Административен съд - Видин
Справка за насрочени дела
за периода от 19.3.2018г. до 19.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Административно дело No 128/2017 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ДДФ ЕАД ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
21.3.2018 10:00
2 Административно дело No 7/2018 Закон за движението по пътищата ПЛАМЕН Б. МАРКОВ ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР - ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
21.3.2018 14:00
3 КАНД No 71/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЙОРДАН А. МАРИНОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
26.3.2018 9:30
4 КАНД No 76/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН БНС ПРОДАКШЪН ЕООД Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
26.3.2018 9:30
5 КАНД No 83/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” КАЛИНКА П. КОЛЕВА МИТНИЦА - ЛОМ Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
26.3.2018 9:30
6 КАНД No 85/2018 ЗАНН: РДГ ИЛИЯН Л. ИЛИЕВ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
26.3.2018 9:30
7 КАНД No 89/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ВИДИН ДЖИЕЛ ЕООД Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
26.3.2018 9:30
8 КАНД No 91/2018 ЗАНН: ДИТ ПЕКОВ И ПЕКОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ "ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА" - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
26.3.2018 9:30
9 КАНД No 92/2018 ЗАНН: ДИТ ВЛАДИМИР Ц. АЛЕКСАНДРОВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
26.3.2018 9:30
10 КАНД No 94/2018 ЗАНН: ДИТ МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
26.3.2018 9:30
11 КАНД No 101/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН АГРОБЛОК - АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЕТ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
26.3.2018 9:30
12 КАНД No 103/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РЕДЖЕП Д. КАРАБЕКИР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
26.3.2018 9:30
13 КАНД No 104/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” МИТНИЦА - ЛОМ РУСИ В. РУСКОВ Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
26.3.2018 9:30
14 КАНД No 106/2018 ЗАНН: ДИТ БНС ПРОДАКШЪН ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
26.3.2018 9:30
15 КАНД No 77/2018 ЗАНН: ДИТ АГРОБЛОК - АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
27.3.2018 9:30
16 КАНД No 90/2018 ЗАНН: ДИТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН АГРОБЛОК - АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ЕТ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
27.3.2018 9:30
17 КАНД No 93/2018 ЗАНН: ДИТ МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
27.3.2018 9:30
18 КАНД No 95/2018 ЗАНН: ДИТ МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
27.3.2018 9:30
19 КАНД No 96/2018 ЗАНН: ДИТ МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
27.3.2018 9:30
20 КАНД No 97/2018 ЗАНН: ДИТ МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
27.3.2018 9:30
21 КАНД No 98/2018 ЗАНН: ДИТ МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
27.3.2018 9:30
22 КАНД No 99/2018 ЗАНН: ДИТ МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
27.3.2018 9:30
23 КАНД No 100/2018 ЗАНН: ДИТ МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
27.3.2018 9:30
24 Административно дело No 40/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
27.3.2018 10:00
25 Административно дело No 31/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ЦЕЦКА П. ХАДЖИГЕОРГИЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
27.3.2018 14:00
26 Административно дело No 9/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители ВЕНЦИСЛАВ К. СТАНИСЛАВОВ ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
28.3.2018 11:00
27 Административно дело No 289/2017 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МОНТАНА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР- ДЕНИЦА НИКОЛОВА Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
28.3.2018 14:00
28 Административно дело No 24/2018 Кодекс на труда БТК ПОДРЪЖКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖАТА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
28.3.2018 14:15
29 Административно дело No 19/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ЦЕЦКА П. ХАДЖИГЕОРГИЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА - ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
28.3.2018 14:30
30 Административно дело No 13/2018 Закон за движението по пътищата ЛЮДМИЛ Н. ТОДОРОВ НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
29.3.2018 10:00
31 Административно дело No 35/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ГАЛЯ С. МАРИНОВА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ-СОФИЯ,
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ - ВИДИН
Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
29.3.2018 10:15
32 Административно дело No 44/2018 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия СТРАХИЛ Б. ВАСИЛЕВ НАЧАЛНИК НА РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ВИДИН КЪМ ОД МВР - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
29.3.2018 14:00
33 КАНД No 105/2018 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - КУЛА, ОДМВР КРАСИМИР Т. СТОЯНОВ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
2.4.2018 9:30
34 КАНД No 107/2018 ЗАНН: КЗП МОБИЛТЕЛ ЕАД - СОФИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД-МОНТАНА,ВИДИН,ВРАЦА Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
2.4.2018 9:30
35 КАНД No 108/2018 ЗАНН: РДГ ИВАЙЛО В. МАРИНОВ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
2.4.2018 9:30
36 КАНД No 109/2018 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА СИЛВЕСТЪР Н. МИЛЧОВ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
2.4.2018 9:30
37 КАНД No 110/2018 ЗАНН: ДИТ МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
2.4.2018 9:30
38 КАНД No 111/2018 ЗАНН: ДИТ МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
2.4.2018 9:30
39 КАНД No 112/2018 ЗАНН: ДИТ МБАЛ ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЗЛАТАРСКИ ЕООД - БЕЛОГРАДЧИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
2.4.2018 9:30
40 КАНД No 113/2018 ЗАНН: МВР ДЕЯН М. ИВАНОВ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
2.4.2018 9:30
41 Административно дело No 38/2018 Закон за държавния служител МАРИЯ А. НАЙДЕНОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
2.4.2018 13:30
42 КАНД No 75/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ВЕСЕЛ М. ВЪЛКАНОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
3.4.2018 9:30
43 КАНД No 102/2018 ЗАНН: КЗП БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД КЗП-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ МОНТАНА, ВИДИН И ВРАЦА Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
3.4.2018 9:30
44 КАНД No 114/2018 ЗАНН: КЗП КЗП-РД ЗА ОБЛАСТИТЕ МОНТАНА, ВИДИН И ВРАЦА ТАНГРА ВД -1 ООД Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
3.4.2018 9:30
45 КАНД No 115/2018 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР - ВИДИН БОРИСЛАВ А. СВЕТОСЛАВОВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
3.4.2018 9:30
46 Административно дело No 10/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.КУЛА Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
16.4.2018 9:50
47 Административно дело No 25/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРЕГОВО Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
17.4.2018 10:00
48 Административно дело No 284/2017 Други; ЗИНС - чл. 111, чл. 122 и чл. 193 РОЗА К. КАПИТАНОВА КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕГОВО Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
18.4.2018 9:30