Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                     Резултат от касационната инстанция
Административно дело No 1/2011 Определение от 5.1.2011г. По АД 1/2011 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 2/2011 Решение от 25.2.2011г. По АД 2/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 3/2011 Определение от 11.2.2011г.
В законна сила от 21.3.2011г.
По АД 3/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 4/2011 Решение от 28.4.2011г.
В законна сила от 11.10.2011г.
По АД 4/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 6/2011 Решение от 10.3.2011г.
В законна сила от 6.4.2011г.
По АД 6/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 9/2011 Решение от 20.4.2011г.
В законна сила от 17.5.2011г.
По АД 9/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 10/2011 Определение от 1.2.2011г.
В законна сила от 12.2.2011г.
По АД 10/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 11/2011 Определение от 25.1.2011г.
В законна сила от 3.2.2011г.
По АД 11/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 12/2011 Определение от 14.2.2011г.
В законна сила от 24.2.2011г.
По АД 12/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 15/2011 Определение от 20.1.2011г.
В законна сила от 2.6.2011г.
По АД 15/2011 -  Определение на ВАС
Административно дело No 16/2011 Определение от 24.1.2011г.
В законна сила от 7.6.2011г.
По АД 16/2011 -  Определение на ВАС
Административно дело No 17/2011 Решение от 15.2.2011г.
В законна сила от 3.3.2011г.
По АД 17/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 18/2011 Решение от 7.4.2011г.
В законна сила от 13.10.2011г.
По АД 18/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 19/2011 Решение от 17.3.2011г.
В законна сила от 24.6.2011г.
По АД 19/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 20/2011 Решение от 25.2.2011г.
В законна сила от 22.3.2011г.
По АД 20/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 21/2011 Определение от 20.12.2011г.
В законна сила от 20.12.2011г.
По АД 21/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 22/2011 Решение от 25.5.2011г.
В законна сила от 17.2.2012г.
По АД 22/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 24/2011 Решение от 28.2.2011г.
В законна сила от 23.3.2011г.
По АД 24/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 25/2011 Решение от 23.3.2011г.
В законна сила от 28.7.2011г.
По АД 25/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 26/2011 Решение от 3.6.2011г.
В законна сила от 19.12.2011г.
По АД 26/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 27/2011 Решение от 11.5.2011г. По АД 27/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 29/2011 Решение от 13.4.2011г.
В законна сила от 3.5.2011г.
По АД 29/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 30/2011 Решение от 22.3.2011г.
В законна сила от 17.10.2011г.
По АД 30/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 31/2011 Решение от 5.4.2011г.
В законна сила от 14.11.2011г.
По АД 31/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 32/2011 Решение от 4.7.2011г.
В законна сила от 15.5.2012г.
По АД 32/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 33/2011 Определение от 10.2.2011г.
В законна сила от 25.2.2011г.
По АД 33/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 34/2011 Решение от 6.7.2011г.
В законна сила от 17.8.2011г.
По АД 34/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 35/2011 Решение от 9.3.2011г.
В законна сила от 9.4.2011г.
По АД 35/2011 - Протокол на ВАС 
Административно дело No 36/2011 Решение от 7.3.2011г.
В законна сила от 23.6.2011г.
По АД 36/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 37/2011 Решение от 15.4.2011г.
В законна сила от 8.12.2011г.
По АД 37/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 38/2011 Определение от 10.2.2011г. По АД 38/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 39/2011 Определение от 31.3.2011г.
В законна сила от 29.4.2011г.
По АД 39/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 41/2011 Решение от 12.4.2011г. По АД 41/2011 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 42/2011 Определение от 10.3.2011г.
В законна сила от 23.3.2011г.
По АД 42/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 43/2011 Решение от 14.4.2011г.
В законна сила от 27.2.2012г.
По АД 43/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 44/2011 Определение от 5.5.2011г.
В законна сила от 20.5.2011г.
По АД 44/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 45/2011 Определение от 22.2.2011г.
В законна сила от 8.3.2011г.
По АД 45/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 46/2011 Решение от 12.5.2011г. По АД 46/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 48/2011 Определение от 15.3.2011г.
В законна сила от 6.10.2011г.
По АД 48/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 49/2011 Определение от 15.3.2011г.
В законна сила от 12.12.2011г.
По АД 49/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 51/2011 Решение от 4.5.2011г.
В законна сила от 26.5.2011г.
По АД 51/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 52/2011 Определение от 4.5.2011г.
В законна сила от 18.7.2011г.
По АД 52/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 53/2011 Определение от 21.3.2011г.
В законна сила от 31.3.2011г.
По АД 53/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 54/2011 Определение от 13.4.2011г.
В законна сила от 27.4.2011г.
По АД 54/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 55/2011 Решение от 6.4.2011г.
В законна сила от 6.4.2011г.
По АД 55/2011 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 56/2011 Определение от 28.3.2011г.
В законна сила от 6.4.2011г.
По АД 56/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 57/2011 Определение от 10.5.2011г.
В законна сила от 18.5.2011г.
По АД 57/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 63/2011 Определение от 28.3.2011г.
В законна сила от 19.4.2011г.
По АД 63/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 64/2011 Определение от 20.6.2011г.
В законна сила от 1.7.2011г.
По АД 64/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 66/2011 Определение от 29.3.2011г.
В законна сила от 29.3.2011г.
По АД 66/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 67/2011 Решение от 31.5.2011г.
В законна сила от 22.6.2011г.
По АД 67/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 68/2011 Решение от 22.7.2011г.
В законна сила от 16.8.2011г.
По АД 68/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 72/2011 Решение от 7.12.2011г.
В законна сила от 7.12.2011г.
По АД 72/2011 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 73/2011 Определение от 4.4.2011г. По АД 73/2011 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 74/2011 Решение от 1.6.2011г.
В законна сила от 18.6.2011г.
По АД 74/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 75/2011 Определение от 20.4.2011г.
В законна сила от 4.5.2011г.
По АД 75/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 76/2011 Определение от 28.4.2011г. По АД 76/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 77/2011 Решение от 21.7.2011г.
В законна сила от 23.2.2012г.
По АД 77/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 78/2011 Определение от 16.5.2011г. По АД 78/2011 - Изпратено по компетентност
Административно дело No 81/2011 Определение от 12.4.2011г.
В законна сила от 22.4.2011г.
По АД 81/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 82/2011 Решение от 29.7.2011г.
В законна сила от 20.2.2012г.
По АД 82/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 84/2011 Определение от 8.6.2011г.
В законна сила от 28.9.2011г.
По АД 84/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 85/2011 Определение от 29.4.2011г.
В законна сила от 10.5.2011г.
По АД 85/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 86/2011 Определение от 25.5.2011г.
В законна сила от 28.6.2011г.
По АД 86/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 91/2011 Решение от 14.7.2011г.
В законна сила от 5.8.2011г.
По АД 91/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 92/2011 Определение от 3.5.2011г.
В законна сила от 26.5.2011г.
По АД 92/2011 - Определението е влязло в закона сила като необжалвано
Административно дело No 93/2011 Решение от 6.6.2011г.
В законна сила от 29.6.2011г.
По АД 93/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 94/2011 Определение от 3.5.2011г.
В законна сила от 7.6.2011г.
По АД 94/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 95/2011 Определение от 12.5.2011г. По АД 95/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 96/2011 Определение от 19.4.2011г.
В законна сила от 5.5.2011г.
По АД 96/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 97/2011 Решение от 31.5.2011г.
В законна сила от 18.6.2011г.
По АД 97/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 98/2011 Решение от 25.7.2011г. По АД 98/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 99/2011 Решение от 27.9.2011г.
В законна сила от 27.9.2011г.
По АД 99/2011 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 100/2011 Определение от 28.5.2011г.
В законна сила от 7.6.2011г.
По АД 100/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 101/2011 Решение от 26.10.2011г.
В законна сила от 26.10.2011г.
По АД 101/2011 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 102/2011 Определение от 30.5.2011г.
В законна сила от 10.6.2011г.
По АД 102/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 103/2011 Решение от 18.7.2011г.
В законна сила от 21.11.2011г.
По АД 103/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 104/2011 Определение от 15.10.2012г.
В законна сила от 18.12.2012г.
По АД 104/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 105/2011 Решение от 17.6.2011г.
В законна сила от 9.7.2011г.
По АД 105/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 106/2011 Определение от 25.5.2011г.
В законна сила от 4.6.2011г.
По АД 106/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 107/2011 Определение от 16.5.2011г. По АД 107/2011 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 108/2011 Решение от 31.10.2011г.
В законна сила от 17.11.2011г.
По АД 108/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 109/2011 Решение от 22.7.2011г.
В законна сила от 17.4.2012г.
По АД 109/2011 - обжалвано
Административно дело No 110/2011 Определение от 1.6.2011г.
В законна сила от 16.6.2011г.
По АД 110/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 111/2011 Определение от 7.6.2011г.
В законна сила от 24.6.2011г.
По АД 111/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 112/2011 Решение от 13.7.2011г. По АД 112/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 114/2011 Решение от 6.7.2011г.
В законна сила от 30.7.2011г.
По АД 114/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 115/2011 Решение от 15.6.2011г.
В законна сила от 15.6.2011г.
По АД 115/2011  - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 117/2011 Решение от 13.10.2011г.
В законна сила от 27.2.2012г.
По АД 117/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 118/2011 Решение от 17.6.2011г.
В законна сила от 20.12.2011г.
По АД 118/2011 - обжалвано
Административно дело No 119/2011 Определение от 7.6.2011г.
В законна сила от 18.6.2011г.
По АД 119/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 120/2011 Решение от 4.7.2011г.
В законна сила от 8.10.2012г.
По АД 120/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 121/2011 Решение от 19.7.2011г.
В законна сила от 6.8.2011г.
По АД 121/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 122/2011 Определение от 20.6.2011г.
В законна сила от 2.7.2011г.
По АД 122/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 123/2011 Решение от 5.7.2011г.
В законна сила от 28.7.2011г.
По АД 123/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 124/2011 Определение от 25.5.2011г. По АД 124/2011 - обжалвано
Административно дело No 125/2011 Решение от 21.7.2011г.
В законна сила от 10.8.2011г.
По АД 125/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 126/2011 Определение от 30.5.2011г.
В законна сила от 26.9.2011г.
По АД 126/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 127/2011 Решение от 27.10.2011г.
В законна сила от 10.4.2012г.
По АД 127/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 128/2011 Решение от 26.10.2011г.
В законна сила от 16.10.2012г.
По АД 128/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 130/2011 Определение от 16.6.2011г.
В законна сила от 29.6.2011г.
По АД 130/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 131/2011 Решение от 5.1.2012г.
В законна сила от 4.2.2012г.
По АД 131/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 132/2011 Решение от 8.7.2011г.
В законна сила от 9.4.2012г.
По АД 132/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 133/2011 Определение от 20.6.2011г. По АД 133/2011 - Изпратено по компетентност
Административно дело No 135/2011 Решение от 25.10.2011г.
В законна сила от 25.10.2011г.
По АД 135/2011 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 137/2011 Решение от 21.7.2011г.
В законна сила от 11.8.2011г.
По АД 137/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 138/2011 Решение от 19.7.2011г.
В законна сила от 9.8.2011г.
По АД 138/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 139/2011 Решение от 19.7.2011г.
В законна сила от 9.8.2011г.
По АД 139/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 140/2011 Решение от 13.10.2011г.
В законна сила от 2.11.2011г.
По АД 140/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 142/2011 Решение от 13.10.2011г.
В законна сила от 4.11.2011г.
По АД 142/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 143/2011 Определение от 1.7.2011г.
В законна сила от 14.7.2011г.
По АД 143/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 144/2011 Решение от 23.4.2012г.
В законна сила от 15.7.2013г.
По АД 144/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 146/2011 Решение от 21.7.2011г.
В законна сила от 11.8.2011г.
По АД 146/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 147/2011 Определение от 6.7.2011г.
В законна сила от 19.9.2011г.
По АД 147/2011 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 149/2011 Определение от 27.6.2011г.
В законна сила от 27.6.2011г.
По ЧАД 149/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 150/2011 Решение от 3.11.2011г.
В законна сила от 12.4.2012г.
По АД 150/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 151/2011 Решение от 14.10.2011г.
В законна сила от 3.11.2011г.
По АД 151/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 152/2011 Решение от 15.9.2011г. По АД 152/2011 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 153/2011 Решение от 13.12.2011г.
В законна сила от 25.6.2012г.
По АД 153/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 154/2011 Решение от 27.9.2011г.
В законна сила от 23.5.2012г.
По АД 154/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 157/2011 Определение от 4.7.2011г. По АД 157/2011 - обжалвано
Административно дело No 157/2011 Решение от 21.3.2012г.
В законна сила от 25.2.2013г.
По АД 157/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 158/2011 Решение от 19.10.2011г.
В законна сила от 28.3.2012г.
По АД 158/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 159/2011 Определение от 16.9.2011г.
В законна сила от 4.10.2011г.
По АД 159/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 160/2011 Решение от 6.2.2012г.
В законна сила от 6.2.2012г.
По АД 160/2011 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 161/2011 Решение от 22.2.2012г.
В законна сила от 11.3.2012г.
По АД 161/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 162/2011 Решение от 8.12.2011г.
В законна сила от 27.12.2011г.
По АД 162/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 163/2011 Определение от 19.9.2011г.
В законна сила от 5.10.2011г.
По АД 163/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 164/2011 Решение от 26.10.2011г. По АД 164/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 164/2011 Решение от 29.6.2012г. По АД 164/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 164/2011 Решение от 20.7.2012г. По АД 164/2011
Административно дело No 164/2011 Решение от 25.9.2012г.
В законна сила от 22.4.2013г.
По АД 164/2011
Административно дело No 165/2011 Решение от 18.11.2011г.
В законна сила от 8.12.2011г.
По АД 165/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 166/2011 Решение от 18.10.2011г.
В законна сила от 29.3.2012г.
По АД 166/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 168/2011 Решение от 11.11.2011г.
В законна сила от 20.7.2012г.
По АД 168/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 169/2011 Определение от 28.7.2011г.
В законна сила от 28.11.2011г.
По АД 169/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 171/2011 Определение от 15.8.2011г. По АД 171/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 171/2011 Решение от 10.4.2012г.
В законна сила от 25.3.2013г.
По АД 171/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 173/2011 Решение от 5.1.2012г.
В законна сила от 28.11.2012г.
По АД 173/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 174/2011 Определение от 14.9.2011г.
В законна сила от 29.9.2011г.
По АД 174/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 176/2011 Решение от 6.10.2011г.
В законна сила от 8.3.2012г.
По АД 176/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 177/2011 Определение от 28.9.2011г. По АД 177/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 177/2011 Решение от 15.5.2012г.
В законна сила от 8.5.2013г.
По АД 177/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 178/2011 Решение от 1.12.2011г.
В законна сила от 12.11.2012г.
По АД 178/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 179/2011 Определение от 29.8.2011г.
В законна сила от 17.9.2011г.
По АД 179/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 180/2011 Решение от 19.10.2011г.
В законна сила от 8.11.2011г.
По АД 180/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 181/2011 Определение от 13.9.2011г.
В законна сила от 21.10.2011г.
По АД 181/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 182/2011 Определение от 14.9.2011г.
В законна сила от 28.9.2011г.
По АД 182/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 183/2011 Определение от 18.8.2011г.
В законна сила от 18.8.2011г.
По АД 183/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 184/2011 Определение от 27.10.2011г.
В законна сила от 4.11.2011г.
По АД 184/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 185/2011 Определение от 18.8.2011г.
В законна сила от 27.9.2011г.
По АД 185/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 186/2011 Решение от 24.11.2011г.
В законна сила от 24.11.2011г.
По АД 186/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 187/2011 Решение от 3.11.2011г.
В законна сила от 25.11.2011г.
По АД 187/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 188/2011 Определение от 27.9.2011г. По АД 188/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 189/2011 Определение от 6.10.2011г.
В законна сила от 22.10.2011г.
По АД 189/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 190/2011 Решение от 27.10.2011г.
В законна сила от 11.2.2012г.
По АД 190/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 193/2011 Определение от 16.9.2011г. По АД 193/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 194/2011 Решение от 1.6.2012г.
В законна сила от 8.5.2013г.
По АД 194/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 195/2011 Решение от 25.10.2011г.
В законна сила от 25.6.2012г.
По АД 195/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 198/2011 Определение от 13.9.2011г.
В законна сила от 25.9.2011г.
По АД 198/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 199/2011 Решение от 25.10.2011г.
В законна сила от 22.11.2011г.
По АД 199/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 200/2011 Определение от 26.10.2011г. По АД 200/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 200/2011 Решение от 23.3.2012г.
В законна сила от 4.4.2013г.
По АД 200/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 201/2011 Решение от 20.4.2012г.
В законна сила от 14.12.2012г.
По АД 201/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 202/2011 Определение от 15.9.2011г.
В законна сила от 30.12.2011г.
По АД 202/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 203/2011 Определение от 27.10.2011г.
В законна сила от 9.11.2011г.
По АД 203/2011 - Изпратено по компетентност
Административно дело No 204/2011 Решение от 7.6.2012г. По АД 204/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 205/2011 Определение от 3.10.2011г.
В законна сила от 30.11.2011г.
По АД 205/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 206/2011 Решение от 2.11.2011г.
В законна сила от 25.11.2011г.
По АД 206/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 207/2011 Решение от 15.11.2011г.
В законна сила от 7.12.2011г.
По АД 207/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 209/2011 Решение от 19.10.2011г.
В законна сила от 22.3.2012г.
По АД 209/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 210/2011 Определение от 2.11.2011г.
В законна сила от 18.11.2011г.
По АД 210/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 211/2011 Определение от 30.11.2011г.
В законна сила от 15.12.2011г.
По АД 211/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 212/2011 Решение от 7.12.2011г.
В законна сила от 9.7.2012г.
По АД 212/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 214/2011 Решение от 24.10.2011г.
В законна сила от 15.11.2011г.
По АД 214/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 215/2011 Решение от 24.10.2011г.
В законна сила от 3.4.2012г.
По АД 215/2011 - обжалвано
Административно дело No 216/2011 Определение от 28.9.2011г.
В законна сила от 11.10.2011г.
По АД 216/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 217/2011 Определение от 16.9.2011г.
В законна сила от 16.9.2011г.
По АД 217/2011 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 218/2011 Определение от 20.9.2011г.
В законна сила от 12.10.2011г.
По АД 218/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 219/2011 Определение от 20.9.2011г.
В законна сила от 12.10.2011г.
По АД 219/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 220/2011 Определение от 28.9.2011г.
В законна сила от 28.9.2011г.
По АД 220/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 221/2011 Решение от 14.12.2011г.
В законна сила от 17.10.2012г.
По АД 221/2011 - Определение на ВАС; Решение на ВАС
Административно дело No 222/2011 Определение от 17.10.2011г.
В законна сила от 29.10.2011г.
По АД 222/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 223/2011 Определение от 19.10.2011г. По АД 223/2011 - Определението влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 224/2011 Решение от 21.12.2011г.
В законна сила от 21.12.2011г.
По АД 224/2011 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 225/2011 Решение от 21.12.2011г.
В законна сила от 7.2.2012г.
По АД 225/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 226/2011 Определение от 3.10.2011г.
В законна сила от 3.10.2011г.
По АД 226/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 227/2011 Решение от 13.12.2011г.
В законна сила от 5.12.2012г.
По АД 227/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 228/2011 Определение от 7.10.2011г. По АД 228/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 228/2011 Решение от 20.4.2012г.
В законна сила от 21.5.2013г.
По АД 228/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 230/2011 Определение от 26.10.2011г.
В законна сила от 9.12.2011г.
По АД 230/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 231/2011 Определение от 17.11.2011г.
В законна сила от 26.11.2011г.
По АД 231/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 232/2011 Решение от 28.12.2011г.
В законна сила от 16.7.2012г.
По АД 232/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 233/2011 Решение от 12.4.2012г.
В законна сила от 1.3.2013г.
По АД 233/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 234/2011 Решение от 17.1.2012г.
В законна сила от 15.2.2012г.
По АД 234/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 235/2011 Решение от 16.12.2011г.
В законна сила от 3.1.2012г.
По АД 235/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 236/2011 Решение от 21.3.2012г.
В законна сила от 22.3.2013г.
По АД 236/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 238/2011 Определение от 23.11.2011г.
В законна сила от 7.12.2011г.
По АД 238/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 239/2011 Определение от 15.11.2011г.
В законна сила от 30.11.2011г.
По АД 239/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 240/2011 Определение от 19.10.2011г. По АД 240/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 241/2011 Решение от 21.11.2011г.
В законна сила от 20.12.2011г.
По АД 241/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 242/2011 Решение от 14.12.2011г.
В законна сила от 11.10.2012г.
По АД 242/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 243/2011 Определение от 21.11.2011г.
В законна сила от 30.11.2011г.
По АД 243/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 244/2011 Решение от 24.11.2011г.
В законна сила от 16.12.2011г.
По АД 244/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 245/2011 Определение от 6.12.2011г. По АД 245/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 246/2011 Определение от 6.12.2011г. По АД 246/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 247/2011 Определение от 25.10.2011г.
В законна сила от 25.10.2011г.
По АД 247/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 248/2011 Определение от 7.12.2011г.
В законна сила от 20.12.2011г.
По АД 248/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 250/2011 Решение от 15.12.2011г. По АД 250/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 251/2011 Решение от 9.2.2012г.
В законна сила от 1.3.2012г.
По АД 251/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 252/2011 Решение от 8.2.2012г.
В законна сила от 1.3.2012г.
По АД 252/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 253/2011 Решение от 10.2.2012г.
В законна сила от 1.3.2012г.
По АД 253/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 254/2011 Решение от 15.2.2012г.
В законна сила от 8.3.2012г.
По АД 254/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 255/2011 Решение от 15.12.2011г.
В законна сила от 7.1.2012г.
По АД 255/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 256/2011 Решение от 14.11.2011г. По АД 256/2011 - обжалвано
Административно дело No 257/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 31.10.2011г.
По АД 257/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 258/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 31.10.2011г.
По АД 258/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 259/2011 Определение от 4.11.2011г.
В законна сила от 8.12.2011г.
По АД 259/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 260/2011 Решение от 23.1.2012г.
В законна сила от 13.5.2013г.
По АД 260/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 261/2011 Определение от 9.11.2011г.
В законна сила от 18.11.2011г.
По АД 261/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 262/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 11.11.2011г.
По АД 262/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 263/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 31.10.2011г.
По АД 263/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 264/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 31.10.2011г.
По АД 264/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 265/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 31.10.2011г.
По АД 265/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 266/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 31.10.2011г.
По АД 266/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 267/2011 Определение от 7.12.2011г.
В законна сила от 20.12.2011г.
По АД 267/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 268/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 31.10.2011г.
По АД 268/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 269/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 31.10.2011г.
По АД 269/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 270/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 31.10.2011г.
По АД 270/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 271/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 31.10.2011г.
По АД 271/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 272/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 31.10.2011г.
По АД 272/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 273/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 31.10.2011г.
По АД 273/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 274/2011 Определение от 31.10.2011г.
В законна сила от 31.10.2011г.
По АД 274/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 275/2011 Решение от 14.11.2011г.
В законна сила от 15.12.2011г.

По АД 275/2011 - Решение на ВАС;  Определение на ВАС

Административно дело No 276/2011 Решение от 21.11.2011г.
В законна сила от 20.1.2012г.
По АД 276/2011 - Определение на ВАС
Административно дело No 277/2011 Определение от 8.11.2011г.
В законна сила от 17.11.2011г.
По АД 277/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 278/2011 Определение от 10.11.2011г. По АД 278/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 279/2011 Определение от 14.11.2011г.
В законна сила от 26.11.2011г.
По АД 279/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 280/2011 Определение от 8.11.2011г.
В законна сила от 17.11.2011г.
По АД 280/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 281/2011 Определение от 8.11.2011г.
В законна сила от 17.11.2011г.
По АД 281/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 282/2011 Определение от 14.11.2011г.
В законна сила от 23.11.2011г.
По АД 282/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 283/2011 Определение от 9.11.2011г.
В законна сила от 18.11.2011г.
По АД 283/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 284/2011 Определение от 8.11.2011г.
В законна сила от 17.11.2011г.
По АД 284/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 285/2011 Определение от 11.11.2011г.
В законна сила от 23.11.2011г.
По АД 285/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 286/2011 Решение от 14.11.2011г.
В законна сила от 29.11.2011г.
По АД 286/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 287/2011 Решение от 18.11.2011г.
В законна сила от 19.12.2011г.
По АД 287/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 288/2011 Решение от 22.11.2011г. По АД 288/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 289/2011 Определение от 14.11.2011г.
В законна сила от 25.11.2011г.
По АД 289/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 290/2011 Решение от 6.1.2012г.
В законна сила от 17.10.2012г.
По АД 290/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 291/2011 Решение от 18.11.2011г.
В законна сила от 18.1.2012г.
По АД 291/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 292/2011 Решение от 23.12.2011г.
В законна сила от 18.1.2012г.
По АД 292/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 293/2011 Определение от 7.11.2011г. По АД 293/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 294/2011 Определение от 1.12.2011г.
В законна сила от 13.12.2011г.
По АД 294/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 295/2011 Определение от 6.12.2011г.
В законна сила от 21.12.2011г.
По АД 295/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 297/2011 Решение от 30.11.2011г.
В законна сила от 13.1.2012г.
По АД 297/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 298/2011 Решение от 8.12.2011г.
В законна сила от 24.12.2011г.
По АД 298/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 299/2011 Решение от 21.11.2011г.
В законна сила от 29.11.2011г.
По АД 299/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 300/2011 Определение от 18.11.2011г.
В законна сила от 29.11.2011г.
По АД 300/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 301/2011 Решение от 16.2.2012г.
В законна сила от 8.3.2012г.
По АД 301/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 302/2011 Определение от 7.2.2012г.
В законна сила от 7.2.2012г.
По АД 302/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 303/2011 Решение от 20.3.2012г.
В законна сила от 19.11.2012г.
По АД 303/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 304/2011 Определение от 28.11.2011г.
В законна сила от 14.3.2012г.
По АД 304/2011 - обжалвано
Административно дело No 305/2011 Определение от 10.11.2011г.
В законна сила от 10.11.2011г.
По АД 305/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 306/2011 Решение от 27.1.2012г.
В законна сила от 13.2.2013г.
По АД 306/2011 - обжалвано
Административно дело No 307/2011 Решение от 16.2.2012г.
В законна сила от 8.3.2012г.
По АД 307/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 308/2011 Решение от 16.12.2011г.
В законна сила от 17.9.2012г.
По АД 308/2011 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 309/2011 Решение от 1.2.2012г.
В законна сила от 10.3.2012г.
По АД 309/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 310/2011 Решение от 20.3.2012г.
В законна сила от 26.6.2013г.
По АД 310/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 311/2011 Решение от 22.12.2011г.
В законна сила от 30.3.2012г.
По АД 311/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 312/2011 Решение от 23.12.2011г.
В законна сила от 21.4.2012г.
По АД 312/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 313/2011 Решение от 22.12.2011г.
В законна сила от 19.4.2012г.
По АД 313/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 315/2011 Решение от 6.2.2012г.
В законна сила от 6.2.2012г.
По АД 315/2011 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 316/2011 Решение от 17.1.2012г.
В законна сила от 11.2.2012г.
По АД 316/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 317/2011 Решение от 20.4.2012г.
В законна сила от 11.5.2012г.
По АД 317/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 318/2011 Решение от 20.4.2012г.
В законна сила от 11.5.2012г.
По АД 318/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 319/2011 Решение от 18.1.2012г.
В законна сила от 18.1.2012г.
По АД 319/2011 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 320/2011 Решение от 10.5.2012г.
В законна сила от 1.11.2012г.
По АД 320/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 322/2011 Определение от 27.12.2011г.
В законна сила от 13.1.2012г.
По АД 322/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 323/2011 Решение от 10.4.2012г.
В законна сила от 23.10.2012г.
По АД 323/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 324/2011 Определение от 13.12.2011г.
В законна сила от 24.12.2011г.
По АД 324/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 325/2011 Решение от 8.12.2011г.
В законна сила от 10.2.2012г.

По АД 325/2011 - Решение на ВАС; Определение на ВАС

Административно дело No 326/2011 Определение от 5.12.2011г.
В законна сила от 17.12.2011г.
По АД 326/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 327/2011 Определение от 30.11.2011г.
В законна сила от 10.12.2011г.
По АД 327/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 329/2011 Решение от 17.2.2012г.
В законна сила от 25.6.2012г.
По АД 329/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 330/2011 Решение от 8.2.2012г.
В законна сила от 2.10.2012г.
По АД 330/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 332/2011 Решение от 24.2.2012г.
В законна сила от 16.3.2012г.
По АД 332/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 333/2011 Решение от 24.2.2012г.
В законна сила от 20.2.2013г.
По АД 333/2011 - обжалвано
Административно дело No 334/2011 Определение от 3.1.2012г.
В законна сила от 17.1.2012г.
По АД 334/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 335/2011 Определение от 19.12.2011г.
В законна сила от 5.1.2012г.
По ЧАД 335/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 336/2011 Определение от 17.1.2012г.
В законна сила от 2.2.2012г.
По АД 336/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 337/2011 Определение от 6.1.2012г.
В законна сила от 26.1.2012г.
По АД 337/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 339/2011 Решение от 24.2.2012г.
В законна сила от 15.3.2012г.
По АД 339/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 340/2011 Определение от 12.1.2012г.
В законна сила от 21.1.2012г.
По АД 340/2011 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 341/2011 Решение от 2.3.2012г.
В законна сила от 21.3.2012г.
По АД 341/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 342/2011 Решение от 17.2.2012г.
В законна сила от 2.7.2012г.
По АД 342/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 343/2011 Решение от 12.1.2012г. По АД 343/2011 - обжалвано
Административно дело No 343/2011 Решение от 20.1.2012г.
В законна сила от 22.3.2012г.
По АД 343/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 344/2011 Решение от 1.3.2012г.
В законна сила от 10.9.2012г.
По АД 344/2011 - Решение на ВАС
Административно дело No 345/2011 Решение от 6.3.2012г.
В законна сила от 31.3.2012г.
По АД 345/2011 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 346/2011 Определение от 31.1.2012г.
В законна сила от 29.2.2012г.
По АД 346/2011 - Определение на ВАС