Административен съд - Видин
Справка за насрочени дела
за периода от 16.11.2017г. до 31.12.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Административно дело No 248/2017 Други дела по ЗОС и ЗДС ЕКО - ТИТАН ЕООД - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
16.11.2017 9:30
2 Административно дело No 233/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД - ВИДИН ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
16.11.2017 14:00
3 Административно дело No 235/2017 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) МБАЛ "СВЕТА ПЕТКА" АД - ВИДИН ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
16.11.2017 14:00
4 КАНД No 288/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ВИДИН МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
21.11.2017 9:30
5 КАНД No 289/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
21.11.2017 9:30
6 КАНД No 292/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
21.11.2017 9:30
7 КАНД No 294/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ВИДИН МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
21.11.2017 9:30
8 КАНД No 298/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЕЛОГРАДЧИК КЪМ ОДМВР МАРИЯН М. МЛАДЕНОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
21.11.2017 9:30
9 КАНД No 301/2017 ЗАНН: ИААА ИВАЙЛО Я. ТОДОРОВ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
21.11.2017 9:30
10 КАНД No 303/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА ДИМИТЪР С. ЕВГЕНИЕВ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
21.11.2017 9:30
11 Административно дело No 247/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АНАТОЛИЙ ЗАРИШНЯК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
21.11.2017 14:00
12 Административно дело No 246/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПЕТРО СТРУТС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
22.11.2017 14:00
13 Административно дело No 243/2017 Закон за министерство на вътрешните работи ЛЮДМИЛ Р. ЛОЗАНОВ НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВИДИН КЪМ ОД МВР - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
23.11.2017 10:00
14 Административно дело No 211/2017 АПК искови – чл.256 АПК, чл.128, ал.1, т.7 АПК, чл. 128, ал.2 АПК, чл. 292 АПК , обезщетения на държавни служители НИКОЛИНКА И. ПЕТРОВА БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
23.11.2017 14:15
15 Административно дело No 227/2017 Закон за министерство на вътрешните работи КРАСИМИР Д. АЛЕКСАНДРОВ ДИРЕКТОР ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ МВР - СОФИЯ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
23.11.2017 14:15
16 КАНД No 300/2017 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО КРАСИМИР Н. ХРИСТОВ Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
27.11.2017 9:30
17 КАНД No 302/2017 ЗАНН: БАБХ ДЕЛФИН ЕТ - САШО МАРИНОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
5.12.2017 9:30
18 КАНД No 304/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН ВАЛЕРИ П. ВАНКОВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
5.12.2017 9:30
19 КАНД No 305/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН ВАЛЕРИ П. ВАНКОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
5.12.2017 9:30
20 КАНД No 306/2017 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КУЛА, ОДМВР НАЧО В. НАЙДЕНОВ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
5.12.2017 9:30
21 КАНД No 307/2017 Други по ЗАНН РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КУЛА, ОДМВР ВАНЧО Ц. ИВАНОВ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
5.12.2017 9:30
22 Административно дело No 168/2017 Закон за подпомагане на земеделските производители ДОБРОМИР Й. ДИМИТРОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- СОФИЯ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
6.12.2017 9:30
23 Административно дело No 100/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ЯН В. ЯСАК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
6.12.2017 14:00
24 Административно дело No 254/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВРАЦА ЗАМ МИНИСТЪР НА РРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
7.12.2017 14:00
25 Административно дело No 240/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
11.12.2017 9:50
26 Административно дело No 237/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВРАЦА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА МРРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
13.12.2017 14:00
27 Административно дело No 128/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДДФ ЕАД ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
20.12.2017 10:00