Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                     Резултат от касационната инстанция
Административно дело No 1/2008 Определение от 18.1.2008г.
В законна сила от 29.5.2008г.
По АД 1/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 2/2008 Решение от 2.4.2008г.
В законна сила от 7.10.2008г.
По АД 2/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 5/2008 Определение от 18.3.2008г.
В законна сила от 26.3.2008г.
По АД 5/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 7/2008 Определение от 10.1.2008г.
В законна сила от 10.1.2008г.
По АД 7/2008 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 8/2008 Решение от 25.3.2008г.
В законна сила от 25.3.2008г.
По АД 8/2008 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 9/2008 Определение от 15.1.2008г. По АД 9/2008 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 10/2008 Решение от 13.6.2008г.
В законна сила от 10.7.2008г.
По АД 10/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 11/2008 Решение от 10.6.2008г.
В законна сила от 28.4.2009г.
По АД 11/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 12/2008 Определение от 25.2.2008г.
В законна сила от 10.3.2008г.
По АД 12/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 13/2008 Решение от 15.5.2008г.
В законна сила от 6.1.2009г.
По АД 13/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 14/2008 Решение от 14.5.2008г.
В законна сила от 12.6.2009г.
По АД 14/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 16/2008 Определение от 18.1.2008г. По АД 16/2008 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 17/2008 Решение от 4.4.2008г.
В законна сила от 20.3.2009г.
По АД 17/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 18/2008 Решение от 16.5.2008г.
В законна сила от 16.5.2008г.
По АД 18/2008 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 19/2008 Определение от 21.1.2008г.
В законна сила от 18.3.2008г.
По АД 19/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 22/2008 Решение от 22.10.2008г.
В законна сила от 23.2.2009г.
По АД 22/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 23/2008 Решение от 24.4.2008г.
В законна сила от 10.5.2008г.
По АД 23/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 24/2008 Определение от 4.2.2008г.
В законна сила от 4.2.2008г.
По АД 24/2008 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 25/2008 Определение от 18.2.2008г.
В законна сила от 17.5.2008г.
По АД 25/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 25/2008 Разпореждане от 29.4.2008г.
В законна сила от 17.5.2008г.
По АД 25/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 26/2008 Решение от 11.4.2008г.
В законна сила от 28.5.2009г.
По АД 26/2008 - Решение на ВАС
Частно административно дело No 27/2008 Решение от 10.4.2008г.
В законна сила от 9.5.2008г.
По АД 27/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 28/2008 Определение от 5.2.2008г.
В законна сила от 5.2.2008г.
По АД 28/2008 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 30/2008 Решение от 25.4.2008г.
В законна сила от 16.6.2008г.
По АД 30/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 31/2008 Решение от 10.4.2008г.
В законна сила от 30.4.2008г.
По АД 31/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 32/2008 Решение от 13.5.2008г.
В законна сила от 8.6.2009г.
По АД 32/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 33/2008 Решение от 22.4.2008г.
В законна сила от 17.3.2009г.
По АД 33/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 36/2008 Определение от 21.3.2008г.
В законна сила от 20.6.2008г.
По АД 36/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 38/2008 Определение от 25.3.2008г.
В законна сила от 3.4.2008г.
По АД 38/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 39/2008 Решение от 9.5.2008г.
В законна сила от 28.11.2008г.
По АД 39/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 40/2008 Определение от 24.3.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
По АД 40/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 41/2008 Определение от 24.3.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
По АД 41/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 42/2008 Определение от 25.3.2008г.
В законна сила от 22.4.2008г.
По АД 42/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 43/2008 Определение от 27.3.2008г.
В законна сила от 9.4.2008г.
По АД 43/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 44/2008 Определение от 17.3.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
По АД 44/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 45/2008 Определение от 19.3.2008г.
В законна сила от 9.4.2008г.
По АД 45/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 46/2008 Определение от 25.3.2008г.
В законна сила от 22.4.2008г.
По АД 46/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 47/2008 Определение от 27.3.2008г.
В законна сила от 9.4.2008г.
По АД 47/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 49/2008 Определение от 15.4.2008г.
В законна сила от 7.8.2008г.
По АД 49/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 50/2008 Решение от 26.3.2008г.
В законна сила от 15.5.2008г.
По АД 50/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 51/2008 Определение от 4.3.2008г.
В законна сила от 4.3.2008г.
По АД 51/2008 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 52/2008 Определение от 24.3.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
По АД 52/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 53/2008 Определение от 27.3.2008г.
В законна сила от 9.4.2008г.
По АД 53/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 54/2008 Определение от 24.3.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
По АД 54/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 55/2008 Определение от 27.3.2008г.
В законна сила от 9.4.2008г.
По АД 55/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 56/2008 Определение от 24.3.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
По АД 56/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 57/2008 Определение от 24.3.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
По АД 57/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 58/2008 Определение от 24.3.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
По АД 58/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 59/2008 Определение от 25.3.2008г.
В законна сила от 22.4.2008г.
По АД 59/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 60/2008 Определение от 13.3.2008г.
В законна сила от 21.3.2008г.
По АД 60/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 61/2008 Определение от 27.3.2008г.
В законна сила от 9.4.2008г.
По АД 61/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 62/2008 Решение от 21.4.2008г.
В законна сила от 1.4.2009г.
По АД 62/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 64/2008 Решение от 3.7.2008г.
В законна сила от 20.1.2009г.
По АД 64/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 65/2008 Решение от 3.4.2008г.
В законна сила от 22.4.2008г.
По АД 65/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 67/2008 Определение от 10.3.2008г. По АД 67/2008 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 68/2008 Определение от 10.3.2008г.
В законна сила от 10.3.2008г.
По АД 68/2008 - Изпратено на РС-Кула по компетентност
Административно дело No 69/2008 Определение от 10.3.2008г.
В законна сила от 10.3.2008г.
По АД 69/2008 - Изпратено на РС-Кула по компетентност
Административно дело No 70/2008 Определение от 10.3.2008г.
В законна сила от 10.3.2008г.
По АД 70/2008 - Изпратено на РС-Кула по компетентност
Административно дело No 71/2008 Определение от 10.3.2008г.
В законна сила от 10.3.2008г.
По АД 71/2008 - Изпратено на РС-Кула по компетентност
Административно дело No 72/2008 Определение от 10.3.2008г. По АД 72/2008 - Изпратено на РС-Кула по компетентност
Административно дело No 73/2008 Определение от 10.3.2008г.
В законна сила от 10.3.2008г.
По АД 73/2008 - Изпратено на РС-Кула по компетентност
Административно дело No 74/2008 Определение от 10.3.2008г.
В законна сила от 10.3.2008г.
По АД 74/2008 - Изпратено на РС-Кула по компетентност
Административно дело No 75/2008 Определение от 10.3.2008г.
В законна сила от 10.3.2008г.
По АД 75/2008 - Изпратено на РС-Кула по компетентност
Административно дело No 76/2008 Определение от 10.3.2008г.
В законна сила от 10.3.2008г.
По АД 76/2008 - Изпратено на РС-Кула по компетентност
Административно дело No 77/2008 Определение от 25.3.2008г.
В законна сила от 3.11.2008г.
По АД 77/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 78/2008 Решение от 11.6.2008г.
В законна сила от 27.10.2008г.
По АД 78/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 79/2008 Определение от 26.3.2008г.
В законна сила от 22.4.2008г.
По АД 79/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 80/2008 Определение от 24.3.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
По АД 80/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 82/2008 Определение от 27.3.2008г.
В законна сила от 29.5.2008г.
По АД 82/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 83/2008 Определение от 7.5.2008г.
В законна сила от 21.5.2008г.
По АД 83/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 84/2008 Решение от 8.12.2008г.
В законна сила от 8.12.2008г.
По АД 84/2008 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 87/2008 Решение от 13.5.2008г.
В законна сила от 2.6.2008г.
По АД 87/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 88/2008 Определение от 27.3.2008г.
В законна сила от 8.4.2008г.
По АД 88/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 89/2008 Определение от 25.3.2008г.
В законна сила от 22.4.2008г.
По АД 89/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 91/2008 Определение от 25.9.2008г.
В законна сила от 23.10.2008г.
По АД 91/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 92/2008 Определение от 25.9.2008г.
В законна сила от 13.10.2008г.
По АД 92/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 93/2008 Решение от 8.10.2008г.
В законна сила от 24.2.2009г.
По АД 93/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 93/2008 Решение (второ) от 3.11.2008г. По АД 93/2008
Административно дело No 94/2008 Решение от 13.6.2008г.
В законна сила от 14.7.2008г.
По АД 94/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 95/2008 Решение от 10.7.2008г.
В законна сила от 21.5.2009г.
По АД 95/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 96/2008 Определение от 29.4.2008г.
В законна сила от 16.5.2008г.
По АД 96/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 97/2008 Решение от 17.7.2008г.
В законна сила от 18.12.2008г.
По АД 97/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 100/2008 Определение от 3.4.2008г.
В законна сила от 3.4.2008г.
По АД 100/2008 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 101/2008 Определение от 24.4.2008г.
В законна сила от 8.5.2008г.
По АД 101/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 103/2008 Определение от 17.4.2008г.
В законна сила от 30.4.2008г.
По АД 103/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 104/2008 Определение от 15.4.2008г.
В законна сила от 30.4.2008г.
По АД 104/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 105/2008 Решение от 18.11.2008г.
В законна сила от 10.12.2008г.
По АД 105/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 106/2008 Определение от 8.5.2008г.
В законна сила от 12.9.2008г.
По АД 106/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 107/2008 Решение от 7.7.2008г.
В законна сила от 6.8.2008г.
По АД 107/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 108/2008 Определение от 29.4.2008г.
В законна сила от 7.7.2008г.
По АД 108/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 110/2008 Определение от 8.5.2008г.
В законна сила от 3.6.2008г.
По АД 110/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 114/2008 Определение от 23.4.2008г.
В законна сила от 15.7.2008г.
По АД 114/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 115/2008 Решение от 22.7.2008г.
В законна сила от 14.4.2009г.
По АД 115/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 116/2008 Решение от 13.11.2009г.
В законна сила от 13.11.2009г.
По АД 116/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 117/2008 Определение от 12.5.2008г.
В законна сила от 10.6.2008г.
По АД 117/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 120/2008 Решение от 11.6.2008г.
В законна сила от 6.1.2009г.
По АД 120/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 121/2008 Решение от 12.6.2008г.
В законна сила от 1.7.2008г.
По АД 121/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 122/2008 Решение от 14.10.2008г.
В законна сила от 4.11.2008г.
По АД 122/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 123/2008 Решение от 17.7.2008г.
В законна сила от 15.12.2008г.
По АД 123/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 124/2008 Определение от 2.7.2008г.
В законна сила от 2.7.2008г.
По АД 124/2008 - Изпратено по подсъдност
Административно дело (К) No 128/2008 Решение от 9.6.2008г.
В законна сила от 9.6.2008г.
По АД 128/2008 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 129/2008 Решение от 17.7.2008г.
В законна сила от 7.8.2008г.
По АД 129/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 130/2008 Определение от 7.5.2008г.
В законна сила от 21.5.2008г.
По АД 130/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 132/2008 Решение от 20.6.2008г.
В законна сила от 9.6.2009г.
По АД 132/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 133/2008 Решение от 11.7.2008г.
В законна сила от 20.1.2009г.
По АД 133/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 134/2008 Решение от 21.11.2008г.
В законна сила от 22.6.2009г.
По АД 134/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 135/2008 Определение от 9.10.2008г.
В законна сила от 23.10.2008г.
По АД 135/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 136/2008 Определение от 22.5.2008г.
В законна сила от 17.7.2008г.
По АД 136/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 137/2008 Определение от 2.6.2008г.
В законна сила от 16.6.2008г.
По АД 137/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 138/2008 Определение от 29.5.2008г. По АД 138/2008 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 140/2008 Решение от 24.7.2008г.
В законна сила от 17.2.2009г.
По АД 140/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 141/2008 Определение от 5.6.2008г.
В законна сила от 17.6.2008г.
По АД 141/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 142/2008 Определение от 4.6.2008г.
В законна сила от 16.6.2008г.
По АД 142/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 143/2008 Определение от 22.5.2008г.
В законна сила от 27.6.2008г.
По АД 143/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 144/2008 Определение от 24.9.2008г.
В законна сила от 21.10.2008г.
По АД 144/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 145/2008 Решение от 10.12.2008г.
В законна сила от 23.1.2009г.
По АД 145/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 146/2008 Определение от 12.6.2008г.
В законна сила от 27.8.2008г.
По АД 146/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 147/2008 Решение от 16.7.2008г.
В законна сила от 8.8.2008г.
По АД 147/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 148/2008 Определение от 5.6.2008г.
В законна сила от 16.6.2008г.
По АД 148/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 149/2008 Решение от 26.3.2009г.
В законна сила от 23.11.2009г.
По АД 149/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 150/2008 Решение от 17.4.2009г.
В законна сила от 1.7.2010г.
По АД 150/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 151/2008 Решение от 16.10.2008г.
В законна сила от 18.11.2008г.
По АД 151/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 152/2008 Определение от 12.6.2008г.
В законна сила от 20.6.2008г.
По АД 152/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 154/2008 Определение от 3.7.2008г.
В законна сила от 17.9.2008г.
По АД 154/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 155/2008 Определение от 2.6.2008г.
В законна сила от 12.6.2008г.
По АД 155/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 156/2008 Определение от 12.6.2008г.
В законна сила от 1.7.2008г.
По АД 156/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 157/2008 Решение от 10.10.2008г.
В законна сила от 24.4.2009г.
По АД 157/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 158/2008 Определение от 2.6.2008г. По АД 158/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 162/2008 Решение от 21.11.2008г.
В законна сила от 7.4.2009г.
По АД 162/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 163/2008 Решение от 16.10.2008г.
В законна сила от 5.11.2008г.
По АД 163/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 164/2008 Определение от 19.6.2008г.
В законна сила от 2.7.2008г.
По АД 164/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 165/2008 Решение от 14.11.2008г. По АД 165/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 166/2008 Решение от 23.12.2008г. По АД 166/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 168/2008 Определение от 3.7.2008г.
В законна сила от 11.9.2008г.
По АД 168/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 173/2008 Решение от 7.10.2008г.
В законна сила от 30.4.2009г.
По АД 173/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 174/2008 Решение от 2.10.2008г.
В законна сила от 16.2.2009г.
По АД 174/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 175/2008 Решение от 29.10.2008г.
В законна сила от 15.11.2008г.
По АД 175/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 176/2008 Определение от 17.6.2008г.
В законна сила от 17.6.2008г.
По АД 176/2008 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 177/2008 Решение от 18.11.2008г.
В законна сила от 19.5.2009г.
По АД 177/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 178/2008 Решение от 7.11.2008г. По АД 178/2008 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 179/2008 Решение от 25.11.2008г. По АД 179/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 180/2008 Решение от 10.10.2008г.
В законна сила от 11.5.2009г.
По АД 180/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 181/2008 Определение от 23.6.2008г.
В законна сила от 4.11.2009г.
По АД 181/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 181/2008 Решение от 20.1.2009г.
В законна сила от 4.11.2009г.
По АД 181/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 183/2008 Решение от 7.11.2008г. По АД 183/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 184/2008 Решение от 7.11.2008г.
В законна сила от 7.4.2009г.
По АД 184/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 185/2008 Решение от 23.9.2008г.
В законна сила от 13.10.2008г.
По АД 185/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 186/2008 Определение от 21.7.2008г.
В законна сила от 5.8.2008г.
По АД 186/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 187/2008 Решение от 12.12.2008г. По АД 187/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 188/2008 Определение от 14.7.2008г.
В законна сила от 15.8.2008г.
По АД 188/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 189/2008 Решение от 19.11.2008г.
В законна сила от 9.12.2008г.
По АД 189/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 190/2008 Решение от 18.11.2008г.
В законна сила от 13.5.2009г.
По АД 190/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 191/2008 Решение от 10.11.2008г. По АД 191/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 192/2008 Решение от 24.11.2008г.
В законна сила от 21.4.2009г.
По АД 192/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 193/2008 Решение от 19.11.2008г. По АД 193/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 194/2008 Решение от 30.10.2008г.
В законна сила от 21.11.2008г.
По АД 194/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 195/2008 Определение от 19.9.2008г.
В законна сила от 19.9.2008г.
По АД 195/2008 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 197/2008 Решение от 19.3.2009г.
В законна сила от 19.3.2009г.
По АД 197/2008 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 198/2008 Решение от 24.11.2008г.
В законна сила от 14.7.2009г.
По АД 198/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 199/2008 Решение от 20.11.2008г.
В законна сила от 9.12.2008г.
По АД 199/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 200/2008 Решение от 19.2.2009г.
В законна сила от 20.10.2009г.
По АД 200/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 201/2008 Решение от 19.10.2009г.
В законна сила от 12.12.2009г.
По АД 201/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 203/2008 Определение от 26.9.2008г.
В законна сила от 15.10.2008г.
По АД 203/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 204/2008 Решение от 7.11.2008г.
В законна сила от 30.3.2009г.
По АД 204/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 205/2008 Определение от 23.7.2008г.
В законна сила от 24.9.2008г.
По АД 205/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 206/2008 Определение от 22.8.2008г. По АД 206/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 207/2008 Определение от 29.9.2008г.
В законна сила от 10.3.2009г.
По АД 207/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 210/2008 Определение от 4.9.2008г.
В законна сила от 29.9.2008г.
По АД 210/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 211/2008 Определение от 12.8.2008г.
В законна сила от 4.11.2008г.
По АД 211/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 212/2008 Определение от 25.8.2008г.
В законна сила от 20.11.2008г.
По АД 212/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 213/2008 Определение от 23.10.2009г.
В законна сила от 6.11.2009г.
По АД 213/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 214/2008 Решение от 13.4.2009г.
В законна сила от 29.1.2010г.
По АД 214/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 216/2008 Решение от 21.11.2008г.
В законна сила от 31.3.2009г.
По АД 216/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 217/2008 Определение от 18.7.2008г.
В законна сила от 18.7.2008г.
По АД 217/2008 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 218/2008 Определение от 5.9.2008г.
В законна сила от 17.9.2008г.
По АД 218/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 219/2008 Решение от 29.10.2008г.
В законна сила от 8.5.2009г.
По АД 219/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 220/2008 Решение от 17.10.2008г.
В законна сила от 4.3.2009г.
По АД 220/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 221/2008 Решение от 31.10.2008г.
В законна сила от 7.5.2009г.
По АД 221/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 222/2008 Решение от 21.10.2008г.
В законна сила от 6.4.2009г.
По АД 222/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 223/2008 Решение от 22.7.2009г.
В законна сила от 19.8.2009г.
По АД 223/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 223/2008 Определение от 10.1.2011г. По АД 223/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 224/2008 Определение от 2.9.2008г.
В законна сила от 19.9.2008г.
По АД 224/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 225/2008 Решение от 29.10.2008г.
В законна сила от 19.11.2008г.
По АД 225/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 226/2008 Решение от 22.12.2008г.
В законна сила от 26.11.2009г.
По АД 226/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 232/2008 Решение от 20.10.2008г.
В законна сила от 1.7.2009г.
По АД 232/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 233/2008 Решение от 6.11.2008г.
В законна сила от 5.11.2009г.
По АД 233/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 234/2008 Определение от 2.9.2008г.
В законна сила от 16.9.2008г.
По АД 234/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 237/2008 Определение от 9.10.2008г.
В законна сила от 20.10.2008г.
По АД 237/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 239/2008 Решение от 25.11.2008г.
В законна сила от 27.4.2009г.
По АД 239/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 240/2008 Решение от 19.11.2008г.
В законна сила от 16.12.2008г.
По АД 240/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 241/2008 Решение от 4.3.2009г.
В законна сила от 25.3.2009г.
По АД 241/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 242/2008 Решение от 12.12.2008г.
В законна сила от 20.1.2009г.
По АД 242/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 243/2008 Решение от 23.1.2009г.
В законна сила от 13.2.2009г.
По АД 243/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 244/2008 Определение от 15.12.2008г. По АД 244/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 245/2008 Решение от 16.2.2009г.
В законна сила от 10.3.2009г.
По АД 245/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 246/2008 Решение от 9.12.2008г.
В законна сила от 6.1.2009г.
По АД 246/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 247/2008 Решение от 19.12.2008г.
В законна сила от 20.1.2009г.
По АД 247/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 248/2008 Решение от 1.12.2008г.
В законна сила от 23.12.2008г.
По АД 248/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 249/2008 Решение от 11.12.2008г.
В законна сила от 6.1.2009г.
По АД 249/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 250/2008 Решение от 5.2.2009г.
В законна сила от 5.2.2009г.
По АД 250/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 251/2008 Определение от 4.9.2008г. По АД 251/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 252/2008 Решение от 19.2.2009г.
В законна сила от 20.3.2009г.
По АД 252/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 253/2008 Решение от 29.10.2008г.
В законна сила от 19.11.2008г.
По АД 253/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 254/2008 Определение от 26.9.2008г.
В законна сила от 13.10.2008г.
По АД 254/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 255/2008 Определение от 17.9.2008г.
В законна сила от 5.2.2009г.
По АД 255/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 256/2008 Определение от 23.9.2008г.
В законна сила от 23.9.2008г.
По АД 256/2008 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 257/2008 Определение от 9.12.2008г.
В законна сила от 14.1.2009г.
По АД 257/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 258/2008 Решение от 25.11.2008г.
В законна сила от 1.4.2009г.
По АД 258/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 260/2008 Решение от 8.12.2008г.
В законна сила от 30.12.2008г.
По АД 260/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 261/2008 Определение от 6.10.2008г.
В законна сила от 17.10.2008г.
По АД 261/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 262/2008 Решение от 28.4.2009г.
В законна сила от 15.5.2009г.
По АД 262/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 263/2008 Определение от 20.10.2008г.
В законна сила от 31.10.2008г.
По АД 263/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 264/2008 Решение от 20.12.2008г.
В законна сила от 10.7.2009г.
По АД 264/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 266/2008 Определение от 20.10.2008г.
В законна сила от 4.11.2008г.
По АД 266/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 267/2008 Решение от 29.12.2008г.
В законна сила от 21.1.2009г.
По АД 267/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 269/2008 Решение от 29.12.2008г.
В законна сила от 26.5.2009г.
По АД 269/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 270/2008 Решение от 16.1.2009г.
В законна сила от 16.1.2009г.
По АД 270/2008 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 271/2008 Решение от 22.1.2009г.
В законна сила от 22.1.2009г.
По АД 271/2008 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 272/2008 Определение от 5.3.2009г.
В законна сила от 17.3.2009г.
По АД 272/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 273/2008 Решение от 14.11.2008г.
В законна сила от 3.12.2008г.
По АД 273/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 274/2008 Определение от 4.11.2008г.
В законна сила от 14.11.2008г.
По АД 274/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 275/2008 Решение от 26.5.2009г.
В законна сила от 26.5.2009г.
По АД 275/2008 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 276/2008 Решение от 27.11.2008г.
В законна сила от 17.12.2008г.
По АД 276/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 277/2008 Решение от 4.12.2008г.
В законна сила от 17.12.2008г.
По АД 277/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 278/2008 Определение от 15.1.2009г.
В законна сила от 14.7.2009г.
По АД 278/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 279/2008 Определение от 11.11.2008г. По АД 279/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 280/2008 Решение от 3.2.2009г.
В законна сила от 24.2.2009г.
По АД 280/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 281/2008 Определение от 4.11.2008г.
В законна сила от 19.11.2008г.
По АД 281/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 282/2008 Решение от 30.6.2009г.
В законна сила от 30.6.2009г.
По АД 282/2008 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 283/2008 Решение от 19.12.2008г.
В законна сила от 6.1.2009г.
По АД 283/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 284/2008 Решение от 16.1.2009г.
В законна сила от 2.11.2009г.
По АД 284/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 285/2008 Определение от 28.11.2008г.
В законна сила от 28.1.2009г.
По АД 285/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 286/2008 Определение от 28.11.2008г.
В законна сила от 12.12.2008г.
По АД 286/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 287/2008 Определение от 11.3.2009г. По АД 287/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 288/2008 Решение от 6.1.2009г.
В законна сила от 19.5.2009г.
По АД 288/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 290/2008 Определение от 21.11.2008г.
В законна сила от 6.3.2009г.
По АД 290/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 291/2008 Определение от 19.11.2008г. По АД 291/2008
Административно дело No 292/2008 Решение от 17.2.2009г.
В законна сила от 12.3.2009г.
По АД 292/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 295/2008 Определение от 7.1.2009г.
В законна сила от 20.1.2009г.
По АД 295/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 296/2008 Определение от 7.1.2009г.
В законна сила от 20.1.2009г.
По АД 296/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 297/2008 Определение от 7.1.2009г.
В законна сила от 24.1.2009г.
По АД 297/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 301/2008 Определение от 6.2.2009г.
В законна сила от 24.3.2009г.
По АД 301/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 302/2008 Решение от 9.3.2009г.
В законна сила от 30.9.2009г.
По АД 302/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 303/2008 Определение от 4.12.2008г.
В законна сила от 3.2.2009г.
По АД 303/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 305/2008 Решение от 12.2.2009г.
В законна сила от 5.3.2009г.
По АД 305/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 306/2008 Определение от 8.1.2009г.
В законна сила от 16.1.2009г.
По АД 306/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 307/2008 Решение от 18.3.2009г.
В законна сила от 8.10.2009г.
По АД 307/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 308/2008 Определение от 8.7.2009г.
В законна сила от 29.7.2009г.
По АД 308/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 309/2008 Решение от 23.1.2009г.
В законна сила от 17.2.2009г.
По АД 309/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 310/2008 Решение от 22.4.2009г.
В законна сила от 14.5.2009г.
По АД 310/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 311/2008 Решение от 18.2.2009г.
В законна сила от 6.7.2009г.
По АД 311/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 312/2008 Определение от 27.11.2008г. По АД 312/2008 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 313/2008 Решение от 19.2.2009г.
В законна сила от 4.12.2009г.
По АД 313/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 314/2008 Определение от 18.12.2008г.
В законна сила от 30.12.2008г.
По АД 314/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 316/2008 Решение от 11.3.2009г.
В законна сила от 7.12.2009г.
По АД 316/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 317/2008 Решение от 30.1.2009г.
В законна сила от 28.9.2009г.
По АД 317/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 318/2008 Определение от 29.9.2010г.
В законна сила от 13.10.2010г.
По АД 318/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 319/2008 Решение от 25.2.2009г.
В законна сила от 24.3.2009г.
По АД 319/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 320/2008 Решение от 27.2.2009г.
В законна сила от 26.3.2009г.
По АД 320/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 321/2008 Решение от 5.3.2009г.
В законна сила от 7.7.2009г.
По АД 321/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 322/2008 Определение от 3.2.2009г.
В законна сила от 17.3.2009г.
По АД 322/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 323/2008 Определение от 17.4.2009г.
В законна сила от 15.9.2009г.
По АД 323/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 324/2008 Определение от 6.1.2009г.
В законна сила от 20.1.2009г.
По АД 324/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 326/2008 Решение от 23.4.2009г.
В законна сила от 15.5.2009г.
По АД 326/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 327/2008 Решение от 27.2.2009г.
В законна сила от 11.4.2009г.
По АД 327/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 328/2008 Определение от 20.12.2008г. По АД 328/2008 - Определение на ВАС
Административно дело No 329/2008 Решение от 25.3.2009г.
В законна сила от 27.3.2010г.
По АД 329/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 330/2008 Определение от 19.3.2009г.
В законна сила от 1.4.2009г.
По АД 330/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело (К) No 331/2008 Решение от 25.2.2009г.
В законна сила от 25.2.2009г.
По АД 331/2008 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 332/2008 Определение от 2.2.2009г.
В законна сила от 10.2.2009г.
По АД 332/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 333/2008 Решение от 16.3.2009г. По АД 333/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 334/2008 Определение от 19.1.2009г.
В законна сила от 31.1.2009г.
По АД 334/2008 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 335/2008 Решение от 27.3.2009г.
В законна сила от 15.12.2009г.
По АД 335/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 336/2008 Решение от 24.3.2009г.
В законна сила от 30.11.2009г.
По АД 336/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 337/2008 Решение от 25.3.2009г.
В законна сила от 31.7.2009г.
По АД 337/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 339/2008 Решение от 10.3.2009г.
В законна сила от 14.10.2009г.
По АД 339/2008 - Решение на ВАС
Административно дело No 340/2008 Решение от 17.3.2009г.
В законна сила от 2.4.2009г.
По АД 340/2008 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано