Административен съд - Видин
Справка за насрочени дела
за периода от 15.1.2018г. до 15.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 КАНД No 319/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЕЛОГРАДЧИК КЪМ ОДМВР БОРИСЛАВ Т. НЕШОВ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
15.1.2018 9:30
2 КАНД No 320/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” МАГУРА АД МИТНИЦА - ЛОМ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
15.1.2018 9:30
3 КАНД No 322/2017 ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ГРАМАДА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
15.1.2018 9:30
4 КАНД No 324/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА ТРИФОН И. АЛЕКСАНДРОВ Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
15.1.2018 9:30
5 КАНД No 327/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВЛАДИСЛАВ Ц. ВАНКОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
15.1.2018 9:30
6 КАНД No 328/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН МЕДИНА МЕД ООД Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
15.1.2018 9:30
7 КАНД No 329/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН КАЛИН И. КИРИЛОВ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
15.1.2018 9:30
8 КАНД No 331/2017 ЗАНН: ДИТ КРИСВАН ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
15.1.2018 9:30
9 КАНД No 337/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ВИДИН МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
15.1.2018 9:40
10 Административно дело No 231/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕГОВО Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
15.1.2018 10:00
11 Административно дело No 244/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕГОВО Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
15.1.2018 10:00
12 Административно дело No 250/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
15.1.2018 10:00
13 КАНД No 315/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН,
ДИЛЯН Д. ДИКОВ
ДИЛЯН Д. ДИКОВ,
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН
Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
16.1.2018 9:30
14 КАНД No 317/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА НИКОЛАЙ Н. ПЕТКОВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
16.1.2018 9:30
15 КАНД No 318/2017 ЗАНН: ИААА CLAUDIU GOREA ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
16.1.2018 9:30
16 КАНД No 321/2017 ЗАНН: МВР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН ИЛИЯН А. ЙОНЧЕВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
16.1.2018 9:30
17 КАНД No 323/2017 ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА ГРАМАДА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
16.1.2018 9:30
18 КАНД No 325/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КУЛА, ОДМВР БРАНИМИР Д. МИТРАНОВ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
16.1.2018 9:30
19 КАНД No 326/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ВИДИН ИВАЙЛО Т. БОРИСОВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
16.1.2018 9:30
20 КАНД No 330/2017 ЗАНН: ДИТ ВАЛЕНТИНА 56 ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
16.1.2018 9:30
21 КАНД No 332/2017 ЗАНН: ИААА YILDIRAY CIMEN ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
16.1.2018 9:30
22 КАНД No 333/2017 ЗАНН: КЗП ФЕНИКС КАФЕ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД-МОНТАНА,ВИДИН,ВРАЦА Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
16.1.2018 9:30
23 Частно КАНД No 336/2017 Частни КАНД и КАД АРКА-КАР ООД МИТНИЦА - ЛОМ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
16.1.2018 9:30
24 КАНД No 339/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН АЛЕКСАНДЪР В. ДИМИТРОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
16.1.2018 9:30
25 КАНД No 340/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ТИХОМИР Й. ЙОРДАНОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
16.1.2018 9:30
26 Административно дело No 282/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 НАДЕЖДА Д. ГАДЖИНЕЛОВА КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕГОВО Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
16.1.2018 10:30
27 Административно дело No 247/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди АНАТОЛИЙ ЗАРИШНЯК ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
16.1.2018 14:00
28 Административно дело No 260/2017 Закон за движението по пътищата СЕРПИО ЕООД НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВИДИН КЪМ ОД МВР - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
16.1.2018 14:15
29 Административно дело No 246/2017 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ПЕТРО СТРУТС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" СОФИЯ Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
16.1.2018 14:30
30 Административно дело No 264/2017 Закон за гражданската регистрация (без принудителни административни мерки) АНАТОЛИ З. КРУМОВ КМЕТ НА С. ГОМОТАРЦИ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
17.1.2018 9:30
31 Административно дело No 261/2017 Закон за закрила на детето ВАСИЛ К. АВРАМОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ДИМОВО Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
17.1.2018 14:00
32 Административно дело No 274/2017 Закон за закрила на детето ЕВА В. КОСТАДИНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
17.1.2018 14:15
33 КАНД No 328/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН МЕДИНА МЕД ООД Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
18.1.2018 9:30
34 КАНД No 334/2017 ЗАНН: НАП АНГЕЛ К. ДЖОГОВ ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
23.1.2018 9:30
35 КАНД No 343/2017 ЗАНН: КЗП ШУУС ЛЕНД ЕООД КЗП-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ МОНТАНА, ВИДИН И ВРАЦА Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
23.1.2018 9:30
36 КАНД No 344/2017 ЗАНН: НАП ИЛИЯ С. ГЕОРГИЕВ ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
23.1.2018 9:30
37 КАНД No 348/2017 ЗАНН: МВР ГЕНДЖАЙ Р. СЮЛЕЙМАН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
23.1.2018 9:30
38 КАНД No 349/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН ИВАЙЛО Т. БОРИСОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
23.1.2018 9:30
39 КАНД No 350/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН ИВАЙЛО Т. БОРИСОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
23.1.2018 9:30
40 КАНД No 351/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН ИВАЙЛО Т. БОРИСОВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
23.1.2018 9:30
41 Административно дело No 161/2017 Закон за местните данъци и такси ЛЮДМИЛ П. ПЕТРОВ,
СВИЛЕН С. МАРИНОВ
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ПРИХОДИ" ПРИ ОБЩИНА БРЕГОВО Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
23.1.2018 14:00
42 Административно дело No 262/2017 Закон за местните данъци и такси КЛИМАТ-90-ВАСИЛИЙ МАРИНОВ ЕТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
24.1.2018 9:30
43 Административно дело No 1/2018 Закон за министерство на вътрешните работи БОРИСЛАВ Е. БОРИСОВ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР - ГР. ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
25.1.2018 9:30
44 Административно дело No 286/2017 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ВЛАДИМИР М. ПЕКОВ НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВИДИН КЪМ ОД МВР - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
25.1.2018 9:45
45 КАНД No 335/2017 ЗАНН: ДИТ КРИСВАН ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
29.1.2018 9:30
46 КАНД No 338/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА ТРИФОН И. АЛЕКСАНДРОВ Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
29.1.2018 9:30
47 КАНД No 341/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата МИРОСЛАВ С. КИРИЛОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
29.1.2018 9:30
48 КАНД No 342/2017 ЗАНН: Агенция „Митници” МАГУРА АД МИТНИЦА - ЛОМ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
29.1.2018 9:30
49 КАНД No 345/2017 ЗАНН, Закон за движението по пътищата АДРИАН Я. СЛАВЕЙКОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
29.1.2018 9:30
50 КАНД No 346/2017 ЗАНН: МВР ЛЮДМИЛ Н. ЛАМБЕВ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
29.1.2018 9:30
51 КАНД No 347/2017 ЗАНН: МВР АНДРЕЙ П. КЕСИДОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
29.1.2018 9:30
52 КАНД No 352/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА ТОДОРКА С. КОВАЧЕВА Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
29.1.2018 9:30
53 КАНД No 353/2017 ЗАНН: РДГ ЦВЕТАН В. АСЕНОВ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
29.1.2018 9:30
54 КАНД No 354/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН ДИМИТЪР В. ПРОДАНОВ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
29.1.2018 9:30
55 КАНД No 360/2017 ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА-ГРАМАДА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
29.1.2018 9:30
56 КАНД No 3/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата КИРИЛ А. ГРУЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
29.1.2018 9:30
57 Административно дело No 270/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЧУПРЕНЕ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
29.1.2018 10:00
58 Административно дело No 276/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
29.1.2018 10:00
59 Административно дело No 128/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДДФ ЕАД ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
31.1.2018 10:00
60 Административно дело No 222/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020 Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
31.1.2018 14:00
61 Административно дело No 288/2017 Закон за държавния служител МАРИЯ А. НАЙДЕНОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
31.1.2018 14:15
62 КАНД No 355/2017 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН БАЙБОРА СИМСИР Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
6.2.2018 9:30
63 КАНД No 356/2017 Други по ЗАНН ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН,
ПАВЕЛ А. ВЕЛКОВ
ПАВЕЛ А. ВЕЛКОВ,
ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН
Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
6.2.2018 9:30
64 КАНД No 358/2017 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН ЦВЕТИ 2016 - НИКОЛАЙ НИНОВ ЕТ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
6.2.2018 9:30
65 КАНД No 5/2018 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЕЛОГРАДЧИК КЪМ ОДМВР ИВАЙЛО И. ЗДРАВКОВСКИ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
6.2.2018 9:30
66 КАНД No 7/2018 ЗАНН: КЗП АГЛАЯ И БАН ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД-МОНТАНА,ВИДИН,ВРАЦА Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
6.2.2018 9:30
67 КАНД No 8/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН НИКОЛАЙ Л. ХАРАЛАМПИЕВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
6.2.2018 9:30
68 КАНД No 12/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” РАЛИЦА-ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ МИТНИЦА - ЛОМ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
6.2.2018 9:30
69 КАНД No 16/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВАЛЕРИ С. НИНКОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
6.2.2018 9:30
70 КАНД No 17/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО РОСИ-ВАНЯ ГАЧОВА ЕТ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
6.2.2018 9:30
71 Административно дело No 6/2018 Закон за движението по пътищата ДАНКО И. АЛЕКСИЕВ НАЧАЛНИК РУП КЪМ ОДМВР ВИДИН, РУ КУЛА Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
6.2.2018 14:00
72 Административно дело No 284/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РОЗА К. КАПИТАНОВА КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕГОВО Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
7.2.2018 9:30
73 Административно дело No 7/2018 Закон за движението по пътищата ПЛАМЕН Б. МАРКОВ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР - ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
7.2.2018 14:00
74 КАНД No 359/2017 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА ИВАЙЛО В. МАРИНОВ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
12.2.2018 9:30
75 КАНД No 1/2018 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ДИМОВО Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
12.2.2018 9:30
76 КАНД No 2/2018 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ - КУЛА ЖЕНЯ В. ТОДОРОВА Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
12.2.2018 9:30
77 КАНД No 6/2018 ЗАНН: ДАДРВВЗ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЕЛОГРАДЧИК КЪМ ОДМВР ВЕСЕЛИН И. ЛАЗАРОВ Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
12.2.2018 9:30
78 КАНД No 10/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата КРЕМЕНА П. ТРИФОНОВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
12.2.2018 9:30
79 КАНД No 11/2018 ЗАНН: РДГ ИВО М. АНДРЕЕВ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
12.2.2018 9:30
80 Административно дело No 267/2017 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕГОВО Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
13.2.2018 10:00
81 Административно дело No 253/2017 Закон за здравето (НЕЛК, ЦЕЛК и други) ВИПОМ АД СПЕЦИАЛИЗИРАН СЪСТАВ ПО ВЪТРЕШНИ И БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ НА НЕЛК-СОФИЯ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
15.2.2018 9:30