Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                     Резултат от касационната инстанция
Административно дело No 2/2010 Определение от 19.1.2010г.
В законна сила от 3.5.2010г.
По АД 2/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 3/2010 Определение от 11.2.2010г.
В законна сила от 24.2.2010г.
По АД 3/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 4/2010 Определение от 19.2.2010г.
В законна сила от 12.5.2010г.
По АД 4/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 6/2010 Решение от 12.7.2010г.
В законна сила от 1.7.2011г.
По АД 6/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 7/2010 Решение от 15.2.2010г.
В законна сила от 22.7.2010г.
По АД 7/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 7/2010 Определение от 10.3.2010г. По АД 7/2010 - Определението влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 9/2010 Решение от 2.3.2010г.
В законна сила от 24.3.2010г.
По АД 9/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 10/2010 Решение от 3.2.2010г.
В законна сила от 25.2.2010г.
По АД 10/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 12/2010 Решение от 19.3.2010г.
В законна сила от 22.4.2010г.
По АД 12/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 13/2010 Решение от 22.2.2010г.
В законна сила от 30.11.2010г.
По АД 13/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 14/2010 Решение от 15.3.2010г.
В законна сила от 20.1.2011г.
По АД 14/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 15/2010 Определение от 9.3.2010г.
В законна сила от 25.3.2010г.
По АД 15/2010 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 16/2010 Определение от 9.3.2010г.
В законна сила от 19.3.2010г.
По АД 16/2010 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 18/2010 Определение от 12.2.2010г.
В законна сила от 27.2.2010г.
По АД 18/2010 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 19/2010 Определение от 23.2.2010г. По АД 19/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 19/2010 Определение от 3.6.2010г.
В законна сила от 30.6.2010г.
По АД 19/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 20/2010 Определение от 9.2.2010г.
В законна сила от 23.2.2010г.
По АД 20/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 21/2010 Определение от 8.2.2010г.
В законна сила от 24.2.2010г.
По АД 21/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 22/2010 Определение от 12.2.2010г.
В законна сила от 14.9.2010г.
По АД 22/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 23/2010 Определение от 12.2.2010г. По АД 23/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 23/2010 Решение от 18.6.2010г.
В законна сила от 16.7.2010г.
По АД 23/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 24/2010 Решение от 9.3.2010г.
В законна сила от 26.3.2010г.
По АД 24/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 25/2010 Решение от 19.3.2010г.
В законна сила от 9.4.2010г.
По АД 25/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 26/2010 Определение от 16.2.2010г.
В законна сила от 22.4.2010г.
По АД 26/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 28/2010 Решение от 22.3.2010г.
В законна сила от 14.4.2010г.
По АД 28/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 29/2010 Решение от 21.4.2010г.
В законна сила от 13.5.2010г.
По АД 29/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 30/2010 Решение от 9.3.2010г.
В законна сила от 9.2.2011г.
По АД 30/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 31/2010 Решение от 8.4.2010г.
В законна сила от 8.4.2010г.
По АД 31/2010 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 34/2010 Определение от 3.2.2010г.
В законна сила от 9.3.2010г.
По АД 34/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 35/2010 Определение от 16.3.2010г. По АД 35/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 36/2010 Определение от 17.3.2010г.
В законна сила от 1.4.2010г.
По АД 36/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 37/2010 Определение от 17.3.2010г.
В законна сила от 1.4.2010г.
По АД 37/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 39/2010 Определение от 4.3.2010г.
В законна сила от 4.3.2010г.
По АД 39/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 41/2010 Определение от 17.2.2010г. По АД 41/2010 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 42/2010 Решение от 9.3.2010г.
В законна сила от 30.3.2010г.
По АД 42/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 45/2010 Решение от 27.4.2010г.
В законна сила от 23.11.2010г.
По АД 45/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 46/2010 Решение от 16.3.2010г.
В законна сила от 7.4.2010г.
По АД 46/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 47/2010 Решение от 29.3.2010г.
В законна сила от 16.4.2010г.
По АД 47/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 48/2010 Решение от 18.3.2010г.
В законна сила от 7.4.2010г.
По АД 48/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 49/2010 Решение от 17.3.2010г.
В законна сила от 26.5.2011г.
По АД 49/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 50/2010 Решение от 27.5.2010г.
В законна сила от 13.12.2010г.
По АД 50/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 51/2010 Решение от 12.7.2010г.
В законна сила от 5.8.2010г.
По АД 51/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 52/2010 Определение от 17.2.2010г. По АД 52/2010 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 53/2010 Решение от 5.5.2010г.
В законна сила от 18.3.2011г.
По АД 53/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 56/2010 Решение от 31.3.2010г.
В законна сила от 26.1.2011г.
По АД 56/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 57/2010 Определение от 2.3.2010г.
В законна сила от 23.3.2010г.
По АД 57/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 58/2010 Определение от 5.3.2010г.
В законна сила от 18.3.2010г.
По АД 58/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 59/2010 Определение от 24.3.2010г.
В законна сила от 1.7.2010г.
По АД 59/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 60/2010 Определение от 18.3.2010г. По АД 60/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 62/2010 Решение от 19.11.2010г.
В законна сила от 13.4.2011г.
По АД 62/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 63/2010 Решение от 25.3.2010г.
В законна сила от 14.12.2010г.
По АД 63/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 64/2010 Решение от 20.5.2010г.
В законна сила от 28.2.2011г.
По АД 64/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 65/2010 Решение от 23.4.2010г.
В законна сила от 5.4.2011г.
По АД 65/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 66/2010 Определение от 30.3.2010г.
В законна сила от 14.4.2010г.
По АД 66/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 67/2010 Решение от 11.11.2010г.
В законна сила от 11.11.2010г.
По АД 67/2010 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 68/2010 Решение от 18.5.2010г.
В законна сила от 9.6.2010г.
По АД 68/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 69/2010 Решение от 10.11.2010г.
В законна сила от 18.7.2011г.
По АД 69/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 70/2010 Решение от 20.5.2010г.
В законна сила от 10.6.2010г.
По АД 70/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 71/2010 Решение от 4.6.2010г.
В законна сила от 23.6.2010г.
По АД 71/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 72/2010 Определение от 19.4.2010г.
В законна сила от 13.5.2010г.
По АД 72/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 73/2010 Определение от 30.3.2010г.
В законна сила от 8.4.2010г.
По АД 73/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 75/2010 Решение от 20.12.2010г.
В законна сила от 5.2.2011г.
По АД 75/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 76/2010 Определение от 24.3.2010г. По АД 76/2010 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 77/2010 Определение от 31.3.2010г.
В законна сила от 15.4.2010г.
По АД 77/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 79/2010 Решение от 23.4.2010г.
В законна сила от 21.2.2011г.
По АД 79/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 80/2010 Определение от 15.4.2010г.
В законна сила от 24.4.2010г.
По АД 80/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 81/2010 Решение от 20.7.2010г.
В законна сила от 3.5.2011г.
По АД 81/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 82/2010 Решение от 10.1.2011г.
В законна сила от 23.5.2012г.
По АД 82/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 84/2010 Определение от 22.4.2010г.
В законна сила от 30.4.2010г.
По АД 84/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 86/2010 Решение от 21.10.2010г.
В законна сила от 21.10.2010г.
По АД 86/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 88/2010 Определение от 13.4.2010г.
В законна сила от 18.5.2010г.
По АД 88/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 89/2010 Определение от 21.4.2010г.
В законна сила от 10.6.2010г.
По АД 89/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 90/2010 Решение от 2.6.2010г.
В законна сила от 13.12.2010г.
По АД 90/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 91/2010 Определение от 26.4.2010г.
В законна сила от 12.5.2010г.
По АД 91/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 92/2010 Определение от 26.4.2010г.
В законна сила от 22.5.2010г.
По АД 92/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 93/2010 Определение от 12.5.2011г.
В законна сила от 9.8.2011г.
По АД 93/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 94/2010 Определение от 29.4.2010г.
В законна сила от 22.5.2010г.
По АД 94/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 95/2010 Определение от 14.5.2010г.
В законна сила от 17.6.2010г.
По АД 95/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 96/2010 Решение от 6.7.2010г.
В законна сила от 10.5.2011г.
По АД 96/2010 -  Решение на ВАС
Административно дело No 97/2010 Решение от 5.7.2010г.
В законна сила от 23.7.2010г.
По АД 97/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 98/2010 Решение от 13.7.2010г.
В законна сила от 6.10.2011г.
По АД 98/2010 - Решение на ВАС
Частно административно дело No 99/2010 Определение от 16.4.2010г.
В законна сила от 16.4.2010г.
По ЧАД 99/2010 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 100/2010 Решение от 19.7.2010г.
В законна сила от 9.11.2010г.
По АД 100/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 101/2010 Решение от 16.7.2010г.
В законна сила от 27.4.2011г.
По АД 101/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 102/2010 Решение от 2.6.2010г.
В законна сила от 29.6.2010г.
По АД 102/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 103/2010 Решение от 30.4.2010г.
В законна сила от 30.4.2010г.
По АД 103/2010 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 104/2010 Решение от 4.6.2010г.
В законна сила от 4.6.2010г.
По АД 104/2010 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 106/2010 Определение от 27.5.2010г.
В законна сила от 10.6.2010г.
По АД 106/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 107/2010 Определение от 12.5.2010г.
В законна сила от 22.5.2010г.
По АД 107/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 108/2010 Решение от 10.6.2010г.
В законна сила от 30.6.2010г.
По АД 108/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 109/2010 Решение от 8.6.2010г.
В законна сила от 19.1.2011г.
По АД 109/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 111/2010 Решение от 10.6.2010г.
В законна сила от 17.3.2011г.
По АД 111/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 112/2010 Решение от 27.7.2010г.
В законна сила от 4.1.2011г.
По АД 112/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 113/2010 Решение от 4.6.2010г.
В законна сила от 20.12.2010г.
По АД 113/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 114/2010 Решение от 4.6.2010г.
В законна сила от 23.6.2010г.
По АД 114/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 115/2010 Определение от 16.7.2010г.
В законна сила от 24.8.2010г.
По АД 115/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 116/2010 Определение от 15.5.2010г.
В законна сила от 27.5.2010г.
По АД 116/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 117/2010 Решение от 6.7.2010г.
В законна сила от 17.3.2011г.
По АД 117/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 118/2010 Определение от 15.5.2010г. По АД 118/2010 - Протокол на ВАС
Административно дело No 118/2010 Определение от 20.6.2011г. По АД 118/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 118/2010 Решение от 19.1.2012г.
В законна сила от 20.12.2012г.
По АД 118/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 119/2010 Решение от 7.12.2010г.
В законна сила от 27.5.2011г.
По АД 119/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 120/2010 Решение от 5.11.2010г.
В законна сила от 22.12.2010г.
По АД 120/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 121/2010 Определение от 8.7.2010г.
В законна сила от 4.10.2010г.
По АД 121/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 122/2010 Определение от 11.5.2010г.
В законна сила от 26.5.2010г.
По АД 122/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 123/2010 Решение от 30.6.2010г.
В законна сила от 28.7.2010г.
По АД 123/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 124/2010 Определение от 5.7.2010г.
В законна сила от 16.7.2010г.
По АД 124/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 125/2010 Решение от 12.7.2010г.
В законна сила от 3.8.2010г.
По АД 125/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 126/2010 Решение от 2.12.2010г.
В законна сила от 27.6.2011г.
По АД 126/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 127/2010 Решение от 29.11.2010г.
В законна сила от 10.5.2011г.
По АД 127/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 128/2010 Решение от 8.10.2010г.
В законна сила от 28.10.2010г.
По АД 128/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 129/2010 Решение от 15.7.2010г.
В законна сила от 6.12.2010г.
По АД 129/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 130/2010 Решение от 24.9.2010г.
В законна сила от 24.1.2011г.
По АД 130/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 131/2010 Решение от 19.7.2010г.
В законна сила от 5.8.2010г.
По АД 131/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 132/2010 Решение от 16.7.2010г.
В законна сила от 4.8.2010г.
По АД 132/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 135/2010 Определение от 20.5.2010г.
В законна сила от 20.5.2010г.
По АД 135/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 136/2010 Определение от 6.7.2010г. По АД 136/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 137/2010 Определение от 17.5.2010г. По АД 137/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 139/2010 Определение от 8.9.2010г.
В законна сила от 28.9.2010г.
По АД 139/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 140/2010 Решение от 21.7.2010г.
В законна сила от 10.8.2010г.
По АД 140/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 141/2010 Определение от 7.7.2010г.
В законна сила от 20.7.2010г.
По АД 141/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 142/2010 Решение от 3.8.2010г.
В законна сила от 27.8.2010г.
По АД 142/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 143/2010 Определение от 24.6.2010г.
В законна сила от 6.7.2010г.
По АД 143/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 144/2010 Определение от 6.7.2010г.
В законна сила от 16.7.2010г.
По АД 144/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 145/2010 Определение от 25.5.2010г.
В законна сила от 15.9.2010г.
По АД 145/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 146/2010 Решение от 25.6.2010г.
В законна сила от 16.7.2010г.
По АД 146/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 147/2010 Решение от 15.7.2010г.
В законна сила от 15.3.2011г.
По АД 147/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 149/2010 Определение от 31.5.2010г.
В законна сила от 31.5.2010г.
По АД 149/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 150/2010 Определение от 31.5.2010г. По АД 150/2010 - Изпратено по компетентност
Административно дело No 152/2010 Решение от 12.10.2010г.
В законна сила от 16.5.2011г.
По АД 152/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 153/2010 Решение от 12.10.2010г.
В законна сила от 21.2.2011г.
По АД 153/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 154/2010 Решение от 14.10.2010г.
В законна сила от 11.2.2011г.
По АД 154/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 156/2010 Решение от 28.9.2010г.
В законна сила от 15.10.2010г.
По АД 156/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 157/2010 Решение от 9.12.2010г.
В законна сила от 28.12.2010г.
По АД 157/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 158/2010 Определение от 15.9.2010г.
В законна сила от 29.9.2010г.
По АД 158/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 159/2010 Решение от 19.7.2010г.
В законна сила от 4.8.2010г.
По АД 159/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 160/2010 Решение от 20.1.2011г.
В законна сила от 20.6.2011г.
По АД 160/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 161/2010 Определение от 13.7.2010г.
В законна сила от 22.7.2010г.
По АД 161/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 163/2010 Решение от 27.10.2010г.
В законна сила от 27.6.2011г.
По АД 163/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 164/2010 Решение от 29.10.2010г.
В законна сила от 19.11.2010г.
По АД 164/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 165/2010 Решение от 12.11.2010г.
В законна сила от 12.11.2010г.
По АД 165/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 166/2010 Определение от 11.11.2010г.
В законна сила от 22.12.2010г.
По АД 166/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 167/2010 Определение от 8.11.2010г. По АД 167/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 167/2010 Решение от 13.6.2011г.
В законна сила от 25.10.2011г.
По АД 167/2010 - обжалвано
Административно дело No 168/2010 Определение от 5.7.2010г.
В законна сила от 5.7.2010г.
По АД 168/2010 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 169/2010 Решение от 11.10.2010г.
В законна сила от 6.7.2011г.
По АД 169/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 170/2010 Определение от 4.10.2010г.
В законна сила от 2.11.2010г.
По АД 170/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 171/2010 Решение от 18.2.2011г.
В законна сила от 5.10.2011г.
По АД 171/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 172/2010 Определение от 16.8.2010г. По АД 172/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 174/2010 Определение от 22.7.2010г.
В законна сила от 5.8.2010г.
По АД 174/2010 - Определение на ВАС; Определение на ВАС
Административно дело No 175/2010 Решение от 1.10.2010г.
В законна сила от 21.4.2011г.
По АД 175/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 176/2010 Определение от 1.10.2010г.
В законна сила от 14.10.2010г.
По АД 176/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 178/2010 Решение от 20.10.2010г.
В законна сила от 6.11.2010г.
По АД 178/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 179/2010 Определение от 19.7.2010г. По АД 179/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 180/2010 Определение от 6.7.2010г. По АД 180/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 181/2010 Определение от 30.7.2010г.
В законна сила от 21.9.2010г.
По АД 181/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 184/2010 Определение от 2.8.2010г.
В законна сила от 13.8.2010г.
По АД 184/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 186/2010 Определение от 13.8.2010г. По АД 186/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 186/2010 Решение от 30.9.2011г.
В законна сила от 20.10.2011г.
По АД 186/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 187/2010 Решение от 28.2.2011г.
В законна сила от 23.6.2011г.
По АД 187/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 188/2010 Определение от 1.11.2010г. По АД 188 /2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 188/2010 Решение от 27.5.2011г.
В законна сила от 14.11.2011г.
По АД 188 /2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 190/2010 Определение от 16.8.2010г. По АД 190/2010 - Изпратено по компетентност
Административно дело No 191/2010 Решение от 28.9.2010г.
В законна сила от 11.4.2011г.
По АД 191/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 192/2010 Определение от 7.9.2010г.
В законна сила от 7.9.2010г.
По АД 192/2010 - Изпратено по компетентност
Административно дело No 197/2010 Определение от 8.9.2010г. По АД 197/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 197/2010 Решение от 25.2.2011г.
В законна сила от 15.3.2011г.
По АД 197/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 199/2010 Решение от 10.2.2011г.
В законна сила от 26.5.2011г.
По АД 199/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 200/2010 Решение от 13.12.2010г.
В законна сила от 12.12.2011г.
По АД 200/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 202/2010 Решение от 15.10.2010г.
В законна сила от 15.10.2010г.
По АД 202/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 203/2010 Решение от 12.10.2010г. По АД 203/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 204/2010 Решение от 2.12.2010г.
В законна сила от 24.12.2010г.
По АД 204/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 205/2010 Решение от 3.11.2010г.
В законна сила от 9.11.2010г.
По АД 205/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 206/2010 Определение от 3.8.2010г.
В законна сила от 13.8.2010г.
По АД 206/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 207/2010 Определение от 13.8.2010г.
В законна сила от 29.9.2010г.
По АД 207/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 208/2010 Определение от 7.9.2010г.
В законна сила от 21.9.2010г.
По АД 208/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 209/2010 Решение от 17.12.2010г.
В законна сила от 25.5.2011г.
По АД 209/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 210/2010 Определение от 7.9.2010г.
В законна сила от 24.9.2010г.
По АД 210/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 211/2010 Решение от 16.3.2011г.
В законна сила от 16.3.2011г.
По АД 211/2010 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 212/2010 Решение от 20.10.2010г.
В законна сила от 13.4.2011г.
По АД 212/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 215/2010 Решение от 17.9.2010г.
В законна сила от 17.9.2010г.
По АД 215/2010 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 216/2010 Решение от 22.10.2010г.
В законна сила от 24.3.2011г.
По АД 216/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 218/2010 Определение от 13.9.2010г. По АД 218/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 219/2010 Решение от 26.10.2010г.
В законна сила от 9.11.2010г.
По АД 219/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 221/2010 Определение от 21.9.2010г.
В законна сила от 5.10.2010г.
По АД 221/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 222/2010 Решение от 14.10.2010г. По АД 222/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 224/2010 Решение от 25.11.2010г.
В законна сила от 13.4.2011г.
По АД 224/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 225/2010 Решение от 10.12.2010г.
В законна сила от 4.1.2011г.
По АД 225/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 226/2010 Определение от 6.10.2010г.
В законна сила от 6.10.2010г.
По АД 226/2010 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 227/2010 Решение от 15.11.2010г.
В законна сила от 28.2.2011г.
По АД 227/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 228/2010 Решение от 9.11.2010г.
В законна сила от 1.12.2010г.
По АД 228/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 229/2010 Решение от 12.11.2010г.
В законна сила от 6.12.2011г.
По АД 229/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 230/2010 Определение от 20.10.2010г.
В законна сила от 11.1.2011г.
По АД 230/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 231/2010 Определение от 4.11.2010г.
В законна сила от 6.4.2011г.
По АД 231/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 233/2010 Решение от 21.12.2010г. По АД 233/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 234/2010 Решение от 31.1.2011г.
В законна сила от 27.2.2012г.
По АД 234/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 235/2010 Определение от 7.10.2010г.
В законна сила от 16.3.2011г.
По АД 235/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 236/2010 Определение от 21.9.2010г.
В законна сила от 21.9.2010г.
По АД 236/2010 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 237/2010 Решение от 15.12.2010г.
В законна сила от 27.5.2011г.
По АД 237/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 238/2010 Определение от 24.9.2010г. По АД 238/2010 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 239/2010 Определение от 24.9.2010г. По АД 239/2010 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 240/2010 Решение от 1.11.2010г.
В законна сила от 20.11.2010г.
По АД 240/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 241/2010 Решение от 2.11.2010г.
В законна сила от 2.12.2010г.
По АД 241/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 242/2010 Определение от 19.10.2010г.
В законна сила от 19.10.2010г.
По АД 242/2010 - Изпратено по компетентност
Административно дело No 243/2010 Определение от 19.10.2010г.
В законна сила от 14.12.2010г.
По АД 243/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 244/2010 Определение от 27.10.2010г.
В законна сила от 11.11.2010г.
По АД 244/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 245/2010 Решение от 2.3.2011г.
В законна сила от 7.4.2011г.
По АД 245/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 246/2010 Решение от 7.1.2011г.
В законна сила от 1.6.2011г.
По АД 246/2010 - Определение на ВАС
Административно дело (К) No 247/2010 Решение от 13.12.2010г.
В законна сила от 13.12.2010г.
По АД 247/2010 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 248/2010 Решение от 8.3.2011г.
В законна сила от 29.3.2011г.
По АД 248/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 249/2010 Решение от 12.10.2011г.
В законна сила от 2.11.2011г.
По АД 249/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 251/2010 Решение от 26.1.2011г.
В законна сила от 8.6.2011г.
По АД 251/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 252/2010 Определение от 4.11.2010г.
В законна сила от 18.11.2010г.
По АД 252/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 253/2010 Решение от 22.12.2010г.
В законна сила от 25.1.2011г.
По АД 253/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 254/2010 Решение от 23.12.2010г.
В законна сила от 25.1.2011г.
По АД 254/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 255/2010 Определение от 11.1.2012г.
В законна сила от 16.2.2012г.
По АД 255/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 256/2010 Определение от 11.10.2010г. По АД 256/2010 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 257/2010 Определение от 1.11.2010г.
В законна сила от 1.11.2010г.
По АД 257/2010 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 258/2010 Определение от 8.11.2010г.
В законна сила от 2.12.2010г.
По АД 258/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 260/2010 Решение от 23.11.2010г.
В законна сила от 10.12.2010г.
По АД 260/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 261/2010 Решение от 22.11.2010г.
В законна сила от 14.12.2010г.
По АД 261/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 262/2010 Определение от 22.11.2010г.
В законна сила от 3.12.2010г.
По АД 262/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 263/2010 Решение от 23.11.2010г.
В законна сила от 10.12.2010г.
По АД 263/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 264/2010 Определение от 17.11.2010г.
В законна сила от 27.11.2010г.
По АД 264/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 265/2010 Решение от 26.11.2010г.
В законна сила от 18.12.2010г.
По АД 265/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 266/2010 Решение от 24.1.2011г.
В законна сила от 15.2.2011г.
По АД 266/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 267/2010 Определение от 4.11.2010г. По АД 267/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 268/2010 Определение от 25.3.2011г.
В законна сила от 26.5.2011г.
По АД 268/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 270/2010 Решение от 3.12.2010г.
В законна сила от 6.6.2011г.
По АД 270/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 271/2010 Решение от 14.12.2010г.
В законна сила от 29.4.2011г.
По АД 271/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 274/2010 Решение от 8.2.2011г.
В законна сила от 27.7.2012г.
По АД 274/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 275/2010 Определение от 28.10.2010г.
В законна сила от 9.11.2010г.
По АД 275/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 277/2010 Определение от 5.11.2010г.
В законна сила от 7.7.2011г.
По АД 277/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 278/2010 Определение от 22.11.2010г.
В законна сила от 4.12.2010г.
По АД 278/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 280/2010 Решение от 14.1.2011г.
В законна сила от 3.2.2011г.
По АД 280/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 281/2010 Определение от 1.12.2010г.
В законна сила от 9.12.2010г.
По АД 281/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 282/2010 Определение от 15.11.2010г.
В законна сила от 25.1.2011г.
По АД 282/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 285/2010 Определение от 15.12.2010г.
В законна сила от 5.2.2011г.
По АД 285/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 286/2010 Решение от 11.2.2011г.
В законна сила от 8.3.2011г.
По АД 286/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 287/2010 Решение от 27.4.2011г.
В законна сила от 15.11.2011г.
По АД 287/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 288/2010 Решение от 13.1.2011г.
В законна сила от 4.8.2011г.
По АД 288/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 290/2010 Решение от 15.12.2010г.
В законна сила от 18.1.2011г.
По АД 290/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 291/2010 Определение от 9.12.2010г.
В законна сила от 31.12.2010г.
По АД 291/2010 -Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 292/2010 Решение от 27.1.2011г.
В законна сила от 19.2.2011г.
По АД 292/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 293/2010 Решение от 13.1.2011г.
В законна сила от 23.12.2011г.
По АД 293/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 294/2010 Определение от 30.11.2010г.
В законна сила от 30.11.2010г.
По АД 294/2010 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 295/2010 Определение от 11.1.2011г.
В законна сила от 26.1.2011г.
По АД 295/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 297/2010 Решение от 7.3.2011г.
В законна сила от 25.3.2011г.
По АД 297/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 298/2010 Решение от 6.1.2011г.
В законна сила от 26.1.2011г.
По АД 298/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 299/2010 Определение от 8.12.2010г.
В законна сила от 22.12.2010г.
По АД 299/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 300/2010 Определение от 7.12.2010г.
В законна сила от 17.12.2010г.
По АД 300/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 301/2010 Определение от 26.11.2010г. По АД 301/2010 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 302/2010 Решение от 20.1.2011г.
В законна сила от 12.2.2011г.
По АД 302/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 303/2010 Определение от 25.1.2011г.
В законна сила от 20.4.2011г.
По АД 303/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 304/2010 Решение от 5.4.2011г.
В законна сила от 22.4.2011г.
По АД 304/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 305/2010 Определение от 26.11.2010г. По АД 305/2010 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 306/2010 Решение от 6.10.2011г.
В законна сила от 26.10.2011г.
По АД 306/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 307/2010 Определение от 16.12.2010г.
В законна сила от 6.1.2011г.
По АД 307/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 308/2010 Определение от 13.12.2010г.
В законна сила от 24.12.2010г.
По АД 308/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 309/2010 Определение от 13.1.2011г.
В законна сила от 13.6.2011г.
По АД 309/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 312/2010 Определение от 16.12.2010г.
В законна сила от 29.12.2010г.
По АД 312/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 313/2010 Определение от 16.12.2010г.
В законна сила от 29.12.2010г.
По АД 313/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 317/2010 Решение от 19.5.2011г.
В законна сила от 9.6.2011г.
По АД 317/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 318/2010 Решение от 16.3.2011г.
В законна сила от 13.4.2011г.
По АД 318/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 319/2010 Определение от 23.2.2011г. По АД 319/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 319/2010 Решение от 21.11.2011г.
В законна сила от 7.5.2012г.
По АД 319/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 322/2010 Определение от 20.12.2010г.
В законна сила от 31.12.2010г.
По АД 322/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 323/2010 Определение от 14.1.2011г.
В законна сила от 14.1.2011г.
По АД 323/2010 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 324/2010 Решение от 20.1.2011г.
В законна сила от 7.7.2011г.
По АД 324/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 325/2010 Решение от 28.1.2011г.
В законна сила от 30.1.2012г.
По АД 325/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 326/2010 Решение от 28.3.2011г.
В законна сила от 28.3.2011г.
По АД 326/2010 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело (К) No 327/2010 Решение от 3.2.2011г.
В законна сила от 3.2.2011г.
По АД 327/2010 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 328/2010 Решение от 11.5.2011г.
В законна сила от 11.5.2011г.
По АД 328/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 330/2010 Решение от 16.6.2011г.
В законна сила от 26.11.2012г.
По АД 330/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 331/2010 Решение от 2.2.2011г.
В законна сила от 22.2.2011г.
По АД 331/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 332/2010 Решение от 21.2.2011г.
В законна сила от 19.3.2011г.
По АД 332/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 333/2010 Определение от 10.1.2011г.
В законна сила от 22.1.2011г.
По АД 333/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 334/2010 Определение от 2.2.2011г.
В законна сила от 14.4.2011г.
По АД 334/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 335/2010 Решение от 11.5.2011г.
В законна сила от 11.5.2011г.
По АД 335/2010 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 336/2010 Определение от 2.2.2011г.
В законна сила от 11.2.2011г.
По АД 336/2010 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 337/2010 Решение от 15.2.2011г.
В законна сила от 15.11.2011г.
По АД 337/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 338/2010 Решение от 1.4.2011г.
В законна сила от 16.2.2012г.
По АД 338/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 339/2010 Решение от 16.3.2011г. По АД 339/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 340/2010 Решение от 14.3.2011г.
В законна сила от 1.12.2011г.
По АД 340/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 341/2010 Решение от 1.4.2011г.
В законна сила от 1.4.2011г.
По АД 341/2010 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 342/2010 Решение от 1.4.2011г.
В законна сила от 21.4.2011г.
По АД 342/2010 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 343/2010 Определение от 2.11.2011г.
В законна сила от 19.12.2011г.
По АД 343/2010 - Определение на ВАС
Административно дело No 344/2010 Решение от 25.2.2011г.
В законна сила от 1.11.2011г.
По АД 344/2010 - Решение на ВАС
Административно дело No 345/2010 Решение от 25.2.2011г.
В законна сила от 8.11.2011г.
По АД 345/2010 - Решение на ВАС