Административен съд - Видин
Справка за свършените дела
към 14.5.2017г.

Вид дело, No и година                     Резултат                     Резултат от касационната инстанция
Административно дело No 1/2007 Решение от 23.5.2007г.
В законна сила от 21.12.2007г.
По АД 1/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 2/2007 Решение от 12.4.2007г.
В законна сила от 1.2.2008г.
По АД 2/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 3/2007 Решение от 28.6.2007г.
В законна сила от 14.11.2007г.
По АД 3/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 4/2007 Решение от 25.3.2008г.
В законна сила от 16.4.2008г.
По АД 4/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 5/2007 Решение от 10.1.2008г.
В законна сила от 4.7.2008г.
По АД 5/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 6/2007 Решение от 13.6.2007г.
В законна сила от 27.11.2007г.
По АД 6/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 8/2007 Определение от 23.3.2007г.
В законна сила от 6.4.2007г.
По АД 8/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 9/2007 Решение от 18.5.2007г.
В законна сила от 11.6.2007г.
По АД 9/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 10/2007 Решение от 3.5.2007г.
В законна сила от 21.6.2007г.
По АД 10/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 11/2007 Решение от 27.12.2007г.
В законна сила от 27.12.2007г.
По АД 11/2007 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 12/2007 Определение от 26.3.2007г.
В законна сила от 4.4.2007г.
По АД 12/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 16/2007 Определение от 3.4.2007г.
В законна сила от 12.4.2007г.
По АД 16/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 17/2007 Определение от 7.5.2007г.
В законна сила от 16.5.2007г.
По АД 17/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 18/2007 Определение от 6.6.2007г.
В законна сила от 27.9.2007г.
По АД 18/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 19/2007 Решение от 6.7.2007г.
В законна сила от 16.6.2008г.
По АД 19/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 21/2007 Решение от 2.7.2007г.
В законна сила от 13.2.2008г.
По АД 21/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 22/2007 Определение от 12.4.2007г.
В законна сила от 24.9.2007г.
По АД 22/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 23/2007 Решение от 5.10.2007г.
В законна сила от 7.7.2008г.
По АД 23/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 23/2007 Решение от 13.6.2008г.
В законна сила от 7.7.2008г.
По АД 23/2007
Административно дело No 24/2007 Решение от 14.1.2008г.
В законна сила от 21.12.2007г.
По АД 24/2007 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 25/2007 Решение от 18.7.2007г.
В законна сила от 28.9.2007г.
По АД 25/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 27/2007 Решение от 5.10.2009г.
В законна сила от 24.10.2009г.
По АД 27/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 28/2007 Решение от 25.6.2007г.
В законна сила от 18.7.2007г.
По АД 28/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 29/2007 Решение от 19.12.2007г.
В законна сила от 24.6.2008г.
По АД 29/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 31/2007 Определение от 4.5.2007г.
В законна сила от 18.5.2007г.
По АД 31/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 32/2007 Решение от 6.7.2007г.
В законна сила от 24.7.2007г.
По АД 32/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 34/2007 Решение от 25.10.2007г.
В законна сила от 18.9.2008г.
По АД 34/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 35/2007 Определение от 21.5.2007г.
В законна сила от 30.5.2007г.
По АД 35/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 36/2007 Определение от 3.5.2007г.
В законна сила от 16.5.2007г.
По АД 36/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 38/2007 Определение от 18.5.2007г.
В законна сила от 6.6.2007г.
По АД 38/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 38/2007 Определение от 7.11.2007г.
В законна сила от 7.11.2007г.
По АД 38/2007 - Определението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 39/2007 Решение от 3.7.2007г.
В законна сила от 18.7.2007г.
По АД 39/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Частно административно дело No 40/2007 Определение от 21.4.2007г.
В законна сила от 26.4.2007г.
По ЧАД 40/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 43/2007 Определение от 15.6.2007г.
В законна сила от 22.6.2007г.
По АД 43/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 44/2007 Определение от 2.5.2007г.
В законна сила от 2.5.2007г.
По АД 44/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 45/2007 Решение от 2.6.2007г.
В законна сила от 14.11.2007г.
По АД 45/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 47/2007 Определение от 21.4.2007г.
В законна сила от 30.4.2007г.
По АД 47/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 48/2007 Определение от 23.4.2007г.
В законна сила от 21.9.2007г.
По АД 48/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 49/2007 Определение от 5.6.2007г.
В законна сила от 27.6.2007г.
По АД 49/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 50/2007 Определение от 18.5.2007г.
В законна сила от 30.5.2007г.
По АД 50/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 51/2007 Решение от 30.5.2007г.
В законна сила от 19.11.2007г.
По АД 51/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 52/2007 Определение от 12.10.2007г.
В законна сила от 22.10.2007г.
По АД 52/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 53/2007 Решение от 26.10.2007г.
В законна сила от 4.3.2008г.
По АД 53/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 54/2007 Определение от 15.10.2007г.
В законна сила от 8.12.2007г.
По АД 54/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 55/2007 Определение от 29.6.2007г.
В законна сила от 6.7.2007г.
По АД 55/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 56/2007 Определение от 23.5.2007г.
В законна сила от 6.6.2007г.
По АД 56/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 57/2007 Определение от 2.6.2007г.
В законна сила от 12.6.2007г.
По АД 57/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 58/2007 Решение от 8.6.2007г.
В законна сила от 27.11.2007г.
По АД 58/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 59/2007 Решение от 27.6.2008г.
В законна сила от 15.4.2009г.
По АД 59/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 60/2007 Определение от 27.8.2007г.
В законна сила от 27.8.2007г.
По АД 60/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 61/2007 Определение от 21.8.2007г.
В законна сила от 21.8.2007г.
По АД 61/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 62/2007 Определение от 9.5.2007г.
В законна сила от 9.5.2007г.
По АД 62/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 63/2007 Решение от 11.6.2007г.
В законна сила от 17.3.2008г.
По АД 63/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 64/2007 Решение от 19.7.2007г.
В законна сила от 12.3.2008г.
По АД 64/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 65/2007 Решение от 22.1.2008г.
В законна сила от 12.2.2008г.
По АД 65/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 68/2007 Решение от 27.6.2007г.
В законна сила от 1.2.2008г.
По АД 68/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 70/2007 Определение от 16.5.2007г.
В законна сила от 16.5.2007г.
По АД 70/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 71/2007 Определение от 14.5.2007г.
В законна сила от 23.5.2007г.
По АД 71/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 72/2007 Определение от 1.6.2007г.
В законна сила от 11.6.2007г.
По АД 72/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 73/2007 Определение от 2.6.2007г.
В законна сила от 24.10.2007г.
По АД 73/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 74/2007 Определение от 2.6.2007г.
В законна сила от 11.6.2007г.
По АД 74/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 75/2007 Определение от 1.6.2007г.
В законна сила от 11.6.2007г.
По АД 75/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 76/2007 Решение от 25.6.2007г.
В законна сила от 18.12.2007г.
По АД 76/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 77/2007 Решение от 12.11.2007г.
В законна сила от 12.8.2008г.
По АД 77/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 81/2007 Определение от 1.11.2007г.
В законна сила от 28.11.2007г.
По АД 81/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 82/2007 Определение от 29.5.2007г.
В законна сила от 29.5.2007г.
По АД 82/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 83/2007 Определение от 6.3.2008г.
В законна сила от 23.5.2008г.
По АД 83/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 85/2007 Решение от 8.2.2008г.
В законна сила от 17.12.2008г.
По АД 85/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 86/2007 Решение от 16.11.2007г.
В законна сила от 9.10.2008г.
По АД 86/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 87/2007 Решение от 16.11.2007г.
В законна сила от 2.7.2008г.
По АД 87/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 88/2007 Определение от 18.6.2007г.
В законна сила от 18.2.2008г.
По АД 88/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 89/2007 Определение от 30.9.2008г.
В законна сила от 2.11.2008г.
По АД 89/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 90/2007 Решение от 21.4.2009г.
В законна сила от 28.1.2010г.
По АД 90/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 90/2007 Определение от 23.2.2010г.  
Административно дело No 92/2007 Определение от 25.6.2007г.
В законна сила от 25.7.2007г.
По АД 92/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 94/2007 Решение от 21.4.2009г.
В законна сила от 10.2.2010г.
По АД 94/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 97/2007 Определение от 12.7.2007г.
В законна сила от 12.7.2007г.
По АД 97/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 98/2007 Решение от 9.11.2007г.
В законна сила от 13.3.2008г.
По АД 98/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 100/2007 Определение от 18.6.2007г.
В законна сила от 18.6.2007г.
По АД 100/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 101/2007 Определение от 12.6.2007г.
В законна сила от 12.6.2007г.
По АД 101/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 102/2007 Определение от 14.6.2007г.
В законна сила от 18.6.2007г.
По АД 102/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 103/2007 Определение от 15.11.2007г.
В законна сила от 5.12.2007г.
По АД 103/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 104/2007 Определение от 18.6.2007г.
В законна сила от 20.7.2007г.
По АД 104/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 105/2007 Определение от 14.6.2007г.
В законна сила от 14.6.2007г.
По АД 105/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 106/2007 Определение от 14.6.2007г.
В законна сила от 14.6.2007г.
По АД 106/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 107/2007 Решение от 6.3.2008г.
В законна сила от 28.10.2008г.
По АД 107/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 109/2007 Решение от 15.12.2007г.
В законна сила от 19.6.2008г.
По АД 109/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 110/2007 Решение от 9.11.2007г.
В законна сила от 8.2.2008г.
По АД 110/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 110/2007 Решение от 16.1.2008г.
В законна сила от 8.2.2008г.
По АД 110/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 113/2007 Определение от 13.12.2007г.
В законна сила от 28.12.2007г.
По АД 113/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 114/2007 Определение от 29.6.2007г.
В законна сила от 24.7.2007г.
По АД 114/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 115/2007 Определение от 6.7.2007г.
В законна сила от 18.7.2007г.
По АД 115/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 116/2007 Определение от 16.7.2007г.
В законна сила от 23.4.2008г.
По АД 116/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 117/2007 Определение от 5.7.2007г.
В законна сила от 17.7.2007г.
По АД 117/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 118/2007 Решение от 7.11.2007г.
В законна сила от 22.11.2007г.
По АД 118/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 119/2007 Определение от 21.9.2007г.
В законна сила от 4.10.2007г.
По АД 119/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 120/2007 Определение от 26.6.2007г.
В законна сила от 26.6.2007г.
По АД 120/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 122/2007 Определение от 3.7.2007г.
В законна сила от 12.7.2007г.
По АД 122/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 123/2007 Решение от 12.10.2007г.
В законна сила от 2.11.2007г.
По АД 123/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 124/2007 Определение от 24.8.2007г.
В законна сила от 10.9.2007г.
По АД 124/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 125/2007 Определение от 9.7.2007г.
В законна сила от 26.11.2007г.
По АД 125/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 126/2007 Определение от 3.7.2007г.
В законна сила от 3.7.2007г.
По АД 126/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 127/2007 Определение от 21.9.2007г.
В законна сила от 28.9.2007г.
По АД 127/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 128/2007 Определение от 20.8.2007г.
В законна сила от 10.9.2007г.
По АД 128/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 129/2007 Определение от 13.7.2007г.
В законна сила от 2.10.2007г.
По АД 129/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 131/2007 Определение от 24.8.2007г.
В законна сила от 7.9.2007г.
По АД 131/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 132/2007 Определение от 10.9.2007г.
В законна сила от 17.9.2007г.
По АД 132/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 133/2007 Определение от 13.7.2007г.
В законна сила от 9.10.2007г.
По АД 133/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 134/2007 Определение от 14.8.2007г.
В законна сила от 30.8.2007г.
По АД 134/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 136/2007 Решение от 24.10.2007г.
В законна сила от 15.11.2007г.
По АД 136/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 137/2007 Определение от 25.7.2007г.
В законна сила от 3.8.2007г.
По АД 137/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 138/2007 Определение от 27.7.2007г.
В законна сила от 11.8.2007г.
По АД 138/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 140/2007 Определение от 30.11.2007г.
В законна сила от 30.11.2007г.
По АД 140/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 141/2007 Определение от 11.9.2007г.
В законна сила от 21.9.2007г.
По АД 141/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 142/2007 Решение от 15.11.2007г.
В законна сила от 3.12.2007г.
По АД 142/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 143/2007 Решение от 31.10.2007г.
В законна сила от 14.2.2008г.
По АД 143/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 145/2007 Определение от 19.10.2007г.
В законна сила от 26.10.2007г.
По АД 145/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 146/2007 Определение от 25.10.2007г.
В законна сила от 25.3.2008г.
По АД 146/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 147/2007 Определение от 24.8.2007г.
В законна сила от 24.8.2007г.
По АД 147/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 148/2007 Определение от 6.8.2007г.
В законна сила от 6.8.2007г.
По АД 148/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 149/2007 Определение от 27.7.2007г.
В законна сила от 27.7.2007г.
По АД 149/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 150/2007 Определение от 27.7.2007г.
В законна сила от 27.7.2007г.
По АД 150/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 152/2007 Решение от 14.2.2008г.
В законна сила от 5.8.2008г.
По АД 152/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 153/2007 Решение от 28.12.2007г.
В законна сила от 4.7.2008г.
По АД 153/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 154/2007 Определение от 6.8.2007г.
В законна сила от 20.9.2007г.
По АД 154/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 155/2007 Решение от 19.10.2007г.
В законна сила от 26.6.2008г.
По АД 155/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 156/2007 Определение от 5.10.2007г.
В законна сила от 16.10.2007г.
По АД 156/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 158/2007 Решение от 30.4.2008г.
В законна сила от 22.12.2008г.
По АД 158/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 159/2007 Определение от 31.10.2007г.
В законна сила от 18.3.2008г.
По АД 159/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 160/2007 Решение от 5.12.2007г.
В законна сила от 6.6.2008г.
По АД 160/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 161/2007 Решение от 18.2.2008г.
В законна сила от 2.2.2009г.
По АД 161/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 163/2007 Решение от 9.4.2008г.
В законна сила от 24.6.2008г.
По АД 163/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 165/2007 Решение от 27.12.2007г.
В законна сила от 18.7.2008г.
По АД 165/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 166/2007 Определение от 5.9.2007г.
В законна сила от 12.2.2008г.
По АД 166/2007 - Определение на ВАС
Частно административно дело No 168/2007 Определение от 11.9.2007г.
В законна сила от 10.10.2007г.
По АД 168/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 169/2007 Решение от 12.11.2007г.
В законна сила от 30.11.2007г.
По АД 169/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 170/2007 Решение от 29.2.2008г.
В законна сила от 14.10.2008г.
По АД 170/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 171/2007 Определение от 5.10.2007г.
В законна сила от 17.10.2007г.
По АД 171/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 172/2007 Определение от 11.9.2007г.
В законна сила от 27.12.2007г.
По АД 172/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 173/2007 Определение от 21.8.2007г.
В законна сила от 11.9.2007г.
По АД 173/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 175/2007 Определение от 5.11.2007г.
В законна сила от 15.11.2007г.
По АД 175/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 176/2007 Решение от 19.11.2007г.
В законна сила от 12.8.2008г.
По АД 176/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 177/2007 Решение от 19.10.2007г.
В законна сила от 30.11.2007г.
По АД 177/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 178/2007 Определение от 27.8.2007г.
В законна сила от 24.9.2007г.
По АД 178/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 179/2007 Определение от 28.9.2007г.
В законна сила от 25.1.2008г.
По АД 179/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 179/2007 Определение от 17.1.2008г.
В законна сила от 25.1.2008г.
По АД 179/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 180/2007 Решение от 8.11.2007г.
В законна сила от 28.11.2007г.
По АД 180/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 181/2007 Решение от 12.12.2008г.
В законна сила от 22.5.2009г.
По АД 181/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 182/2007 Решение от 7.11.2007г.
В законна сила от 23.11.2007г.
По АД 182/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 183/2007 Решение от 19.10.2007г.
В законна сила от 24.6.2008г.
По АД 183/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 184/2007 Определение от 28.9.2007г.
В законна сила от 9.10.2007г.
По АД 184/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 185/2007 Решение от 5.11.2007г.
В законна сила от 28.11.2007г.
По АД 185/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 186/2007 Решение от 15.2.2008г.
В законна сила от 20.10.2008г.
По АД 186/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 187/2007 Решение от 19.12.2007г.
В законна сила от 10.12.2008г.
По АД 187/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 188/2007 Определение от 11.9.2007г.
В законна сила от 25.9.2007г.
По АД 188/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 189/2007 Решение от 10.12.2007г.
В законна сила от 27.12.2007г.
По АД 189/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 190/2007 Определение от 24.9.2007г.
В законна сила от 20.11.2007г.
По АД 190/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 191/2007 Определение от 3.10.2007г.
В законна сила от 16.10.2007г.
По АД 191/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 192/2007 Определение от 3.10.2007г.
В законна сила от 3.10.2007г.
По АД 192/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 193/2007 Определение от 9.10.2007г.
В законна сила от 17.10.2007г.
По АД 193/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 194/2007 Определение от 12.10.2007г.
В законна сила от 23.10.2007г.
По АД 194/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 195/2007 Определение от 9.10.2007г.
В законна сила от 19.10.2007г.
По АД 195/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 196/2007 Определение от 13.3.2008г.
В законна сила от 27.3.2008г.
По АД 196/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 197/2007 Решение от 30.11.2007г.
В законна сила от 9.5.2008г.
По АД 197/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 198/2007 Решение от 13.6.2008г.
В законна сила от 16.2.2009г.
По АД 198/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 199/2007 Определение от 15.10.2007г.
В законна сила от 26.10.2007г.
По АД 199/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 200/2007 Определение от 8.10.2007г.
В законна сила от 18.10.2007г.
По АД 200/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 201/2007 Определение от 11.10.2007г.
В законна сила от 20.10.2007г.
По АД201/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 202/2007 Определение от 5.10.2007г.
В законна сила от 18.10.2007г.
По АД 202/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 203/2007 Определение от 27.9.2007г.
В законна сила от 10.10.2007г.
По АД 203/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 204/2007 Решение от 19.10.2007г.
В законна сила от 22.11.2007г.
По АД 204/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 207/2007 Определение от 26.9.2007г.
В законна сила от 5.10.2007г.
По АД 207/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 208/2007 Определение от 25.9.2007г.
В законна сила от 5.10.2007г.
По АД 208/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 209/2007 Определение от 17.10.2007г.
В законна сила от 14.11.2007г.
По АД 209/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 212/2007 Определение от 8.11.2007г.
В законна сила от 20.11.2007г.
По АД 212/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 213/2007 Решение от 23.11.2007г.
В законна сила от 23.11.2007г.
По АД 213/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 214/2007 Определение от 25.10.2007г.
В законна сила от 5.11.2007г.
По АД 214/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 215/2007 Решение от 11.3.2008г.
В законна сила от 12.3.2008г.
По АД 215/2007 - Решението е окончателно и не подлежи на обжалване
Административно дело No 216/2007 Определение от 13.12.2007г.
В законна сила от 15.1.2008г.
По АД 216/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 217/2007 Решение от 22.11.2007г.
В законна сила от 12.12.2007г.
По АД 217/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 219/2007 Определение от 16.10.2007г.
В законна сила от 20.5.2008г.
По АД 219/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 220/2007 Определение от 18.10.2007г.
В законна сила от 31.10.2007г.
По АД 220/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 221/2007 Определение от 19.10.2007г.
В законна сила от 5.12.2007г.
По АД 221/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 222/2007 Определение от 16.10.2007г.
В законна сила от 31.10.2007г.
По АД 222/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 223/2007 Определение от 19.10.2007г.
В законна сила от 31.10.2007г.
По АД 223/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 224/2007 Определение от 23.10.2007г.
В законна сила от 7.11.2007г.
По АД 224/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 225/2007 Определение от 5.10.2007г.
В законна сила от 18.10.2007г.
По АД 225/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 226/2007 Решение от 9.1.2008г.
В законна сила от 31.1.2008г.
По АД 226/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 227/2007 Решение от 15.1.2008г.
В законна сила от 19.2.2008г.
По АД 227/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 228/2007 Определение от 19.10.2007г.
В законна сила от 15.2.2008г.
По АД 228/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 229/2007 Определение от 7.12.2007г.
В законна сила от 20.12.2007г.
По АД 229/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 230/2007 Решение от 4.1.2008г.
В законна сила от 8.12.2008г.
По АД 230/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 231/2007 Определение от 16.10.2007г.
В законна сила от 30.10.2007г.
По АД 231/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 231/2007 Решение от 22.2.2008г.
В законна сила от 12.3.2008г.
По АД 231/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 232/2007 Определение от 19.10.2007г.
В законна сила от 25.2.2008г.
По АД 232/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 233/2007 Определение от 9.11.2007г.
В законна сила от 21.12.2007г.
По АД 233/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 234/2007 Определение от 29.10.2007г.
В законна сила от 4.8.2008г.
По АД 234/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 237/2007 Решение от 7.12.2007г.
В законна сила от 1.7.2008г.
По АД 237/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 239/2007 Решение от 27.12.2007г.
В законна сила от 28.10.2008г.
По АД 239/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 240/2007 Определение от 25.10.2007г.
В законна сила от 11.12.2007г.
По АД 240/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 241/2007 Определение от 31.10.2007г. По АД 241/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 242/2007 Решение от 22.11.2007г.
В законна сила от 10.12.2007г.
По АД 242/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 243/2007 Решение от 27.12.2007г.
В законна сила от 5.2.2008г.
По АД 243/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 244/2007 Решение от 4.12.2007г.
В законна сила от 20.12.2007г.
По АД 244/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 245/2007 Определение от 23.11.2007г.
В законна сила от 7.12.2007г.
По АД 245/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 246/2007 Определение от 9.11.2007г.
В законна сила от 27.11.2007г.
По АД 246/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 248/2007 Определение от 19.11.2007г.
В законна сила от 26.11.2007г.
По АД 248/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 249/2007 Определение от 23.11.2007г.
В законна сила от 6.12.2007г.
По АД 249/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 252/2007 Определение от 4.12.2007г.
В законна сила от 20.12.2007г.
По АД 252/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 253/2007 Определение от 8.11.2007г.
В законна сила от 8.11.2007г.
По АД 253/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 254/2007 Определение от 8.11.2007г.
В законна сила от 8.11.2007г.
По АД 254/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 255/2007 Определение от 12.11.2007г.
В законна сила от 26.11.2007г.
По АД 255/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 256/2007 Определение от 7.11.2007г. По АД 256/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 257/2007 Определение от 3.12.2007г.
В законна сила от 15.4.2008г.
По АД 257/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 258/2007 Решение от 6.3.2008г.
В законна сила от 12.2.2009г.
По АД 258/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 260/2007 Решение от 28.1.2008г.
В законна сила от 15.2.2008г.
По АД 260/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 261/2007 Решение от 6.12.2007г.
В законна сила от 21.12.2007г.
По АД 261/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 262/2007 Определение от 8.11.2007г.
В законна сила от 21.11.2007г.
По АД 262/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 263/2007 Определение от 8.11.2007г.
В законна сила от 22.11.2007г.
По АД 263/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 264/2007 Определение от 8.11.2007г.
В законна сила от 22.11.2007г.
По АД 264/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 265/2007 Определение от 8.11.2007г.
В законна сила от 22.11.2007г.
По АД 265/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 266/2007 Решение от 20.12.2007г.
В законна сила от 19.2.2008г.
По АД 266/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 268/2007 Решение от 20.12.2007г.
В законна сила от 14.2.2008г.
По АД 268/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 269/2007 Решение от 8.2.2008г.
В законна сила от 9.7.2008г.
По АД 269/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 270/2007 Определение от 4.12.2007г.
В законна сила от 17.12.2007г.
По АД 270/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 271/2007 Определение от 23.11.2007г.
В законна сила от 3.12.2007г.
По АД 271/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 273/2007 Решение от 22.2.2008г.
В законна сила от 11.7.2008г.
По АД 273/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 274/2007 Решение от 25.3.2008г.
В законна сила от 3.10.2008г.
По АД 274/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 275/2007 Определение от 17.1.2008г.
В законна сила от 25.1.2008г.
По АД 275/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 276/2007 Решение от 16.1.2008г.
В законна сила от 4.2.2008г.
По АД 276/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 277/2007 Решение от 31.3.2008г.
В законна сила от 30.4.2008г.
По АД 277/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 278/2007 Решение от 22.2.2008г.
В законна сила от 30.7.2008г.
По АД 278/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 279/2007 Определение от 25.1.2008г.
В законна сила от 19.2.2008г.
По АД 279/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 281/2007 Решение от 24.4.2008г.
В законна сила от 11.11.2008г.
По АД 281/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 282/2007 Определение от 4.1.2008г.
В законна сила от 18.1.2008г.
По АД 282/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 283/2007 Определение от 7.12.2007г.
В законна сила от 18.12.2007г.
По АД 283/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 285/2007 Определение от 7.12.2007г.
В законна сила от 7.12.2007г.
По АД 285/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 287/2007 Решение от 5.3.2008г.
В законна сила от 24.3.2008г.
По АД 287/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 288/2007 Определение от 21.1.2008г.
В законна сила от 21.1.2008г.
По АД 288/2007 - Изпратено по подсъдност
Административно дело No 289/2007 Определение от 16.1.2008г.
В законна сила от 16.1.2008г.
По АД 289/2007 - Изпратено по подсъдност
Частно административно дело No 290/2007 Определение от 17.12.2007г.
В законна сила от 17.12.2007г.
По АД 290/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 291/2007 Определение от 15.1.2008г.
В законна сила от 17.6.2008г.
По АД 291/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 293/2007 Определение от 8.1.2008г.
В законна сила от 15.5.2008г.
По АД 293/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 294/2007 Определение от 21.1.2008г.
В законна сила от 5.2.2008г.
По АД 294/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 295/2007 Решение от 3.4.2008г.
В законна сила от 20.5.2009г.
По АД 295/2007 - Решение на ВАС
Административно дело No 296/2007 Определение от 13.2.2008г.
В законна сила от 12.3.2008г.
По АД 296/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 297/2007 Определение от 16.9.2009г.
В законна сила от 7.10.2009г.
По АД 297/2007 - Определението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 298/2007 Решение от 11.7.2008г.
В законна сила от 5.8.2008г.
По АД 298/2007 - Решението е влязло в законна сила като необжалвано
Административно дело No 299/2007 Определение от 15.1.2008г.
В законна сила от 2.6.2008г.
По АД 299/2007 - Определение на ВАС
Административно дело No 301/2007 Решение от 4.4.2008г.
В законна сила от 25.11.2008г.
По АД 301/2007 - Решение на ВАС