Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                     Резултат от касационната инстанция
Административно дело No 1/2013 Решение от 4.3.2013г.
В законна сила от 26.6.2013г.
По АД 1/2013 - Решение на ВАС
Частно административно дело (К) No 2/2013 Определение от 17.1.2013г. По ЧАД 2/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело (К) No 3/2013 Определение от 18.1.2013г. По ЧАД 3/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело (К) No 4/2013 Определение от 17.1.2013г.
В законна сила от 17.1.2013г.
По ЧАД 4/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 6/2013 Определение от 23.1.2013г.
В законна сила от 1.2.2013г.
По АД 6/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 9/2013 Определение от 15.1.2013г.
В законна сила от 15.1.2013г.
По АД 9/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 10/2013 Определение от 6.2.2013г.
В законна сила от 21.2.2013г.
По АД 10/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 11/2013 Определение от 29.1.2013г.
В законна сила от 7.2.2013г.
По АД 11/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 14/2013 Определение от 8.2.2013г.
В законна сила от 19.2.2013г.
По АД 14/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 15/2013 Определение от 23.1.2013г.
В законна сила от 23.1.2013г.
По АД 15/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 16/2013 Определение от 24.1.2013г.
В законна сила от 24.1.2013г.
По АД 16/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 17/2013 Решение от 27.3.2013г.
В законна сила от 8.11.2013г.
По АД 17/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 23/2013 Решение от 14.11.2013г.
В законна сила от 14.7.2014г.
По АД 23/2013 - Решение на ВАС
Административно дело (К) No 24/2013 Определение от 8.2.2013г.
В законна сила от 19.2.2013г.
По АД 24/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 27/2013 Решение от 27.3.2013г.
В законна сила от 16.4.2013г.
По АД 27/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 28/2013 Решение от 29.3.2013г.
В законна сила от 29.3.2013г.
По АД 28/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 30/2013 Решение от 23.5.2013г.
В законна сила от 23.5.2013г.
По АД 30/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 33/2013 Решение от 10.4.2013г.
В законна сила от 7.11.2013г.
По АД 33/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 34/2013 Решение от 11.4.2013г. По АД 34/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 35/2013 Решение от 5.4.2013г.
В законна сила от 24.3.2014г.
По АД 35/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 36/2013 Определение от 8.2.2013г. По АД 36/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 37/2013 Решение от 14.3.2013г.
В законна сила от 14.3.2013г.
По АД 37/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 37/2013 Решение от 2.4.2013г.
В законна сила от 2.4.2013г.
По АД 37/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 38/2013 Определение от 25.3.2013г.
В законна сила от 3.4.2013г.
По АД 38/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 39/2013 Решение от 26.4.2013г.
В законна сила от 23.10.2013г.
По АД 39/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 40/2013 Определение от 25.3.2013г.
В законна сила от 3.4.2013г.
По АД 40/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 41/2013 Определение от 19.3.2013г.
В законна сила от 20.4.2013г.
По АД 41/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 42/2013 Решение от 1.4.2013г.
В законна сила от 1.10.2013г.
По АД 42/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 45/2013 Определение от 6.3.2013г.
В законна сила от 19.3.2013г.
По АД 45/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 47/2013 Решение от 27.3.2013г.
В законна сила от 27.3.2013г.
По АД 47/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 48/2013 Определение от 8.3.2013г.
В законна сила от 19.3.2013г.
По АД 48/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 49/2013 Определение от 6.3.2013г.
В законна сила от 15.3.2013г.
По АД 49/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 50/2013 Решение от 9.5.2013г.
В законна сила от 21.12.2013г.
По АД 50/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 51/2013 Решение от 18.6.2013г.
В законна сила от 6.12.2013г.
По АД 51/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 55/2013 Определение от 23.4.2013г.
В законна сила от 1.5.2013г.
По АД 55/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 56/2013 Определение от 12.3.2013г.
В законна сила от 12.3.2013г.
По АД 56/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 57/2013 Определение от 18.3.2013г.
В законна сила от 4.4.2013г.
По АД 57/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 58/2013 Определение от 18.3.2013г. По АД 58/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 58/2013 Решение от 19.7.2013г.
В законна сила от 2.4.2014г.
По АД 58/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 59/2013 Решение от 16.10.2013г.
В законна сила от 4.3.2014г.
По АД 59/2013 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 61/2013 Определение от 7.3.2013г.
В законна сила от 7.3.2013г.
По ЧАД 61/2013 - Определението е окончателно и не поделжи на обжалване
Административно дело No 62/2013 Решение от 18.7.2013г. По АД 62/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 63/2013 Определение от 27.3.2013г.
В законна сила от 12.4.2013г.
По АД 63/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 64/2013 Решение от 7.5.2013г.
В законна сила от 28.5.2013г.
По АД 64/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 65/2013 Решение от 10.4.2013г.
В законна сила от 22.10.2013г.
По АД 65/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 67/2013 Определение от 2.4.2013г.
В законна сила от 13.4.2013г.
По АД 67/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 68/2013 Определение от 4.4.2013г.
В законна сила от 13.4.2013г.
По АД 68/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 69/2013 Решение от 30.4.2013г.
В законна сила от 28.5.2013г.
По АД 69/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 70/2013 Решение от 15.7.2013г.
В законна сила от 8.8.2013г.
По АД 70/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 71/2013 Решение от 30.5.2013г.
В законна сила от 30.12.2013г.
По АД 71/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 72/2013 Решение от 3.6.2013г.
В законна сила от 3.6.2013г.
По АД 72/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 73/2013 Определение от 24.4.2013г.
В законна сила от 15.5.2013г.
По АД 73/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 74/2013 Решение от 31.5.2013г.
В законна сила от 31.5.2013г.
По АД 74/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 75/2013 Решение от 6.6.2013г.
В законна сила от 17.3.2014г.
По АД 75/2013 - Решение на ВАС; Решение на ВАС
Административно дело No 77/2013 Решение от 19.6.2013г.
В законна сила от 14.1.2014г.
По АД 77/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 78/2013 Решение от 19.6.2013г.
В законна сила от 8.4.2014г.
По АД 78/2013 - Решение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 79/2013 Определение от 13.5.2013г.
В законна сила от 28.5.2013г.
По АД 79/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 80/2013 Решение от 3.6.2013г.
В законна сила от 3.6.2013г.
По АД 80/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 81/2013 Решение от 11.6.2013г.
В законна сила от 11.6.2013г.
По АД 81/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 82/2013 Решение от 17.5.2013г.
В законна сила от 11.6.2013г.
По АД 82/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 83/2013 Определение от 13.5.2013г.
В законна сила от 28.5.2013г.
По АД 83/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 84/2013 Решение от 12.7.2013г.
В законна сила от 3.1.2014г.
По АД 84/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 85/2013 Решение от 18.11.2013г.
В законна сила от 3.7.2014г.
По АД 85/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 86/2013 Решение от 18.6.2013г.
В законна сила от 5.7.2013г.
По АД 86/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 87/2013 Решение от 14.6.2013г.
В законна сила от 2.7.2013г.
По АД 87/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 88/2013 Решение от 10.6.2013г.
В законна сила от 10.6.2013г.
По АД 88/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 89/2013 Решение от 17.6.2013г.
В законна сила от 17.6.2013г.
По АД 89/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 90/2013 Решение от 11.6.2013г.
В законна сила от 11.6.2013г.
По АД 90/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 93/2013 Определение от 6.6.2013г.
В законна сила от 20.6.2013г.
По АД 93/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 94/2013 Определение от 30.5.2013г.
В законна сила от 25.6.2013г.
По АД 94/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 95/2013 Определение от 30.5.2013г.
В законна сила от 2.7.2013г.
По АД 95/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 96/2013 Определение от 20.5.2013г.
В законна сила от 20.5.2013г.
По АД 96/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 97/2013 Определение от 17.6.2013г.
В законна сила от 17.9.2013г.
По АД 97/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 98/2013 Определение от 9.7.2013г.
В законна сила от 25.7.2013г.
По АД 98/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 99/2013 Определение от 27.5.2013г.
В законна сила от 6.6.2013г.
По АД 99/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 100/2013 Определение от 29.5.2013г.
В законна сила от 29.5.2013г.
По АД 100/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 101/2013 Решение от 26.6.2013г.
В законна сила от 25.2.2014г.
По АД 101/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 102/2013 Определение от 7.6.2013г.
В законна сила от 18.6.2013г.
По АД 102/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 103/2013 Решение от 30.10.2013г. По АД 103/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 104/2013 Определение от 17.7.2013г.
В законна сила от 30.7.2013г.
По АД 104/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 106/2013 Решение от 4.7.2013г.
В законна сила от 23.7.2013г.
По АД 106/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 107/2013 Решение от 4.7.2013г.
В законна сила от 23.7.2013г.
По АД 107/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 108/2013 Решение от 15.10.2013г.
В законна сила от 31.10.2013г.
По АД 108/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 109/2013 Решение от 9.7.2013г.
В законна сила от 9.7.2013г.
По АД 109/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 110/2013 Решение от 24.6.2013г.
В законна сила от 24.6.2013г.
По АД 110/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 111/2013 Решение от 10.7.2013г.
В законна сила от 10.7.2013г.
По АД 111/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 112/2013 Определение от 26.6.2013г.
В законна сила от 13.7.2013г.
По АД 112/2013  - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 113/2013 Определение от 13.6.2013г.
В законна сила от 13.6.2013г.
По АД 113/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 114/2013 Решение от 22.10.2013г.
В законна сила от 22.10.2013г.
По АД 114/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 115/2013 Решение от 15.10.2013г.
В законна сила от 15.10.2013г.
По АД 115/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 116/2013 Определение от 11.6.2013г.
В законна сила от 28.6.2013г.
По АД 116/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 117/2013 Определение от 11.6.2013г.
В законна сила от 11.6.2013г.
По ЧАД 117/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 118/2013 Решение от 14.11.2013г.
В законна сила от 14.11.2013г.
По АД 118/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 119/2013 Определение от 14.6.2013г.
В законна сила от 17.9.2013г.
По АД 119/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 120/2013 Определение от 2.7.2013г.
В законна сила от 26.7.2013г.
По АД 120/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 122/2013 Определение от 16.7.2013г.
В законна сила от 21.8.2013г.
По АД 122/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 123/2013 Решение от 25.9.2013г.
В законна сила от 15.10.2013г.
По АД 123/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 124/2013 Решение от 13.9.2013г.
В законна сила от 2.10.2013г.
По АД 124/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжлавано
Административно дело No 125/2013 Решение от 11.7.2013г.
В законна сила от 6.1.2014г.
По АД 125/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 126/2013 Решение от 25.11.2013г.
В законна сила от 9.3.2015г.
По АД 126/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 127/2013 Решение от 19.11.2013г. По АД 127/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 128/2013 Решение от 20.11.2013г.
В законна сила от 2.12.2014г.
По АД 128/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 129/2013 Решение от 10.10.2013г.
В законна сила от 8.7.2014г.
По АД 129/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 131/2013 Решение от 10.10.2013г.
В законна сила от 24.3.2014г.
По АД 131/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 132/2013 Определение от 19.7.2013г.
В законна сила от 2.8.2013г.
По АД 132/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 133/2013 Определение от 17.7.2013г.
В законна сила от 12.12.2013г.
По АД 133/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 133/2013 Определение от 28.2.2014г. По АД 133/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 133/2013 Решение от 12.6.2014г.
В законна сила от 12.6.2014г.
По АД 133/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 135/2013 Решение от 5.11.2013г.
В законна сила от 6.12.2013г.
По АД 135/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 136/2013 Решение от 15.11.2013г.
В законна сила от 23.4.2014г.
По АД 136/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 137/2013 Определение от 2.7.2013г.
В законна сила от 2.7.2013г.
По АД 137/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 138/2013 Определение от 18.7.2013г.
В законна сила от 29.10.2013г.
По АД 138/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 139/2013 Решение от 17.12.2013г.
В законна сила от 17.12.2013г.
По АД 139/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 140/2013 Решение от 29.10.2013г.
В законна сила от 17.6.2014г.
По АД 140/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 143/2013 Определение от 1.10.2013г.
В законна сила от 12.11.2013г.
По АД 143/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 145/2013 Решение от 21.10.2013г.
В законна сила от 31.1.2014г.
По АД 145/2013 - Решението влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 146/2013 Решение от 17.10.2013г.
В законна сила от 18.2.2014г.
По АД 146/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 147/2013 Решение от 30.10.2013г.
В законна сила от 23.11.2013г.
По АД 147/2013 - Решението влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 148/2013 Решение от 25.10.2013г.
В законна сила от 29.5.2014г.
По АД 148/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 149/2013 Определение от 4.10.2013г. По АД 149/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 151/2013 Определение от 18.9.2013г.
В законна сила от 18.9.2013г.
По АД 151/2013 - изпратено по подсъдност
Административно дело No 152/2013 Решение от 30.10.2013г.
В законна сила от 15.11.2013г.
По АД 152/2013 - Решението влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 153/2013 Решение от 1.10.2013г.
В законна сила от 1.10.2013г.
По АД 153/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 154/2013 Решение от 9.9.2013г.
В законна сила от 9.9.2013г.
По АД 154/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 155/2013 Определение от 24.9.2013г.
В законна сила от 3.10.2013г.
По АД 155/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 156/2013 Определение от 3.10.2013г.
В законна сила от 16.10.2013г.
По АД 156/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 157/2013 Определение от 1.10.2013г.
В законна сила от 15.10.2013г.
По АД 157/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 158/2013 Решение от 10.5.2014г.
В законна сила от 9.3.2015г.
По АД 158/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 159/2013 Определение от 19.9.2013г.
В законна сила от 28.11.2013г.
По АД 159/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 160/2013 Определение от 24.9.2013г.
В законна сила от 5.11.2013г.
По АД 160/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 161/2013 Решение от 17.3.2014г.
В законна сила от 18.7.2014г.
По АД 161/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 162/2013 Решение от 6.11.2013г.
В законна сила от 26.11.2013г.
По АД 162/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 163/2013 Определение от 16.9.2013г. По АД 163/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело (К) No 164/2013 Определение от 3.10.2013г. По ЧАД 164/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 165/2013 Определение от 9.9.2013г.
В законна сила от 19.9.2013г.
По АД 165/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 166/2013 Решение от 28.10.2013г.
В законна сила от 28.10.2013г.
По АД 166/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 167/2013 Решение от 11.11.2013г.
В законна сила от 10.11.2014г.
По АД 167/2013 - Решение на ВАС
Административно дело (К) No 168/2013 Решение от 14.11.2013г.
В законна сила от 14.11.2013г.
По АД 168/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на олване
Административно дело No 169/2013 Определение от 23.9.2013г.
В законна сила от 23.9.2013г.
По АД 169/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 170/2013 Решение от 6.12.2013г.
В законна сила от 29.1.2014г.
По АД 170/2013 - Решението влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 171/2013 Определение от 16.9.2013г.
В законна сила от 16.9.2013г.
По АД 171/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 172/2013 Решение от 16.12.2013г.
В законна сила от 16.12.2014г.
По АД 172/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 173/2013 Решение от 5.12.2013г.
В законна сила от 30.12.2013г.
По АД 173/2013 - Решението влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 174/2013 Определение от 14.10.2013г.
В законна сила от 15.11.2013г.
По АД 174/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 175/2013 Решение от 17.12.2013г.
В законна сила от 4.1.2014г.
По АД 175/2013 - Решението влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 176/2013 Решение от 14.7.2014г.
В законна сила от 30.6.2015г.
По АД 176/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 177/2013 Определение от 4.11.2013г.
В законна сила от 4.11.2013г.
По АД 177/2013 - изпратено по подсъдност
Административно дело No 178/2013 Решение от 28.11.2013г.
В законна сила от 28.11.2013г.
По АД 178/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 179/2013 Решение от 27.11.2013г.
В законна сила от 27.11.2013г.
По АД 179/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 179/2013 Решение от 12.12.2013г.
В законна сила от 12.12.2013г.
По АД 179/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 180/2013 Определение от 19.11.2013г.
В законна сила от 27.11.2013г.
По АД 180/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 182/2013 Решение от 25.11.2013г.
В законна сила от 25.11.2013г.
По АД 182/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 183/2013 Решение от 11.11.2013г.
В законна сила от 3.12.2013г.
По АД 183/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 184/2013 Решение от 15.11.2013г.
В законна сила от 15.11.2013г.
По АД 184/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 187/2013 Определение от 28.11.2013г.
В законна сила от 20.1.2014г.
По АД 187/2013 - Определение на ВАС
Административно дело (К) No 188/2013 Решение от 3.12.2013г. По АД 188/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 189/2013 Решение от 22.11.2013г.
В законна сила от 22.11.2013г.
По АД 189/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 190/2013 Определение от 28.10.2013г.
В законна сила от 28.10.2013г.
По АД 190/2013 - изпратено по подсъдност
Административно дело No 191/2013 Решение от 22.1.2014г.
В законна сила от 8.2.2014г.
По АД 191/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 192/2013 Определение от 11.11.2013г.
В законна сила от 21.11.2013г.
По АД 192/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 193/2013 Определение от 21.11.2013г.
В законна сила от 29.11.2013г.
По АД 193/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 194/2013 Решение от 27.12.2013г. По АД 194/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 195/2013 Определение от 3.12.2013г.
В законна сила от 17.1.2014г.
По АД 195/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 196/2013 Определение от 11.11.2013г.
В законна сила от 11.11.2013г.
По АД 196/2013 - изпратено по подсъдност
Административно дело No 198/2013 Решение от 13.2.2014г.
В законна сила от 3.12.2014г.
По АД 198/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 199/2013 Определение от 14.11.2013г.
В законна сила от 14.11.2013г.
По АД 199/2013 - изпратено по подсъдност
Административно дело (К) No 201/2013 Решение от 19.12.2013г. По АД 201/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 202/2013 Определение от 27.11.2013г.
В законна сила от 14.12.2013г.
По АД 202/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 203/2013 Решение от 19.12.2013г. По АД 203/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 204/2013 Решение от 25.4.2014г.
В законна сила от 12.6.2014г.
По АД 204/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 205/2013 Определение от 19.11.2013г.
В законна сила от 19.11.2013г.
По АД 205/2013 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 206/2013 Определение от 13.12.2013г.
В законна сила от 26.12.2013г.
По АД 206/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 207/2013 Решение от 31.1.2014г.
В законна сила от 25.6.2014г.
По АД 207/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 208/2013 Решение от 28.3.2014г.
В законна сила от 17.4.2014г.
По АД 208/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 208/2013 Решение от 17.3.2017г.
В законна сила от 4.4.2017г.
 
Административно дело No 209/2013 Определение от 26.11.2013г.
В законна сила от 9.1.2014г.
По АД 209/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 210/2013 Решение от 4.2.2014г.
В законна сила от 21.10.2014г.
По АД 210/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 211/2013 Определение от 26.11.2013г.
В законна сила от 29.1.2014г.
По АД 211/2013 - Определение на ВАС
Административно дело No 212/2013 Определение от 3.12.2013г.
В законна сила от 17.12.2013г.
По АД 212/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 213/2013 Определение от 5.12.2013г.
В законна сила от 20.12.2013г.
По АД 213/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 214/2013 Решение от 4.2.2014г.
В законна сила от 20.2.2014г.
По АД 214/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 215/2013 Решение от 20.12.2013г.
В законна сила от 5.6.2014г.
По АД 215/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 217/2013 Определение от 22.1.2014г.
В законна сила от 13.2.2014г.
По АД 217/2013 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 218/2013 Решение от 30.1.2014г. По АД 218/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 219/2013 Решение от 5.3.2014г.
В законна сила от 12.2.2015г.
По АД 219/2013 - Решение на ВАС
Административно дело No 220/2013 Решение от 3.2.2014г.
В законна сила от 10.11.2015г.
По АД 220/2013 - Протокол на ВАС
Административно дело (К) No 221/2013 Решение от 17.1.2014г.
В законна сила от 17.1.2014г.
По АД 221/2013 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 226/2013 Решение от 17.1.2014г.
В законна сила от 4.2.2014г.
По АД 226/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 228/2013 Решение от 17.3.2014г.
В законна сила от 2.4.2014г.
По АД 228/2013 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано