АД 13/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 14/2014 Определение от 7.2.2014г.
В законна сила от 7.2.2014г.
По АД 14/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 15/2014 Определение от 7.2.2014г.
В законна сила от 2.4.2014г.
По АД 15/2014 - обжалвано
Административно дело No 16/2014 Определение от 7.2.2014г. По АД 16/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 17/2014 Решение от 3.4.2014г.
В законна сила от 8.5.2014г.
По АД 17/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 18/2014 Решение от 9.4.2014г. По АД 18/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 19/2014 Определение от 7.3.2014г.
В законна сила от 21.3.2014г.
По АД 19/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 20/2014 Решение от 7.5.2014г. По АД 20/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело (К) No 21/2014 Определение от 21.2.2014г.
В законна сила от 21.2.2014г.
По ЧАД 21/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 22/2014 Решение от 25.3.2014г.
В законна сила от 25.3.2014г.
По АД 22/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 23/2014 Разпореждане от 9.4.2014г.
В законна сила от 8.5.2014г.
По АД 23/2014 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 24/2014 Решение от 18.6.2014г.
В законна сила от 19.7.2014г.
По АД 24/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 25/2014 Определение от 22.4.2014г.
В законна сила от 1.5.2014г.
По АД 25/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 26/2014 Определение от 25.2.2014г.
В законна сила от 6.3.2014г.
По АД 26/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 28/2014 Определение от 20.2.2014г.
В законна сила от 20.2.2014г.
По АД 28/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 29/2014 Определение от 25.2.2014г.
В законна сила от 7.3.2014г.
По АД 29/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 31/2014 Определение от 15.4.2014г.
В законна сила от 24.4.2014г.
По АД 31/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 32/2014 Решение от 19.3.2014г. По АД 32/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 33/2014 Решение от 10.6.2014г.
В законна сила от 4.6.2015г.
По АД 33/2014  - Решение на ВАС
Административно дело No 34/2014 Определение от 17.3.2014г.
В законна сила от 28.3.2014г.
По АД 34/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 35/2014 Решение от 9.5.2014г. По АД 35/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 36/2014 Определение от 26.2.2014г.
В законна сила от 7.3.2014г.
По АД 36/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 37/2014 Решение от 10.7.2014г. По АД 37/2014 - обжалвано
Административно дело No 38/2014 Решение от 23.4.2014г.
В законна сила от 12.3.2015г.
По АД 38/2014 - Решение на ВАС
Административно дело (К) No 39/2014 Решение от 24.4.2014г.
В законна сила от 24.4.2014г.
По АД 39/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 41/2014 Определение от 14.3.2014г.
В законна сила от 27.3.2014г.
По АД 41/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 42/2014 Определение от 19.3.2014г.
В законна сила от 27.3.2014г.
По АД 42/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 43/2014 Определение от 28.4.2014г.
В законна сила от 17.5.2014г.
По АД 43/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 45/2014 Определение от 7.3.2014г.
В законна сила от 8.4.2014г.
По АД 45/2014 - Определение на ВАС
Административно дело (К) No 46/2014 Решение от 30.4.2014г. По АД 46/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 49/2014 Определение от 19.3.2014г.
В законна сила от 24.6.2014г.
По АД 49/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 50/2014 Определение от 21.3.2014г.
В законна сила от 5.4.2014г.
По АД 50/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 52/2014 Определение от 25.3.2014г.
В законна сила от 4.4.2014г.
По АД 52/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 53/2014 Определение от 14.3.2014г.
В законна сила от 14.3.2014г.
По АД 53/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 54/2014 Определение от 17.3.2014г.
В законна сила от 28.3.2014г.
По АД 54/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 55/2014 Решение от 27.6.2014г.
В законна сила от 15.7.2014г.
По АД 55/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 56/2014 Решение от 22.4.2014г.
В законна сила от 27.5.2014г.
По АД 56/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 57/2014 Решение от 10.10.2014г.
В законна сила от 19.11.2015г.
По АД 57/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 59/2014 Разпореждане от 24.4.2014г.
В законна сила от 8.5.2014г.
По АД 59/2014 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 61/2014 Решение от 24.6.2014г.
В законна сила от 18.5.2015г.
По АД 61/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 62/2014 Определение от 3.4.2014г. По АД 62/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 63/2014 Решение от 24.6.2014г.
В законна сила от 30.4.2015г.
По АД 63/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 64/2014 Определение от 28.3.2014г. По АД 64/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 65/2014 Определение от 27.5.2014г.
В законна сила от 7.6.2014г.
По АД 65/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 66/2014 Определение от 4.4.2014г.
В законна сила от 23.4.2014г.
По АД 66/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 67/2014 Решение от 7.10.2014г.
В законна сила от 7.10.2014г.
По АД 67/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 68/2014 Решение от 16.5.2014г.
В законна сила от 16.3.2015г.
По АД 68/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 71/2014 Определение от 10.4.2014г.
В законна сила от 17.7.2014г.
По АД 71/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 72/2014 Решение от 10.7.2014г.
В законна сила от 5.6.2015г.
По АД 72/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 73/2014 Решение от 10.5.2014г.
В законна сила от 4.2.2015г.
По АД 73/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 74/2014 Решение от 26.5.2014г.
В законна сила от 28.5.2015г.
По АД 74/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 75/2014 Определение от 16.1.2015г.
В законна сила от 11.2.2015г.
По АД 75/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 76/2014 Решение от 10.7.2014г.
В законна сила от 1.4.2015г.
По АД 76/2014 - Решение на ВАС
Административно дело (К) No 77/2014 Решение от 14.5.2014г.
В законна сила от 14.5.2014г.
По АД 77/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело No 79/2014 Определение от 30.4.2014г. По ЧАД 79/2014 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 80/2014 Определение от 30.4.2014г. По ЧАД 80/2014 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 81/2014 Определение от 30.4.2014г.
В законна сила от 19.6.2014г.
По ЧАД 81/2014 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 82/2014 Определение от 30.4.2014г.
В законна сила от 10.7.2014г.
По ЧАД 82/2014 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 83/2014 Определение от 30.4.2014г.
В законна сила от 24.6.2014г.
По ЧАД 83/2014 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 84/2014 Определение от 30.4.2014г.
В законна сила от 25.6.2014г.
По ЧАД 84/2014 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 85/2014 Определение от 30.4.2014г. По ЧАД 85/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 86/2014 Решение от 18.7.2014г.
В законна сила от 7.8.2014г.
По АД 86/2014  - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 87/2014 Решение от 28.10.2014г.
В законна сила от 28.10.2014г.
По АД 87/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 88/2014 Решение от 5.12.2014г.
В законна сила от 5.12.2014г.
По АД 88/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 89/2014 Решение от 16.10.2014г.
В законна сила от 4.11.2014г.
По АД 89/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 90/2014 Решение от 16.10.2014г.
В законна сила от 4.11.2014г.
По АД 90/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 91/2014 Решение от 15.10.2014г.
В законна сила от 11.11.2014г.
По АД 91/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 92/2014 Решение от 15.10.2014г.
В законна сила от 11.11.2014г.
По АД 92/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 93/2014 Решение от 14.11.2014г.
В законна сила от 14.11.2014г.
По АД 93/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 94/2014 Решение от 8.8.2014г.
В законна сила от 4.3.2015г.
По АД 94/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 95/2014 Решение от 21.7.2014г. По АД 95/2014  - Решение на ВАС
Административно дело No 96/2014 Решение от 22.7.2014г.
В законна сила от 23.5.2015г.
По АД 96/2014  - Определение на ВАС
Административно дело No 97/2014 Решение от 27.10.2014г.
В законна сила от 3.6.2015г.
По АД 97/2014 - Решение на ВАС
Частно административно дело (К) No 98/2014 Определение от 13.5.2014г.
В законна сила от 13.5.2014г.
По ЧАД 98/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 100/2014 Решение от 23.7.2014г.
В законна сила от 23.7.2014г.
По АД 100/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 101/2014 Решение от 6.6.2014г.
В законна сила от 28.6.2014г.
По АД 101/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 102/2014 Решение от 27.6.2014г.
В законна сила от 27.6.2014г.
По АД 102/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 103/2014 Решение от 12.6.2014г. По АД 103/2014  - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 104/2014 Решение от 18.6.2014г.
В законна сила от 19.7.2014г.
По АД 104/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 105/2014 Определение от 27.5.2014г.
В законна сила от 27.5.2014г.
По АД 105/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 106/2014 Определение от 16.6.2014г.
В законна сила от 8.7.2014г.
По АД 106/2014  - Определение на ВАС
Административно дело No 107/2014 Решение от 30.10.2014г.
В законна сила от 2.12.2014г.
По АД 107/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 108/2014 Решение от 17.7.2014г.
В законна сила от 15.6.2015г.
По АД 108/2014  - Решение на ВАС
Административно дело No 109/2014 Определение от 28.5.2014г. По АД 109/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 110/2014 Определение от 29.5.2014г. По АД 110/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 111/2014 Решение от 7.10.2014г. По АД 111/2014 - Решение на ВАС
Частно административно дело No 113/2014 Определение от 29.5.2014г.
В законна сила от 29.5.2014г.
По ЧАД 113/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 114/2014 Решение от 25.6.2014г.
В законна сила от 25.6.2014г.
По АД 114/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 115/2014 Решение от 23.7.2014г.
В законна сила от 21.10.2015г.
По АД 115/2014 - обжалвано
Административно дело No 117/2014 Определение от 23.6.2014г.
В законна сила от 5.7.2014г.
По АД 117/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 118/2014 Решение от 17.7.2014г. По АД 118/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 119/2014 Решение от 15.10.2014г.
В законна сила от 10.6.2015г.
По АД 119/2014 - Решение на ВАС
Частно административно дело No 120/2014 Определение от 9.6.2014г.
В законна сила от 9.6.2014г.
По ЧАД 120/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 121/2014 Решение от 25.7.2014г.
В законна сила от 20.8.2014г.
По АД 121/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 122/2014 Решение от 3.10.2014г.
В законна сила от 3.4.2015г.
По АД 122/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 125/2014 Решение от 30.7.2014г.
В законна сила от 19.9.2014г.
По АД 125/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 126/2014 Решение от 27.10.2014г.
В законна сила от 12.11.2014г.
По АД 126/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 127/2014 Определение от 28.8.2014г.
В законна сила от 13.9.2014г.
По АД 127/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 128/2014 Определение от 23.6.2014г.
В законна сила от 23.6.2014г.
По АД 128/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 129/2014 Определение от 23.6.2014г.
В законна сила от 23.6.2014г.
По АД 129/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 130/2014 Определение от 23.6.2014г.
В законна сила от 23.6.2014г.
По АД 130/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 131/2014 Определение от 23.6.2014г.
В законна сила от 23.6.2014г.
По АД 131/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 132/2014 Определение от 23.6.2014г.
В законна сила от 23.6.2014г.
По АД 132/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 133/2014 Определение от 10.7.2014г.
В законна сила от 10.7.2014г.
По АД 133/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 134/2014 Определение от 8.7.2014г.
В законна сила от 24.9.2014г.
По АД 134/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 135/2014 Решение от 8.10.2014г.
В законна сила от 10.11.2015г.
По АД 135/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 136/2014 Решение от 8.10.2014г.
В законна сила от 9.4.2015г.
По АД 136/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 137/2014 Решение от 17.2.2015г.
В законна сила от 1.12.2015г.
По АД 137/2014 - Решение на ВАС
Административно дело (К) No 140/2014 Решение от 16.10.2014г.
В законна сила от 16.10.2014г.
По АД 140/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 141/2014 Решение от 10.11.2014г.
В законна сила от 18.11.2015г.
По АД 141/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 143/2014 Решение от 23.10.2014г.
В законна сила от 16.4.2015г.
По АД 143/2014 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 145/2014 Определение от 11.7.2014г.
В законна сила от 11.7.2014г.
По ЧАД 145/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело No 146/2014 Определение от 11.7.2014г.
В законна сила от 1.8.2014г.
По ЧАД 146/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 147/2014 Определение от 14.7.2014г.
В законна сила от 1.8.2014г.
По ЧАД 147/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 148/2014 Решение от 18.11.2014г.
В законна сила от 18.11.2014г.
По АД 148/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело No 149/2014 Определение от 16.7.2014г.
В законна сила от 1.8.2014г.
По ЧАД 149/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 150/2014 Определение от 22.7.2014г.
В законна сила от 22.7.2014г.
По ЧАД 150/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 152/2014 Решение от 11.12.2014г.
В законна сила от 23.2.2016г.
По АД 152/2014 - обжалвано
Административно дело No 153/2014 Разпореждане от 3.9.2014г.
В законна сила от 26.9.2014г.
По АД 153/2014 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 154/2014 Решение от 24.10.2014г.
В законна сила от 19.11.2014г.
По АД 154/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 155/2014 Определение от 1.10.2014г.
В законна сила от 1.10.2014г.
По АД 155/2014  - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 156/2014 Решение от 24.10.2014г.
В законна сила от 12.11.2014г.
По АД 156/2014 - Пешението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 157/2014 Определение от 11.9.2014г.
В законна сила от 11.11.2014г.
По АД 157/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 158/2014 Решение от 28.10.2014г. По АД 158/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 159/2014 Решение от 23.10.2014г.
В законна сила от 11.11.2014г.
По АД 159/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 160/2014 Определение от 18.8.2014г.
В законна сила от 18.8.2014г.
По АД 160/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 161/2014 Решение от 17.10.2014г.
В законна сила от 27.4.2015г.
По АД 161/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 162/2014 Решение от 21.11.2014г.
В законна сила от 20.7.2015г.
По АД 162/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 163/2014 Определение от 12.8.2014г.
В законна сила от 20.8.2014г.
По АД 163/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 164/2014 Определение от 24.9.2014г.
В законна сила от 3.10.2014г.
По АД 164/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 165/2014 Определение от 26.8.2014г.
В законна сила от 10.9.2014г.
По АД 165/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 166/2014 Решение от 23.12.2014г.
В законна сила от 23.12.2014г.
По АД 166/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 167/2014 Определение от 15.9.2014г.
В законна сила от 28.10.2014г.
По АД 167/2014  - Определение на ВАС
Административно дело No 168/2014 Определение от 21.10.2014г.
В законна сила от 31.10.2014г.
По АД 168/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 169/2014 Решение от 23.12.2014г.
В законна сила от 23.12.2014г.
По АД 169/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 170/2014 Определение от 8.9.2014г.
В законна сила от 26.9.2014г.
По АД 170/2014  - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 171/2014 Определение от 21.10.2014г.
В законна сила от 26.11.2014г.
По АД 171/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 172/2014 Определение от 2.9.2014г.
В законна сила от 30.10.2014г.
По АД 172/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 173/2014 Решение от 16.12.2014г.
В законна сила от 11.2.2016г.
По АД 173/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 175/2014 Определение от 3.9.2014г.
В законна сила от 3.9.2014г.
По АД 175/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 177/2014 Определение от 23.9.2014г.
В законна сила от 8.10.2014г.
По АД 177/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 179/2014 Решение от 28.11.2014г.
В законна сила от 7.7.2015г.
По АД 179/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 180/2014 Решение от 7.4.2015г.
В законна сила от 3.12.2015г.
По АД 180/2014 - Решение на ВАС
Частно административно дело (К) No 182/2014 Определение от 16.9.2014г.
В законна сила от 16.9.2014г.
По ЧАД 182/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 183/2014 Решение от 12.11.2014г.
В законна сила от 3.12.2014г.
По АД 183/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 184/2014 Решение от 17.10.2014г. По АД 184/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 185/2014 Решение от 23.12.2014г.
В законна сила от 25.4.2016г.
По АД 185/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 186/2014 Решение от 18.12.2014г.
В законна сила от 18.12.2014г.
По АД 186/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 187/2014 Решение от 3.12.2014г.
В законна сила от 24.6.2015г.
По АД 187/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 188/2014 Решение от 12.11.2014г.
В законна сила от 28.11.2014г.
По АД 188/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 190/2014 Решение от 5.11.2014г.
В законна сила от 1.7.2015г.
По АД 190/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 191/2014 Решение от 19.12.2014г.
В законна сила от 14.3.2016г.
По АД 191/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 192/2014 Решение от 26.11.2014г.
В законна сила от 21.4.2016г.
По АД 192/2014 - Решение на ВАС; Решение на ВАС
Административно дело No 193/2014 Решение от 7.4.2015г.
В законна сила от 30.9.2015г.
По АД 193/2014 - обжалвано
Административно дело No 194/2014 Определение от 18.12.2014г.
В законна сила от 18.12.2014г.
По АД 194/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 195/2014 Определение от 17.12.2014г.
В законна сила от 7.1.2015г.
По АД 195/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 196/2014 Решение от 13.12.2014г.
В законна сила от 9.6.2015г.
По АД 196/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 197/2014 Определение от 17.10.2014г.
В законна сила от 28.10.2014г.
По АД 197/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 198/2014 Решение от 17.3.2015г.
В законна сила от 15.4.2015г.
По АД 198/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 199/2014 Решение от 28.11.2014г. По АД 199/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 200/2014 Решение от 18.11.2014г.
В законна сила от 23.12.2014г.
По АД 200/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 201/2014 Решение от 2.12.2014г.
В законна сила от 18.12.2014г.
По АД 201/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 202/2014 Определение от 20.4.2015г.
В законна сила от 5.5.2015г.
По АД 202/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 203/2014 Определение от 31.10.2014г. По АД 203/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 204/2014 Решение от 19.3.2015г.
В законна сила от 14.4.2015г.
По АД 204/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 205/2014 Решение от 18.2.2015г.
В законна сила от 29.6.2015г.
По АД 205/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 206/2014 Решение от 31.3.2015г.
В законна сила от 21.4.2015г.
По АД 206/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 207/2014 Решение от 1.12.2014г. По АД 207/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 207/2014 Определение от 11.12.2014г.
В законна сила от 11.12.2014г.
По АД 207/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 208/2014 Решение от 18.11.2014г.
В законна сила от 18.11.2014г.
По АД 208/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 210/2014 Определение от 8.10.2014г.
В законна сила от 18.10.2014г.
По АД 210/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 211/2014 Решение от 22.6.2015г.
В законна сила от 29.9.2016г.
По АД 211/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 212/2014 Решение от 20.4.2015г.
В законна сила от 4.7.2015г.
По АД 212/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 213/2014 Решение от 18.5.2015г.
В законна сила от 23.2.2016г.
По АД 213/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 214/2014 Определение от 3.11.2014г.
В законна сила от 27.11.2014г.
По АД 214/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 215/2014 Определение от 20.11.2014г.
В законна сила от 10.12.2014г.
По АД 215/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 216/2014 Решение от 25.2.2015г.
В законна сила от 5.6.2015г.
По АД 216/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 217/2014 Определение от 6.11.2014г.
В законна сила от 3.12.2014г.
По АД 217/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 218/2014 Определение от 6.11.2014г.
В законна сила от 9.12.2014г.
По АД 218/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 219/2014 Определение от 5.11.2014г.
В законна сила от 8.1.2015г.
По АД 219/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 220/2014 Определение от 18.11.2014г.
В законна сила от 28.11.2014г.
По АД 220/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 221/2014 Решение от 16.3.2015г.
В законна сила от 15.4.2015г.
По АД 221/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 222/2014 Решение от 16.3.2015г.
В законна сила от 22.6.2015г.
По АД 222/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 223/2014 Решение от 12.5.2015г.
В законна сила от 6.6.2015г.
По АД 223/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 224/2014 Решение от 16.1.2015г.
В законна сила от 7.2.2015г.
По АД 224/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 225/2014 Решение от 1.12.2014г.
В законна сила от 19.6.2015г.
По АД 225/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 225/2014 Определение от 11.12.2014г.
В законна сила от 11.12.2014г.
По АД 225/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 226/2014 Решение от 25.11.2014г.
В законна сила от 20.12.2014г.
По АД 226/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 227/2014 Решение от 24.11.2014г.
В законна сила от 13.12.2014г.
По АД 227/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 228/2014 Решение от 21.1.2015г.
В законна сила от 10.2.2015г.
По АД 228/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 229/2014 Решение от 25.6.2015г.
В законна сила от 24.11.2016г.
По АД 229/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 230/2014 Решение от 5.12.2014г.
В законна сила от 23.12.2014г.
По АД 230/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 231/2014 Решение от 17.12.2014г.
В законна сила от 15.12.2015г.
По АД 231/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 232/2014 Решение от 23.3.2015г.
В законна сила от 1.10.2015г.
По АД 232/2014 - обжалвано
Административно дело No 233/2014 Решение от 30.12.2014г.
В законна сила от 18.11.2015г.
По АД 233/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 234/2014 Определение от 3.12.2014г.
В законна сила от 26.1.2015г.
По АД 234/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 236/2014 Решение от 19.1.2015г.
В законна сила от 12.2.2015г.
По АД 236/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 238/2014 Определение от 9.12.2014г.
В законна сила от 23.12.2014г.
По АД 238/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 239/2014 Определение от 21.11.2014г.
В законна сила от 21.11.2014г.
По АД 239/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 240/2014 Решение от 9.4.2015г. По АД 240/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 241/2014 Определение от 18.12.2014г.
В законна сила от 28.1.2015г.
По АД 241/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 242/2014 Определение от 24.11.2014г.
В законна сила от 24.11.2014г.
По ЧАД 242/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 243/2014 Определение от 6.1.2015г. По АД 243/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 244/2014 Решение от 16.10.2015г.
В законна сила от 21.6.2016г.
По АД 244/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 245/2014 Определение от 26.11.2014г. По АД 245/2014 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 246/2014 Решение от 26.2.2015г.
В законна сила от 26.2.2015г.
По АД 246/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 247/2014 Решение от 10.2.2015г.
В законна сила от 7.7.2015г.
По АД 247/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 248/2014 Решение от 16.1.2015г.
В законна сила от 6.2.2015г.
По АД 248/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 249/2014 Решение от 12.2.2015г.
В законна сила от 5.3.2015г.
По АД 249/2014 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 250/2014 Определение от 15.12.2014г.
В законна сила от 24.2.2015г.
По АД 250/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 251/2014 Решение от 16.4.2015г.
В законна сила от 19.5.2016г.
По АД 251/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 252/2014 Решение от 9.12.2014г.
В законна сила от 9.12.2014г.
По АД 252/2014 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 253/2014 Определение от 9.2.2015г.
В законна сила от 20.2.2015г.
По АД 253/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 254/2014 Определение от 14.1.2015г.
В законна сила от 24.2.2015г.
По АД 254/2014 - Определение на ВАС
Административно дело No 255/2014 Определение от 14.1.2015г.
В законна сила от 23.1.2015г.
По АД 255/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 256/2014 Определение от 14.1.2015г.
В законна сила от 23.1.2015г.
По АД 256/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 257/2014 Определение от 14.1.2015г.
В законна сила от 23.1.2015г.
По АД 257/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 258/2014 Определение от 26.2.2015г.
В законна сила от 21.3.2015г.
По АД 258/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 259/2014 Решение от 9.4.2015г.
В законна сила от 18.5.2016г.
По АД 259/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 260/2014 Решение от 22.5.2015г.
В законна сила от 25.2.2016г.
По АД 260/2014 - Решение на ВАС
Административно дело No 261/2014 Определение от 2.2.2015г.
В законна сила от 12.2.2015г.
По АД 261/2014 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 262/2014 Определение от 30.1.2015г. По АД 262/2014 - Определение на ВАС