Административен съд - Видин
Справка за насрочени дела
за периода от 9.7.2018г. до 30.9.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Административно дело No 95/2018 Закон за здравното осигуряване (вкл.разноски за лечение) АПМП - ИП - Д-Р ЕМИЛ ВИКТОРОВ ТОШЕВ ЕООД ДИРЕКТОРА НА РЗОК - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
16.7.2018 10:00
2 КАНД No 192/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВЕНЦИСЛАВ В. ОРТАКЧИЕВ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
17.7.2018 9:30
3 КАНД No 212/2018 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ МИЛЧО Л. ВЪКОВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
17.7.2018 9:30
4 КАНД No 217/2018 ЗАНН: АДФИ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ МИЛЧО Л. ВЪКОВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
17.7.2018 9:30
5 КАНД No 219/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАН ЕООД Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
17.7.2018 9:30
6 КАНД No 222/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАН ЕООД Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
17.7.2018 9:30
7 КАНД No 223/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАН ЕООД Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
17.7.2018 9:30
8 КАНД No 226/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАН ЕООД Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
17.7.2018 9:30
9 КАНД No 228/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЖЕКО В. МЛАДЕНОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
17.7.2018 9:30
10 КАНД No 232/2018 ЗАНН: БАБХ ПИТЪР Л. ЕМЕС ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
17.7.2018 9:30
11 КАНД No 233/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙНА В. СЛАВЧЕВА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
17.7.2018 9:30
12 КАНД No 235/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН МИТКО И. ГЕОРГИЕВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
17.7.2018 9:30
13 КАНД No 240/2018 ЗАНН: ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ИВАН Т. ЦВЕТКОВ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
17.7.2018 9:30
14 КАНД No 243/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЕТЯ Й. ПЕТРОВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
17.7.2018 9:30
15 Административно дело No 98/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
17.7.2018 10:00
16 Административно дело No 125/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМОВО Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
17.7.2018 10:00
17 Административно дело No 158/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
17.7.2018 10:00
18 Административно дело No 53/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители МАРГАРИТА С. ЦВЕТКОВА,
ЮЛИЯН Д. КАМАРАШКИ
ОД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ГР.МОНТАНА,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОМ,
ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - СОФИЯ
Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
18.7.2018 14:00
19 Административно дело No 137/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители НИКОЛАЙ Г. НИКОЛОВ ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
18.7.2018 14:15
20 Административно дело No 138/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ГЕОРГИ Н. ЖИВКОВ ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
19.7.2018 13:30
21 Административно дело No 139/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители РУМЕН Г. НИКОЛОВ ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
19.7.2018 13:30
22 Административно дело No 172/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВРАЦА ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
19.7.2018 13:30
23 Административно дело No 159/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗАМ МИНИСТЪР НА РРБ И РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
19.7.2018 14:00
24 Административно дело No 92/2018 КСО ГАЛИНА В. АНГЕЛОВА ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
19.7.2018 14:15
25 Административно дело No 135/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители МЕТОДИ Й. ПЕТРОВ ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
27.8.2018 10:15
26 Административно дело No 161/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
27.8.2018 10:30
27 Административно дело No 164/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА - БЕЛОГРАДЧИК ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
5.9.2018 10:00
28 Административно дело No 80/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- СОФИЯ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
5.9.2018 10:30
29 КАНД No 236/2018 ЗАНН: ИАРА ИВАН Т. ЦВЕТКОВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
11.9.2018 9:30
30 КАНД No 241/2018 ЗАНН: ДИТ ВИПОМ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
11.9.2018 9:30
31 Частно КАНД No 248/2018 Частни КАНД и КАД ТРАЙЧО Д. ТРАЙКОВ ОБЩИНА - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
11.9.2018 9:30
32 КАНД No 254/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ИВАЙЛО М. АТАНАСОВ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЕЛОГРАДЧИК КЪМ ОДМВР Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
11.9.2018 9:30
33 КАНД No 255/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - БЕЛОГРАДЧИК КЪМ ОДМВР БОРИС Г. КОСТОВ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
11.9.2018 9:30
34 Административно дело No 143/2018 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия АСЕН Е. АСЕНОВ НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВИДИН КЪМ ОД МВР - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
12.9.2018 9:30
35 Административно дело No 160/2018 КСО ВАЛЕНТИН К. ВИДЕНОВ РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
12.9.2018 9:45
36 Административно дело No 102/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители РОЗИАНА М. НИКОЛОВА ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
12.9.2018 14:00
37 Административно дело No 132/2018 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия ЕМИЛ А. БРАЙКОВ НАЧАЛНИК РУ-ВИДИН ПРИ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
13.9.2018 9:30
38 Административно дело No 155/2018 Закон за движението по пътищата СЕРГЕЙ Д. КОЛЕВ МЛАДШИ АВТОКОНТРОЛЬОР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
13.9.2018 9:45
39 КАНД No 229/2018 ЗАНН: ИААА ХАСАН ГЕРЕН ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
17.9.2018 14:00
40 КАНД No 234/2018 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА ГАЛИН В. ГЕОРГИЕВ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
17.9.2018 14:00
41 КАНД No 238/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ГЕОРГИ Н. ТАРАКЧИЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
17.9.2018 14:00
42 КАНД No 239/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ГЕОРГИ Л. ПЕТРОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
17.9.2018 14:00
43 КАНД No 244/2018 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА ТРИФОН И. АЛЕКСАНДРОВ Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
17.9.2018 14:00
44 КАНД No 245/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН ДЕЯН А. МАРИНОВ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
17.9.2018 14:00
45 КАНД No 246/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ШВАЙО - С.М ЕООД Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
17.9.2018 14:00
46 Административно дело No 152/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БЕЛОГРАДЧИК Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
17.9.2018 14:15
47 Административно дело No 136/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители НИКОЛ Н. ГЕОРГИЕВА ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
18.9.2018 14:00
48 Административно дело No 145/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ЕЛКА П. ИВАНОВА ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
18.9.2018 14:20
49 Административно дело No 131/2018 Закон за защита от дискриминация МАЯ ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА-БОРИСОВА, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО" ПРИ Д "СП"-ДИМОВО КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ-СОФИЯ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
20.9.2018 14:00
50 Административно дело No 150/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ДЕМЕТРА 91 ЕООД ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
20.9.2018 14:15
51 Административно дело No 67/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
25.9.2018 10:00