Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                     Резултат от касационната инстанция
Административно дело No 1/2012 Решение от 6.2.2012г.
В законна сила от 1.3.2012г.
По АД 1/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 2/2012 Решение от 24.4.2012г.
В законна сила от 1.2.2013г.
По АД 2/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 3/2012 Определение от 9.1.2012г.
В законна сила от 21.1.2012г.
По АД 3/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 4/2012 Решение от 13.3.2012г.
В законна сила от 10.4.2012г.
По АД 4/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 5/2012 Решение от 24.2.2012г.
В законна сила от 16.3.2012г.
По АД 5/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 6/2012 Решение от 8.3.2012г.
В законна сила от 30.3.2012г.
По АД 6/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 8/2012 Определение от 12.1.2012г.
В законна сила от 24.1.2012г.
По ЧАД 8/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 9/2012 Определение от 16.2.2012г.
В законна сила от 29.2.2012г.
По АД 9/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 10/2012 Решение от 26.1.2012г.
В законна сила от 20.3.2012г.
По АД 10/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 11/2012 Решение от 14.3.2012г.
В законна сила от 5.11.2012г.
По АД 11/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 12/2012 Решение от 14.3.2012г.
В законна сила от 31.10.2012г.
По АД 12/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 13/2012 Определение от 30.1.2012г.
В законна сила от 8.2.2012г.
По АД 13/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 18/2012 Определение от 17.1.2012г. По АД 18/2012 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 19/2012 Решение от 26.3.2012г.
В законна сила от 13.11.2012г.
По АД 19/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 22/2012 Решение от 13.3.2012г.
В законна сила от 7.4.2012г.
По АД 22/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 23/2012 Определение от 20.1.2012г.
В законна сила от 31.1.2012г.
По АД 23/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 24/2012 Решение от 5.4.2012г.
В законна сила от 5.4.2012г.
По АД 24/2012 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 26/2012 Определение от 1.3.2012г.
В законна сила от 9.3.2012г.
По АД 26/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 28/2012 Определение от 6.2.2012г.
В законна сила от 16.2.2012г.
По АД 28/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 29/2012 Решение от 13.6.2012г.
В законна сила от 14.12.2012г.
По АД 29/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 30/2012 Определение от 21.2.2012г.
В законна сила от 1.3.2012г.
По АД 30/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 31/2012 Решение от 20.4.2012г.
В законна сила от 17.4.2013г.
По АД 31/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 33/2012 Определение от 14.2.2012г.
В законна сила от 27.2.2012г.
По АД 33/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 33/2012 Решение от 26.4.2012г.
В законна сила от 13.7.2012г.
По АД 33/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 36/2012 Определение от 23.2.2012г.
В законна сила от 6.3.2012г.
По АД 36/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 37/2012 Решение от 16.5.2012г.
В законна сила от 12.6.2012г.
По АД 37/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 40/2012 Решение от 29.3.2012г.
В законна сила от 18.4.2012г.
По АД 40/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 42/2012 Решение от 12.4.2012г.
В законна сила от 8.4.2013г.
По АД 42/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 43/2012 Определение от 19.3.2012г.
В законна сила от 30.3.2012г.
По АД 43/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 44/2012 Решение от 25.4.2012г.
В законна сила от 12.5.2012г.
По АД 44/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 45/2012 Определение от 15.2.2012г. По АД 45/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 46/2012 Определение от 16.3.2012г.
В законна сила от 29.3.2012г.
По АД 46/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 47/2012 Определение от 12.3.2012г.
В законна сила от 2.5.2012г.
По АД 47/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 48/2012 Определение от 6.4.2012г. По АД 48/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 48/2012 Решение от 18.9.2012г. По АД 48/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 48/2012 Решение от 23.1.2013г.
В законна сила от 25.4.2013г.
По АД 48/2012
Административно дело No 49/2012 Определение от 19.6.2012г. По АД 49/2012 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 50/2012 Решение от 13.6.2012г.
В законна сила от 5.7.2012г.
По АД 50/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 53/2012 Решение от 29.3.2012г.
В законна сила от 21.4.2012г.
По АД 53/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 54/2012 Определение от 15.3.2012г.
В законна сила от 28.3.2012г.
По АД 54/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 55/2012 Определение от 22.3.2013г.
В законна сила от 13.4.2013г.
По АД 55/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 57/2012 Решение от 11.6.2012г. По АД 57/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 57/2012 Решение от 10.10.2012г.
В законна сила от 13.4.2013г.
По АД 57/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 63/2012 Определение от 18.4.2012г.
В законна сила от 18.4.2012г.
По АД 63/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 64/2012 Решение от 17.7.2012г.
В законна сила от 17.7.2012г.
По АД 64/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 65/2012 Определение от 10.4.2012г.
В законна сила от 10.4.2012г.
По АД 65/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 66/2012 Определение от 23.4.2012г.
В законна сила от 23.4.2012г.
По АД 66/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 68/2012 Определение от 5.4.2012г.
В законна сила от 5.4.2012г.
По АД 68/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 70/2012 Определение от 10.4.2012г.
В законна сила от 25.4.2012г.
По АД 70/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 72/2012 Решение от 3.7.2012г.
В законна сила от 3.7.2012г.
По АД 72/2012 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 73/2012 Решение от 23.5.2012г.
В законна сила от 29.1.2013г.
По АД 73/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 77/2012 Определение от 23.4.2012г. По АД 77/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 77/2012 Решение от 8.11.2012г.
В законна сила от 28.11.2013г.
По АД 77/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 78/2012 Решение от 14.5.2012г.
В законна сила от 30.11.2012г.
По АД 78/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 79/2012 Разпореждане от 23.4.2012г.
В законна сила от 25.5.2012г.
По АД 79/2012 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 81/2012 Определение от 4.4.2012г.
В законна сила от 2.5.2012г.
По АД 81/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 82/2012 Решение от 17.5.2012г.
В законна сила от 5.6.2012г.
По АД 82/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 85/2012 Решение от 29.5.2012г.
В законна сила от 15.6.2012г.
По АД 85/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 86/2012 Определение от 18.4.2012г.
В законна сила от 25.7.2012г.
По АД 86/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 87/2012 Определение от 12.4.2012г.
В законна сила от 27.4.2012г.
По АД 87/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 88/2012 Определение от 20.4.2012г.
В законна сила от 20.4.2012г.
По АД 88/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 89/2012 Определение от 16.5.2012г.
В законна сила от 16.5.2012г.
По АД 89/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 90/2012 Решение от 8.6.2012г.
В законна сила от 30.6.2012г.
По АД 90/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 91/2012 Решение от 29.5.2012г.
В законна сила от 15.6.2012г.
По АД 91/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 92/2012 Решение от 10.5.2012г.
В законна сила от 1.10.2012г.
По АД 92/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 93/2012 Определение от 28.5.2012г.
В законна сила от 8.6.2012г.
По АД 93/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 94/2012 Определение от 23.4.2012г.
В законна сила от 23.4.2012г.
По АД 94/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 97/2012 Определение от 3.5.2012г.
В законна сила от 8.8.2012г.
По АД 97/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 98/2012 Решение от 9.5.2012г.
В законна сила от 30.10.2012г.
По АД 98/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 99/2012 Определение от 20.11.2012г.
В законна сила от 7.12.2012г.
По АД 99/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 100/2012 Решение от 3.7.2012г.
В законна сила от 28.10.2013г.
По АД 100/2012 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 101/2012 Решение от 16.10.2012г.
В законна сила от 2.4.2013г.
По АД 101/2012 - Протокол на ВАС
Административно дело No 105/2012 Решение от 16.11.2012г.
В законна сила от 11.12.2012г.
По АД 105/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 106/2012 Определение от 22.5.2012г.
В законна сила от 6.6.2012г.
По АД 106/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 107/2012 Определение от 30.5.2012г.
В законна сила от 14.6.2012г.
По АД 107/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 109/2012 Решение от 13.7.2012г.
В законна сила от 3.8.2012г.
По АД 109/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 110/2012 Решение от 5.7.2012г. По АД 110/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 111/2012 Решение от 20.7.2012г.
В законна сила от 14.5.2013г.
По АД 111/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 112/2012 Решение от 19.7.2012г.
В законна сила от 19.6.2013г.
По АД 112/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 113/2012 Решение от 7.6.2012г.
В законна сила от 10.5.2013г.
По АД 113/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 114/2012 Определение от 11.5.2012г.
В законна сила от 29.5.2012г.
По АД 114/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 116/2012 Определение от 6.6.2012г.
В законна сила от 6.6.2012г.
По АД 116/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 117/2012 Определение от 6.6.2012г.
В законна сила от 6.6.2012г.
По АД 117/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 118/2012 Определение от 1.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
По АД 118/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 119/2012 Решение от 9.8.2012г.
В законна сила от 24.1.2013г.
По АД 119/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 120/2012 Решение от 20.7.2012г.
В законна сила от 2.7.2013г.
По АД 120/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 121/2012 Решение от 5.7.2012г.
В законна сила от 24.7.2012г.
По АД 121/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 122/2012 Определение от 29.5.2012г.
В законна сила от 29.5.2012г.
По АД 122/2012 - изпратено по компетентност
Административно дело No 123/2012 Решение от 17.7.2012г.
В законна сила от 27.6.2013г.
По АД 123/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 124/2012 Определение от 20.8.2012г.
В законна сила от 4.9.2012г.
По АД 124/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 125/2012 Определение от 24.8.2012г. По АД 125/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 125/2012 Определение от 15.11.2012г.
В законна сила от 15.11.2012г.
По АД 125/2012 - обжалвано
Административно дело No 126/2012 Решение от 6.12.2012г.
В законна сила от 27.3.2013г.
По АД 126/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 127/2012 Определение от 5.6.2012г. По АД 127/2012 - изпратено по компетентност
Административно дело No 128/2012 Определение от 6.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
По АД 128/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 130/2012 Определение от 6.6.2012г. По АД 130/2012 - изпратено по компетентност
Административно дело No 131/2012 Решение от 24.7.2012г.
В законна сила от 11.8.2012г.
По АД 131/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 132/2012 Решение от 17.10.2012г.
В законна сила от 25.3.2013г.
По АД 132/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 133/2012 Определение от 19.6.2012г.
В законна сила от 4.7.2012г.
По АД 133/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 134/2012 Определение от 26.6.2012г.
В законна сила от 11.7.2012г.
По АД 134/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 135/2012 Решение от 17.7.2012г.
В законна сила от 2.7.2013г.
По АД 135/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 136/2012 Решение от 11.7.2012г.
В законна сила от 2.8.2012г.
По АД 136/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 137/2012 Определение от 8.6.2012г.
В законна сила от 8.6.2012г.
По АД 137/2012 - изпратено по подсъдност
Административно дело No 138/2012 Определение от 19.6.2012г.
В законна сила от 28.6.2012г.
По АД 138/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 139/2012 Определение от 18.6.2012г. По АД 139/2012 - изпратено по подсъдност
Административно дело No 140/2012 Определение от 18.6.2012г.
В законна сила от 4.7.2012г.
По АД 140/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 141/2012 Решение от 16.10.2012г.
В законна сила от 22.1.2014г.
По АД 141/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 142/2012 Определение от 28.9.2012г.
В законна сила от 9.10.2012г.
По АД 142/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 143/2012 Определение от 18.6.2012г.
В законна сила от 18.6.2012г.
По АД 143/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 144/2012 Определение от 18.6.2012г.
В законна сила от 18.6.2012г.
По АД 144/2012 - изпратено по компетентност
Административно дело No 145/2012 Определение от 18.6.2012г. По АД 145/2012 - изпратено по компетентност
Административно дело No 146/2012 Определение от 18.6.2012г. По АД 146/2012 - изпратено по компетентност
Административно дело No 147/2012 Определение от 18.6.2012г. По АД 147/2012 - изпратено по компетентност
Административно дело No 148/2012 Определение от 18.6.2012г. По АД 148/2012 - изпратено по компетентност
Административно дело No 149/2012 Определение от 18.6.2012г. По АД 149/2012 - изпратено по компетентност
Административно дело No 150/2012 Определение от 17.7.2012г.
В законна сила от 27.7.2012г.
По АД 150/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 151/2012 Определение от 28.9.2012г.
В законна сила от 9.10.2012г.
По АД 151/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 152/2012 Определение от 24.9.2012г.
В законна сила от 13.10.2012г.
По АД 152/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 153/2012 Определение от 27.9.2012г.
В законна сила от 9.10.2012г.
По АД 153/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 154/2012 Определение от 11.7.2012г.
В законна сила от 25.7.2012г.
По АД 154/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 155/2012 Определение от 28.9.2012г.
В законна сила от 13.10.2012г.
По АД 155/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 156/2012 Определение от 24.9.2012г.
В законна сила от 13.10.2012г.
По АД 156/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 157/2012 Определение от 2.10.2012г.
В законна сила от 16.10.2012г.
По АД 157/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 158/2012 Определение от 28.9.2012г.
В законна сила от 13.10.2012г.
По АД 158/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 159/2012 Определение от 27.9.2012г.
В законна сила от 13.10.2012г.
По АД 159/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 160/2012 Определение от 11.7.2012г.
В законна сила от 25.7.2012г.
По АД 160/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 161/2012 Определение от 24.9.2012г.
В законна сила от 13.10.2012г.
По АД 161/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 162/2012 Определение от 28.9.2012г.
В законна сила от 13.10.2012г.
По АД 162/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 163/2012 Определение от 28.9.2012г.
В законна сила от 13.10.2012г.
По АД 163/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 164/2012 Решение от 9.11.2012г. По АД 164/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 165/2012 Определение от 24.9.2012г.
В законна сила от 13.10.2012г.
По АД 165/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 166/2012 Решение от 5.7.2012г.
В законна сила от 3.6.2013г.
По АД 166/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 167/2012 Определение от 19.6.2012г.
В законна сила от 19.6.2012г.
По АД 167/2012 - изпратено по компетентност
Административно дело No 168/2012 Решение от 12.10.2012г.
В законна сила от 12.10.2012г.
По АД 168/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 169/2012 Определение от 6.7.2012г.
В законна сила от 1.8.2012г.
По АД 169/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 170/2012 Определение от 13.9.2012г.
В законна сила от 13.9.2012г.
По АД 170/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 171/2012 Решение от 12.10.2012г.
В законна сила от 31.10.2012г.
По АД 171/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 172/2012 Решение от 22.11.2012г.
В законна сила от 3.4.2013г.
По АД 172/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 172/2012 Решение от 29.11.2012г. По АД 172/2012 - обжалвано
Административно дело No 173/2012 Решение от 19.12.2012г.
В законна сила от 22.1.2013г.
По АД 173/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 174/2012 Решение от 3.10.2012г.
В законна сила от 15.1.2014г.
По АД 174/2012 - Протокол на ВАС
Административно дело No 175/2012 Решение от 15.10.2012г.
В законна сила от 31.1.2013г.
По АД 175/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 177/2012 Решение от 8.3.2013г.
В законна сила от 27.9.2013г.
По АД 177/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 178/2012 Решение от 27.9.2012г.
В законна сила от 9.1.2013г.
По АД 178/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 179/2012 Решение от 3.10.2012г.
В законна сила от 20.3.2013г.
По АД 179/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 181/2012 Определение от 19.7.2012г.
В законна сила от 20.9.2012г.
По АД 181/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 182/2012 Определение от 12.7.2012г. По АД 182/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 183/2012 Определение от 19.7.2012г.
В законна сила от 13.9.2012г.
По АД 183/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 184/2012 Определение от 12.7.2012г. По АД 184/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 185/2012 Решение от 21.11.2012г.
В законна сила от 25.12.2012г.
По АД 185/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 186/2012 Решение от 16.10.2012г.
В законна сила от 15.1.2013г.
По АД 186/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 187/2012 Определение от 20.8.2012г.
В законна сила от 1.9.2012г.
По АД 187/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 188/2012 Определение от 28.9.2012г.
В законна сила от 21.10.2012г.
По АД 188/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 189/2012 Решение от 22.11.2012г.
В законна сила от 13.3.2013г.
По АД 189/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 189/2012 Решение от 29.11.2012г. По АД 189/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 190/2012 Решение от 7.11.2012г.
В законна сила от 12.3.2013г.
По АД 190/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 191/2012 Решение от 12.11.2012г.
В законна сила от 12.11.2012г.
По АД 191/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 192/2012 Решение от 23.11.2012г.
В законна сила от 12.12.2012г.
По АД 192/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 194/2012 Определение от 29.8.2012г.
В законна сила от 12.10.2012г.
По АД 194/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 195/2012 Решение от 30.9.2013г.
В законна сила от 16.10.2013г.
По АД 195/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 196/2012 Решение от 12.10.2012г.
В законна сила от 30.10.2012г.
По АД 196/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 197/2012 Решение от 25.10.2012г. По АД 197/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 198/2012 Решение от 27.2.2013г.
В законна сила от 15.3.2013г.
По АД 198/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 199/2012 Решение от 11.7.2013г.
В законна сила от 27.7.2013г.
По АД 199/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 199/2012 Решение от 13.9.2013г. По АД 199/2012
Административно дело No 199/2012 Решение от 4.10.2013г. По АД 199/2012
Административно дело No 200/2012 Решение от 1.11.2012г.
В законна сила от 14.5.2013г.
По АД 200/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 201/2012 Решение от 1.11.2012г.
В законна сила от 1.11.2012г.
По АД 201/2012 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 203/2012 Решение от 23.10.2012г.
В законна сила от 2.4.2013г.
По АД 203/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 204/2012 Решение от 9.11.2012г.
В законна сила от 9.11.2012г.
По АД 204/2012 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 205/2012 Решение от 2.10.2012г.
В законна сила от 16.1.2014г.
По АД 205/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 207/2012 Решение от 8.11.2012г.
В законна сила от 8.11.2012г.
По АД 207/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 208/2012 Определение от 30.7.2012г. По АД 208/2012 - обжалвано
Административно дело No 208/2012 Определение от 25.9.2012г.
В законна сила от 10.10.2012г.
По АД 208/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 209/2012 Решение от 27.11.2012г.
В законна сила от 8.7.2013г.
По АД 209/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 210/2012 Решение от 14.2.2013г.
В законна сила от 17.5.2013г.
По АД 210/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 211/2012 Определение от 30.7.2012г.
В законна сила от 9.8.2012г.
По АД 211/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 212/2012 Решение от 14.11.2012г.
В законна сила от 19.2.2013г.
По АД 212/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 213/2012 Решение от 17.10.2013г. По АД 213/2012
Административно дело No 213/2012 Решение от 10.12.2013г. По АД 213/2012
Административно дело No 214/2012 Решение от 1.11.2012г. По АД 214/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 214/2012 Решение от 22.11.2012г.
В законна сила от 13.12.2012г.
По АД 214/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 215/2012 Решение от 1.11.2012г. По АД 215/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 215/2012 Решение от 21.11.2012г.
В законна сила от 11.12.2012г.
По АД 215/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 216/2012 Решение от 2.10.2012г.
В законна сила от 24.9.2013г.
По АД 216/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 217/2012 Определение от 10.9.2012г.
В законна сила от 7.11.2012г.
По АД 217/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 218/2012 Определение от 10.8.2012г.
В законна сила от 23.8.2012г.
По АД 218/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 219/2012 Решение от 22.11.2012г.
В законна сила от 20.3.2013г.
По АД 219/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 220/2012 Определение от 13.8.2012г.
В законна сила от 11.9.2012г.
По АД 220/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 221/2012 Определение от 11.9.2012г.
В законна сила от 21.9.2012г.
По АД 221/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 223/2012 Определение от 15.8.2012г.
В законна сила от 15.8.2012г.
По АД 223/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 224/2012 Решение от 14.11.2012г.
В законна сила от 11.3.2013г.
По АД 224/2012 - Решение на ВАС
Частно административно дело No 225/2012 Определение от 16.8.2012г.
В законна сила от 3.10.2012г.
По ЧАД 225/2012 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 226/2012 Определение от 16.8.2012г.
В законна сила от 20.9.2012г.
По ЧАД 226/2012 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 227/2012 Определение от 16.8.2012г.
В законна сила от 29.9.2012г.
По ЧАД 227/2012 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 228/2012 Определение от 16.8.2012г.
В законна сила от 24.9.2012г.
По ЧАД 228/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 229/2012 Определение от 13.9.2012г.
В законна сила от 22.9.2012г.
По АД 229/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 230/2012 Определение от 10.9.2012г.
В законна сила от 10.9.2012г.
По АД 230/2012 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 231/2012 Определение от 22.8.2012г.
В законна сила от 22.8.2012г.
По АД 231/2012 - Изпратено по компетентност
Административно дело No 232/2012 Определение от 5.9.2012г.
В законна сила от 5.9.2012г.
По АД 232/2012 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 233/2012 Определение от 10.10.2012г.
В законна сила от 7.11.2012г.
По АД 233/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 234/2012 Определение от 28.9.2012г.
В законна сила от 20.11.2012г.
По АД 234/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 237/2012 Определение от 28.8.2012г.
В законна сила от 6.9.2012г.
По АД 237/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 238/2012 Определение от 8.10.2012г.
В законна сила от 18.10.2012г.
По АД 238/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 239/2012 Определение от 1.10.2012г.
В законна сила от 16.10.2012г.
По АД 239/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 240/2012 Определение от 8.10.2012г.
В законна сила от 18.10.2012г.
По АД 240/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 241/2012 Определение от 28.9.2012г.
В законна сила от 13.10.2012г.
По АД 241/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 242/2012 Решение от 23.11.2012г.
В законна сила от 13.12.2012г.
По АД 242/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 243/2012 Определение от 25.9.2012г.
В законна сила от 4.10.2012г.
По АД 243/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 244/2012 Определение от 25.9.2012г.
В законна сила от 10.10.2012г.
По АД 244/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 245/2012 Определение от 10.10.2012г.
В законна сила от 27.10.2012г.
По АД 245/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 246/2012 Определение от 18.10.2012г.
В законна сила от 30.10.2012г.
По АД 246/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 247/2012 Определение от 10.9.2012г.
В законна сила от 22.9.2012г.
По АД 247/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 248/2012 Решение от 10.12.2012г.
В законна сила от 5.2.2013г.
По АД 248/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 249/2012 Определение от 18.9.2012г.
В законна сила от 1.11.2012г.
По АД 249/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 250/2012 Определение от 2.11.2012г.
В законна сила от 15.11.2012г.
По АД 250/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 251/2012 Решение от 13.12.2012г.
В законна сила от 11.1.2013г.
По АД 251/2012
Административно дело No 251/2012 Определение от 19.2.2013г. По АД 251/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 252/2012 Решение от 8.11.2012г.
В законна сила от 5.1.2013г.
По АД 252/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 253/2012 Решение от 15.3.2013г.
В законна сила от 7.10.2013г.
По АД 253/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 255/2012 Решение от 26.11.2012г.
В законна сила от 13.6.2013г.
По АД 255/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 256/2012 Решение от 14.12.2012г. По АД 256/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 256/2012 Решение от 3.1.2013г.
В законна сила от 11.12.2013г.
По АД 256/2012
Административно дело No 257/2012 Определение от 20.9.2012г.
В законна сила от 3.10.2012г.
По АД 257/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 258/2012 Решение от 16.11.2012г.
В законна сила от 5.12.2012г.
По АД 258/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 259/2012 Решение от 9.11.2012г. По АД 259/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 260/2012 Определение от 1.10.2012г.
В законна сила от 17.10.2012г.
По АД 260/2012 - изпратено по подсъдност
Административно дело No 261/2012 Определение от 19.10.2012г.
В законна сила от 9.11.2012г.
По АД 261/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 262/2012 Решение от 7.11.2012г.
В законна сила от 30.11.2012г.
По АД 262/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 263/2012 Решение от 21.12.2012г.
В законна сила от 11.6.2013г.
По АД 263/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 264/2012 Определение от 4.10.2012г.
В законна сила от 24.10.2012г.
По АД 264/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 266/2012 Решение от 17.1.2013г.
В законна сила от 17.1.2013г.
По АД 266/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 270/2012 Разпореждане от 23.10.2012г.
В законна сила от 6.11.2012г.
По АД 270/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 271/2012 Определение от 31.10.2012г.
В законна сила от 13.11.2012г.
По АД 271/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 272/2012 Решение от 28.11.2012г.
В законна сила от 27.3.2013г.
По АД 272/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 273/2012 Определение от 6.11.2012г.
В законна сила от 17.11.2012г.
По АД 273/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 274/2012 Решение от 10.12.2012г.
В законна сила от 5.1.2013г.
По АД 274/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 275/2012 Определение от 26.11.2012г.
В законна сила от 11.12.2012г.
По АД 275/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 276/2012 Определение от 31.10.2012г.
В законна сила от 31.10.2012г.
По АД 276/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 277/2012 Определение от 31.10.2012г.
В законна сила от 25.6.2013г.
По АД 277/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 278/2012 Определение от 2.11.2012г.
В законна сила от 2.11.2012г.
По АД 278/2012 - изпратено по подсъдност
Административно дело No 279/2012 Определение от 31.10.2012г.
В законна сила от 11.6.2013г.
По АД 279/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 280/2012 Определение от 31.10.2012г.
В законна сила от 31.10.2012г.
По АД 280/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 281/2012 Решение от 28.11.2012г.
В законна сила от 18.3.2013г.
По АД 281/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 282/2012 Решение от 23.1.2013г.
В законна сила от 8.7.2013г.
По АД 282/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 283/2012 Определение от 10.12.2012г.
В законна сила от 20.12.2012г.
По АД 283/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 284/2012 Определение от 25.10.2012г. По ЧАД 284/2012 - изпратено по подсъдност
Административно дело No 285/2012 Определение от 8.11.2012г. По АД 285/2012 - изпратено по подсъдност
Частно административно дело (К) No 286/2012 Определение от 6.11.2012г. По ЧАД 286/2012 - изпратено по подсъдност
Частно административно дело (К) No 287/2012 Определение от 31.10.2012г.
В законна сила от 31.10.2012г.
По ЧАД 287/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело (К) No 288/2012 Определение от 2.11.2012г.
В законна сила от 2.11.2012г.
По ЧАД 288/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело (К) No 289/2012 Определение от 6.11.2012г.
В законна сила от 6.11.2012г.
По ЧАД 289/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело (К) No 290/2012 Определение от 6.11.2012г. По ЧАД 290/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Частно административно дело (К) No 291/2012 Определение от 29.10.2012г.
В законна сила от 29.10.2012г.
По ЧАД 291/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 292/2012 Решение от 24.1.2013г.
В законна сила от 17.5.2013г.
По АД 292/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 293/2012 Определение от 14.11.2012г.
В законна сила от 14.11.2012г.
По АД 293/2012 - изпратено по подсъдност
Административно дело No 294/2012 Решение от 3.12.2012г.
В законна сила от 20.12.2012г.
По АД 294/2012 - Решението е влязло в законна сила кто необжалвано
Административно дело No 295/2012 Определение от 13.11.2012г.
В законна сила от 13.11.2012г.
По АД 295/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 296/2012 Определение от 13.11.2012г.
В законна сила от 18.12.2012г.
По АД 296/2012 - обжалвано
Административно дело No 299/2012 Решение от 17.12.2012г.
В законна сила от 3.1.2013г.
По АД 299/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 301/2012 Определение от 19.11.2012г.
В законна сила от 19.11.2012г.
По АД 301/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 303/2012 Определение от 20.12.2012г.
В законна сила от 21.2.2013г.
По АД 303/2012 - Определение на ВАС
Административно дело No 305/2012 Решение от 12.4.2013г.
В законна сила от 8.5.2013г.
По АД 305/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 306/2012 Решение от 12.4.2013г.
В законна сила от 14.12.2013г.
По АД 306/2012 - Решение на ВАС; Решение на ВАС; Решение на ВАС
Административно дело No 307/2012 Решение от 28.2.2013г.
В законна сила от 17.10.2013г.
По АД 307/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 308/2012 Решение от 11.6.2013г.
В законна сила от 11.6.2013г.
По АД 308/2012 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 310/2012 Решение от 21.3.2013г.
В законна сила от 12.4.2013г.
По АД 310/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 311/2012 Решение от 25.3.2013г.
В законна сила от 13.4.2013г.
По АД 311/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 313/2012 Определение от 18.12.2012г.
В законна сила от 12.1.2013г.
По АД 313/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 314/2012 Определение от 18.12.2012г.
В законна сила от 12.1.2013г.
По АД 314/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 315/2012 Решение от 25.1.2013г.
В законна сила от 14.2.2013г.
По АД 315/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 318/2012 Определение от 2.1.2013г.
В законна сила от 2.1.2013г.
По АД 318/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 319/2012 Определение от 20.12.2012г.
В законна сила от 11.1.2013г.
По АД 319/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело (К) No 320/2012 Определение от 20.12.2012г. По ЧАД 320/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 321/2012 Решение от 27.2.2013г.
В законна сила от 27.2.2013г.
По АД 321/2012 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 322/2012 Определение от 8.1.2013г.
В законна сила от 8.1.2013г.
По АД 322/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 323/2012 Определение от 14.1.2013г.
В законна сила от 30.1.2013г.
По АД 323/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 324/2012 Решение от 19.2.2013г.
В законна сила от 13.3.2013г.
По АД 324/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 325/2012 Определение от 31.1.2013г.
В законна сила от 9.2.2013г.
По АД 325/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 326/2012 Решение от 7.2.2013г.
В законна сила от 6.1.2014г.
По АД 326/2012 - Решение на ВАС
Административно дело No 327/2012 Определение от 23.1.2013г.
В законна сила от 7.2.2013г.
По АД 327/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 328/2012 Определение от 25.2.2013г.
В законна сила от 5.3.2013г.
По АД 328/2012 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 329/2012 Решение от 17.4.2015г.
В законна сила от 8.5.2015г.
По АД 329/2012
Административно дело No 330/2012 Решение от 13.3.2013г.
В законна сила от 2.4.2013г.
По АД 330/2012 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 331/2012 Определение от 28.12.2012г. По АД 331/2012 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване