Административен съд - Видин
Справка за насрочени дела
за периода от 15.5.2018г. до 15.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 КАНД No 132/2018 ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА КУЛА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
15.5.2018 9:30
2 КАНД No 133/2018 ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА КУЛА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
15.5.2018 9:30
3 КАНД No 134/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ТОШКО С. КАРАМФИЛОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
15.5.2018 9:30
4 КАНД No 136/2018 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР - ВИДИН ВАЛЕРИ Б. БОЯНОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
15.5.2018 9:30
5 КАНД No 137/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ЛЮБОМИР Т. ГЕОРГИЕВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
15.5.2018 9:30
6 КАНД No 139/2018 ЗАНН: Агенция „Митници” ИВАНКА Ц. ПАСХУ МИТНИЦА - ЛОМ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
15.5.2018 9:30
7 КАНД No 141/2018 ЗАНН: ДАМТН ОБЩИНА КУЛА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
15.5.2018 9:30
8 КАНД No 144/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ИЛИЯ Ц. СТЕФАНОВ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
15.5.2018 9:30
9 КАНД No 145/2018 ЗАНН: МВР ДИМО К. ДИМИТРОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
15.5.2018 9:30
10 КАНД No 146/2018 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР - ВИДИН БОРИСЛАВ А. СВЕТОСЛАВОВ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
15.5.2018 9:30
11 КАНД No 148/2018 ЗАНН: МВР БОРИСЛАВ А. СВЕТОСЛАВОВ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
15.5.2018 9:30
12 КАНД No 149/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата КРИСТИЯН Б. ИВАНОВ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
15.5.2018 9:30
13 КАНД No 151/2018 ЗАНН: ИААА АНДРЕЙ Р. НИКОЛЧИН ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
15.5.2018 9:30
14 КАНД No 152/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПАВЛИНА В. ИВАНОВА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
15.5.2018 9:30
15 КАНД No 154/2018 ЗАНН: НАП ТД НА НАП - ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ОФИС ВИДИН ЕНЕРДЖИ ТРЕЙД 2009 ООД - С. НОВОСЕЛЦИ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
15.5.2018 9:30
16 Административно дело No 2/2018 Подзаконови нормативни актове- тройни състави ПРОКУРОР В ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВИДИН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НОВО СЕЛО Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
15.5.2018 10:00
17 Административно дело No 31/2018 Закон за държавната собственост и Закон за общинската собственост – наеми ЦЕЦКА П. ХАДЖИГЕОРГИЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА - ВИДИН Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
15.5.2018 14:00
18 Административно дело No 94/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ЕКОЛОГИКА 2 ЕООД ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
15.5.2018 14:15
19 Административно дело No 93/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
16.5.2018 9:30
20 Административно дело No 73/2018 Закон за закрила на детето МИГЛЕНА Е. ЦВЕТАНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
16.5.2018 14:00
21 Административно дело No 88/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
17.5.2018 14:00
22 Административно дело No 91/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
17.5.2018 14:00
23 Административно дело No 59/2018 Закон за подпомагане на земеделските производители АКТИВ ЕКО ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
17.5.2018 14:15
24 Административно дело No 63/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МЕЗДРА ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
22.5.2018 14:00
25 КАНД No 162/2018 ЗАНН: РДГ СТАНИСЛАВ М. МИЛКОВ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
28.5.2018 9:30
26 КАНД No 163/2018 ЗАНН: ИААА БАЙБОРА СИМСИР ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН
Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
28.5.2018 9:30
27 КАНД No 165/2018 ЗАНН: ИААА ЕРКАН АТЕС ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
28.5.2018 9:30
28 КАНД No 167/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН АЛЕКСАНДЪР Г. ВАСИЛЕВ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
28.5.2018 9:30
29 КАНД No 171/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН ГЕОРГИ Е. ЦВЕТКОВ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
28.5.2018 9:30
30 КАНД No 175/2018 ЗАНН: ДИТ ГРАНД МАКАО СОФИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
28.5.2018 9:30
31 КАНД No 176/2018 ЗАНН: КЗП ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ-РД-МОНТАНА,ВИДИН,ВРАЦА Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
28.5.2018 9:30
32 КАНД No 178/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН ГЕОРГИ Т. ПОПИВАНОВ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
28.5.2018 9:30
33 КАНД No 179/2018 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР - ВИДИН БОРИСЛАВ А. СВЕТОСЛАВОВ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
28.5.2018 9:30
34 КАНД No 180/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН НИКОЛАЙ Н. КОЛЕВ Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
28.5.2018 9:30
35 КАНД No 181/2018 ЗАНН: ДИТ ИВОН 78 - ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
28.5.2018 9:30
36 Административно дело No 28/2018 Закон за устройство на територията - актове ДНСК, узаконявания, търпимост, спиране на строеж, забрани за ползване, незаконно строителство и др. ИРЕНА Н. ТОДОРОВА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
28.5.2018 13:30
37 Административно дело No 76/2018 ЗУТ - ПУП Закон за устройство и застрояване на Столична община ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - МОНТАНА КМЕТ ОБЩИНА -МОНТАНА Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
28.5.2018 13:30
38 Административно дело No 83/2018 Закон за движението по пътищата ГЕОРГИ Ф. ИВАНОВ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР - ГР. ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
28.5.2018 13:30
39 Административно дело No 96/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МЕЗДРА ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
28.5.2018 13:30
40 Административно дело No 60/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА МОНТАНА ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
АНТОНИЯ Б. ГЕНАДИЕВА
29.5.2018 14:00
41 КАНД No 158/2018 ЗАНН: МВР РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ ОД НА МВР - ВИДИН БОРИСЛАВ А. СВЕТОСЛАВОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
5.6.2018 9:30
42 КАНД No 159/2018 ЗАНН: МВР РУМЕН А. ЙОРДАНОВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВИДИН Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
5.6.2018 9:30
43 КАНД No 160/2018 ЗАНН: РДГ ИВАЙЛО В. МАРИНОВ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
5.6.2018 9:30
44 КАНД No 161/2018 ЗАНН: ДИТ КМК ЛОДЖИСТИК ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
5.6.2018 9:30
45 КАНД No 164/2018 ЗАНН: ИААА ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН ВЛАДИСЛАВ П. КОСОВСКИ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
5.6.2018 9:30
46 КАНД No 166/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН ПЛАМЕН В. КАПИТАНОВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
5.6.2018 9:30
47 КАНД No 168/2018 ЗАНН: ИААА ЧАБА А. БАЛОГ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВИДИН Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
5.6.2018 9:30
48 КАНД No 169/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН АНГЕЛ Т. НИКОЛОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
5.6.2018 9:30
49 КАНД No 170/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата РУМЕН А. ЙОРДАНОВ ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
5.6.2018 9:30
50 Частно КАНД No 172/2018 Частни КАНД и КАД ИВАН С. ИВАНОВ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
5.6.2018 9:30
51 Частно КАНД No 173/2018 Частни КАНД и КАД ИВАН С. ИВАНОВ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
5.6.2018 9:30
52 КАНД No 174/2018 ЗАНН: ДАМТН ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ОБЩИНА ГРАМАДА Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
5.6.2018 9:30
53 КАНД No 182/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН ЙОРДАН И. ИВАНОВ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
5.6.2018 9:30
54 КАНД No 183/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН РУСЛАН Р. АНГЕЛОВ Докладчик:
БОРИС О. БОРИСОВ
5.6.2018 9:30
55 КАНД No 184/2018 ЗАНН, Закон за движението по пътищата ПЪТНА ПОЛИЦИЯ КЪМ ОД НА МВР-ВИДИН ПЛАМЕН Л. НИКОЛОВ Председател и докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
5.6.2018 9:30
56 КАНД No 185/2018 ЗАНН: РДГ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЕРКОВИЦА ИЛИЯН М. ЦВЕТАНОВ Докладчик:
НИКОЛАЙ П. ВИТКОВ
5.6.2018 9:30
57 Административно дело No 80/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- СОФИЯ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
5.6.2018 10:30
58 Административно дело No 39/2018 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди ИВАН Д. ИВАНОВ ОБЩИНА - ВИДИН Докладчик:
НЕЛИ С. ДОНЧЕВА
6.6.2018 14:00
59 Административно дело No 71/2018 Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/ ОБЩИНА ВРАЦА ЗАМ. МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО,РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ Докладчик:
РОСИЦА Х. СЛАВЧЕВА
7.6.2018 10:30
60 Административно дело No 92/2018 КСО ГАЛИНА В. АНГЕЛОВА ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ - ВИДИН Докладчик:
БИЛЯНА С. ПАНТАЛЕЕВА
7.6.2018 14:30