Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                     Резултат от касационната инстанция
Административно дело No 2/2009 Определение от 10.1.2009г.
В законна сила от 10.1.2009г.
По АД 2/2009 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 3/2009 Решение от 23.1.2009г.
В законна сила от 10.2.2009г.
По АД 3/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 4/2009 Решение от 4.6.2009г.
В законна сила от 10.3.2010г.
По АД 4/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 5/2009 Определение от 23.1.2009г. По АД 5/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 6/2009 Решение от 20.11.2009г. По АД 6/2009 - обжалвано
Административно дело (К) No 7/2009 Решение от 30.1.2009г.
В законна сила от 30.1.2009г.
По АД 7/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 8/2009 Решение от 15.4.2009г. По АД 8/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 9/2009 Определение от 17.3.2009г.
В законна сила от 17.3.2009г.
По АД 9/2009 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 11/2009 Решение от 23.3.2009г.
В законна сила от 15.10.2009г.
По АД 11/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 12/2009 Решение от 8.7.2009г.
В законна сила от 8.12.2009г.
По АД 12/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 13/2009 Решение от 23.3.2009г.
В законна сила от 1.3.2010г.
По АД 13/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 14/2009 Решение от 24.7.2009г.
В законна сила от 22.4.2010г.
По АД 14/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 15/2009 Решение от 29.4.2009г.
В законна сила от 22.3.2010г.
По АД 15/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 16/2009 Решение от 22.10.2009г.
В законна сила от 10.12.2009г.
По АД 16/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 17/2009 Определение от 16.4.2009г.
В законна сила от 16.4.2009г.
По АД 17/2009 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 18/2009 Определение от 28.4.2009г.
В законна сила от 13.7.2009г.
По АД 18/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 20/2009 Определение от 12.2.2009г.
В законна сила от 25.2.2009г.
По АД 20/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 21/2009 Решение от 3.4.2009г.
В законна сила от 6.11.2009г.
По АД 21/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 23/2009 Решение от 20.3.2009г.
В законна сила от 28.7.2009г.
По АД 23/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 24/2009 Решение от 27.5.2009г.
В законна сила от 6.1.2010г.
По АД 24/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 25/2009 Решение от 7.4.2009г.
В законна сила от 26.10.2009г.
По АД 25/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 27/2009 Определение от 4.3.2009г.
В законна сила от 24.3.2009г.
По АД 27/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 31/2009 Решение от 9.3.2009г.
В законна сила от 30.3.2009г.
По АД 31/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 32/2009 Решение от 16.4.2009г.
В законна сила от 3.12.2009г.
По АД 32/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 33/2009 Определение от 11.2.2009г.
В законна сила от 24.2.2009г.
По АД 33/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 34/2009 Решение от 27.4.2009г.
В законна сила от 16.10.2009г.
По АД 34/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 35/2009 Определение от 4.3.2009г.
В законна сила от 14.3.2009г.
По АД 35/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 36/2009 Определение от 24.2.2009г.
В законна сила от 7.3.2009г.
По АД 36/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 37/2009 Решение от 17.4.2009г.
В законна сила от 27.1.2010г.
По АД 37/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 38/2009 Решение от 24.7.2009г.
В законна сила от 18.8.2009г.
По АД 38/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 39/2009 Решение от 14.5.2009г.
В законна сила от 8.2.2010г.
По АД 39/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 40/2009 Решение от 30.4.2009г.
В законна сила от 28.5.2009г.
По АД 40/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 41/2009 Определение от 9.3.2009г.
В законна сила от 18.3.2009г.
По АД 41/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 42/2009 Решение от 11.5.2009г.
В законна сила от 12.4.2010г.
По АД 42/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 43/2009 Определение от 24.2.2009г.
В законна сила от 24.2.2009г.
По АД 43/2009 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 45/2009 Решение от 9.6.2009г.
В законна сила от 23.11.2009г.
По АД 45/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 46/2009 Определение от 18.3.2009г.
В законна сила от 31.3.2009г.
По АД 46/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 48/2009 Решение от 21.5.2009г.
В законна сила от 12.1.2010г.
По АД 48/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 49/2009 Определение от 18.3.2009г.
В законна сила от 30.3.2009г.
По АД 49/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 54/2009 Определение от 31.3.2009г.
В законна сила от 14.4.2009г.
По АД 54/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 55/2009 Определение от 27.3.2009г.
В законна сила от 14.4.2009г.
По АД 55/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 56/2009 Решение от 12.5.2009г.
В законна сила от 4.6.2009г.
По АД 56/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 57/2009 Решение от 14.5.2009г.
В законна сила от 9.6.2009г.
По АД 57/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 58/2009 Решение от 14.5.2009г.
В законна сила от 14.5.2009г.
По АД 58/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 59/2009 Решение от 14.5.2009г.
В законна сила от 14.5.2009г.
По АД 59/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 60/2009 Определение от 27.3.2009г.
В законна сила от 17.11.2009г.
По АД 60/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 61/2009 Решение от 2.7.2009г.
В законна сила от 16.2.2010г.
По АД 61/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 62/2009 Определение от 30.3.2009г.
В законна сила от 11.4.2009г.
По АД 62/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 64/2009 Решение от 10.12.2009г.
В законна сила от 10.12.2009г.
По АД 64/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 65/2009 Решение от 16.4.2009г.
В законна сила от 22.5.2009г.
По АД 65/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 66/2009 Решение от 12.5.2009г.
В законна сила от 9.3.2010г.
По АД 66/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 68/2009 Решение от 5.6.2009г. По АД 68/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 69/2009 Определение от 17.12.2009г. По АД 69/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 70/2009 Решение от 15.7.2009г.
В законна сила от 15.7.2009г.
По АД 70/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 72/2009 Решение от 12.5.2009г.
В законна сила от 25.11.2009г.
По АД 72/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 73/2009 Решение от 12.6.2009г.
В законна сила от 26.3.2010г.
По АД 73/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 74/2009 Решение от 7.7.2009г.
В законна сила от 8.8.2009г.
По АД 74/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 75/2009 Решение от 6.11.2009г.
В законна сила от 6.7.2010г.
По АД 75/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 77/2009 Определение от 23.4.2009г.
В законна сила от 16.11.2009г.
По АД 77/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 78/2009 Определение от 27.4.2009г.
В законна сила от 16.11.2009г.
По АД 78/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 79/2009 Определение от 12.5.2009г.
В законна сила от 19.11.2009г.
По АД 79/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 80/2009 Определение от 12.5.2009г.
В законна сила от 23.11.2009г.
По АД 80/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 81/2009 Определение от 17.4.2009г.
В законна сила от 18.6.2009г.
По АД 81/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 82/2009 Решение от 13.7.2009г.
В законна сила от 1.10.2009г.
По АД 82/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 83/2009 Решение от 9.6.2009г.
В законна сила от 26.4.2010г.
По АД 83/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 87/2009 Решение от 22.7.2009г.
В законна сила от 4.3.2010г.
По АД 87/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 90/2009 Решение от 14.7.2009г.
В законна сила от 5.5.2010г.
По АД 90/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 91/2009 Решение от 1.6.2009г.
В законна сила от 3.11.2009г.
По АД 91/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 92/2009 Решение от 26.5.2009г.
В законна сила от 11.1.2010г.
По АД 92/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 93/2009 Определение от 11.5.2009г.
В законна сила от 26.5.2009г.
По АД 93/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 94/2009 Определение от 14.5.2009г.
В законна сила от 3.6.2009г.
По АД 94/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 95/2009 Определение от 14.5.2009г.
В законна сила от 27.5.2009г.
По АД 95/2009 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 97/2009 Определение от 24.7.2009г. По АД 97/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 98/2009 Определение от 29.4.2009г.
В законна сила от 16.5.2009г.
По АД 98/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 99/2009 Решение от 22.6.2009г.
В законна сила от 9.7.2009г.
По АД 99/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 100/2009 Решение от 13.8.2009г.
В законна сила от 9.9.2009г.
По АД 100/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 101/2009 Определение от 11.6.2009г.
В законна сила от 8.8.2009г.
По АД 101/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 102/2009 Определение от 30.6.2009г.
В законна сила от 7.1.2010г.
По АД 102/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 103/2009 Решение от 4.11.2009г.
В законна сила от 10.6.2010г.
По АД 103/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 104/2009 Решение от 24.6.2009г.
В законна сила от 12.4.2010г.
По АД 104/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 105/2009 Разпореждане от 12.5.2009г.
В законна сила от 23.5.2009г.
По АД 105/2009 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 106/2009 Определение от 16.5.2009г.
В законна сила от 28.5.2009г.
По АД 106/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 107/2009 Решение от 6.12.2010г.
В законна сила от 24.12.2010г.
По АД 107/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 108/2009 Решение от 14.10.2009г.
В законна сила от 14.6.2010г.
По АД 108/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 110/2009 Определение от 1.6.2009г.
В законна сила от 11.6.2009г.
По АД 110/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 111/2009 Определение от 4.6.2009г.
В законна сила от 16.6.2009г.
По АД 111/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 113/2009 Решение от 25.6.2009г.
В законна сила от 25.6.2009г.
По АД 113/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 114/2009 Решение от 15.7.2009г.
В законна сила от 22.4.2010г.
По АД 114/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 115/2009 Решение от 30.6.2009г.
В законна сила от 8.1.2010г.
По АД 115/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 116/2009 Определение от 13.5.2009г.
В законна сила от 23.5.2009г.
По АД 116/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 117/2009 Определение от 6.7.2009г.
В законна сила от 5.9.2009г.
По АД 117/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 118/2009 Решение от 29.1.2010г.
В законна сила от 4.8.2010г.
По АД 118/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 119/2009 Решение от 23.10.2009г.
В законна сила от 14.11.2009г.
По АД 119/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 120/2009 Определение от 22.5.2009г.
В законна сила от 15.7.2009г.
По АД 120/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 121/2009 Решение от 10.7.2009г.
В законна сила от 10.5.2010г.
По АД 121/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 122/2009 Решение от 9.7.2009г.
В законна сила от 26.4.2010г.
По АД 122/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 123/2009 Решение от 10.7.2009г.
В законна сила от 28.6.2010г.
По АД 123/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 124/2009 Определение от 14.5.2009г. По АД 124/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 125/2009 Определение от 11.6.2009г.
В законна сила от 1.7.2009г.
По АД 125/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 127/2009 Определение от 2.6.2009г.
В законна сила от 14.7.2009г.
По АД 127/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 128/2009 Определение от 2.6.2009г.
В законна сила от 15.6.2009г.
По АД 128/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 129/2009 Решение от 12.10.2009г.
В законна сила от 5.11.2009г.
По АД 129/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 130/2009 Решение от 17.7.2009г. По АД 130/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 131/2009 Решение от 16.6.2009г.
В законна сила от 5.7.2009г.
По АД 131/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 132/2009 Определение от 22.6.2009г.
В законна сила от 2.7.2009г.
По АД 132/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 133/2009 Решение от 9.11.2009г.
В законна сила от 27.11.2009г.
По АД 133/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 134/2009 Решение от 22.7.2009г.
В законна сила от 9.6.2010г.
По АД 134/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 135/2009 Решение от 15.7.2009г.
В законна сила от 23.2.2010г.
По АД 135/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 136/2009 Определение от 27.1.2010г. По АД 136/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 139/2009 Определение от 8.6.2009г.
В законна сила от 18.6.2009г.
По АД 139/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 140/2009 Определение от 22.6.2009г. По АД 140/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 141/2009 Определение от 24.7.2009г.
В законна сила от 13.8.2009г.
По АД 141/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 142/2009 Решение от 21.1.2010г.
В законна сила от 16.11.2010г.
По АД 142/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 143/2009 Определение от 24.6.2009г.
В законна сила от 11.9.2009г.
По АД 143/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 144/2009 Определение от 1.7.2009г.
В законна сила от 23.7.2009г.
По АД 144/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 145/2009 Решение от 6.11.2009г.
В законна сила от 17.3.2010г.
По АД 145/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 146/2009 Решение от 18.9.2009г.
В законна сила от 7.4.2010г.
По АД 146/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 147/2009 Определение от 7.7.2009г.
В законна сила от 11.8.2009г.
По АД 147/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 149/2009 Решение от 30.10.2009г.
В законна сила от 30.6.2010г.
По АД 149/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 150/2009 Определение от 22.6.2009г.
В законна сила от 2.7.2009г.
По АД 150/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 151/2009 Определение от 6.7.2009г.
В законна сила от 24.9.2009г.
По АД 151/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 152/2009 Решение от 28.12.2009г.
В законна сила от 23.6.2010г.
По АД 152/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 154/2009 Решение от 8.10.2009г.
В законна сила от 30.4.2010г.
По АД 154/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 156/2009 Решение от 3.11.2009г.
В законна сила от 10.5.2010г.
По АД 156/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 157/2009 Решение от 7.10.2009г.
В законна сила от 8.6.2010г.
По АД 157/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 158/2009 Определение от 24.6.2009г.
В законна сила от 3.7.2009г.
По АД 158/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 159/2009 Решение от 19.12.2009г.
В законна сила от 18.5.2010г.
По АД 159/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 160/2009 Решение от 11.11.2009г.
В законна сила от 17.12.2009г.
По АД 160/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 162/2009 Определение от 25.6.2009г.
В законна сила от 8.7.2009г.
По АД 162/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 163/2009 Определение от 12.3.2012г.
В законна сила от 23.3.2012г.
По АД 163/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 165/2009 Решение от 9.11.2009г.
В законна сила от 2.12.2009г.
По АД 165/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 166/2009 Определение от 19.11.2009г.
В законна сила от 8.12.2009г.
По АД 166/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 167/2009 Определение от 5.10.2009г.
В законна сила от 15.10.2009г.
По АД 167/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 168/2009 Определение от 7.7.2009г.
В законна сила от 18.7.2009г.
По АД 168/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 169/2009 Определение от 16.9.2009г.
В законна сила от 1.10.2009г.
По АД 169/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 170/2009 Решение от 14.12.2009г.
В законна сила от 20.9.2010г.
По АД 170/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 171/2009 Решение от 17.11.2009г.
В законна сила от 11.5.2010г.
По АД 171/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 172/2009 Определение от 9.7.2009г.
В законна сила от 29.7.2009г.
По АД 172/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 173/2009 Решение от 12.11.2009г.
В законна сила от 8.12.2009г.
По АД 173/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 174/2009 Решение от 25.1.2010г.
В законна сила от 25.1.2010г.
По АД 174/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 175/2009 Решение от 13.10.2009г.
В законна сила от 16.7.2010г.
По АД 175/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 176/2009 Определение от 14.9.2009г.
В законна сила от 24.9.2009г.
По АД 176/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 177/2009 Определение от 11.10.2010г.
В законна сила от 19.10.2010г.
По АД 177/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 179/2009 Определение от 6.10.2009г.
В законна сила от 24.11.2009г.
По АД 179/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 180/2009 Определение от 17.9.2009г.
В законна сила от 7.10.2009г.
По АД 180/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 181/2009 Решение от 6.10.2009г.
В законна сила от 28.10.2009г.
По АД 181/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 182/2009 Решение от 8.10.2009г.
В законна сила от 16.7.2010г.
По АД 182/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 183/2009 Решение от 6.10.2009г.
В законна сила от 28.10.2009г.
По АД 183/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 184/2009 Решение от 13.10.2009г.
В законна сила от 1.10.2010г.
По АД 184/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 185/2009 Определение от 29.7.2009г.
В законна сила от 18.8.2009г.
По АД 185/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 186/2009 Определение от 16.9.2009г.
В законна сила от 24.9.2009г.
По АД 186/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 187/2009 Решение от 8.10.2009г.
В законна сила от 27.10.2009г.
По АД 187/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 189/2009 Решение от 16.9.2009г.
В законна сила от 13.1.2010г.
По АД 189/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 190/2009 Определение от 9.9.2009г. По АД 190/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 191/2009 Определение от 23.9.2009г.
В законна сила от 22.10.2009г.
По АД 191/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 192/2009 Решение от 16.10.2009г.
В законна сила от 7.11.2009г.
По АД 192/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 194/2009 Решение от 3.11.2009г.
В законна сила от 19.11.2009г.
По АД 194/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 195/2009 Решение от 22.10.2009г.
В законна сила от 1.6.2010г.
По АД 195/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 197/2009 Определение от 6.8.2009г.
В законна сила от 20.8.2009г.
По АД 197/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 201/2009 Решение от 14.10.2009г.
В законна сила от 21.4.2010г.
По АД 201/2009 - Решение на ВАС
Административно дело (К) No 202/2009 Решение от 2.11.2009г. По АД 202/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 203/2009 Решение от 29.10.2009г.
В законна сила от 18.11.2009г.
По АД 203/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 204/2009 Решение от 3.11.2009г.
В законна сила от 23.12.2009г.
По АД 204/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 205/2009 Решение от 6.10.2009г.
В законна сила от 10.5.2010г.
По АД 205/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 206/2009 Определение от 7.9.2009г.
В законна сила от 24.9.2009г.
По АД 206/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 207/2009 Решение от 11.11.2009г.
В законна сила от 21.4.2010г.
По АД 207/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 208/2009 Решение от 9.11.2009г.
В законна сила от 11.5.2010г.
По АД 208/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 209/2009 Решение от 5.11.2009г.
В законна сила от 11.5.2010г.
По АД 209/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 210/2009 Определение от 2.11.2009г.
В законна сила от 4.12.2009г.
По АД 210/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 211/2009 Решение от 10.11.2009г.
В законна сила от 1.7.2010г.
По АД 211/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 212/2009 Решение от 5.11.2009г.
В законна сила от 11.5.2010г.
По АД 212/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 213/2009 Решение от 18.11.2009г.
В законна сила от 17.12.2009г.
По АД 213/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 214/2009 Решение от 4.12.2009г.
В законна сила от 20.7.2010г.
По АД 214/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 215/2009 Решение от 2.10.2009г.
В законна сила от 22.10.2009г.
По АД 215/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 216/2009 Решение от 29.12.2009г.
В законна сила от 20.4.2010г.
По АД 216/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 217/2009 Решение от 5.10.2009г.
В законна сила от 22.10.2009г.
По АД 217/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 218/2009 Определение от 26.8.2009г.
В законна сила от 4.9.2009г.
По АД 218/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 220/2009 Решение от 5.11.2009г.
В законна сила от 14.10.2010г.
По АД 220/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 222/2009 Решение от 5.11.2009г.
В законна сила от 1.7.2010г.
По АД 222/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 225/2009 Решение от 4.11.2009г. По АД 225/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 228/2009 Определение от 17.9.2009г.
В законна сила от 20.10.2009г.
По АД 228/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 229/2009 Решение от 22.10.2009г.
В законна сила от 1.4.2010г.
По АД 229/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 230/2009 Решение от 13.1.2010г.
В законна сила от 9.9.2010г.
По АД 230/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 231/2009 Решение от 16.12.2009г.
В законна сила от 16.12.2009г.
По АД 231/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 233/2009 Решение от 27.10.2009г.
В законна сила от 17.11.2009г.
По АД 233/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 234/2009 Разпореждане от 12.10.2009г.
В законна сила от 19.2.2010г.
По АД 234/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 235/2009 Решение от 1.3.2010г.
В законна сила от 2.12.2010г.
По АД 235/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 237/2009 Определение от 23.9.2009г. По АД 237/2009 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 238/2009 Определение от 14.9.2009г.
В законна сила от 3.10.2009г.
По АД 238/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 239/2009 Решение от 9.4.2010г.
В законна сила от 11.5.2010г.
По АД 239/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 239/2009 Решение от 19.4.2010г.
В законна сила от 11.5.2010г.
По АД 239/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 240/2009 Решение от 9.4.2010г.
В законна сила от 9.4.2010г.
По АД 240/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 241/2009 Определение от 6.10.2009г.
В законна сила от 21.10.2009г.
По АД 241/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 242/2009 Определение от 5.10.2009г.
В законна сила от 13.10.2009г.
По АД 242/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 244/2009 Определение от 18.11.2009г.
В законна сила от 18.11.2009г.
По ЧАД 244/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 245/2009 Решение от 9.2.2010г.
В законна сила от 23.4.2010г.
По АД 245/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 246/2009 Решение от 30.12.2009г. По АД 246/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 247/2009 Определение от 6.10.2009г.
В законна сила от 4.11.2009г.
По АД 247/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 248/2009 Определение от 6.10.2009г.
В законна сила от 31.10.2009г.
По АД 248/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 249/2009 Определение от 29.9.2009г.
В законна сила от 14.10.2009г.
По АД 249/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 250/2009 Решение от 8.6.2010г.
В законна сила от 25.2.2011г.
По АД 250/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 251/2009 Определение от 29.9.2009г.
В законна сила от 10.10.2009г.
По АД 251/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 252/2009 Определение от 15.12.2009г.
В законна сила от 29.12.2009г.
По АД 252/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 253/2009 Решение от 15.12.2009г. По АД 253/2009 - обжалвано
Административно дело No 254/2009 Решение от 8.12.2009г.
В законна сила от 29.12.2009г.
По АД 254/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 255/2009 Решение от 29.12.2009г.
В законна сила от 18.11.2010г.
По АД 255/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 256/2009 Определение от 16.12.2009г.
В законна сила от 4.1.2010г.
По АД 256/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 257/2009 Определение от 28.9.2009г.
В законна сила от 8.10.2009г.
По АД 257/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 258/2009 Решение от 2.12.2009г.
В законна сила от 2.12.2009г.
По АД 258/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 259/2009 Решение от 28.12.2009г.
В законна сила от 17.12.2010г.
По АД 259/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 260/2009 Решение от 23.11.2009г.
В законна сила от 19.12.2009г.
По АД 260/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 261/2009 Определение от 30.9.2009г. По АД 261/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 262/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 13.12.2010г.
По АД 262/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 263/2009 Определение от 13.10.2009г.
В законна сила от 24.10.2009г.
По АД 263/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 264/2009 Решение от 23.11.2009г.
В законна сила от 9.12.2009г.
По АД 264/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 266/2009 Определение от 2.10.2009г.
В законна сила от 23.10.2009г.
По ЧАД 266/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 267/2009 Решение от 23.11.2009г.
В законна сила от 11.12.2009г.
По АД 267/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 268/2009 Определение от 22.10.2009г. По АД 268/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 268/2009 Определение от 4.11.2009г.
В законна сила от 12.1.2010г.
По АД 268/2009
Административно дело No 269/2009 Определение от 3.11.2009г.
В законна сила от 22.6.2010г.
По АД 269/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 270/2009 Определение от 22.10.2009г.
В законна сила от 3.11.2009г.
По АД 270/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 271/2009 Решение от 3.11.2009г.
В законна сила от 25.3.2010г.
По АД 271/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 272/2009 Решение от 11.11.2009г.
В законна сила от 18.5.2010г.
По АД 272/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 273/2009 Решение от 10.3.2010г.
В законна сила от 10.3.2010г.
По АД 273/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 275/2009 Решение от 21.12.2009г.
В законна сила от 15.6.2010г.
По АД 275/2009 - Решение на ВАС
Административно дело (К) No 276/2009 Решение от 29.10.2009г. По АД 276/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 277/2009 Решение от 22.1.2010г.
В законна сила от 8.6.2010г.
По АД 277/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 278/2009 Определение от 20.10.2009г.
В законна сила от 4.11.2009г.
По АД 278/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 279/2009 Решение от 7.7.2010г.
В законна сила от 5.1.2011г.
По АД 279/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 281/2009 Определение от 19.12.2009г.
В законна сила от 7.1.2010г.
По АД 281/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 283/2009 Определение от 11.12.2009г.
В законна сила от 27.1.2010г.
По АД 283/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 284/2009 Решение от 4.12.2009г.
В законна сила от 2.6.2010г.
По АД 284/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 285/2009 Решение от 20.11.2009г.
В законна сила от 4.3.2010г.
По АД 285/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 286/2009 Решение от 12.2.2010г.
В законна сила от 18.11.2010г.
По АД 286/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 287/2009 Решение от 12.2.2010г.
В законна сила от 29.9.2010г.
По АД 287/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 288/2009 Определение от 13.11.2009г.
В законна сила от 24.11.2009г.
По АД 288/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 289/2009 Решение от 8.12.2009г. По АД 289/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 290/2009 Решение от 29.12.2009г.
В законна сила от 26.1.2010г.
По АД 290/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 291/2009 Определение от 30.12.2009г.
В законна сила от 13.1.2010г.
По АД 291/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 293/2009 Решение от 19.1.2010г.
В законна сила от 12.2.2010г.
По АД 293/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 294/2009 Определение от 30.12.2009г. По АД 294/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 295/2009 Определение от 23.11.2009г.
В законна сила от 23.12.2009г.
По АД 295/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 296/2009 Определение от 2.12.2009г. По АД 296/2009 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 297/2009 Решение от 25.1.2010г.
В законна сила от 1.11.2010г.
По АД 297/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 298/2009 Определение от 11.11.2009г.
В законна сила от 25.11.2009г.
По АД 298/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 299/2009 Решение от 15.12.2009г.
В законна сила от 4.1.2010г.
По АД 299/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 300/2009 Решение от 25.6.2010г.
В законна сила от 19.10.2010г.
По АД 300/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 301/2009 Решение от 18.2.2010г.
В законна сила от 3.11.2010г.
По АД 301/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 302/2009 Определение от 6.11.2009г.
В законна сила от 21.11.2009г.
По АД 302/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 303/2009 Решение от 11.2.2010г.
В законна сила от 16.11.2010г.
По АД 303/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 304/2009 Решение от 23.12.2009г.
В законна сила от 9.11.2010г.
По АД 304/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 305/2009 Решение от 12.2.2010г.
В законна сила от 5.3.2010г.
По АД 305/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 307/2009 Определение от 26.11.2009г.
В законна сила от 11.2.2010г.
По АД 307/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 308/2009 Решение от 23.12.2009г.
В законна сила от 19.1.2010г.
По АД 308/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 309/2009 Решение от 11.1.2010г.
В законна сила от 11.1.2010г.
По АД 309/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 310/2009 Решение от 23.12.2009г.
В законна сила от 23.12.2009г.
По АД 310/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 311/2009 Разпореждане от 7.12.2009г.
В законна сила от 23.12.2009г.
По АД 311/2009 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 312/2009 Разпореждане от 7.12.2009г.
В законна сила от 23.12.2009г.
По АД 312/2009 - Разпореждането е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 313/2009 Определение от 2.12.2009г. По АД 313/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 314/2009 Решение от 12.2.2010г.
В законна сила от 15.4.2010г.
По АД 314/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 315/2009 Определение от 9.12.2009г.
В законна сила от 29.12.2009г.
По АД 315/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 316/2009 Решение от 15.3.2010г.
В законна сила от 7.2.2011г.
По АД 316/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 317/2009 Определение от 3.12.2009г.
В законна сила от 16.12.2009г.
По АД 317/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 318/2009 Определение от 11.12.2009г.
В законна сила от 23.12.2009г.
По АД 318/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 321/2009 Решение от 18.2.2011г.
В законна сила от 8.12.2011г.
По АД 321/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 324/2009 Решение от 15.1.2010г.
В законна сила от 6.2.2010г.
По АД 324/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 325/2009 Решение от 8.2.2010г.
В законна сила от 2.3.2010г.
По АД 325/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 326/2009 Решение от 27.5.2010г.
В законна сила от 28.4.2011г.
По АД 326/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 327/2009 Решение от 16.3.2010г. По АД 327/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 329/2009 Решение от 18.1.2010г.
В законна сила от 18.1.2010г.
По АД 329/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 330/2009 Определение от 16.12.2009г.
В законна сила от 15.2.2010г.
По АД 330/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 331/2009 Решение от 17.5.2010г.
В законна сила от 8.11.2011г.
По АД 331/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 332/2009 Решение от 29.12.2009г.
В законна сила от 20.1.2010г.
По АД 332/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 333/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 20.1.2010г.
По АД 333/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 334/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 20.1.2010г.
По АД 334/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 335/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 22.1.2010г.
По АД 335/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 336/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 20.1.2010г.
По АД 336/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 337/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 20.1.2010г.
По АД 337/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 338/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 22.1.2010г.
По АД 338/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 339/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 22.1.2010г.
По АД 339/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 340/2009 Решение от 29.12.2009г.
В законна сила от 21.1.2010г.
По АД 340/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 341/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 30.12.2009г.
По АД 341/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 342/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 20.1.2010г.
По АД 342/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 343/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 30.12.2009г.
По АД 343/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 344/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 27.1.2010г.
По АД 344/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 345/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 21.1.2010г.
По АД 345/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 346/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 30.12.2009г.
По АД 346/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 347/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 22.1.2010г.
По АД 347/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 348/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 20.1.2010г.
По АД 348/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 349/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 30.12.2009г.
По АД 349/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 350/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 30.12.2009г.
По АД 350/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 351/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 30.12.2009г.
По АД 351/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 352/2009 Решение от 29.12.2009г.
В законна сила от 21.1.2010г.
По АД 352/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 353/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 30.12.2009г.
По АД 353/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 354/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 20.1.2010г.
По АД 354/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 355/2009 Решение от 30.6.2010г.
В законна сила от 9.5.2011г.
По АД 355/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 357/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 30.12.2009г.
По АД 357/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 358/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 20.1.2010г.
По АД 358/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 359/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 30.12.2009г.
По АД 359/2009 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 360/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 20.1.2010г.
По АД 360/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 361/2009 Решение от 29.12.2009г.
В законна сила от 20.12.2010г.
По АД 361/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 362/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 17.11.2010г.
По АД 362/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 363/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 30.12.2009г.
По АД 363/2009 - Определение на ВАС
Административно дело No 364/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 14.10.2010г.
По АД 364/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 365/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 30.12.2009г.
По АД 365/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 366/2009 Решение от 30.12.2009г.
В законна сила от 3.11.2010г.
По АД 366/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 367/2009 Решение от 4.2.2010г.
В законна сила от 20.12.2010г.
По АД 367/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 369/2009 Решение от 24.2.2011г.
В законна сила от 2.11.2011г.
По АД 369/2009 - обжалвано
Административно дело No 370/2009 Решение от 31.3.2010г.
В законна сила от 28.4.2010г.
По АД 370/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 371/2009 Решение от 9.2.2010г.
В законна сила от 27.2.2010г.
По АД 371/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 372/2009 Решение от 19.2.2010г.
В законна сила от 11.11.2010г.
По АД 372/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 373/2009 Решение от 21.5.2010г.
В законна сила от 29.12.2010г.
По АД 373/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 374/2009 Определение от 10.3.2010г.
В законна сила от 20.3.2010г.
По АД 374/2009 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 375/2009 Решение от 30.3.2010г.
В законна сила от 10.1.2011г.
По АД 375/2009 - Решение на ВАС
Административно дело No 376/2009 Решение от 3.2.2010г.
В законна сила от 23.2.2010г.
По АД 376/2009 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано