Административен съд - Видин
Справка за насрочени дела
за периода от 18.9.2018г. до 18.10.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 КАНД No 256/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН ЛЮДМИЛ С. ЦЕНОВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
18.9.2018 9:30
2 КАНД No 257/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН ЕМИЛ А. ЕМИЛОВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
18.9.2018 9:30
3 КАНД No 267/2018 ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
18.9.2018 9:30
4 КАНД No 274/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ИХТИАНДЪР Д. ВЪЛКОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
18.9.2018 9:30
5 КАНД No 278/2018 ЗАНН: ДИТ ВЛАДИМИР Ц. АЛЕКСАНДРОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
18.9.2018 9:30
6 КАНД No 279/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА - ЛОМ АРКА-КАР ООД Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
18.9.2018 9:30
7 КАНД No 281/2018 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД-МОНТАНА,ВИДИН,ВРАЦА Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
18.9.2018 9:30
8 КАНД No 284/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН КАЛОТОВ ООД Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
18.9.2018 9:30
9 КАНД No 286/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВАЛЕНТИНА С. ВЕНЕЛИНОВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
18.9.2018 9:30
10 КАНД No 289/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН РОСЕН К. АНГЕЛОВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
18.9.2018 9:30
11 КАНД No 290/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП-ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС-ВИДИН ХАДЖИ Н ООД Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
18.9.2018 9:30
12 КАНД No 296/2018 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА БОРИСЛАВ А. БОРИСОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
18.9.2018 9:30
13 КАНД No 303/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН ВЕЛИЗАР Б. КУЛЕВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
18.9.2018 9:30
14 Административно дело No 163/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕГОВО Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
18.9.2018 10:00
15 Административно дело No 136/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители НИКОЛ Н. ГЕОРГИЕВА ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
18.9.2018 14:00
16 Административно дело No 145/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕЛКА П. ИВАНОВА ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
18.9.2018 14:20
17 Административно дело No 167/2018 Закон за автомобилните превози ШУМИ-ТАНГОЛИТА ВАСИЛЕВА ЕТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
18.9.2018 14:30
18 Административно дело No 189/2018 Закон за автомобилните превози ВИКИ ТРАНС ЕООД НАЧАЛНИК ОО "АА" - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
18.9.2018 14:45
19 Административно дело No 175/2018 КСО ЛЮБЕН М. ТОДОРОВ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ - ГР. ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
20.9.2018 9:30
20 Административно дело No 185/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители НИКОЛАЙ С. ДИМИТРОВ ДИРЕКТОР ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
20.9.2018 9:45
21 Административно дело No 215/2018 ДОПК ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- СОФИЯ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
20.9.2018 10:00
22 Административно дело No 131/2018 Закон за защита от дискриминация МАЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА-БОРИСОВА, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" ПРИ Д "СП"-ДИМОВО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ-СОФИЯ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
20.9.2018 14:00
23 Административно дело No 150/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ДЕМЕТРА 91 ЕООД ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
20.9.2018 14:15
24 Административно дело No 67/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
25.9.2018 10:00
25 Административно дело No 171/2018 Закон за кадастъра и имотния регистър АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФАСТРУКТУРА, ЧРЕЗ ИНЖ. ПАВЕЛ ТОШЕВ ДРАГАНОВ, ДИРЕКТОР НА "ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ" ОБЩИНА ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
26.9.2018 9:30
26 Административно дело No 202/2018 КСО СВЕТЛОМИР М. ИВАНОВ ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
27.9.2018 9:30
27 Административно дело No 142/2018 Закон за защита от дискриминация ГАЛЯ С. МАРИНОВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ-СОФИЯ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
27.9.2018 10:00
28 КАНД No 247/2018 ЗАНН: ИААА ДИНКО Г. ГЕОРГИЕВ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
1.10.2018 9:30
29 КАНД No 251/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЕВГЕНИ И. ПЕТКОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
1.10.2018 9:30
30 КАНД No 260/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АНГЕЛ К. ДЖОГОВ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
1.10.2018 9:30
31 КАНД No 272/2018 ЗАНН: ДИТ БНС ПРОДАКШЪН ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
1.10.2018 9:30
32 КАНД No 273/2018 ЗАНН: НАП АНГЕЛ Т. АНГЕЛОВ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
1.10.2018 9:30
33 КАНД No 280/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата БОРИСЛАВ Н. ГЕНОВ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КУЛА, ОДМВР Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
1.10.2018 9:30
34 КАНД No 282/2018 ЗАНН: Общини ВИОЛЕТА Н. ПАНАЙОТОВА ОБЩИНА ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
1.10.2018 9:30
35 КАНД No 287/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВАЛЕНТИНА С. ВЕНЕЛИНОВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
1.10.2018 9:30
36 КАНД No 288/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВАЛЕНТИНА С. ВЕНЕЛИНОВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
1.10.2018 9:30
37 КАНД No 295/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата НИКОЛАЙ П. ПАРУШЕВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
1.10.2018 9:30
38 КАНД No 301/2018 ЗАНН: ИААА MESUT UCAR ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
1.10.2018 9:30
39 КАНД No 306/2018 ЗАНН: ИААА MESUT UCAR ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
1.10.2018 9:30
40 КАНД No 310/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН ГЕОРГИ И. ГЕОРГИЕВ Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
1.10.2018 9:30
41 Административно дело No 138/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ГЕОРГИ Н. ЖИВКОВ ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
1.10.2018 13:30
42 Административно дело No 139/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители РУМЕН Г. НИКОЛОВ ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
1.10.2018 13:30
43 Административно дело No 197/2018 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) РАЙНА Г. КУЗМАНОВА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
1.10.2018 13:30
44 Административно дело No 199/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ВЕСЕЛИН И. ГЕОРГИЕВ КМЕТА НА ОБЩИНА - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
1.10.2018 13:30
45 КАНД No 250/2018 ЗАНН: ИААА АТИЛЛА ПАЛАМУТ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
2.10.2018 9:30
46 КАНД No 298/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН НЕЛИ Й. ТРАЙКОВА Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
2.10.2018 9:30
47 КАНД No 299/2018 ЗАНН: ИААА ГРАФИН Я. ПЕТКОВ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
2.10.2018 9:30
48 КАНД No 304/2018 ЗАНН: РИОСВ РИОСВ-МОНТАНА АНТОН И. ТРИФОНОВ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
2.10.2018 9:30
49 КАНД No 307/2018 ЗАНН: ИААА MESUT UCAR ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
2.10.2018 9:30
50 КАНД No 308/2018 ЗАНН: Общини БОРИСЛАВ Л. ВЕЛКОВ ОБЩИНА - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
2.10.2018 9:30
51 КАНД No 309/2018 ЗАНН: ИААА КРАСИМИР И. АНТОВ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
2.10.2018 9:30
52 КАНД No 312/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН ГЕОРГИ И. ГЕОРГИЕВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
2.10.2018 9:30
53 КАНД No 314/2018 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КУЛА, ОДМВР,
АДРИАН К. ИВАНОВ
АДРИАН К. ИВАНОВ,
РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КУЛА, ОДМВР
Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
2.10.2018 9:30
54 КАНД No 315/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ГЕОРГИ Р. ЙОРДАНОВ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
2.10.2018 9:30
55 КАНД No 318/2018 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН ИВАН Е. ИВАНОВ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
2.10.2018 9:30
56 КАНД No 322/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ГЕОРГИ И. ГЕОРГИЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
2.10.2018 9:30
57 КАНД No 326/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЕЛОГРАДЧИК КЪМ ОДМВР СВЕТЛИН К. АСЕНОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
2.10.2018 9:30
58 Административно дело No 94/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
2.10.2018 14:00
59 Административно дело No 95/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПМП - ИП - Д-Р ЕМИЛ ВИКТОРОВ ТОШЕВ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
2.10.2018 14:15
60 Административно дело No 173/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- СОФИЯ Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
3.10.2018 14:00
61 Административно дело No 176/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители НИКОЛАЙ З. МОНОВ ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - СОФИЯ Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
3.10.2018 14:15
62 Административно дело No 205/2018 КСО ИВАНКА Т. ПЕТРОВА ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
3.10.2018 14:30
63 КАНД No 276/2018 ЗАНН: ДИТ СИВИКАР КОМ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
8.10.2018 9:30
64 КАНД No 277/2018 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД-МОНТАНА,ВИДИН,ВРАЦА Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
8.10.2018 9:30
65 КАНД No 283/2018 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА ИЛИЯН Т. ИЛИЕВ Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
8.10.2018 9:30
66 КАНД No 285/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН БОРИСЛАВ Д. БОРИСОВ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
8.10.2018 9:30
67 КАНД No 294/2018 ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА-МАКРЕШ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
8.10.2018 9:30
68 КАНД No 297/2018 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА ДИМИТЪР Е. КОВАЧЕВ Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
8.10.2018 9:30
69 КАНД No 311/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН ГЕОРГИ И. ГЕОРГИЕВ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
8.10.2018 9:30
70 КАНД No 316/2018 ЗАНН: НАП ВЕСЕЛИН Б. ПЕТРОВ ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
8.10.2018 9:30
71 КАНД No 317/2018 ЗАНН: ДИТ ЛЮ ГО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
8.10.2018 9:30
72 Административно дело No 231/2018 КСО КАЛИН И. КИРИЛОВ РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
8.10.2018 13:30
73 Административно дело No 165/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОЙНИЦА Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
9.10.2018 10:00
74 Административно дело No 179/2018 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 ТОДОРКА Ц. НАЧЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА КУЛА Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
9.10.2018 14:00
75 Административно дело No 194/2018 Закон за автомобилните превози ДИ - ТРАНС ЕООД НАЧАЛНИК ОО "АА" - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
9.10.2018 14:15
76 Административно дело No 207/2018 КСО ЛЮДМИЛ Л. АСЕНОВ ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
9.10.2018 14:30
77 Административно дело No 193/2018 КСО АНЕЛИЯ С. ПЕТРОВА ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
10.10.2018 9:30
78 Административно дело No 204/2018 КСО МАРИЯНА Н. НИКОЛОВА ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
10.10.2018 9:40
79 Административно дело No 209/2018 КСО ЛИДИЯ Т. НЕДЯЛКОВА ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
10.10.2018 9:50
80 Административно дело No 210/2018 КСО ВЛАДИСЛАВ Ц. ВАСИЛЕВ ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
10.10.2018 10:00
81 Административно дело No 220/2018 КСО СИЙКА М. АСЕНОВА ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
10.10.2018 10:10
82 Административно дело No 135/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители МЕТОДИ Й. ПЕТРОВ,
ЕЛКА П. ЙОРДАНОВА,
РОЗИАНА М. НИКОЛОВА,
ЖАСМИНА М. СПАРТАНСКА
ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
10.10.2018 10:30
83 Административно дело No 230/2018 КСО КАЛИН И. КИРИЛОВ РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ - ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
10.10.2018 14:00
84 Административно дело No 235/2018 Закон за движението по пътищата ЛЮБОСЛАВ К. МАРИНОВ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР - ГР. ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
10.10.2018 14:15
85 Административно дело No 188/2018 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия МАРИН Е. БРАЙКОВ НАЧАЛНИК РУ-ВИДИН ПРИ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
10.10.2018 14:30
86 КАНД No 302/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата НИКОЛАЙ Г. МОНЕВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
15.10.2018 9:30
87 КАНД No 305/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВЕНЕЛИН И. ГОРЧЕВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
15.10.2018 9:30
88 КАНД No 313/2018 ЗАНН: КРС ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - СОФИЯ Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
15.10.2018 9:30
89 КАНД No 319/2018 ЗАНН: ДАМТН ШУМИ-ТАНГОЛИТА ВАСИЛЕВА ЕТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
15.10.2018 9:30
90 КАНД No 321/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЙОРДАН И. ИВАНОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
15.10.2018 9:30
91 Административно дело No 186/2018 КСО ЕМИЛИЯ С. ПЕТРОВА ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
15.10.2018 13:30
92 Административно дело No 187/2018 КСО ЕМИЛ П. МИТКОВ ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
15.10.2018 13:30
93 Административно дело No 218/2018 КСО ГЕОРГИ В. ЙОНЧЕВ ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
15.10.2018 13:30
94 Административно дело No 225/2018 КСО ВАНЯ В. МОНОВА ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
15.10.2018 13:30
95 Административно дело No 243/2018 КСО ЦВЕТЕЛИН В. ИВАНОВ ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
15.10.2018 13:30
96 КАНД No 323/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЕЛОГРАДЧИК КЪМ ОДМВР ГАЛИНА С. ПЕТРОВА Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
16.10.2018 9:30
97 КАНД No 324/2018 ЗАНН: МВР ДИМИТЪР Г. ИВАНОВ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ЛОМ, ОДМВР Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
16.10.2018 9:30
98 Административно дело No 98/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
16.10.2018 10:00
99 Административно дело No 229/2018 КСО КАЛИН И. КИРИЛОВ РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
17.10.2018 9:30
100 Административно дело No 249/2018 Закон за защита от дискриминация КАТЯ К. ВЪЛЧЕВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ-СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
17.10.2018 9:45
101 Административно дело No 216/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители БИОГОРИВА-2010 ЕООД ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
17.10.2018 14:00
102 Административно дело No 240/2018 Закон за местните данъци и такси МАЛИНКА П. ОРЛОВСКА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
18.10.2018 9:30
103 Административно дело No 219/2018 КСО ДИМИТЪР П. ЗАНКОВ ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
18.10.2018 9:45
104 Административно дело No 224/2018 КСО ВЕЛИЧКА А. БОЯНОВА ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
18.10.2018 9:45
105 Административно дело No 226/2018 КСО ЕМИЛ Г. КИРОВ ДИРЕКТОР ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ" НОИ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
18.10.2018 9:45